ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/11/2004

תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים)(תיקון) (ניכוי לטובת ביטוח חיים), התשס"ד - 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים