ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/06/2004

דיווח לוועדה על ההתפתחויות בעבודת הוועדה וקבלת החלטות בנוגע לפרסום הדו"ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים