ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 30/11/2004

סד"כ הצוללות - היבטים בבניין הכוח ובהפעלתו - דו"ח מבקר המדינה 55א', עמ' 175.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים