ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/11/2004

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות) (ביטול), התשס"ד-4002

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים