ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 30/11/2004

היבטים במיגון אישי ובמיגון כלי רכב - עמ' 171 בדו"ח בדו"ח 54א' של מבקר המדינה., היבטים במיגון רכב קרב משוריין כבד - עמ' 177 בדו"ח 54א' של מבקר המדינה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים