ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/11/2004

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשס"ה-2005, חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 27), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים