ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/11/2004

הצעת חוק משפחות חד-הוריות (תיקון - הכרה באפוטרופוס על חסוי כהורה יחיד), התשס"ג-2003, חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 26), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים