ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/11/2004

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 31), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים