ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/11/2004

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות אחזקת קבר)(תיקון-הוראת שעה),התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים