ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/11/2004

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 77), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים