ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/11/2004

השפעתם של הסכמי סחר בינלאומיים על נשים בעולם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים