ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/11/2004

חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
ב' - הצעת חוק שידור פרסומות, תשדירי שירות ושידורי חסות בגלי צה"ל, הצ"ח גלי צה"ל

2
ועדת הכלכלה
24.11.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 306
מישיבת ועדת הכלכלה
מיום רביעי, י"א בכסלו התשס"ה ( 24 בנובמבר 2004), שעה: 10:00
סדר היום
א. הצעת חוק שידור פרסומות, תשדירי שירות ושידורי חסות בגלי צה"ל,
התשס"ד-2003, של חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת (פ/1632)
ב. הצעת חוק גלי צה"ל-שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (שידורי חסות
ותשדירי שירות), התשס"ד-2004 (מ/116)
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
גלעד ארדן
גילה גמליאל
אבשלום וילן
אחמד טיבי
דוד טל
איתן כבל
אליעזר כהן
משה כחלון

אורי יהודה אריאל
מוזמנים
צביה לוין – הלשכה המשפטית, משרד התמ"ת
עידית צ'רנוביץ - יועצת בכירה לשר, משרד התקשורת
אמירה חכמון – אגף תקציבים, משרד האוצר
מיה אלון גורן – אגף תקציבים, משרד האוצר
אהרון פנחס – פרקליטות צבאית, צה"ל
רחל סטוביצקי – משנה ליועץ המשפטי, משרד הביטחון
אבי בניהו – מפקד גלי צה"ל
עדי בן שך – יועץ משפטי, גלי צה"ל
אנריאטה לוי – דובר צה"ל
תומר קרני – עו"ד, רשות השידור
יוני בן מנחם – רשות השידור
מוטי שקלאר – מנכ"ל הרשות השנייה
כוכי מרדכי – מנכ"ל התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
עדי שי – יועצת משפטית, מוזיקה 24
יועצת משפטית
אתי בנדלר
שמרית שקד – עוזרת ליועצת המשפטית
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אושרה עצידה
א. הצעת חוק שידור פרסומות, תשדירי שירות ושידורי חסות בגלי צה"ל,
התשס"ד-2003, של חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת (פ/1632)
ב. הצעת חוק גלי צה"ל-שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (שידורי חסות
ותשדירי שירות), התשס"ד-2004 (מ/116)
היו"ר שלום שמחון
שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה, ועל סדר היום ישנן שתי הצעות. הצעת חוק אחת היא הצעת חוק של חבר הכנסת אורי אריאל שעברה בקריאה טרומית. הצעת החוק השנייה היא הצעת חוק של הממשלה שכבר דנו בה יותר מדיון אחד, ואנחנו אמורים להכין אותה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעתו של חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת היא הצעת חוק שידור פרסומות, תשדירי שירות ושידורי חסות בגלי צה"ל, התשס"ד-2003. הצעת החוק של הממשלה היא הצעת חוק גלי צה"ל-שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות), התשס"ד-2004.

אני רוצה להזכיר שבישיבה הקודמת אנחנו ביקשנו מכל הנוגעים בדבר להגיש לנו את השגותיהם, ואנחנו אכן קיבלנו מכתב גם ממועצת הרשות השנייה וגם מגלי צה"ל.

חבר הכנסת אורי אריאל, יש לנו אפשרות לשלב את הצעת החוק שלך בהצעת החוק הממשלתית, ולמעשה ישנן שלוש אפשרויות. ישנה אפשרות שהצעת החוק שלך תידון כעת ותעלה לקריאה ראשונה ואחרי זה תאוחד עם הצעת החוק הממשלתית. אבל, ישנה גם אפשרות טכנית אחרת שכבר עכשיו היא תשולב בהצעת החוק הממשלתית, ותיכף תאמר היועצת המשפטית איך אנחנו יכולים לעשות את זה.
אתי בנדלר
כאן יש לנו הצעת חוק פרטית שעברה רק בדיון מוקדם, והצעת חוק ממשלתית שעברה אחריה בקריאה הראשונה.

חבר הכנסת אריאל, כפי שאמר כבר היושב ראש, ישנן שלוש אפשרויות כדי לקדם בכל זאת את הצעת החוק שלך. ראשית, לטפל בהצעת החוק שלך ולהכין אותה לקריאה ראשונה, לפרסם אותה, ולצפות שהיא תעבור קריאה ראשונה, ואז למזג שתי הצעות החוק.
שתי אפשרויות אחרות הן
האחת היא, לפי סעיף 122ב לתקנון הכנסת הקובע, "עברה הצעת חוק בדיון מוקדם ולאחר מכן עברה הצעת חוק זהה או דומה בעיקרה בקריאה ראשונה, רשאית הוועדה שאליה הועברו ההצעות על-פי יוזמתה ובאישור ועדת הכנסת, לדון בהצעות במשולב בהתאם לנוסח שעבר קריאה ראשונה, ולהעבירן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית בכנסת". זאת אומרת, מבקשים מוועדת הכנסת אישור למזג את הצעת החוק אם הוועדה תחליט כך לפי בקשתך, אבל אז הנוסח שבו דנים הוא הנוסח שעבר קריאה ראשונה. דהיינו, ההצעה הממשלתית.

קיימת עוד אפשרות שאני לא אוהבת להשתמש בה משום שמדובר בכוכבית לפי החלטה של ועדת הכנסת שניתנה בזמנו ושככל הנראה שכחו לבטל אותה עם הוספת הסעיף שקראתי קודם, שאומר בסך הכול שהוועדה מחליטה על מיזוג ואז בנוסח שאנחנו מניחים לקריאה שנייה ושלישית, בפתק הורוד שמתאר את ההיסטוריה של הצעת החוק, אנחנו מציינים מפורשות בהתאם לכוכבית המסוימת הזאת, ששילבנו בהצעת החוק גם את הצעתך. זאת אומרת, בפתק אתה מקבל את הקרדיט על הצעת החוק.


חבר הכנסת אריאל, האם אתה מבקש שהוועדה תעבוד על הצעתך, תדון בה לפרטי פרטים ותכין אותה לקריאה ראשונה, או שאתה מעוניין במיזוג הצעות החוק באישור ועדת הכנסת, או שאתה מסתפק בקבלת הקרדיט בנוסח הורוד?
אורי יהודה אריאל
מה נוח ליושב ראש הוועדה?
היו"ר שלום שמחון
מה שנוח לך. נכון לרגע זה, תמונת המצב היא כזאת. מונחת על שולחננו הצעת חוק ממשלתית שבין היתר באה לענות על איזשהו דיון בבית המשפט העליון. להצעת החוק הממשלתית יש התנגדויות מצד מספר גורמים, בין היתר ממועצת רשות השנייה, תחנות הרדיו האזוריות, ואני מניח שגם רשות השידור. לפי הרכב המיוחד של האנשים פה אני רואה שזה הולך להיות קשה.

אם אני מתחיל לדון בהצעת החוק של ולא יהיו פה מהמורות גדולות, ונניח שאנחנו נגמור אותה במהלך הדיון הזה למרות שהסיכוי הוא לא גדול, אז היא תעלה לקריאה ראשונה, ושם זה תלוי בך לא רק בי.
אתי בנדלר
זה תהליך הכי ארוך לדון בהצעת החוק, לתקן אותה, להכין אותה לקריאה ראשונה.
אורי יהודה אריאל
אני מבקש שזה יהיה בתהליך הכי קצר, בסדר?
דוד טל
כלומר, העיקרון הוא זה שחשוב לו ולא הקרדיט.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת אריאל מציע שהצעתו הטרומית תמוזג עם הצעת החוק הממשלתית.
אתי בנדלר
חבר הכנסת אריאל, אתה מסתפק בכך שיצוין בפני המליאה שהצעת החוק שלך מוזגה לתוך הצעת החוק הממשלתית.
אורי יהודה אריאל
כן, תודה.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה
בעד – רוב
נגד- אין
נמנעים - אין
אורי יהודה אריאל
אני מודה ליושב ראש הוועדה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו חוזרים להצעת החוק. כפי שאמרתי, מפקד גלי צה"ל שלח מכתב, מועצת הרשות השנייה שלחה מכתב וכן גורמים אחרים. אני מבקש ממפקד גלי צה"ל לפרט בפנינו את טענותיו. אבל לפני כן אני רוצה שתדע שפניתי למשרד האוצר בעניין האפשרות לממן את החלק החסר. אני מבין שישנה אפשרות מסוימת, גם אם היא לא נאמרת באופן בולט, שיש למשרד הביטחון את האמצעים הדרושים כדי לממן את תחנת גלי צה"ל.
אבי בניהו
האם משרד האוצר אומר שלמשרד הביטחון - - -?
היו"ר שלום שמחון
כן.
אבי בניהו
זה נכון שאם מורידים מגלי צה"ל את תשדירי השירות והחסות, אז הרמטכ"ל יצטרך להחליט האם הוא מקיים את גלי צה"ל ומוסיף לה 20 מיליון, או שהוא סוגר אותה. זה פררוגטיבה שלו.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו למדנו קודם ממנהל רשות החברות הממשלתיות שלפקידי ממשלה אסור לעבור על תקנון הממשלה ולהגיד משהו בדיון שהוא בניגוד לעמדה המוצהרת של הממשלה. אבל, יש תמיד עמדה לא מוצהרת. אני אמרתי את העמדה הלא מוצהרת.
אבי בניהו
שתי התחנות גלי צה"ל וגלגל"צ מתקיימות בעשרים השנה האחרונות. כמובן שזה התחיל מתחנה ששידרה ארבע שעות במלחמת ששת הימים. במלחמת יום הכיפורים עברנו לשדר 24 שעות. אנחנו תחנת רדיו שמשדרת לא רק באולפן אלא בניידות שידור, במופעים פומביים, וב"קולה של אימא".

שתי התחנות פועלות באמצעות תקציב משני מקורות. מקור אחד הוא תקציב הביטחון. בעבר זה הגיע ל-30,40, ו-50 מיליון שקלים, אבל עם השנים זה ירד. התחנה גם עמדה פעמיים בפני סכנת סגירה על-פי החלטות של שני רמטכ"לים. כשאני התחלתי את תפקידי כמפקד גלי צה"ל לפני שלוש שנים, תקציבנו עמד על 26 מיליון שקל. אם כן, מקור אחד שממנו אנחנו מתקיימים הוא תקציב הביטחון שפוחת כל השנים בגלל כל הקיצוצים הרוחביים. אני התחלתי עם 26 מיליון שקל, והיום אני ב-19 מיליון שקל, לא בגלל שהצבא מתנגד לגלי צה"ל אלא בגלל הקיצוצים הרוחביים שמשיתים עליו. אני אומר שאני מאוד יודע להעריך את הצבא שמבין את תפקידה של גלי צה"ל בשיח הציבורי ובתרבות. ובעידן שהוא סוגר טייסות קרב, שייטות ואוגדות ושולח הביתה 6,500 איש, הוא מאפשר כחלק מרצון, מאהבה ומהערכה כחלק מהחברה לקיים את גלי צה"ל.

ב-20 שנה האחרונות הצבא לא מעמיס את התחנה הזאת על הכתפיים לבד. מזה 20 שנה גלי צה"ל משדרת בתקופת ראש אכ"א וילנאי, אולי לפניו, והתחנה מתקיימת גם מתשדירי שירות ותשדירי חסות כמקובל בערוץ הראשון של הטלוויזיה שאיננו משדר שידורי פרסומת, להבדיל מ"קול ישראל" שכן משדר, להבדיל מהערוץ השני.

למרות שני המקורות הללו, בתשדירי שירות ובתשדירי חסות, היכולת לממש היא לא גבוהה. אנחנו תקועים סביב סכום מסוים, כי אין מסגרות ובגלל שזה לא פרסומת. אני לא יכול להגיד ש"קוקה קולה" הוא המשקה הרענן המובחר, אני יכול לומר שהתוכנית מוגשת בחסות "קוקה-קולה". זה לא נותן להם הרבה, הם מעדיפים לשלם עוד כמה אגורות והם מפרסמים בין היתר גם בשפ"ם בסכומים של עשרות מיליונים.

אנחנו לא מצליחים להחזיק את התחנה משני המקורות הללו, והיושב ראש מכיר את זה מדיונים קודמים. ישנם שלושים-ארבעים איש שלא מקבלים שכר בגלי צה"ל, בינהם השמות הכי גדולים שאתם מכירים, חלק מהשמות התפרסמו בעיתון אבל לא מיוזמתי. מכל מקום, אני מתבייש בזה. משכורותיהם של כתבים שנמצאים כאן בבניין, כתב מדיני, כתב כלכלי, הן משכורות שאין כאלה במדינה. פריסת המשדרים שלנו היא לא מלאה. יש לנו הרבה תלונות, חלקן אגב גם מחברי כנסת שאין ברעננה, ואין בשדרות. אנחנו צריכים עוד איזשהו סכום של כסף שחשבנו שאנחנו נצליח לפתור אותו באמצעות הצעת החוק הממשלתית – תשדירי שירות, תשדירי חסות ופרסומת במשורה.

לבקשת הרדיו האזורי, לבקשת השר הממונה השר אולמרט שדיבר איתי פעמיים, ודיבר עם שר הביטחון ועם היועצים המשפטיים של משרד הביטחון הוא ביקש שמערכת הביטחון תרד מהפרסומות, ושנתמוך את המצב הקיים של המרת פקודת המטכ"ל הקיימת של תשדירי שירות ותשדירי חסות בחקיקה כפי שביקש בית המשפט העליון, בגלל זה אנחנו יושבים פה. כמו כן, ביחד עם ועדת הכספים וועדת הכלכלה נמצא דרך במקום הפרסומות לתת איזה זריקת חמצן של 6, 7,8 מיליון בהעברה בין-משרדית מהתקציב של האגרה של השידור הציבורי לטובת גלי צה"ל. אני מדבר על 8 מיליון מתוך 246 מיליון שקל של האגרה. לדעתי, זה לא קשור כרגע לדיון הזה. הדיון הזה הוא המרה של פקודת מטכ"ל, כך אני מבין את זה.

אני רוצה לומר שללא תשדירי שירות ותשדירי חסות בגלי צה"ל כמו שאנחנו מתקיימים היום במשורה, במגבלה, מפוקח על-ידי הפרקליטות הצבאית והפרקליטות של משרד הביטחון, אנחנו לא נוכל לקיים את גלי צה"ל.
היו"ר שלום שמחון
תקציב משרד הביטחון הוא מיליארדים, האם הוא לא יכול למצוא 20,000 שקל?
רחל סטוביצקי
אבל, למה לנו לסבסד את ערוצי הרדיו? קודם כל, אין תקציב.
היו"ר שלום שמחון
אני יכול להניח שאם השר לאיכות הסביבה היה רוצה שיהיה לו רדיו שעוסק רק באיכות הסביבה, הוא היה מממן אותו מתקציבו. האם זאת היתה בעיה של אחרים?
אבי בניהו
אדוני היושב ראש, אני לא חושב שזה נכון להגיד ששר הביטחון מופז חפץ בזה שיש לו רדיו. גלי צה"ל היא יותר משר ביטחון זה או אחר, גלי צה"ל נוסדה על-ידי דוד בן גוריון לפני 54 שנים. היא תחנה ציבורית, היא תחנה עם אימון של הציבור שמצביע באוזניים כל היום. זה לא קפריזה של שר זה או שר אחר. בסוגריים אני רוצה לומר לכם שמבלי שהמשורר התכוון לכך אולי, אולי בגלל שגלי צה"ל יושבת בתוך מערכת הביטחון הקונסנזואלית, אין לחצים פוליטיים על גלי צה"ל כמו שהנוכחים בחדר הזה יודעים, אין הכתבות של מינויים של ראשי מחלקות, אין מעורבות מסחרית בגלי צה"ל. אני לא בטוח בכלל שהתופעה האנומלית הזאת היא לא אחד הדברים היפים שקיימים היום במדינת ישראל, ואתם עדים לזה. כשאני מתקשר למרכזיית הכנסת ומבקש לדבר עם לשכה של מישהו, אני שומע ברקע את גלי צה"ל ומאוד נהנה, וזה לא רק פה. זה במשרד ראש הממשלה, במשרד הביטחון, ובמשרדים אחרים.

אפשר לומר שאם שר הביטחון רוצה רדיו אז שיממן. אני חושב שגלי צה"ל מזמן כבר לא שייכת רק לצבא, היא שייכת לציבור. הראייה שכאשר שני רמטכ"לים רצו לסגור את התחנה, הציבור, האקדמיה, העיתונות, בתי משפט ואחרים אמרו לא, כי זה נכס ציבורי. הנכס הציבורי הזה נשען על שני מקורות. אני לא צריך להביא רווח לרמטכ"ל, לא ידיחו אותי אם אני לא אביא רווח.
היו"ר שלום שמחון
מכיוון שהיא שייכת לציבור, ישאל אותך תיכף אחד מחברי הכנסת היושבים פה כמה נציגים יש למגזרי המיעוטים בתוך גלי צה"ל.
דוד טל
כמה נציגים יש למגזרי המיעוטים בגלי צה"ל?
אבי בניהו
השאלה היא, מה זה מיעוטים? אני הייתי בחברת נוער בקיבוץ להבות חביבה והרגשתי מיעוטים, והיום אני מפקד גלי צה"ל. מה זה מיעוטים?
היו"ר שלום שמחון
אל תיתמם. האם יש שדר דרוזי שיש לו תוכנית בפריים-טיים אצלך בתחנה?
אבי בניהו
לא, אין לי שדר דרוזי שיש לו תוכנית בפריים-טיים. גלי צה"ל צריכה להיות רדיו שאיפה שמשלמים מסים למדינת ישראל, שם צריכים להרגיש שהרדיו הזה הוא שלהם ובשבילם. זה כולל את המיעוטים.
אחמד טיבי
המיעוטים לא מעונינים בייצוג בגלי צה"ל.
אבי בניהו
אני לא יודע אם זה לזכותנו או לחובתנו, אבל אני השתתפתי במפגש של נשיא המדינה עם ראשי הרשויות של המגזר הערבי. היו שם נציגים של כל כלי התקשורת. אני מאוד שמחתי לשמוע מהם שגלי צה"ל בניגוד לחלק מכלי התקשורת האחרים, נמצאים שם בחינוך, ובביוב, ובאיכות הסביבה, ובפתיחת שנת הלימודים, ולא רק ברצח במשפחה ובסיוע לפיגוע. אני חושב שכך צריך להיות למרות שזה גלי צה"ל.

אני רוצה לומר לכם שכאשר נכנסתי לתפקיד שלי עשינו שינוי בקורס לגלי צה"ל. מי שמכיר וביקר בקורס לגלי צה"ל יודע שמשרתים בו מכל חלקי החברה הישראלית, דתיים וחילוניים, עולים וותיקים. בקורס החדש קלטנו מישהי מאשדוד שאומרים לי שהיא אילנה דיין הבאה. התעקשתי שיהיה בגלי צה"ל חייל דרוזי, בחנתי מועמדים רבים ביחד עם אכ"א, ובסוף בחרנו מישהו שלמד בכפר הירוק וקצת מכיר את החברה. הוא מפיק בינתיים, הוא לא שדר. אני מקווה שהוא בינתיים יתקדם ויהיה מודל לאחרים. אני בעניינים האלה מרגיש טוב מאוד.

20 שנה אנחנו מתפקדים עם המקור של תקציב הביטחון תשדירי שירות ותשדירי חסות., למרות שהמערכת רצתה לעשות פרסומות, למרות שהמערכת רצתה והממשלה בהצעת החוק להנהיג גם פרסומות בגלי צה"ל מתוך תפיסה, אני כעורך ראשי של גלי צה"ל - - -
אתי בנדלר
אתה חוזר ואומר הצעת חוק ממשלתית עם פרסומות, אני לא מכירה הצעת חוק כזאת. היתה אולי הצעה של משרד הביטחון וההצעה הזאת לא התקבלה על-ידי הממשלה.
אבי בניהו
הקיום של גלי צה"ל מותנה בשני המקורות האלה. אינני רואה מצב שבו המצב במציאות הקיימת אומר: נוסיף להם עוד 20 מיליון שקל או שנסגור אותם. אני יודע מה תהיה התשובה. אני מאוד מעריך את זה שהרמטכ"ל לא פגע בגלי צה"ל והמטכ"ל לא פגע בגלי צה"ל למרות כל הקיצוצים הגדולים שמתבצעים בצבא. להבנתי, אם אנחנו רוצים לשמור על גלי צה"ל אנחנו צריכים לאשר את הצעת החוק הזאת, ולמצוא בצד עוד - - -
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להקריא גם לפרוטוקול, את המכתב שהתקבל מאמיר לוי סגן הממונה על התקציבים הנדון: הצעת חוק גלי צה"ל- שידורי רדיו של צה"ל (שידורי חסות ותשדירי חסות), התשס"ד-2004.

"1. בהצעת החוק הממשלתית מס' 116 מיום 5 ביולי 2004 הוצע להסמיך את גלי צה"ל לשדר תשדירי שירות ושידורי חסות באופן שישקף את המצב הנהוג כיום (מחזור הכנסות של כ-15 מיליון שקל בשנה), וזאת בנוסף לתקצוב שוטף של כ-15 מיליון שקל מתקציב משרד הביטחון."
קריאה
תקצוב שוטף של כ-19 מיליון.
שלום שמחון
19 מיליון.

"2. ההצעה לפיה חלק מאגרות רשות השידור יוקצו לתחנות הצבאיות, בה בעת שהכפיפות המינהלית תיוותר בידי שר הביטחון, אינה הפתרון הנכון להערכתנו".

אני לא הבנתי מהמשפט הזה האם כשניקח את הכפיפות משר הביטחון, זה בסדר לתת כסף?

"3. איננו נדרשים לסוגיית עצם פעילותן של תחנות הרדיו הצבאיות הכפופות למשרד הביטחון. אולם, כל עוד בוחר המשרד על-פי סדר עדיפויותיו הפנימיות להמשיך בהפעלת גלי צה"ל וגלגל"צ, מוטלת עליו גם החובה להעמיד מתקציבו את כל המשאבים הנדרשים למימון פעילות זו."
דוד טל
צריך להוסיף שם: תקציבו הרב.
היו"ר שלום שמחון
כן, תקציבו הרב

"4. ברקע הדברים נציין כי תקציב התחנות הצבאיות מסתכם כיום בכ-30 מיליון ש"ח בשנה (כ-0.07% מתקציב משרד הביטחון), ולכן אין כל מניעה שמלוא מימון התחנות יהיה כאמור מתקציב זה."

המכתב הזה נשלח בעקבות פנייה שלי אליהם בתום הדיון הקודם. פנינו למשרד האוצר להעביר בכתב את עמדתו להצעה כי סכום מסוים מתוך הסכומים מאגרת הרדיו יוקצה לגלי צה"ל בשיעור שייקבע מידי שנה על-ידי ועדת הכלכלה, ושלא יעלה על 15 מיליון שקל. מבחינתי, המכתב הזה נשמע מאוד ברור.
רחל סטוביצקי
הפתרון התקציבי, הפתרון שאין לי אישור מבחינת הגורמים שלנו, הוא בכלל לא צריך לקבוע בעצם הצעת החוק. יש פה שני מישורים. מישור אחד הוא המישור התקציבי הפנימי, והמישור השני הוא האם רדיו פועל באמצעות הודעות חסות ותשדירי חסות ופרסומות מסחריות.
אני מניחה שכל תחנת רדיו פועלת בימנו, כולל גלי צה"ל ב-20 השנה האחרונות, גם עם הודעות חסות וזה חלק לגיטימי כסיוע ושירות לציבור. העניין התקציבי לא קשור לעניין הזה. אבי בניהו אומר: "יש לי גם בעיה תקציבית", ויש לנו בעיה תקציבית. אבל, במה זה פותר את הזכות הלגיטימית של תחנת רדיו שהיא במקרה גם צבאית, לשדר תשדירי שירות והודעות חסות?

אני חוזרת לרציונל של הצעת החוק. הצעת החוק באה לשקף את המצב הקיים, והמצב הקיים הוא שיש ביקוש להודעות חסות, תשדירי שירות, אם מאפשרים את הדבר הזה כחלק מכוחות השוק החופשי וחלק מהתפקוד של תחנות רדיו. אבל כיוון שזוהי תחנת רדיו צבאית, המשרד, מערכת הביטחון וגל"צ הגבילו את עצמם בעניין של פרסומות, וזה כבר שנים.

באה הצעת החוק לאזן את כל האינטרסים. היא אומרת, קודם כל אני ארע את המצב של גלי צה"ל, ואני אקבע שהעניין של פרסומות זה לא עניין של שיקול דעת בכלל, אלא אנחנו נקבע בחוק שלא יהיו - - -
היו"ר שלום שמחון
אני שמח על התגבורת בעצם הגעתך לדיון הזה. אבל, התקיימו כבר שני דיונים קודמים ואני מנסה לנווט את הדיון. בדיונים הקודמים עלה פה שבינתיים בין לבין גם קרו בשוק התקשורת במדינת ישראל כל מיני דברים. בין היתר, קמו תחנות רדיו אזוריות שחלק מהפרנסה שלהן היא סביב הגזרה שבה הן נמצאות. הן אומרות שאם המכללה בעמק יזרעאל מפרסמת בגלי צה"ל ולא אצלן, אז זה על חשבונן בסופו של דבר, כי כאילו זה היה צריך להיות אצלן.
אבי בניהו
אבל אדוני היושב ראש, המכללה בעמק יזרעאל רוצה שהחיילים המשוחררים שהולכים ללמוד לא ילכו לאוניברסיטת תל-אביב אלא יקשיבו להם בגל"צ ובגלגל"צ וילכו לעמק יזרעאל ולספיר ולתל-חי. אני רוצה לתת את השירות הזה לחיילים שמשתחררים מהצבא. אני לא חושב שאת מכללת עמק יזרעאל צריך לשמוע רק בעמק, אני חושב שיש בזה גם היגיון ציבורי.
רחל סטוביצקי
זה בדיוק האיזון בין רדיו כרדיו והרדיו הצבאי. מצד אחד, הורדנו את העניין של הפרסומות המסחריות מרצון והפכנו את זה לעיגון בחוק שזה מאוד מגביל את שיקול הדעת. מצד שני, הגבלנו את קבלת ההודעות רק למסירת מידע שהוא רלוונטי לצבא.

כוכי מרדכי

איפה בחוק מותר לכם לפרסם?
רחל סטוביצקי
המדינה היא לא מוגבלת עד שהיא מגבילה את עצמה. זה ההבדל בין המדינה לתחנות רדיו או לגופים אחרים. הגופים האחרים הסטטוטוריים יכולים לפעול רק בגדר מי שהסמיך אותם. אנחנו כמדינה יש לנו שיקול דעת רחב, אלא אם החוק מגביל. עצם העובדה שאנחנו באנו עם הצעת החוק הזאת, מראה על איזשהי רצינות ואחריות.
כוכי מרדכי
אתם הגעתם עם הצעת החוק הזאת בגלל שפנינו לבג"ץ.
רחל סטוביצקי
הייתי שמחה מאוד להמשיך עם הבג"ץ כדי שהנושא המשפטי ייפתר. אבל, חבל להתווכח.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו לא רוצים להזיק לגלי צה"ל. אסור שתתקבל פה החלטה שהיא מסבכת את גלי צה"ל יותר, ושהיא לא רואה מטר לפני. הוועדה הזאת עוסקת בכל תחום השידור במדינת ישראל. במסגרת הזאת, אנחנו לא יכולים להתייחס לעובדה ששר התקשורת מינה לפני שבוע ועדה לבחינת תחום הרדיו בישראל בראשות אמנון צוקרמן, שהתפקיד שלה לבחון בין היתר את מקורות המימון הראויים לתחנות הרדיו שדיברנו עליהן שיבוא מהאגרות, מפרסומת, מתקציב המדינה וכן הלאה. הן כוללות את כל תחנות הרדיו הממלכתיות, רשת ב', רשת ג', גלי צה"ל. אם אנחנו באמת רוצים לדאוג לגלי צה"ל, השאלה המרכזית היא האם אי אפשר למצוא פתרון מימוני לתקופת ביניים, לא לכול השנה אלא לכמה חודשים? האם לא כדאי לאלץ אתכם ואת משרד האוצר למצוא מימון לכמה חודשים? חוק ההסדרים יגיע לפה עכשיו ותחום הרדיו נכנס בו עוד הפעם. יש לתת לעניין הזה הרבה יותר מעוגן. אתם אומרים לעצמכם עכשיו: בואו נעשה את העיגון כרגע, ואחרי זה נראה מה יהיה. תחשבו על זה בינתיים.
אבשלום וילן
הצעת החוק הממשלתית היום היא פחות או יותר הגדרת המצב הקיים. אתה קיבלת תשובות ברורות מהאוצר שכל הפתרונות היצירתיים האחרים הם חסומים כי זה גם שינויי חקיקה. בשעה 11:00 מתחילה המליאה, והשאלה היא האם הולכים להמשיך בסימפוזיונים אידיאולוגיים? זה בסדר גמור, אבל אני בכל אופן הייתי מציע שנתחיל לעבור על החוק. בסך הכול אנחנו לא רוצים כרגע להעביר שום שינוי, לאפשר לרדיו האזורי ול"קול ישראל", ולכולם.
היו"ר שלום שמחון
הוועדה הזאת יושבת חמש פעמים בעניין גלי צה"ל. עד אשר נעשה עבודה מסודרת, האם השניים הללו לא יכולים למצוא בינתיים כמה מיליוני שקלים כדי שהוא יהיה מרוצה? אני לא מבין את הדבר הזה. בסוף תהיה תחנה "בובה" עם תקציב "בובה", אבל בינתיים שחררו את הבן אדם מהלחץ. תנו לו לנהל את התחנה הזאת ברוחב לב. יהיה לעניין הזה פתרון, מה הבעיה עם זה?
אבי בניהו
יש החלטה של הבג"ץ שצריך לעבור לחקיקה.
היו"ר שלום שמחון
אני לא אומר שלא תהיה חקיקה, תהיה חקיקה אבל טובה.
אבי בניהו
אני לא יודע מה יהיה בשנת התקציב הבאה, לדעתי יקצצו אותנו עוד יותר. אבל, אין מצב שמערכת הביטחון היום מוסיפה מיליון שקל אחד לגלי צה"ל.
דוד טל
זה לא נכון. היו כבר דיונים בוועדה הזאת בנושא נסיעת חיילים ברכבת, ומערכת הביטחון אמרה בהתחלה לא יקום ולא יהיה. אבל, בסוף היה גם היה.
אבי בניהו
אני מכיר את זה מצוין. אני הייתי בוועדת בנלולו בפרטים. יש הבדל בין - - -
היו"ר שלום שמחון
מבחינת פרקליטות המדינה, יש לוועדת הכלכלה את האפשרות להמשיך את ההליכים שלה עד אמצע חודש פברואר 2005. כלומר, אנחנו מסודרים מבחינת הזמן. יש פה מכתב מפרקליטות המדינה.
אתי בנדלר
הפרקליט שמייצג את פרקליטות המדינה אבי ליכט ביקש ממני לדאוג דווקא לנסות שהוועדה תזרז את מהלכיה. שאלתי אותו מתי קבוע הדיון בבג"ץ, והוא אמר לי שהוא קבוע לתשיעי לפברואר ושהוא מבקש מאוד שהוועדה תסיים עד לאותו מועד את הליכי החקיקה.
רחל סטוביצקי
אין לי בעיה לשמור על הסטטוס קוו כמו שזה. אבל אני לא מבינה אנחנו צריכים להקציב תקציב לשנות את המצב.
דוד טל
כי גלי צה"ל הוא הבן שלך, לא שלי.
היו"ר שלום שמחון
בסוף אתם תאלצו לתת את הכסף יחד עם החקיקה.
אבי בניהו
לא יהיה גלי צה"ל. מערכת הביטחון לא תוסיף כסף לגלי צה"ל, וזה ברור לכולנו.
איתן כבל
אני כבר אמרתי בפעמים הקודמות את הפתרון הכי טוב שיכול להיות. החלוקה הכספית של כספי אגרה יהיה לפי רייטינג ותהיה תחרות בין הגופים האלה. גם גלי צה"ל בצורה כזאת או אחרת, היא שידור ציבורי לא פחות מ"קול ישראל". אני לא אופטימי. למרות שצריכה להינתן תשובה עד חודש פברואר לבית המשפט, אני לא רואה אותנו מצליחים להוציא, או לוחצים על האוצר או הביטחון להגדיל את עוגת התקציב של גלי צה"ל. זה כדי לרצות את עצמנו, כדי להגיד: הנה, אנחנו עוזרים לכם ומתמודדים עם זה.

אני דווקא מצטרף לדבריו של חבר הכנסת אבשלום וילן, יש כאן הצעת חוק ממשלתית. אני הרבה יותר קיצוני בעניין הזה משום שצריך לבחון את כל המפה הזאת של השידור בין גלי צה"ל, הערוצים האזוריים. אבל עד אז, יש כאן הצעת חוק מאוד מינורית בסך הכול. היא לא באה לעשות מהפכות מאוד גדולות.
יגאל ארדן
אני נוטה להצטרף לעמדות של חברי הכנסת אבשלום וילן ואיתן כבל, ואני רוצה להסביר מדוע. אתמול אנחנו דנו פה ארוכות בהצעת חוק שנועדה לאפשר לתחנות הרדיו האזוריות לצאת גם מגבולות הגזרה שלהן, ולהציב אנטנות.. למען הגילוי הנאות, אני רוצה ואוהב להופיע בכל התחנות. גם בגלי צה"ל, גם ברשת ב', וגם בתחנות האזוריות. בואו נשים את הדברים על השולחן כולם פה יודעים שתחנות הרדיו האזוריות, ואני לא אדרוש ממשרד התקשורת להצהיר פה משהו אחר, נקלטות הרבה מעבר לאזור שלהן. אפשר לעשות ניסיון. אפשר לנסוע ברחבי הארץ ולראות שיש תחנות שאתה יכול לקלוט מחיפה עד באר שבע.
אבי בניהו
בכניסה לבאר שבע יש שלט של מע"צ רדיוס.
היו"ר שלום שמחון
בגליל אני קולט את כל תחנות הרדיו האזוריות בכל הארץ.
אבי בניהו
חלק מהאחראים לזה גרים באזור החיוג שלך.
גלעד ארדן
בכל הכבוד שלנו ולידע שלנו ולכל מה שאנחנו מנסים לעשות פה, עד שתהיה ועדה והוועדה הזאת תסדיר אולי בצורה סופית את כל העסק הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לנסות ולצמצם ככל שניתן את הזעזועים, ולנסות לשמור איכשהו על המצב הקיים.

אני בטוח שאבי בניהו ימצא עבודה בשכר הולם גם אחרי שלא תהיה גלי צה"ל. העניין הוא באמת בזה שהיום גלי צה"ל היא איזשהו נכס ציבורי.
כוכי מרדכי
חבר הכנסת כבל, שבוע שעבר היית נגד.
איתן כבל
אדוני היושב ראש יעיד מי העלה את ההצעה, כי יש פה השמצה סמויה. יש פרוטוקולים, ואני רק רוצה להזכיר לך שאת תפסת אותי עם דוד בן בסט וגם בדיון ההוא שאלת אותי מה קרה לי. תסתכלי על עצמך ברצף שבין לבין.
גלעד ארדן
אני בעד להצביע ולהתקדם בינתיים.
כוכי מרדכי
אני שמעתי את דבריו של אבי בניהו והוא גורם לכולם להזיל דמעות על זה שמצב גלי צה"ל הוא חמור. אני רוצה להזכיר שלא מדובר כאן לא בטנקים, לא ברובים ולא בשכפ"צים, אלא ברדיו. כלומר, בוא ניכנס לפרופורציות.

אני רוצה להזכיר שאנחנו פנינו לבג"ץ כדי לא להשאיר את המצב הקיים. אמרה השופטת דורנר בבג"ץ, תקראו לזה תשדירי שירות, תקראו לזה שידורי חסות, תקראו לזה צנצנת ירוקה, זה פרסומת, ולכן אנחנו יושבים כאן. צריך להסדיר את זה ולא לשמר את המצב הקיים, כי לא בשביל זה אנחנו יושבים כאן, ממש לא.
היו"ר שלום שמחון
האם יש משהו שאתם רוצים לתקן בחוק?
כוכי מרדכי
ודאי, הגשנו לכם.
רחל סטוביצקי
לא היתה החלטה בבג"ץ. זו היתה הערה של השופטת דורנר.
גלעד ארדן
במסגרת החוק צריך לחשוב איך נועלים את זה באמת כך שלא תהיה חריגה מההגדרה כי יש תמיד זליגה לכיוון של פרסומות.
רחל סטוביצקי
אם יש זליגה אז אפשר לתקן את הניסוח.
כוכי מרדכי
אין בעיה, זה מה שאנחנו רוצים.
אמירה חכמון
אדוני היושב ראש, בהמשך למכתב שהקראת קודם מסגן הממונה אמיר לוי, אני רוצה להצטרף ולציין שבהתבסס כי בסדר העדיפויות של המשרד לביטחון כמו שבאמת נאמר במכתב, ועל פי החלטת ממשלה שגל"צ וגלגל"צ יהיו כפופות לשר הביטחון, לא לשכוח שחצי מהתקציב של גל"צ וגלגל"צ ממומן מתקציב הביטחון, וזה סדר עדיפויות שתקציב הביטחון רואה על עצמו. אנחנו מעדיפים שכל התקציב יילקח מתקציב הביטחון ולא חלק מתקציב הביטחון ומגוף ציבורי.
היו"ר שלום שמחון
לא יאומן. תודה רבה, הישיבה נעולה. חבל על הזמן, האם אתם השתגעתם? אומרת פה האחראית על תקציב הביטחון שיש כסף במשרד הביטחון. האם אתה רוצה שאני אעשה מעצמי צחוק?
גלעד ארדן
אבל, יש הצעת חוק ממשלתית. הם במיעוט. האם כל מה שיגיד פה משרד האוצר זה יהיה העמדה המכרעת?
אבשלום וילן
זה לא פעם ראשונה שזה קורה, ואתה כיושב ראש ועדה צריך לדעת דבר אחד. כאשר משרדי ממשלה מתחילים לריב ביניהם פה, אנחנו לא המגרש. יחזרו לוועדת שרים לענייני חקיקה ויחליטו. אם אגף התקציבים רוצה להחליט על ההחלטה בוועדת שרים, תעשי את זה שם.
גלעד ארדן
את מחויבת לעמדת הממשלה.
אבשלום וילן
יש עמדת ממשלה. את הריבים האלה לא נעשה פה.
אמירה חכמון
בגלל זה אני אמרתי - - -
אבשלום וילן
לא, את לא יכולה לעשות דבר כזה. את הולכת לממשלה ומנהלת את זה שם. בפני שר האוצר בנימין נתניהו יש אפשרות אחת. הוא יכול לדרוש דיון נוסף במליאת הממשלה על הצעת החוק, זו זכותו. אגף התקציבים עושה את זה פעם אחר פעם, וזה לא תקין.
היו"ר שלום שמחון
אני פותח את הישיבה מחדש. אני מאפשר ליועצת המשפטית לומר את דברה.
אתי בנדלר
אני רוצה להזכיר שבישיבה הקודמת התחילה הוועדה לקרוא את הצעת החוק, והיא אשירה מספר הגדרות מתוך ההגדרות המופיעות בסעיף 1 להצעת החוק, ואת סעיף 3 שהוא סעיף מאוד כללי האומר ששידורי חסות ותשדירי שירות ישודרו בגלי צה"ל לפי הוראות חוק זה.

בלב הבעיה הוועדה התחילה לדון, וכאן היא נעצרה. לב הבעיה היא מה הם שידורי חסות, ומה הם תשדירי שירות, כיוון שנשמעו הערות לפיהן הגדרות שידורי חסות ותשדירי שירות פותחות פתח לפרסומות כפי שהן מוגדרות בהתאם להצעה המופיעה בהצעת החוק.

בשלב זה היושב ראש ביקש מכל הגופים שיש להם הצעות או הערות לנושאים או לנוסח הצעת החוק, להעביר את הצעותיהם לוועדה ואכן גם הרדיו האזורי וגם הרשות השנייה-עו"ד דורון אבני, העבירו הצעות והערות להגדרות המוצעות, והציעו אלטרנטיבות לכך.

בהנחה שהוועדה תחליט בכל זאת להמשיך ולטפל בהצעת החוק ולהכין אותה לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נמצאים בשלב של דיון בלב ההצעה מה הם תשדירי חסות ומה הם תשדירי שירות שניתן יהיה לשדר אותם בגלי צה"ל כשגלי צה"ל לצורך העניין כוללים כמובן גם את גלגל"צ. זה השלב שבו הוועדה סיימה את דיוניה בישיבה הקודמת ורציתי להזכיר את זה.
אבשלום וילן
מכל מקום, עכשיו יש מליאה וצריך אישור מיוחד מהיושב ראש.
היו"ר שלום שמחון
אני מציע שאנחנו נמשיך את הדיון במועד - - -
גלעד ארדן
למה? תצביע.
אתי בנדלר
אין על מה להצביע. צריכים עכשיו לדון בנוסחים לגופם.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים עכשיו בקריאה שנייה ושלישית.
גילה גמליאל
יש פה הצעת חוק ממשלתית, למה שלא תקריא אותה ונצביע.
אתי בנדלר
התחלנו לקרוא ונתקענו בהגדרות, ועכשיו צריך לדון מהן ההגדרות הנכונות. זה הדיון העיקרי.
אבשלום וילן
חברת הכנסת גמליאל, יש על זה ויכוח גדול.
כוכי מרדכי
זה נושא מאוד מאוד כבד וחשוב.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נעשה דיון בעוד שבועיים.
אבשלום וילן
אבל, הדיון יתחיל על הצעת החוק, הוא יהיה ענייני.
היו"ר שלום שמחון
מתחילים להקריא בעוד שבועיים. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים