ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/11/2004

החלטת הממשלה להציע לכנסת לחזור ולהכריז על מצב חירום, לתקופה נוספת של שנה, שתסתיים ביום י"ב בכסלו התשס"ה-13/12/2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים