ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/11/2004

הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים