ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/11/2004

תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה - 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים