ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/11/2004

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 43), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים