ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/11/2004

הצעת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק ד1: נגישות - סעיפים: 18 י"ז, 18 י"ח, 18 י"ח1, 18 י"ט, 18 כ1, סעיף 10 - שמירת דינים/דין המדינה, 18 י"א - צמתים ודרכים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים