ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/11/2004

מדע וטכנולוגיה בשירות אוכלוסיות מיוחדות:א)מיחשוב לאוכלוסיות נזקקות: מחשב ברשת לאוכלוסייה האתיופית; מחשב לכל גיל-מחשב לאוכלוסיית הקשישים ב)פיתוח אביזרי עזר לקשישים ג)פרוייקט קמ"פ דווידסון"(קבוצות מדע פעיל)-לנוער בסיכון ד)"עולים למצוינות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים