ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/11/2004

תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים)(תיקון), התשס"ד - 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים