ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/11/2004

חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (מס' 3), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים