ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/11/2004

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003 בדבר סיווג מחדש של טרקטורים, הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון - הגדרתו של "רכב-עבודה"), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
ב' - הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה")

2
ועדת הכלכלה
9.11.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 293
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ה בחשוון התשס"ה (9 בנובמבר 2004), שעה 11:00
סדר היום
א. הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה"), התשס"ד-‏2004
ב. תקנות התעבורה (תיקון מס'...) התשס"ג-2003 בדבר סיווג מחדש של טרקטורים (מצורף בסוף הפרוטוקול נוסח התקנות)
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר
רוחמה אברהם
גלעד ארדן
דניאל בנלולו
גילה גמליאל
דוד טל
אליעזר כהן
משה כחלון
מוזמנים
חה"כ נעמי בלומנטל
עו"ד שרית זוכוביצקי - משרד התחבורה, לשכה משפטית
שוקי שדה - משרד התחבורה, מנהל אגף הרישוי
דוד אלוש - משרד התחבורה, מנהל מחוז באר-שבע והנגב
חנניה אפנג'ר - משרד התחבורה, רב בוחן ראשי
עו"ד יעל ייטב - משרד האוצר, רשות המסים, יועמ"ש
שאול מרידור - משרד האוצר, אגף התקציבים
עו"ד נגה רובינשטיין - משרד המשפטים
סנ"צ שולמית שמעון - המשרד לביטחון הפנים, ראש חוליית תעבורה
פטר מגנוס - משרד התמ"ת, מפקח עבודה ראשי
אבי גולן - יו"ר ארגון מורי נהיגה
עידו שמשון - מ"מ יו"ר ארגון מורי נהיגה
שלומי אטיאס - מנכ"ל ארגון מורי נהיגה
ד"ר משה בקר - ארגון מורי נהיגה, יועץ
שמעון ביטחון - ארגון מורי נהיגה, מזכיר
אבי קרמר - ארגון מורי נהיגה, דובר
רן רונקין - ארגון מורי נהיגה, גזבר
חיים כחלה - ארגון מורי נהיגה, רו"ח
יחזקאל עיני - ארגון מורי נהיגה, הנהלה
אלי מליוב - ארגון מורי נהיגה, יו"ר אילת
אברהם בן דוד - ארגון מורי נהיגה, יו"ר עפולה
יוסף אבסעיד - ארגון מורי נהיגה, חיפה
לבנת קיזנר - איגוד לשכות המסחר, מנהלת תחום ענפי, איגוד
יבואני רכב דו גלגלי
גדי אבירם - איגוד לשכות המסחר
אורי ושיץ - איגוד לשכות המסחר, יו"ר חטיבת המלגזות
יצחק סופרין - איגוד לשכות המסחר
אריה כרנדיש - התאחדות חקלאי ישראל, מדור בטיחות
יצחק וולף - התאחדות חקלאי ישראל, מדור בטיחות
חגי צברי - איגוד חקלאי ישראל, מדור בטיחות
אסף דעבול - סגן ראש עיריית ראשון-לציון
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אסתר מימון


1.
הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה"), התשס"ד-‏2004
היו"ר שלום שמחון
אני מבקש לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום שני נושאים: האחד, הצעת חוק פקודת התעבורה (תיקון – הגדרתו של "רכב עבודה"), התשס"ד-2004, של חברת הכנסת נעמי בלומנטל. השני, תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003 בדבר סיווג מחדש של טרקטורים. עד שתגיע היועצת המשפטית לוועדה, אני אאפשר לחברת הכנסת נעמי בלומנטל לומר כמה מלים לגבי הצעת החוק שהיא הניחה על שולחן הכנסת.
נעמי בלומנטל
אדוני היושב-ראש, חברי הוועדה, אורחים נכבדים, אני מדברת על הצעת חוק שמרחיבה את ההגדרה של רכב עבודה. הצעת החוק הזאת באה למעשה מן השטח. אני מוכרחה להגיד שהעוזר שלי, דוידי, נתקל במישהו, וסיפרו לו על המצוקה של מורי הנהיגה. הם אומרים שהרכב זה כלי העבודה שלהם, והם מוצאים את עצמם במצב הרבה יותר נחות מנהגי המוניות למשל, שמתחשבים בהם בהרבה מאוד מרכיבים שהם מרכיבי רכב עבודה; ואילו מורי הנהיגה, שזה רכב העבודה שלהם, מתחשבים בהם בכמה מרכיבים, אבל לא בכול. לפיכך מצאתי לנכון להציע את הצעת החוק הזאת שמרחיבה מעט את ההגדרה של רכב עבודה.

ישבתי כמה פעמים עם הנציגות המכובדת של מורי הנהיגה והופתעתי לטובה. רעיונות שהעליתי בפניהם, כמו למשל להופיע בבתי ספר כדי לחנך טוב יותר למניעת תאונות דרכים, שזאת המהות של המלחמה בתאונות הדרכים, הם אמרו שהם כבר עושים זאת. כל מיני רעיונות מהסוג הזה, שהעליתי בפניהם, כשדיברנו על מיתון הנגע של תאונות הדרכים, הם אמרו שהם שותפים לעשייה הזאת, וכאמור הופתעתי לטובה.
היו"ר שלום שמחון
האם אני יכול לקבל את עמדת הממשלה להצעת החוק הזאת?
נגה רובינשטיין
לאחר הקריאה הטרומית ועל מנת לקדם את הצעת החוק צריך שיהיה תיאום עם משרד האוצר.
יעל ייטב
הבנתי שהיתה הסכמה בין חברת הכנסת לבין שר האוצר, כך שהצעת החוק לא תחול על ענייני מסים.
נעמי בלומנטל
הנציגות של מורי הנהיגה ויתרה במהלך הדברים על מה שקשור למס הכנסה. ייתכן שיעלו נושאים אחרים שקשורים למיסוי, אבל לא לגבי מס הכנסה.
דוד טל
אולי גברתי תסביר לי מדוע, למשל, אתם מבינים שהרכב של נהגי מוניות לא משמש להם רכב פרטי, וממילא אתם לא מקזזים להם 9,000 או 10,000 ק"מ, ולמורי הנהיגה אתם רוצים לקזז?
יעל ייטב
דבר ראשון, אנחנו מקזזים את זה במנגנון קצת אחר.
דוד טל
אולי גברתי מוכנה להסביר לי מה המנגנון שיש לנהגי המוניות?
יעל ייטב
המנגנון הוא לא במישור של רכב עבודה או לא. הרכבים לא מוגדרים כרכבי עבודה. כרכב עבודה מוגדר רק רכב שאי אפשר לעשות בו שימוש פרטי.
דוד טל
אני מוכן לקבל את מה שגברתי אומרת, אבל אז נתאים את מעמד הרכב של מורי הנהיגה למעמד הרכב של נהגי המוניות. מה שאתם נותנים לנהגי מוניות, תתנו גם למורי נהיגה, לא יותר ולא פחות.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת טל, אני רוצה לקרוא מה שר התחבורה אמר בעת הדיון במליאה: "הצעת חוק התעבורה (תיקון - הגדרתו של רכב עבודה), התשס"ד-2004, עניינה להוסיף להגדרה של רכב עבודה המופיעה בסעיף 1 לפקודת התעבורה, רכב מנועי המשמש ללימוד נהיגה, וזאת כדי שבעלי הרכב ללימוד נהיגה יזכו בהקלות מס. אף שהגדרת רכב עבודה בפקודת התעבורה היא רכב שציוד תעבורה מותקן עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לבצע עבודה ואיננו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים, כגון מערבלי בטון וכן הלאה, ולכאורה אין אלה המאפיינים של רכב המשמש ללימוד נהיגה, תומכת הממשלה בהצעה בקריאה טרומית, ובלבד שהמשך הליכי החקיקה יתואמו עם משרד האוצר, והמציעה, חברת הכנסת בלומנטל, אמרה שהיא מסכימה לתנאי הזה של ועדת שרים לחקיקה".

נציגי משרד האוצר, על איזה הקלות מס אתם מדברים?
יעל ייטב
יש מנגנון בתקנות מס הכנסה שקובע חילוץ של מרכיב ההוצאות הפרטיות, והוא מתייחס רק לרכב שמשמש גם בעבודה. דהיינו, רכב פרטי, שום הוצאה שלו אינה מותרת בניכוי לפי הוראות המס. המנגנון שקיים מכוח תקנות פקודת מס הכנסה מתייחס רק לרכב שמשמש בעבודה בהיקפים שונים. הוא אומר שלא נתיר את מלוא ההוצאה לניכוי, אלא אנחנו קובעים מנגנון מסוים שהמטרה שלו היא חילוץ מרכיב ההוצאה הפרטית, כך שההוצאה הפרטית לא תותר בניכוי. המנגנון הזה מוסדר בתקנות, הוא פועל הרבה מאוד שנים.
היו"ר שלום שמחון
אם הכול מוסדר, למה צריך הצעת חוק?
יעל ייטב
זאת לא הצעת חוק ממשלתית. התקנות ממעטות מתחולת התקנות לרכב עבודה.

חברת הכנסת בלומנטל הציעה בכלל הצעה אחרת בפקודת התעבורה. היא לא קשורה, לפי מה שאנחנו מבינים, לעניין המסים.
היו"ר שלום שמחון
האם את אומרת שהיא הציעה הצעת חוק דקלרטיבית?
יעל ייטב
היא הציעה לתקן את פקודת התעבורה. אנחנו הבענו את דעתנו. ביקשנו להבהיר שזה לא יחול לעניין המסים, ואכן, היא הביעה את הסכמתה.
היו"ר שלום שמחון
אני לא מבין, דברי אתי בעברית פשוטה. אני מורה לנהיגה, אני מזמין רכב כדי שאני אוכל לעבוד עליו, על הרכב הזה אני מקבל פטור ממסים: ממכס, ממס קנייה? ממה אני מקבל פטור?
קריאות
מכלום.
היו"ר שלום שמחון
האם אחרי הצעת החוק הזאת יהיה לי פטור ממשהו?
נגה רובינשטיין
לא, לפי הסכמת הממשלה.
קריאות
בשביל מה באנו?
דוד טל
אם הרכב מוכר כרכב לצורכי עבודה, מה הועילו חכמים בתקנתם? למה אנחנו מתקנים את החוק? הרי כל הסיפור הוא כדי לנסות ולהשוות במשהו. אני רוצה לנסות ולעשות השוואה מלאה, מפני שאם אתם אומרים שיש מנגנון אחר אצל נהגי המוניות, ואני מקבל את מה שאת אומרת, אני רוצה להשוות את המעמד שלהם למעמד של נהגי מוניות.

נהג מונית רוכש מונית בלי כל ההטבות ונוסע בה, עד שהאוטו מתפרק לו, וזה לוקח הרבה זמן. מורה לנהיגה, אחרי שנתיים-שלוש, אני מניח, צריך להחליף אוטו, ואני מניח שאפילו גברתי לא תקנה אוטו ממורה לנהיגה, לא משום שהם אנשים לא טובים, אלא משום שזה רכב שנהגו עליו כל כך הרבה תלמידים והכול דפוק. הבלאי המואץ ברכבים כאלה מצדיק התחשבות מצד הממלכה. אדם כזה שרוכש אוטו, לצורך העניין אפילו לוקח הלוואה מהבנק, ואחרי שנתיים הוא צריך להחליף, עוד לא הורדתם לו אפילו את הפחת, הפחת הוא 20%. אחרי שנתיים הוא צריך למכור, אז עשיתם לו טובה, הורדתם 40%. הוא קנה רכב חדש, כדי לקנות רכב חדש הוא לוקח הלוואה נוספת, הוא לוקח הלוואה נוספת ועדיין הוא משלם את ההלוואה הראשונה, ואתם לא מורידים לו מהרכב החדש את כל ה-100%, אתם לא מורידים לו עדיין את ה-60% שנותרו לו.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת טל אומר שמה שמגיע לנהגי המוניות, התכוונה הגברת בלומנטל לתת גם למורי הנהיגה.
נעמי בלומנטל
לא הכול.
דוד טל
קודם כול, אני רוצה הכול, ועכשיו אני מוכן לשמוע דברים שיתיישבו עם השכל הישר. אני מוכן לשמוע ולקבל.
יעל ייטב
קודם כול, חברת הכנסת בלומנטל הסכימה לקבל את ההערה של שר האוצר, ואמרה שזה לא לעניין מסים.
נעמי בלומנטל
זה לא כך. הודעתי למשרד האוצר, בשיחת טלפון, שמורי הנהיגה, בנושא של מס הכנסה, מוכנים ללכת עם האוצר, לא לגבי המכס. המכס זה סיפור אחר.
היו"ר שלום שמחון
היינו בדיון ששר האוצר היה נגד מחוסרי הדיור, עכשיו שר האוצר נגד מורי הנהיגה. מה קורה פה? מה יהיה?
יחזקאל עיני
לא יכול להיות ששר האוצר נגד.
היו"ר שלום שמחון
זה מה שאומרים פה.
יחזקאל עיני
זה לא יהיה.
גלעד ארדן
הממשלה הסכימה לחוק שלפי פרשנותה אין לו שום משמעות?
היו"ר שלום שמחון
זה מה שהיא אומרת.
נעמי בלומנטל
היתה הסכמה אחרת, אני מצטערת. ההסכמה היתה רק לגבי מס הכנסה, לא לגבי מיסוי בכלל. הבנו שהמדיניות של משרד האוצר היא, לאט-לאט להוריד מיסוי מרכבים, זה מתפרסם לא אחת, ובין השאר מיסוי בכלל. גם כאן היה דבר נכון להתחיל להוריד מקבוצות מסוימות, וזה ממש הולך ביחד עם מדיניות משרד האוצר.
יעל ייטב
המדיניות של משרד האוצר היא להימנע ככל האפשר מפטורים סקטוריאליים, אלא ניסיון להפחית את המיסוי לגבי כלל האוכלוסייה. פה אנחנו מדברים על השוואה בין קבוצות. למוניות יש דין אחר, דין ספציפי לייחוד שלהם.
דוד טל
אני לא יודע מה קורה בחברות להשכרה. אני לא יודע, אז אני לא מתווכח עם גברתי. אבל מה קורה, למשל, לגבי רכבים לתיירות?
יעל ייטב
חל עליהם אותו הסדר.
דוד טל
תראי כמה הגון והוגן אני. אני אומר לך שנעשה דין אחד לכל אותן קבוצות, גם לרכבים לתיירים, גם למוניות.
יעל ייטב
לפי מה?
דוד טל
לפי מה שאתם רוצים. אתם תקבעו מה טוב למוניות ולרכבים של תיירים, ואת זה תקבעו גם לגבי מורי נהיגה.
יעל ייטב
הצעת החוק היא לא לגבי התקנות, היא לגבי הגדרת רכב עבודה.
היו"ר שלום שמחון
עורכת-הדין ייטב, לאיזה הטבות יזכו מורי הנהיגה בעקבות החוק, על-פי דעת משרד האוצר? האם יש פה מורה נהיגה שמתנדב לענות לי מה הכוונה?
שלומי אטיאס
דבר ראשון, לקנות את הרכב ללא מס קנייה, כמו שנהגי המוניות קונים. דבר שני, להוריד את האגרה, ולהשוות אותה. נהג מונית משלם 600 שקלים, ואנחנו משלמים 4,000 שקלים.
היו"ר שלום שמחון
מה עוד?
שלומי אטיאס
זה העניין. מס קנייה והורדת האגרה, וכמובן להכיר ברכב כרכב עבודה.
אסף דעבול
היום, כאשר מורה לנהיגה רוכש רכב, זה עולה לו כ-150,000 שקלים או 140,000 שקלים, כמו לכל אזרח בישראל. הרכב עצמו נחשב כלי עבודה, הבן אדם עובד מהבוקר עד הערב, למרות שהוא לא עובד בפועל מבוקר עד ערב, מפני שיכול להיות שחייל רוצה את השיעור ב-06:00, והמורה קם ב-06:00 לחייל, והוא יעשה שמונה שיעורים במשך היום, ועקרת בית, לאחר שהיא הרדימה את הילד שלה בשעה 19:00, רוצה את השיעור ב-20:30. זאת אומרת, השעות שהוא עובד בפועל מתפזרות על כל היום.

אני אביא דוגמה אישית למכירת רכב של מורה לנהיגה. בחודש שעבר אשתי רכשה רכב ב-138,000 שקלים, רכב ממוצע, "סיאט טולדו". הרכב שנשאר לה, סוברו משנת 1998, נמכר היום ב-45,000 שקלים לפי המחירון, ההצעה הגבוהה ביותר שקיבלנו מסוחר היא 20,000 שקלים. זאת אומרת, פחות מ-50%.
היו"ר שלום שמחון
האם אשתך היא מורה לנהיגה?
אסף דעבול
כן. נתייחס אליה כמו אל נהג מונית, כי היא למעשה עובדת כמו נהג מונית, מבוקר עד ערב, משקיעה את נשמתה בעבודה הזאת. אם אין לה אפשרות לרכוש רכב חדש, הרי זה בא על חשבון תאונות ומהווה סכנה. אלה דברים שאנחנו רוצים למנוע.

אנחנו רוצים לתת לאנשים האלה, שמלמדים את הילדים, ומדברים כל הזמן במדינה הזאת על מניעת תאונות דרכים וחינוך תעבורתי, את הכלי הטוב ללימוד, ולא הכלי משנת 1997, שעד עכשיו אשתי לימדה בו.
רוחמה אברהם
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך את חברת הכנסת נעמי בלומנטל על היוזמה, משום שבעיני היא חשובה מאוד.
היו"ר שלום שמחון
קודם כול, הממשלה נגד הצעת החוק, זה כבר אומר שהיא חשובה.
רוחמה אברהם
אז מה? מישהו אמר שאנחנו צריכים- - -
היו"ר שלום שמחון
את אמרת, שמעתי אותך ברדיו.
רוחמה אברהם
דווקא במקרים שבהם קיימת אפליה, מחובתנו לתקן את האפליה הזאת, מה גם שכל מי שלמד שיעור נהיגה, היה צריך לעבור בקרב אותם מורי נהיגה. אין צל של ספק שהרכב הזה משמש אותם לעבודה, מהרכב הזה הם מתפרנסים, זה כמו שאנחנו באים לפה לכנסת ומתפרנסים, ואני בכוונה משווה. הם נכנסים לרכב ויושבים 8, 9, ו-10 שעות ביממה, ועובדים עליו. זה המשרד שלהם ומזה הם מתפרנסים. למרות ההתנגדות של האוצר, ואני מניחה שההתנגדות של האוצר היא בגלל העלויות הכספיות של הנושא, ולמרות ההתנגדות אולי של משרד התחבורה, למרות שלא שמעתי מהם, אני אתמוך בהצעת החוק הזאת, ואני אשפיע גם על חברי לתמוך בה, משום שהצעת החוק הזאת מתקנת את האפליה שקיימת זה שנים רבות. מה גם, שאולי בהמשך, לנו, כנבחרי ציבור, שדואגים לכלל הציבור, זה יכול לעזור גם במשהו אחר, זה יוריד את המחירים של שיעורי הנהיגה לכל אחד מהילדים שלו.
דוד טל
אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת רוחמה אברהם מדברת על אפליה, ואני חושב, כמו שאמרתי קודם, שיש עיוותים במערכת, ואנחנו צריכים לתקן את הטעון תיקון.

מעבר לכך, אני רוצה להסב את תשומת לבו של היושב-ראש, שהסקטור הזה של המורים, בסך הכול מכניס לא מעט כסף לקופת האוצר. אני ואתה ואחרים, הרי לא עברנו טסט במכה הראשונה, שילמנו פעם אחת אגרה ופעם שנייה אגרה ופעם שלישית אגרה. בממוצע, אדם מן היישוב עובר אחרי שלושה-ארבעה טסטים. הוא משלם שלוש-ארבע פעמים את האגרה. צא ולמד וחשב, אם יש 300,000 תלמידים בשנה, תכפיל כפול ארבע פעמים שהם נכשלים בטסט, תכפיל כפול שלוש פעמים שהם נכשלים בתיאוריה, הרבה מאוד כסף נכנס לקופת האוצר.

מעבר לכך, האוצר כאן בוועדה תמיד מדבר על כלכלה חופשית ושוק חופשי ותחרות. ברגע שזה יקרה, יכולים להיכנס הרבה מאוד אנשים למערכת הזאת, תהיה תחרות, ובמקום שהילד שלך ישלם 85 שקלים לשיעור, אולי הוא ישלם 60 שקלים לשיעור.
נגה רובינשטיין
מעבר להתייחסות לגופם של דברים, שאת זה יעשו משרד האוצר והלשכה המשפטית במשרד התחבורה, בפני הממשלה הובאה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה. מה שמבקשים נציגי המגזר הזה, ממה שעולה כאן, זה משהו אחר לגמרי. יש כאן תיקון לחוק הלא מתאים. בפני הממשלה הובא החוק הלא מתאים. יש כאן שתי בקשות ספציפיות, וזה לא מה שהובא בפני הממשלה. מה שהובא בפני הממשלה זה תיקון לפקודת התעבורה עם השלכות תעבורתיות על כל התקנות, על כל ההוראות המסוימות, על כניסה לצומת, לנתיב מסוים. זה לא מה שאתם מבקשים. החלטת הממשלה התייחסה להצעת החוק.
דוד טל
הצעת החוק אומרת שהרכב הופך להיות רכב עבודה, האם לא נגזרים מכאן כל שאר הדברים האחרים?
נגה רובינשטיין
קודם כול, המהות של המגזר- - -
היו"ר שלום שמחון
סליחה, חברים. קראתי מה שר התחבורה אמר במליאה. שר התחבורה, שהיה קודם שר המשפטים, ובין לבין הוא היה גם במשרד האוצר, לפני כן הוא היה גם שר האוצר, אמר פה במפורש שהכוונה, שבעלי הרכב ללימוד נהיגה יזכו בהקלות מס.
נגה רובינשטיין
הייתי בוועדת שרים, ואני אומרת לך מה היה הדיון בוועדת השרים ומה הובא בפני ועדת שרים. הנייר הוא תיקון לפקודת התעבורה.
דוד טל
את אומרת שזה לא משיג את המטרה, לכן לא צריכה להיות לכם התנגדות לזה. נאשר את הצעת החוק, ואחר כך נראה מה הפרשנות שלה.
היו"ר שלום שמחון
זה לא נותן כלום.
גלעד ארדן
אדוני היושב-ראש, באיזה תקנות נקבעה רמת המיסוי על רכבים?
אתי בנדלר
זה לא כאן.
גלעד ארדן
האם לא מופיעה שם ההגדרה של רכב עבודה?
אתי בנדלר
כשלקחתי השבוע את הצעת החוק לידי, קראתי אותה, וישר הודעתי למנהלת העבודה שאני חוששת שיש לנו בעיה, כי נדמה לי שאין קשר בין נוסח הצעת החוק ובין דברי ההסבר שלה. דהיינו, התיקון בפקודת התעבורה, כפי שמוצע, אני חוששת שלא ישיג את המטרות כפי שהן מובאות בדברי ההסבר, מחד גיסא. ומאידך גיסא, יביא לתוצאות תעבורתיות, כפי שהסבירה הגברת רובינשטיין, שונות לחלוטין, שאינן קשורות בכלל לנושא הנדון.
דוד טל
האם זה יהיה כך גם אם אני אכניס הסתייגויות נוספות להצעת החוק?
אתי בנדלר
זה ממש לא קשור.
רוחמה אברהם
אנחנו כאן כדי לתקן את הצעת החוק.
אתי בנדלר
המטרה של הכנת הצעת חוק לקריאה ראשונה היא לברר את מטרותיה ולהתאים את הנוסח שהוועדה מאשרת, כך, שאם באמת תעלה הצעת החוק לקריאה ראשונה, היא תעלה בנוסח ראוי, שישיג את העקרונות שעליהם החליטה הוועדה. לכן אני מבקשת שיובהרו העקרונות, המטרות, והנוסח יבוא לאחר מכן.
היו"ר שלום שמחון
נכון לרגע זה, מה שהצלחנו לברר הן שתי מטרות: האחת, לבטל את מס הקנייה; והשנייה, להקטין את אגרת הרישוי כך שתהיה באותו גובה של נהגי המוניות, כלומר מ-4,000 שקלים ל-600 שקלים. אלה שתי המטרות שביררנו עד לרגע זה. האם יש כוונות נוספות?
משה כחלון
להשוות לתנאים של נהגי מוניות.
שרית זוכוביצקי
מונית היא לא רכב עבודה.
היו"ר שלום שמחון
האם אני יכול להניח שבשתי המטרות האלה קלעתי למה שהשר אמר במליאת הכנסת?
שרית זוכוביצקי
השר לא התנגד לעניין המיסוי, רק שהדרך בתיקון פקודת התעבורה לא נכונה.
היו"ר שלום שמחון
שר התחבורה התכוון למס קנייה ולאגרת רישוי?
שוקי שדה
הוא לא התנגד לכך.
רוחמה אברהם
יש המודל של נהגי המוניות. יש דרישה של המציעה, שהתנאים של מורי הנהיגה יושוו לתנאים של נהגי המוניות, אני סבורה שיש בניסוח של הצעת החוק לציין שזה לפי התקנות של נהגי המוניות- - -
אתי בנדלר
לא יהיה מדובר בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, אלא יהיה מדובר בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, אולי לתיקון חוק מס ערך מוסף, אני צריכה לבדוק עוד. אינני יודעת איזה חיקוקים נוגעים להיבטים הקשורים במיסויים, פרט אולי לנקודה אחת שקשורה לאגרה.
גלעד ארדן
מס קנייה על רכבים – האוצר יודע להגיד לנו איפה זה נקבע.
אתי בנדלר
הם יגידו לנו.
היו"ר שלום שמחון
חברים, סליחה, למה אתם צועקים? מרגע זה, אני אומר לכולם וגם למורי הנהיגה, אני מאוד מבקש לשמור על תרבות הדיון. אני אומר את זה גם לחברי חברי הכנסת וגם לצוות הוועדה, לכולם. אנחנו ננסח אחרי שנגדיר מה שאנחנו רוצים.
שאול מרידור
ההשוואה פה למוניות נובעת מחוסר הבנה.
היו"ר שלום שמחון
יש שתי נקודות שמוצעות פה על-ידי המציעה ועל-ידי חברי הכנסת, והן אומרות לפטור ממס קנייה ולהוריד את אגרת הרישוי. אתם צריכים להגיד אחר כך אם זו הצעת חוק תקציבית. תשיבו על זה בהמשך, לפי הנהלים. אני שואל עכשיו רק מה עמדתכם.
שאול מרידור
אני לא יודע להגיד לך מה הסכום, לכן אני לא יודע להגיד מה ההשפעה התקציבית של זה, גם בהיבט של מורי הנהיגה. צריך לזכור, עם כל הכבוד לסקטור של מורי הנהיגה, שאם נפתח את הפתח הזה למורי הנהיגה, יש השלכות רוחב לעוד כמה כלי רכב שמשמשים לעבודה. לא רק מורי הנהיגה משתמשים ברכב לעבודה. אני בטוח שגם אתם יכולים לפרוס לא מעט סקטורים שהרכבים שלהם משמשים רק לעבודה.
גלעד ארדן
איזה?
שאול מרידור
למשל, שמירה. לפחות מצד אגף תקציבים לא התכוונו לכך בהצעת החוק, אם זו כוונת הצעת החוק.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה לפנות לחברי, חברי הכנסת, הבנו את הפרינציפ, ואנחנו יכולים להצביע על מה שאנחנו רוצים. מדובר בשני דברים, וגם אם הצעת החוק לא נוסחה כך, צריך למצוא איך לנסח אותה, בישיבה הבאה כמובן. אנחנו מדברים על פטור ממס קנייה לרכב של מורי הנהיגה ועל הורדת אגרת הרישוי מ-4,000 שקלים ל-600 שקלים. אם נצביע על העיקרון הזה, נבקש לישיבה הבאה מהיועצת המשפטית לוועדה למצוא את הניסוחים המתאימים, ונבקש מהאוצר שיודיע לנו בכתב אם זו הוצאה תקציבית או לא.
אתי בנדלר
אני מבקשת שיודיעו לנו קודם מה העלות, ואם יסתבר שהעלות היא מעל 5 מיליוני שקלים, וזה גורם לכך שההצעה תהיה הצעה תקציבית, אני מבקשת זמן כדי שנוכל לפנות גם למ.מ.מ., כדי לקבל עמדה.
היו"ר שלום שמחון
כמה זמן אנחנו צריכים לעניין?
שאול מרידור
שבועיים.
דוד טל
שבועיים זה הרבה זמן.
גלעד ארדן
חצי שעה רפרנט יושב על זה.
היו"ר שלום שמחון
חבר'ה, לוח-הזמנים של השבוע הבא מלא לגמרי, לכן הוויכוח על שבועיים לא שווה.
רוחמה אברהם
אדוני היושב-ראש, הוויכוח על השבועיים לא שייך לעובדה שהאוצר צריך להביא חוות-דעת. הרי זה לא נושא חדש לגמרי, זה לא שאין להם הנתונים האלה.
היו"ר שלום שמחון
ממילא אני אקבע את הדיון לעוד שבועיים.
רוחמה אברהם
תקבע את הדיון לעוד שבועיים, ובינתיים היועצת המשפטית תקבל את חוות הדעת, במהלך השבוע הזה.
היו"ר שלום שמחון
הדיון יתקיים בעוד שבועיים, אני מצביע על הצעת הסיכום, כפי שהבאתי לכאן. ניפגש בעוד שבועיים כדי לראות איך אנחנו ממשיכים. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת הסיכום של היושב-ראש אושרה.
היו"ר שלום שמחון
תודה למורי הנהיגה, להתראות.
2.
תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003 בדבר סיווג מחדש של טרקטורים
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאחלים מזל-טוב לחבר הכנסת ארדן שהפך לאב בישראל.
חברים, אנחנו עוברים לנושא הבא
תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003 בדבר סיווג מחדש של טרקטורים.
שוקי שדה
אני רוצה לחלק את דפי ההסבר שלנו.
לאה ורון
מר שדה, מה אתה זורק עכשיו על שולחן הוועדה?
שוקי שדה
אני מחלק לפני הדיון.
לאה ורון
האם זה נקרא לפני הדיון? תעביר אלי את החומרים שאתה רוצה להעביר, ואנא, בפעם הבאה תעביר מבעוד מועד.
שוקי שדה
אין בעיה.

במרץ 2001 הוקמה ועדה שבה השתתפו גורמי המשק השונים: משרד העבודה, משטרת ישראל, המגזר הכפרי, משרד התעשייה, בכל הקשור לנושא של תקנות חדשות ועדכונים במספר כלי עבודה.

כאשר אני אומר כלי עבודה, זה כולל מלגזות וטרקטורונים, ואני מחלק את זה לארבעה תחומים. מדובר בטרקטורון משא, טרקטורון רגיל, מלגזות וטרקטורון שטח.

אני רוצה לציין שכל המשתתפים בדיונים הקודמים בהחלט הסכימו לסיכומים. יכול להיות שבנקודה זו או אחרת יהיו חילוקי דעות. נעבור על הדברים ונאשר אותם, ואם יהיו חילוקי דעות, נפתור את הבעיה.
היו"ר שלום שמחון
לפני כמעט שנה וחצי אישרנו עד סעיף 3, וביקשתי מכם תיקונים. למעשה אנחנו צריכים להמשיך מתקנה 4.
שרית זוכוביצקי
נתחיל מההתחלה, כי יש תיקונים בהגדרות.
היו"ר שלום שמחון
האם מישהו רוצה להעיר משהו כללי לפני קריאת התקנות?
אריה כרנדיש
אני רוצה לברך את הוועדה על כך שעשתה עבודה גדולה. היינו שותפים לזה כנציגי החקלאים בישראל. הוועדה לא עסקה בנושא של תאונות הדרכים, שאלה דברים שמשיקים לתאונות עבודה, וטרקטור הוא לא רק כלי שנוהג בכביש, אלא הוא גם כלי עבודה. הוועדה, שישבה לפני שנה או קצת יותר, חזרה עם חלק מהדברים וביקשה שמשרד העבודה ומשרד התמ"ת יישבו יחד עם משרד התחבורה ויגיעו לסיכום בנושא מלגזה.
היו"ר שלום שמחון
האם יש לך בעיה עם התקנות?
אריה כרנדיש
חסרים פה כמה נושאים, והפרטים מאוד חשובים. לפני הישיבה ישבנו עם מנהל אגף הרישוי, שוקי שדה, והוא הסכים אתנו בנושא הזה. אם הוועדה תסמיך אותנו בנושא הזה לשבת ולמצוא את הפתרונות, ניתן את התשובות שנתנו, שלא מופיעות כאן.
אתי בנדלר
מה פירוש "הוועדה תסמיך"? אתה מתכוון שהוועדה תסמיך אתכם לטפל בתקנות? מה הבקשה?
היו"ר שלום שמחון
עזבי את זה.
גלעד ארדן
בישיבה הקודמת בנושא הזה, אני חושב שאיתן כבל ניהל, הייתי אז עוד די טרי בתפקידי כיושב-ראש הוועדה, התעקשתי לגבי הנושא של נהיגה בטרקטור משא, שהגיל של הרשיון יעלה. מאז עברו ימים וקצת יותר נכנסתי לנושא, גם אחרי שעשיתי קצת תחרויות ספורט מוטורי, הגעתי למסקנה שדווקא כן כדאי לאפשר לצעירים להתנסות בנהיגה. משתי סיבות: האחת, אפשר לפתור את הבעיה על-ידי החמרה משמעותית בענישה לגבי נהגים צעירים שינהגו בכלים האלה. השנייה, בגלל הבעיות שזה עלול לעורר במגזר החקלאי. דרך אגב, לא היתה הצעה כזאת בתקנות, ההצעה היתה אז יוזמה שלי. אני מבקש למשוך את היוזמה הזאת ולהישאר עם הגיל הקודם של 16 שנה.
שוקי שדה
טרקטור משא זה 16.5.
גלעד ארדן
מה הגיל שמותר היום?
שוקי שדה
גיל 16, ואנחנו עושים 16.5 עם השתלמות, כי זה רכב שנוסע על כביש במהירות.
היו"ר שלום שמחון
מושבניקים נוסעים מגיל ארבע.
גלעד ארדן
למה שלא תעשו החמרה של הענישה לנהג צעיר שעשה עבירה, עד כדי החרמה?
שוקי שדה
יש הבדל מהותי בין לימוד נהיגה של טרקטור בשטח לבין מבחן נהיגה של רכב בשטח עירוני. אלה שתי שיטות שונות לגמרי. ברגע שאתה נותן לאדם רשיון על טרקטור, ונותן לו אוטו שייסע על כביש, הוא חייב לקבל הדרכה. להערכתי, הגיל הממוצע היום לאוטו הוא 17, ואנחנו הורדנו את הגיל, נתנו אפשרות בגיל 16.5, עם השתלמות והדרכה של שמונה ימים, כדי להכשיר את הנהג.
גדי אבירם
אני רוצה לענות למכובד שדיבר. אנחנו מאוד בעד גיל 16. בין היתר, אני עוסק בתחום הזה.
היו"ר שלום שמחון
עכשיו זה יהיה 16.5.
גדי אבירם
אם החלטתם על 16.5, החלטתם שלא יהיה. אם 16.5, למה לא 17? אנחנו יודעים בדיוק למה אתם מתנגדים, אתם פוחדים מאותם בני 16 שיסעו עם הכלי הזה בכביש. מה האלטרנטיבה שלהם?
שוקי שדה
זה כלי שמגיע ל-50 קמ"ש.
גדי אבירם
אם הוא מגיע ל-50 קמ"ש, כמו שטוענים, זה כלי מאוד בטוח. אני חושב שחבר הכנסת ציין את זה בצורה מאוד ברורה. האלטרנטיבה של אותו בן 16 היא לקנות אופנוע. אתה, בתור הורה, על מה אתה מעדיף שהבן שלך ייסע, האם שהוא ייסע באופנוע או שהוא ייסע בטרקטור משא?
דוד אלוש
באופנוע הוא לומד לנהוג.
גלעד ארדן
אופנוע 50 סמ"ק זה גם מגיל 16, זה כלי שמגיע ל-50 קמ"ש.
גדי אבירם
אם אנחנו מדברים על סקטור מסוים שרוצים לטפל בו, יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת, וגם המכובדים האחרים, תחליטו, פעם אחת על דרך ענישה, פעם שנייה על דרך הכשרה. תכשירו בני 16 לנהוג טוב יותר, בדיוק כמו שמכשירים אותם לרכב על אופנוע בגיל 16. אל תיקחו מהם את כל הזכות הזאת. אין בזה שום הגיון. מה גם שאין הגיון לקחת טרקטור, שהוא טרקטור חקלאי בהגדרה, ולקחת מושבניק מיבנאל ולהגיד לו: אתה, על אותו "מיול", תתחיל רק בגיל 16.5, אבל על הטרקטור שלך, שאתה נוסע, שהוא 3.5 טון, ואתה נוסע עם נגרר וכן הלאה, אתה יכול.
שוקי שדה
יש הבדל במהירות. אחד נוסע בשטח, שני נוסע בעיר.
גדי אבירם
לשניהם מותר לנסוע בכביש, שניהם נוסעים במהירות 50 קמ"ש. אותו כלי שמדובר עליו, טרקטור משא, נותן ניסיון בלתי רגיל לאותם בני נוער.
היו"ר שלום שמחון
האם נצביע על גיל 16?
משה כחלון
נצביע על גיל 16 עם החמרה בענישה.
גדי אבירם
אני תומך בהצעה של 16 והחמרה בענישה.
היו"ר שלום שמחון
נתקן לגיל 16.

אני רוצה לעשות הצבעה על קיום דיון מחדש, מאחר שכבר עסקנו בתקנות האלה. מי בעד קיום דיון מחדש? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
הוחלט על קיום דיון מחדש.
היו"ר שלום שמחון
אושר לקיים דיון מחדש.
דוד אלוש
מי שמחזיק ברשיון נהיגה לרכב פרטי יכול יהיה לנהוג על טרקטור משא מבלי מה שדרשנו מאותו צעיר בגיל 16.5, אם הוא רוצה להוציא רשיון נהיגה רק על טרקטור משא.
היו"ר שלום שמחון
זאת האפשרות שיש לו באותו רגע.
דוד אלוש
הוא יכול להתחיל ללמוד על רכב פרטי כבר מגיל 16.5.
היו"ר שלום שמחון
אני מציע שנתחיל לקרוא את התקנות, וכאשר ניתקל בבעיות, נעצור.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 1(1) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
הערות לתיקון תקנה 1(1). אין. אם כך, אנחנו מאשרים את תקנה 1(1).
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 1(2) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לתקנה 1(2)? אין. אנחנו מאשרים את תקנה 1(2).
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 1(3) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לתקנה 1(3)? אין הערות. אנחנו מאשרים את תקנה 1(3).
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 1(4) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
הערות לתקנה 1(4).
גדי אבירם
יש פה דרישה לקשת התהפכות.
שוקי שדה
זה מופיע בהמשך.
גדי אבירם
אני מציע להיפטר ממנה ולקבור אותה מחוץ לגדר.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את תקנה 1(4).
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 1(5) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לתקנה 1(5)? אין. אנחנו מאשרים את תקנה 1(5).
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 1(6) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לתקנה 1(6)? אין. אנחנו מאשרים.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 1(7) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
יש כאן טעות הדפסה, הדפיסו (5) במקום (7). האם יש הערות? אין. אם אין הערות, אנחנו מאשרים.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 2 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לתקנה 2? אריה כרנדיש, אם אתה לא עוצר אותי עכשיו, אישרנו. איפה שאתה רוצה לעצור אותי, תעצור.
שוקי שדה
זה לא שייך אליו.
אורי ושיץ
אני מברך על הנושא של ההכשרה, שבעבר לא היה בתקנה. עד עכשיו משרד התחבורה הכשיר מורים לטרקטורים ולמלגזות, שהם היו מוסמכים ללמד. אנחנו דורשים שבנושא של מלגזה, כמו שהיה בעבר, שיהיה מורה מיוחד שמכשיר למלגזות, ולא כל מורה לנהיגה.
שוקי שדה
כרגע לא מתעסקים בזה, אבל כמו שאנחנו יושבים עם כולם, נשב גם אתם.
אורי ושיץ
אני רוצה לציין שאין עדיין שום תקנות, ואנחנו מדברים כאן על שני משרדים. נצטרך פה תקנה שאדם עבר הכשרה, ואין שום תוכנית.
שוקי שדה
לא נעשה שום דבר עד שתהיה תקנה.
אתי בנדלר
הוא אומר שלא יוכל אדם לנהוג מלגזה, אלא אם יש הוראות מעבר בסוף.
שוקי שדה
יש הוראות מעבר בעמוד האחרון.
אתי בנדלר
בתוך ארבעה חודשים אמורה להיות תוכנית הכשרה משותפת לשני המשרדים, אמורים הנהגים לעבור את התוכנית הזאת ולקבל היתר ממשרד התחבורה לנהיגת מלגזה, אחרי שהם עברו את ההכשרה, והכול בתוך ארבעה חודשים.
שוקי שדה
זה כתוב בתקנה 13(ב).

(קוראת תקנה 13(ב) מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
אתי בנדלר
מצוין, רק שכתוב "על אף האמור בתקנות 4, 6 ו-7", וכאן מדובר בתקנה 2.
אורי ושיץ
אנחנו מבקשים לשתף בנושא הזה את יבואני הציוד ואת יצרני הציוד של המלגזות. זה דבר שונה לחלוטין ממה שמשרד התחבורה מביא.
אתי בנדלר
צריך להתאים את הוראת המעבר. אינני יודעת אם סתם הוספה של תקנה 2 לתקנה 13(ב) תפתור את הבעיה, כי מדובר כאן על כושר נשיאה וכיוצא באלה דברים. אני מבקשת להתאים את נוסח התקנה, שזה יחול גם לגבי תקנה 2. צריך להחליט לאיזה תקופה. האם שנתיים רצופות מיום התחילה?
שוקי שדה
זה מה שכתבנו.
אתי בנדלר
תקנה 2 תוסף בנוסח המתאים שתמציאו לנו.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 39ד מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות? אנחנו מאשרים את 39ד.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 39ה מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
שלום שמחון
הערות ל-39ה. אין. אנחנו מאשרים את 39ה.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 39ו מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
יצחק וולף
לגבי המשקל המותר, יש לי פה הסתייגות. דיברנו על ארבעה טון.
חנניה אפנג'ר
זה תוקן.
היו"ר שלום שמחון
יתקנו את זה ל-4 טון.
אתי בנדלר
האם לתקן בשני המקומות? יש כאן 3.200 ו-3.500.
שוקי שדה
זה יתוקן רק בגרור. במקום 3.500 ק"ג יהיה 4.000.
חנניה אפנג'ר
כתוב בסעיף קטן (ב), שהוא "לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא לאחר שחלפו חודשיים". אנחנו מבקשים לתקן את זה לשלושה חודשים. הליווי היום הוא שלושה חודשים.
היו"ר שלום שמחון
נתקן לשלושה חודשים.
אתי בנדלר
האם מי שיש לו הרשיון המתאים יודע על ההגבלות האלה אם הן לא מצוינות ברשיון הרכב?
חנניה אפנג'ר
כתוב: טרקטור, קבוצה 2, רשאי לנהוג גם עגלה קבוצה 2. 3.200 זה טרקטור מקבוצה 3, שהוא רשאי בחצי השנה הראשונה לנהוג עגלה מקבוצה 2.
היו"ר שלום שמחון
האם זה יהיה רשום לו?
שוקי שדה
זה רשום ברשיון.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את תקנה 39ו.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 4 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
חנניה אפנג'ר
בסעיף קטן (2), במקום 6,000 ק"ג, אנחנו מסכימים שיהיה 12,000 ק"ג, כי זו היתה ההמלצה המקורית.
יצחק וולף
למה לא 14,000?
חנניה אפנג'ר
אמרנו שיהיה 12,000, ואחר כך נעשה את התיקון, שלא נשים מכונה ניידת עם הטרקטורים החקלאיים.
אריה כרנדיש
איך יהיה התיקון?
שוקי שדה
מ-6,000 ק"ג ל-12,000 ק"ג.
יצחק וולף
המשקל הכולל היום של טרקטור חקלאי בחריש נע עד 14.000 טון, וזה מה שהיה בזמנו בוועדה. אנחנו מבקשים שיהיה כתוב 14,000 טון.
היו"ר שלום שמחון
האם יש לכם עוד הערות?
שוקי שדה
אין לי בעיה בעניין.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו משנים 6,000 ק"ג ל-14,000 ק"ג, ואנחנו מאשרים את תקנה 4.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 5 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לתקנה 5? אין הערות. אנחנו מאשרים.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 6 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות?
דוד אלוש
היינו צריכים להביא בחשבון את התקינה האירופית, אחרת זה ייצור בעיה.
שוקי שדה
הבאנו את זה בחשבון. יהיו התאמות בעוד שנתיים.
היו"ר שלום שמחון
אישרנו את תקנה 6.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 7 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות? אנחנו מאשרים את תקנה 7.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 8 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
אתי בנדלר
מה זה אומר?
חנניה אפנג'ר
כדי לנהוג בטרקטורון היום, אם יש לך רשיון לטרקטור, אתה צריך להגיע לגיל 17.5. אם יש לך רשיון לדרגה 02, שזה פרטי או יותר, זה גיל 17. אנחנו מבקשים האחדה, שגם בעל רשיון לטרקטור, יוכל לנהוג בטרקטורון בהגיעו לגיל 17.
היו"ר שלום שמחון
מי שיש לו היום רשיון על טרקטור, לא יכול לנהוג בטרקטורון?
חנניה אפנג'ר
אלא אם כן הוא הגיע לגיל 17.5.
שוקי שדה
היום אפשר לנהוג בטרקטורון בגיל 17.5, והיינו רוצים שאדם יוכל לנהוג בטרקטורון, כשיש לו רשיון לטרקטור, בגיל 17, כשאדם מקבל רשיון 02.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת ארדן הציע קודם להוריד את הגילאים.
שוקי שדה
הוא לא דיבר על טרקטורון, הוא דיבר על טרקטור משא.
היו"ר שלום שמחון
מאיזה גיל אפשר לנהוג בטרקטורון?
שוקי שדה
מגיל 17, ברגע שנאשר את התקנה.
דוד אלוש
אדם שמחזיק רשיון נהיגה לרכב פרטי יכול לנהוג על טרקטורון מגיל 17.
שוקי שדה
איחדנו את הגילאים.
דוד אלוש
מי שמוציא רשיון נהיגה על טרקטור, יכול לנהוג רק בגיל 17.5.
אתי בנדלר
לרכב פרטי צריך מלווה, וכאן אני מניחה שאין מלווה.
שוקי שדה
אין פה מלווה.
אריה כרנדיש
לגבי הנושא של הטרקטורון. אנחנו חייבים להיות ערים לכך שבהתיישבות, ולא רק בהתיישבות, נוהגים מגיל 16 על טרקטורונים, זאת גזרה שלציבור יהיה קשה לעמוד בה. צריך להכשיר את נהגי הטרקטורונים, צריך להוסיף להכשרה של הטרקטור גם את נושא הטרקטורון. זה שאדם בגיל 17 מוציא רשיון 02 לרכב פרטי, יוצא לכביש ונוהג, ונוהג על הטרקטורון מבלי שהוא קיבל הכשרה- - -
היו"ר שלום שמחון
למה אי אפשר לקבוע שמי שיש לו רשיון על טרקטור יוכל לנהוג על טרקטורון?
שוקי שדה
טרקטורון עושה פעילויות הרבה יותר מסוכנות מאשר טרקטור.
היו"ר שלום שמחון
מי אמר לך?
שוקי שדה
אני אומר לך כמושבניק.
היו"ר שלום שמחון
אולי כמושבניק של פעם.
שוקי שדה
טרקטורון מסוכן, עושים אתו כל מיני קפיצות באוויר ונסיעות. הרי גם אתה מסתובב בשטח וגם אנחנו, וטרקטורון זה רכב מסוכן מאוד, ואפשר להתהפך אתו.
אליעזר כהן
התשובה הפשוטה היא שעם טרקטור לא עושים תחרויות ועם טרקטורון כן.
היו"ר שלום שמחון
בתקופה שהוא היה מושבניק היו רק טרקטורים, היום הטרקטורון הוא כלי עבודה כמעט בכל משק. מה אתה אומר להם? היום לא מחזיקים טרקטור אם לא חייבים, אין סיבה להחזיק טרקטור גדול.
שוקי שדה
יש לי שני בני דודים שגרים במושב קדימה, ושניהם מחזיקים טרקטורונים, ואין להם שום שטח חקלאי מעבר לזה, כי הכול מושכר, והם כל היום עושים את הנסיעות האלה.
היו"ר שלום שמחון
הם לא חקלאים, אתה לא צריך לדאוג להם.
שוקי שדה
אני מביא דוגמה. זה רכב מסוכן, ועושים אתו הרבה פעילויות.
אליעזר כהן
אני בעד הורדת הגיל.
גדי אבירם
בהחלט יש מקום לאיחוד הגילאים. אני לא יודע אם אתם יודעים מה קורה באירופה עם הטרקטורון, אבל שם מותר לנסוע עליו בגיל 16, ולא בגיל 17 ולא בגיל 18. אם אדם כבר עושה רשיון לטרקטור, הוא נוסע עם טרקטורון בשטח, וזה לא צריך להפריע לאף אחד. תכשירו אותו. פשוט, תכשירו אותו.
היו"ר שלום שמחון
מי שיש לו רשיון על טרקטור, יוכל לנהוג על טרקטורון. מי שמגיע לגיל 17 ועשה רשיון, זה משהו אחר.
שוקי שדה
הנושא עלה בדיון לא פעם. לא סתם אריה כרנדיש העלה את העניין של ההשתלמויות, כי ישבתי אתו לפני זה וסיכמתי אתו חלק מהדברים. אם מדברים על גיל 16, צריך לראות מה אורך השתלמות. תשאיר את העניין של עשיית השתלמויות לנו.
היו"ר שלום שמחון
נגדיר את זה פה.
שוקי שדה
נקבע את מהות ההשתלמות, כמה השתלמויות, באיזה צורה לעשות את ההשתלמויות, ועל-פי זה נתפשר.
היו"ר שלום שמחון
מה אנחנו רושמים פה?
אריה כרנדיש
גיל 16 עם השתלמויות.
היו"ר שלום שמחון
הולך בן-אדם, עושה קורס על טרקטור, מוציא רשיון. בין הגילאים 16 ל-17, לרוב האוכלוסייה החקלאית שעוברת את הטסט הזה, אתם גורמים לעשות עבירות, כי הם עושים רשיון על טרקטור, אבל הם יעבדו על טרקטורונים. למה לגרום להם לחטוא?
שוקי שדה
אנחנו לוקחים רשיון נהיגה 02 מינימום לאדם בגיל 17.5, ומורידים אותו לגיל 16.
היו"ר שלום שמחון
בהשתלמות תכניס עוד שעתיים על טרקטורון.
דוד אלוש
בזמנו, כששינינו לגבי הטרקטורון, קבענו שמי שמחזיק רשיון נהיגה לרכב פרטי יכול לנהוג על טרקטורון, בינתיים הורידו את הגיל ל-17, ואותו צעיר בן 17, מיד כשהוא מוציא את הרשיון, הוא יכול לנהוג על טרקטורון בלי שום הכשרה, אפילו על טרקטור. האבסורד היה שלא דאגו בזמנו שמי שלמד על טרקטור, הוציא רשיון נהיגה על טרקטור, ימתין עד גיל 17.5 כדי לנהוג על טרקטורון. מי שמוציא רשיון נהיגה על טרקטור, אין שום בעיה שינהג על טרקטורון.
חנניה אפנג'ר
אם כבר מורידים את הגיל לטרקטור ל-16, אני מציע להוריד גם את הגיל של בעל רשיון נהיגה אחר, בתנאי שתהיה הכשרה.
דוד אלוש
זה לפי תקנה 190ב, ואז זה פתר את הבעיה, כי תקנה 190 קובעת שנעשה לו הכשרה, ואנחנו באגף נקבע מה סוג ההכשרה.
אתי בנדלר
לתקנה 8 אני מציעה: בתקנה 189(א) לתקנות העיקריות, בתקנה משנה (א1), במקום 17.5 יבוא 16 שנים, ועבר הכשרה שאישרה רשות הרישוי וקיבל תעודה או אישור על כך. האם זה מה שאתם מציעים?
דני מדר
האם זאת תעודה שנותנים בגמר הקורס?
לאה ורון
האם יש הכשרות אחרות שניתנות?
שוקי שדה
לא.
היו"ר שלום שמחון
נאמר פה שבתקנות ייכתב שבקורס הטרקטורים, שבו הוא מקבל את הרשיון, במסגרת הקורס הזה, יהיה גם חלק שיעסוק בטרקטורונים, כדי שהוא לא יצטרך לעשות הכשרה פעמיים.
שוקי שדה
יכול להיות בהחלט שנוסיף את זה היום ל-36 שעות של לימוד הטרקטורים, יכול להיות שנעשה את זה בהשתלמויות עצמאיות. בזמנו אמרתי שאם יהיה דבר כזה, נעשה את זה בבתי ספר לטרקטורים. סיכמנו את זה. החשוב הוא להיכן להצמיד את זה. האם להצמיד את זה לקורס?
היו"ר שלום שמחון
אמרנו עכשיו שמי שמוציא רשיון על טרקטור, יוכל לנהוג גם על טרקטורון, ובגלל זה הורדנו את הגיל. כל מה שמתבקש ממך זה להודיע לפרוטוקול שבהנחיות שתוציא, במסגרת הלימוד של קורס לטרקטור, ייכלל גם טרקטורון. מה הבעיה?
אתי בנדלר
עדיין זה מחייב התייחסות נפרדת, כי ייתכן שאדם מבקש להוציא רשיון רק על טרקטורון, ולא על טרקטור.
היו"ר שלום שמחון
שוקי שדה, אתה מסכים למה שאני אומר?
שוקי שדה
אני מסכים.
אתי בנדלר
ברמת התקנות צריך התייחסות נפרדת, כי ייתכן שאדם רוצה להוציא רשיון רק לטרקטורון ולא לטרקטור.
שוקי שדה
אין רשיון לטרקטורון בלבד. טרקטורון יכול לנהוג אדם שיש לו רשיון לטרקטור.
אתי בנדלר
למה יש היום תקנה 189(א1), אני לא מבינה, שמתייחסת רק לטרקטורון?
דוד אלוש
177 זה הבסיס, זה רשיון נהיגה לטרקטור.
אתי בנדלר
זה רשיון נהיגה לטרקטורון.
שוקי שדה
לטרקטור.
אתי בנדלר
177(4) זה לטרקטורון, זה מה שכתוב. אני לא מבינה בזה, אבל אני יודעת לקרוא.
דוד אלוש
אם את מחזיקה ברשיון נהיגה לרכב פרטי, תקנה 178, זה מכסה את 177ד.
אליעזר כהן
אני חושב שצריך להיות כתוב: טרקטור וטרקטורון.
שוקי שדה
לטרקטורון אין רשיון בנפרד מטרקטור. הוא צריך להוציא רשיון לטרקטור אם הוא רוצה לנהוג על טרקטורון.
שולמית שמעון
בזמנו, כאשר הסדרנו את כל הסיפור של רשיון נהיגה לטרקטורון, ועיגנו את כל הנושא של טרקטורון בתקנות התעבורה, הלכנו על גיל 17.5 מסיבה פשוטה, זה כלי מסוכן והוא שונה מטרקטור. זו היתה הסיבה.
לאה ורון
הוועדה עברה את השלב הזה, וכרגע עוסקים בסעיפים של התקנות.
שולמית שמעון
יש בעיה מבחינת תקנה 189. פסקה (א1) קובעת ש"לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 177(4)", שהיא מדברת רק על טרקטורון, "אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים וחצי". אם מחליטים להוריד את זה לגיל 16, כמו לטרקטור, צריך לתקן את זה, למחוק את זה.
אתי בנדלר
צריך למחוק לגמרי את התקנה. אם כך, אנחנו מוחקים לגמרי את תקנת משנה 189(א1).
שולמית שמעון
צריך בתקנה 189(א) להוסיף גם את הנושא של טרקטורון.
שרית זוכוביצקי
לא צריך, כי "לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 177(1) אלא למבקש שעבר קורס לנהיגה בטרקטור".
דוד אלוש
בתקנה 189 נכתוב: לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 177(1) ו-177(4), ואז תקנת משנה (4) תחייב את מי שעושה רשיון על טרקטורון לעשות את הקורס שקבענו פה בתקנון.
היו"ר שלום שמחון
אני אגיד מה התכוונו, ואתי בנדלר יחד אתכם תנסח את זה. הכוונה היא שמי שעשה קורס על טרקטור, יוכל לנהוג על טרקטורון מגיל 16. וכן שקורס על טרקטורים יכלול השתלמות גם על טרקטורון.
שולמית שמעון
האם נהג שקיבל רשיון נהיגה לטרקטור יוכל באופן אוטומטי לנהוג בטרקטורון בלי כל הכשרה נוספת? אם היום הוא יחויב במסגרת הקורס בהכשרה, אתה נותן לו באופן חופשי לנהוג טרקטורון?
שוקי שדה
ניקח טווח ביטחון.
היו"ר שלום שמחון
אם הוא מעל גיל 17, מותר לו באופן אוטומטי, אתם אמרתם.
שוקי שדה
נכון, אם הוא בין גיל 16 ל-17, הוא יצטרך לעבור את ההשתלמות של הטרקטורים שעשינו, אם הוא עבר את גיל 17, הוא פטור.
אתי בנדלר
האם תהיה הוראת מעבר?
שוקי שדה
כן, נעשה הוראת מעבר.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 9 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)

אנחנו מתקנים מחודשיים לשלושה חודשים, בגלל חובת הליווי.
גדי אבירם
לטרקטור משא אדם יצטרך שלושה חודשים?
חנניה אפנג'ר
אחרי שיש לו רשיון לטרקטור, הוא ימתין שלושה חודשים כדי ללכת להכשרה על טרקטורון.
היו"ר שלום שמחון
מה הכוונה של התקנה הזאת?
גדי אבירם
אם הייתי יכול להסביר, לא היית שואל.
דני מדר
אדם יכול ללמוד על טרקטור בגיל 16, לקבל את הרשיון, ולאחר שלושה חודשים על טרקטור, הוא יעשה הכשרה לטרקטורון, זה ייקח לו עוד חודשיים, והגענו לגיל 16.5.
גדי אבירם
יש חלון של שנה, בתוך החלון הזה אומרים לחכות חודשיים.
היו"ר שלום שמחון
אני חושב שהורדנו פה את הגיל ל-16.
דני מדר
הם מתכוונים, שבגיל 16 הוא יגמור את הקורס ויעשה הכשרה אחרי שלושה חודשים, וחזרת לגיל 16.5. למה לא לעשות הכשרה בגיל 16? אם לא, הוא ילך לאופנוע, וגם כך הוא יסכן את עצמו.
שוקי שדה
מאחר שהפעילות של נהג טרקטורון, ייאמר עוד פעם מה שאמרתי לחבר הכנסת ארדן, שונה לחלוטין מפעילות על הכביש, יש הבדל בין נהיגה על שטח ונהיגה על הכביש, ה"מיול" הוא רכב לנסיעה על כביש. נוסעים אתו בשטח עירוני, נוסעים אתו בשטח פתוח.
גדי אבירם
תכשיר את הנהג.
שוקי שדה
זה רכב לכל דבר, זה לא טרקטורון.
היו"ר שלום שמחון
שוקי שדה, בטבלה שהכנת לנו כתבת: "בתקנה 190 היתרים (הגבלות לבעל רשיון נהיגה לטרקטור לעבור השתלמות ב"מיול, בטרקטור משא. 1. מיום קבלת רשיון נהיגה לטרקטור ימתין חודשיים לפני שיתחיל השתלמות לטרקטור משא, וזאת בתנאי שגילו מעל 16.5". אם, נניח, הוא עשה רשיון בגיל 16, הוא צריך לחכות לגיל 16.5. "2. אדם שגילו מתחת לגיל 16.5 ימתין עד הגיעו לגיל 16.5 כדי שיוכל לעבור השתלמות ולקבל היתר לנהוג ב'מיול'".
שוקי שדה
כל זה רק בשביל דבר אחד, שלילד הזה שיוציא רשיון לטרקטור, ואנחנו יודעים היום מה קורה, שיהיה טווח פעולה לביטחון, לנהיגה כמו שצריך. לאחר מכן הוא ילמד להתנסות על הכביש ברכב מסוג אחר.
גדי אבירם
אין בעיה, שייסע על אופנוע מגיל 16.
דני מדר
בגיל 15 הוא רשאי ללמוד, ובגיל 15.5 הוא ייבחן. מגיל 15.5 עד גיל 16 אי אפשר להכשיר אותו?
היו"ר שלום שמחון
האם אפשר לכתוב פה 16 במקום 16.5?
שוקי שדה
בסדר.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את תקנה 9, עם התיקון.
גדי אבירם
בסעיף קטן (א) יש נקודה אחרי 177, כלומר, האם "במשך חודשיים" נמחק?
אתי בנדלר
להפך, זה תוקן לשלושה חודשים.
גדי אבירם
מה זה השלושה חודשים? האם זה הנהג המלווה?
שוקי שדה
זה דומה. הוא יקבל ניסיון בנהיגה.
לאה ורון
כתוב בטבלה: "מיום קבלת רשיון נהיגה לטרקטור ימתין חודשיים" – ועכשיו זה יהיה שלושה חודשים – "לפני שיתחיל השתלמות לטרקטור משא".
גדי אבירם
אני לא מבין מה אתם עושים. אני אינטרסנט.
שוקי שדה
אתה יבואן, ועכשיו ברור לי.
גדי אבירם
מה שאתם מנסים לעשות כרגע זה להגיד שלא יהיו יותר כלים כאלה לבני 16. אם זה מה שאתם רוצים, הצלחתם. אם רוצים בכל זאת, וכמו שאני מבין, הרוח שנושבת, לפחות מחברי הכנסת, היא כן לאפשר את זה, לא ייתכן בשום פנים ואופן שתגידו לילדים האלה שימתינו עכשיו שלושה חודשים. מה קרה? למה צריך להמתין? הוא נוסע ב"מיול", ה"מיול" נוסע 50 קמ"ש, אנחנו יבואנים שלהם, יש אלפי כלים כאלה על הכביש.
היו"ר שלום שמחון
למה תיקנו קודם לשלושה חודשים?
גדי אבירם
אם יש טרקטור, זה מה שאני מבין, שלוקח אתו עוד אנשים, יהיה נהג מלווה, כי בקיבוצים, ואני קיבוצניק בעברי, לוקחים עגלה ולוקחים שם ילדים.
שוקי שדה
אין דבר כזה, אסור.
גדי אבירם
רבותי, נהג מלווה למכונית פרטית, עם כל הכבוד, זה אוטו שנוסע בכביש מהיר, הוא נוסע במהירות גבוהה, ושם מתאים שיהיו שלושה חודשים.
שוקי שדה
הרכב הזה לא ייסע?
גדי אבירם
הרכב הזה לא נוסע בדרכים מהירות, הוא נוסע בדרכים עירוניות בלבד.
שוקי שדה
באיזה דרכים הוא נוסע?
גדי אבירם
הוא נוסע על כביש.
שוקי שדה
הוא נוסע על כביש.
דוד אלוש
מי שרוצה לנהוג על טרקטור משא, חייב ברשיון נהיגה לטרקטור, זה התנאי. כלומר, מי שרוצה לנהוג על "מיול" חייב רשיון נהיגה לטרקטור. בזמנו אמרנו שהוא יוכל לעשות את ההכשרה ששינינו לצורך ה"מיול", ואז לא צריך להקיש על עניין הטרקטור.
חנניה אפנג'ר
לטרקטור משא היתרנו לנסוע, גם אנחנו. בניגוד לכל הכלים האיטיים, שנוסעים 40 קמ"ש, היתרנו לו לנסוע 50 קמ"ש בתוך העיר כדי שהוא לא יפריע לתנועה. הוא ייסע בתוך העיר. הנערים נוסעים לבתי הספר, לוקחים את החברים, ונוסעים גם 70 וגם 80 קמ"ש. יש טרקטור משא, שזה לא ה"מיול" שהוא מייבא, שנקרא "בומברדיר", שנוסע 70-80 קמ"ש. לכן אנחנו רוצים שירכוש ניסיון. אחרי שיש לו רשיון נהיגה לטרקטור במשך חודשיים או שלושה, אחר כך יבוא אלינו לעשות הכשרה, שמונה שיעורי נהיגה, יעבור מבחן נהיגה, והוא יוכל לנהוג על זה.
דני מדר
למה לעלות ל-16 ושלושה חודשים?
חגי צברי
ההגבלה בבקשה לטרקטורון היתה כי צריך לזכור שמי שלומד על טרקטור רגיל לא לומד על כביש, הוא לומד במגרש, וחסרה לו המיומנות של נהיגה על הכביש, ולכן ביקשו שתהיה מיומנות לפני שנותנים לו לנהוג בכביש, כך זה נולד.
היו"ר שלום שמחון
מה אתה מציע?
חגי צברי
אני בא להסביר למה ביקשו פה את זמן ההמתנה לרכוש ניסיון. לא ייקחו אחד שבחיים לא ראה כביש, והוא יעלה על כביש.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת ארדן ביקש בתחילת הדיון שיהיה גיל 16. להבדיל מהתקנה הקודמת "היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך שלושה חודשים לפחות", ואתם מבקשים שזה יהיה גם כאן. על זה הויכוח.

גדי אבירם, לא נקבל פה את עמדתך. הורדנו חצי שנה, וזאת הפשרה.
גדי אבירם
הרגתם את העניין. אם זאת היתה הכוונה מההתחלה, בסדר.
היו"ר שלום שמחון
היה כאן 16.5.
גדי אבירם
אדוני היושב-ראש, ברשותך, קצת נתונים, יש סדר גודל של מעל 2,000 כלים שנוסעים, ותאונה קטלנית אחת אנחנו מכירים. אני גם יבואן של אופנועים ברוב עוונותי, ולצערי אני מכיר שם הרבה מקרים של תאונות עם נפגעים, לרבות הרוגים ופצועים קשה. אם אתם מעכבים את אותה אוכלוסייה, בני 16, לאן אתם, ריבונו של עולם, שולחים אותם?
גלעד ארדן
אם לילד לא בא לחכות עוד שלושה חודשים, הוא ירכוש אופנוע 50 סמ"ק.
היו"ר שלום שמחון
תציע לי הצעה.
גדי אבירם
אתם רוצים להכשיר אותו, במסגרת ההכשרה יהיו שמונה שיעורים של השתלמות על כביש, ופתרת את העניין.
גלעד ארדן
למה אי אפשר להוסיף הכשרה על כביש? ילד שהולך ללמוד על אופנוע של 50 סמ"ק יכול להוציא את הרשיון מגיל 16. מתי הוא צריך להתחיל ללמוד?
שוקי שדה
מגיל 15.5.
גלעד ארדן
הוא עולה על הכביש כבר בגיל 15.5, על כלי שיכול להגיע גם ל-80 קמ"ש. מה שאומר פה הבחור, ויש בזה הגיון, שאם ילד, אפילו לא חקלאי, ילד מפונק, אבא שלו רוצה לקנות לו מתנה – אני זוכר כשהייתי ילד שדחיית הסיפוקים שלי היתה קשה מאוד, אני רוצה משהו, אני רוצה אותו עכשיו – למה בשביל שלושת החודשים האלה אני אדחוף את הילד הזה דווקא לנסוע על רכב דו גלגלי ולא על רכב ארבע גלגלי? במקום זה תוסיף שיעורי חובה על הכביש. אתה אומר שאתה לא יכול לזרוק אותו ישר לכביש, כי הוא לפני זה נהג על טרקטור.
שוקי שדה
לא זאת הנקודה.
היו"ר שלום שמחון
תמצא פשרה.
אריה כרנדיש
על הנושא הזה היה דיון ארוך מאוד, ואנחנו, כחקלאים, הסכמנו בנושא הזה לוותר.
היו"ר שלום שמחון
מה אתה מציע?
אריה כרנדיש
אני מציע שזה יישאר עד גיל 16. עד גיל 16 אפשר ללמד את זה. אני מציע שאת 12 השעות שסיכמנו, והוא צריך אותן כדי שתהיה לו מיומנות ושליטה על הכביש, כדי לאפשר לו לנסוע בגיל 16 על ה"מיול".
היו"ר שלום שמחון
גלעד ארדן, אתה עומד על דעתך לקבל את הנוסח כמו שהוא פה או שאתה רוצה שינוי? אתה מציע שיהיה שינוי בכל זאת?
שוקי שדה
אנחנו מתייחסים פה לניסיון שיש לילד הצעיר הזה משטח לכביש.
היו"ר שלום שמחון
אמרו לך כאן להכשיר אותו במסגרת קורס הכשרה.
שוקי שדה
הקורס לא מספיק. אני רוצה שקודם כול שהוא ירגיש את הרכב במקומות אחרים לפני שהוא עולה על כביש.
היו"ר שלום שמחון
נגיד שילד גר בעיר, הוא רוצה לעשות קורס על טרקטורים, הוא יקבל רשיון בגיל 16. בקורס על הטרקטורים, כשהוא הולך ללמוד, יהיו לו עוד כמה שעות.
שוקי שדה
יש פה עוד נקודה שצריך לשים על השולחן. הנקודה היא הכשרה. לבתי ספר לטרקטורים, נכון להיום, אין שום לימוד שמתבסס על נושא של כבישים בשטח עירוני או בשטח פתוח. מה שקורה, שבתי הספר לטרקטורים, אין להם ההכשרה והטיפול בנושא של שטח עירוני ושטח פתוח. אם יצטרכו לעשות את ההשתלמויות האלה, מי שיודע לעשות את זה ויודע טוב, אלה בתי ספר רגילים. מה שקורה, שנוצר מצב שהוא לומד על טרקטור בבית ספר לטרקטורים, והוא יצטרך ללמוד בבית ספר אחר.
אריה כרנדיש
תכשיר את בתי הספר האחרים.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מצביעים על אחת משתי האפשרויות הבאות- - -
גלעד ארדן
אני מרגיש לא נוח. אני עובד עם שוקי שדה בשיתוף פעולה.
שוקי שדה
מה אתה מציע?
גלעד ארדן
אני לא מבין מה משנה לכם אם את ההכשרה על הכביש הנער עושה לפני גיל 16 או אחרי גיל 16. אם זה היה משהו תקדימי, שלא קיים במדינת ישראל, הייתי אומר, הגיל אצלנו בדברים האלה הוא גבוה יותר, אבל יש כלי רכב דו גלגלי. אנחנו יודעים שהרבה מה"מיולים" אלה רכבי פנאי של צעירים, לא מדובר רק ברכבי עבודה. ראיתי את זה באזור הרצליה.
חנניה אפנג'ר
אני מציע לקבל את ההצעה שיהיה גיל 16, אבל לתת את ההכשרה בבתי הספר העירוניים.
שוקי שדה
הוא לא מכשיר לזה. זה לא פשוט לנסוע בכביש.
היו"ר שלום שמחון
יש לכם בעיה בקורסים של הטרקטורים להוסיף כמה שעות של נהיגה ?
אריה כרנדיש
אין שום בעיה.
יצחק וולף
ביקשנו את זה ואמרו לנו שאנחנו לא מוכשרים מספיק. אנחנו מוכשרים מספיק לתת 44 שעות עיוניות, לעמוד בפני כיתה- - -
דוד אלוש
צריך לזכור שבגיל 17 כל הדיון הזה לא רלוונטי, כי יש לו רשיון נהיגה לרכב פרטי, והוא לא צריך את ה"מיול".
שוקי שדה
נכון, אבל הוא מדבר על גיל 16.
היו"ר שלום שמחון
זה רק מחזק את העמדה שאין שום צורך בשלושת החודשים.
גלעד ארדן
לא הבנתי איפה הבעיה? איפה תהיה ההכשרה, שוקי שדה יקבע.
היו"ר שלום שמחון
שוקי שדה אמר קודם, בעניין אחר, שההכשרה תינתן במסגרת קורס הטרקטורים, שלא יהיה מצב שאדם עושה שלושה-ארבעה קורסים. זה גם עולה המון כסף.
גלעד ארדן
גם גיל צעיר וגם בלי קורס? יש מגזר חקלאי ויש מגזר לא חקלאי. אני מבין מה שאתה אומר לגבי המגזר החקלאי.
היו"ר שלום שמחון
עד עכשיו חשבו שאני מייצג את גדי אבירם.
גלעד ארדן
הבנתי טוב מאוד את מי אתה מייצג, וזה בסדר גמור. אנחנו צריכים לעשות פה איזון.
שוקי שדה
יהיו בתי ספר שיכול להיות שכן יכשירו, ובתי ספר אחרים – לא.
גלעד ארדן
תשאיר לו את שיקול הדעת להחליט מי מבתי הספר הזה יכול ללמד על ה"מיול".
היו"ר שלום שמחון
הצעת הפשרה היא כזאת: היה בעל רשיון נהיגה, לפי תקנה 177, במשך חודשיים לפחות, או שעבר הכשרה מתאימה שאושרה על-ידי רשות הרישוי.
גלעד ארדן
בסדר.
דוד אלוש
המילה "או" יוצרת מצב שבגיל 16 הוא יכול לנהוג על טרקטור משא.
שוקי שדה
אם הוא עבר הכשרה.
אתי בנדלר
בכל מקרה הוא צריך רשיון נהיגה לפי תקנה 177. או שיש לו את זה במשך חודשיים או שהוא עבר הכשרה מתאימה.
גדי אבירם
כבוד היושב-ראש, מה שאומר שוקי שדה, שההכשרה לא תעבור שמונה שעות.
היו"ר שלום שמחון
שוקי שדה הוא איש ישר.
אתי בנדלר
הנוסח יהיה: היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך חודשיים לפחות או שהיה בעל רשיון כאמור ועבר הכשרה מתאימה שאושרה על-ידי רשות הרישוי.
חנניה אפנג'ר
מי שיש לו חודשיים צריך הכשרה? זה לא טוב.
אתי בנדלר
זה או או.
שוקי שדה
בכל מקרה הוא חייב הכשרה לשטח עירוני.
אתי בנדלר
לא הצעתם את זה בשום מקום.
שוקי שדה
דיברנו על זה עכשיו כל הזמן.
אתי בנדלר
יש תקנת משנה (ב), ואני מדברת על תקנת משנה (א).
שוקי שדה
האם זה כולל השתלמות?
שרית זוכוביצקי
זה כולל קורס נהיגה.
שוקי שדה
אני רוצה לקבוע איפה ההכשרה שלו.
גלעד ארדן
זה לא בתקנה.
אריה כרנדיש
בהתחלה עשינו פשרה. יש אלפי "מיולים". אם יש עכשיו קורס מורים לטרקטורים, ותלמיד בא בגיל 16, יש לו בבית את ה"מיול" והוא רוצה לנסוע עליו בחקלאות, הוא צריך לקבל את ההכשרה במסגרת אותו קורס, שלא ישלחו אותו לבית ספר עירוני.
גלעד ארדן
לא קבענו פה שבכל מצב ישלחו אותו ללמוד בעיר. אנחנו לא יכולים להיכנס לשיקול הדעת המקצועי איזה בית ספר מסוגל לתת הכשרה גם בתחום העירוני ואיזה לא. השארנו לשוקי שדה את שיקול הדעת.
יצחק וולף
אתה דורש שני קורסים.
היו"ר שלום שמחון
יש שני קורסים. קורס אחד במבשרת ציון וקורס שני באבן מנחם לצורך העניין. באבן מנחם חבר'ה עושים את זה בעיקר בגלל הטרקטור. במסגרת הקורס התחייב שוקי שדה שזה יכלול גם את הקורס על הטרקטורונים. אתה אומר שבמבשרת ציון, שיש את אותו הקורס, הם יידרשו לעשות שתי השתלמויות, אחת במסגרת קורס טרקטורים, כמו שמקובל במגזר ההתיישבותי, ולגביהם זה יספיק לרשיון על ה"מיול", ובמבשרת ציון זה לא יקרה. למה?
גדי אבירם
הוא תומך בזה.
היו"ר שלום שמחון
הוא לא מסכים, זה בדיוק העניין. הוא לא מסכים, כי הוא אומר שלשוקי שדה תהיה החלטה לבתי הספר לטרקטורים. במבשרת ציון ההשתלמות תכלול גם את הטרקטורון הזה.
שוקי שדה
רשות הרישוי תחליט.
היו"ר שלום שמחון
הנציב העליון יחליט באיזה בתי ספר זה בסדר ובאיזה בתי ספר זה לא בסדר.
גלעד ארדן
לא לפי האזור הגיאוגרפי, זה לפי מה שבית הספר עושה.
היו"ר שלום שמחון
יש קורס של 44 שעות, בקורס הזה נכנס הכול. הוא לא רוצה לתת רשיון לבית ספר מסוים, שלא ייתן. הנקודה היא, שאתה רוצה להחזיק את המקל בשני קצותיו.
שוקי שדה
אם כך הבנת, יש לי בעיה להסביר. בעניין הזה אנחנו מנסים לכוון לכיוון של המרכז החקלאי, וזה לא תקין מבחינתם, שהם לא מוכנים היום לעשות פעילות של לימוד נהיגה במגזר עירוני. אנחנו נותנים להם פעילות, כי צריך לתת להם. זה חמור מאוד, הטיפול בצורה הזאת כמו שאנחנו מטפלים כאן. זה נושא מקצועי טהור. צריך לקבוע מדיניות כיצד לעשות ואיך לעשות.
היו"ר שלום שמחון
אני אגיד למה אנחנו מתכוונים. אתי בנדלר ניסחה את העקרונות. אנחנו אומרים שצריכה להיות הכשרה מתאימה שאישרה רשות הרישוי במסגרת קורס נהיגה בטרקטור או במסגרת אחרת או שהיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך חודשיים לפחות.
שוקי שדה
אני לא מבין את החודשיים.
אתי בנדלר
אם הוא לא קיבל הכשרה מיוחדת לנהיגה בכביש, כפי שאתה אומר, הוא ימתין חודשיים.
חנניה אפנג'ר
הוא לא יקבל הכשרה? הוא ינוע בכביש בלי הכשרה?
אתי בנדלר
זה מה שהצעתם בלאו הכי.
היו"ר שלום שמחון
אתם אמרתם "חודשיים", לא משנה מה יהיה. העיקר שימתין בסוכנות של גדי אבירם חודשיים.
אתי בנדלר
לא היתה במסגרת ההצעה כאן הכשרה מיוחדת לנהיגה בטרקטורון.
שוקי שדה
בטרקטור משא, ויש הבדל.
שרית זוכוביצקי
כל התקנה עוסקת בטרקטור משא, והיא מחייבת הכשרה בקורס.
גלעד ארדן
האופציה של חודשיים לא הגיונית.
שוקי שדה
נוריד את החודשיים, אין בעיה.
גלעד ארדן
אין מצב שאדם מחכה חודשיים, והוא לא נסע בחיים בכביש, ונהיה לו רשיון על "מיול".
היו"ר שלום שמחון
הורדנו את החודשיים. נשארנו רק במסגרת של קורס הטרקטורים או במסגרת אחרת ששוקי שדה אישר.
שוקי שדה
את זה אני מקבל.
היו"ר שלום שמחון
אם אדם עשה קורס טרקטורים, קיבל רשיון, הוא הוכשר במסגרת הקורס שלו או במסגרת אחרת ששוקי שדה אישר.
שוקי שדה
מקובל עלי.
גלעד ארדן
הם מדברים על אחת מהאופציות, ברגע שהוא עשה קורס טרקטורים, יש לו גם רשיון על "מיול".
שוקי שדה
לא, זה דורש הכשרה.
שרית זוכוביצקי
ההכשרה קיימת בכל מקרה.
אתי בנדלר
במסגרת (ב) זה רק במסגרת של טרקטור משא.
היו"ר שלום שמחון
יש קורס, בקורס יעשו הכול. כשאדם לומד נהיגה, האם אומרים לו לא לנהוג בלילה? בלי שום שיעור בלילה נוהגים בלילה.
גלעד ארדן
לפי מה שאתם מאשרים עכשיו, יכול להיות שאדם יעשה קורס טרקטורים, לא עלה על כביש בחיים, ולמחרת הוא ינהג על "מיול".
היו"ר שלום שמחון
במסגרת הזאת תהיה הכשרה. שוקי שדה מוציא הנחיות, שהמשמעות שלהן היא שבקורס הטרקטורים צריכה להיות גם נהיגה- - -
שוקי שדה
למה אתה כובל אותי רק לטרקטורים?
אתי בנדלר
אמרנו: או הכשרה אחרת.
שוקי שדה
זה בסדר.
חגי צברי
יש פה משהו שאני קצת תמה עליו, אנחנו מתעלמים ממנו וקוברים ראשנו בחול. מוציא בן אדם רשיון על טרקטור, הוא הלך לבית ספר ולמד על טרקטור, הוא עירוני, היה ילד חוץ בקיבוץ, זרקו אותו מהקיבוץ. האם למחרת, בגיל 16, מותר לו לנהוג עם טרקטור ועגלה בעיר? מותר לו. על מה אנחנו מדברים? על טרקטור רגיל אנחנו מתירים לבן אדם לעלות על הכביש עם עגלה גרורה אחריו, עם עשרה טון.
גלעד ארדן
אתה צודק בכל מה שאתה אומר, חוץ מזה שטרקטור ו"מיול" זה לא אותו דבר.
חגי צברי
ההבדל הוא אחד, 10 קמ"ש, גם לא בכל הטרקטורים. אנחנו צריכים לראות את המהות. גם האישור של טרקטור מאפשר לכל אחד לנסוע בעיר. למה עשינו את המגבלה? עשינו את המגבלה כי אמרנו שרוב אלה שלומדים על טרקטורים נוסעים במשק החקלאי ולא בעיר.
היו"ר שלום שמחון
חברים, אנחנו סיכמנו.
אתי בנדלר
בתקנות משנה (א) ו-(ב) צריכה להיות הכשרה מתאימה שאישרה רשות הרישוי במסגרת קורס נהיגה בטרקטור משא או במסגרת אחרת, והוא צריך להיות בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177, ותישאר תקנת משנה (ג) כפי שהיא.
שוקי שדה
תודה רבה.
היו"ר שלום שמחון
אישרנו את סעיף 9, בנוסח כפי שינוסח על-ידי היועצות המשפטיות.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 10 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות?
גדי אבירם
זה מצוין, כי אתם דורשים גם חגורות בטיחות. על רקע העניין הזה אני דורש להוריד את הקשתות מהטרקטורונים.
חנניה אפנג'ר
זה דיון עם אגף הרכב.
גדי אבירם
ברכב שטח זה בהחלט דרוש ונכון, כי יושבים שם עם חגורה. בטרקטורון לא יושבים עם חגורה.
שוקי שדה
זה דיון אחר.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את תקנה 10.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 11 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
שוקי שדה
מוסיפים חגורות בטיחות.
אתי בנדלר
מדובר על הוספת חגורת בטיחות רק לטרקטור משא?
שוקי שדה
ולרכב שטח.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את תקנה 11.
דוד אלוש
לגבי הבטיחות, צריך באישור מכון התקנים.
חנניה אפנג'ר
זה כתוב בתקנה 364(א).
דוד אלוש
לא לגבי החגורות, לגבי קשת ההתהפכות.
חנניה אפנג'ר
זה קיים, התקנה לא השתנתה.
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 12 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
היו"ר שלום שמחון
האם ארבע חודשים זה יספיק?
שוקי שדה
הייתי עושה את זה חצי שנה על מנת שנתארגן עם בתי הספר.
היו"ר שלום שמחון
בסדר גמור, "חצי שנה מיום פרסומן".
אתי בנדלר
"שישה חודשים".
שרית זוכוביצקי
(קוראת תקנה 13 מהנוסח המצורף בסוף הפרוטוקול)
אתי בנדלר
צריך להוסיף בתקנת משנה (ב) 2 בהתאמות הנדרשות, שאת צריכה להעביר אלינו.
היו"ר שלום שמחון
תיקנו מ-6,000 ק"ג, ל-14,000 ק"ג.
לאה ורון
אני מציעה שעורכת-הדין זוכוביצקי תעביר נוסח, לפי מה שהחליטה הוועדה, ואז עורכת-הדין בנדלר תוכל לדאוג לזה.
היו"ר שלום שמחון
אישרנו את תקנה 13.

אנחנו מאשרים את תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ה-2004. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

נוסח מעודכן – נובמבר 2004


תקנות התעבורה (תיקון מס' ? ), התשס"ה - 20041)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת
2)
לפי סעיף 48 (א) לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-
3)
1977, אני מתקין תקנות אלה:


4)
תיקון 1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961 (להלן- התקנות
תקנה 1 העיקריות) -

(1) אחרי הגדרת "גרור" יבוא:

""דיפרנציאל" – מחלק כח ותנועה שהרכיב יצרן הרכב בתהליך ייצורו, המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כח הנעה בין גלגלים שונים באותו סרן כהגדרתו בתקנה 266";

(2) בהגדרת "טרקטור" המילים "לגרירה או" – יימחקו;

(3) אחרי הגדרת "טרקטור" יבוא:

""טרקטור משא" - טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

(2) משקלו הכולל המותר לא עולה על 1500 ק"ג;

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;
__________________
(1) דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
(2) ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.
(3) ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 358.
(4) ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשס"ד, עמ' 80 ועמ' .
(4) הוא מצוייד בדיפרנציאל;

(5) הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין;

(6) הוא צויין ברשיון הרכב כטרקטור משא."

(4) בהגדרת "טרקטורון" –

(א) במקום פסקאות (2) ו-(3) יבוא:

"(2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון."

(ב) פסקה (5) – תימחק.

(5) אחרי הגדרת "כביש חד סטרי" יבוא:

""כושר נשיאה" – משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה, לפי קביעת יצרן הרכב בהליך ייצורה."

(6) אחרי הגדרת " מכונה ניידת" יבוא:

""מלגזה" – מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה להם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברשיונה כמלגזה;"

(5) אחרי הגדרת "רכב צדי" יבוא:

""רכב שטח"- רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד, ואשר התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

(2) נפח מנועו לא עולה על 750 סמ"ק;

(3)משקלו העצמי אינו עולה על 750 ק"ג;

(4)ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;

(5) הוא צוין ברשיון הרכב כרכב שטח."תיקון 2. בתקנה 39א לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
תקנה
39א "(ח) לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תוכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשיה, מסחר ותעסוקה וניתן היתר מאת רשות הרישוי."


הוספת 3. אחרי תקנה 39ג לתקנות העיקריות יבוא:
תקנות
39ד עד "תנועת 39ד (א) הנוהג בטרקטור משא לא יסיע עליו
39ו טרקטור אדם נוסף אלא אם כן ניתן היתר לכך
משא מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם
ובטיחותו ברשיון הרכב.

(ב) מהירות נסיעתו של טרקטור משא לא תעלה על 50 קמ"ש.

(ג) לא ינהג אדם בטרקטור משא ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.


תנועת 39ה (א) לא ינהג אדם רכב שטח בכביש אלא
רכב שטח לשם חצייתו.
ובטיחותו
(ב) מהירות נסיעתו של רכב שטח לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) הנוהג ברכב שטח לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברשיון הרכב.

(ד) לא ינהג אדם ברכב שטח ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.


הגבלת 39ו (א) לא ינהג אדם בטרקטור שמשקלו
נהיגה עצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד
בטרקטור אליו גרור שמשקלו הכולל המותר עולה
על 3,500 ק"ג אלא 6 חודשים לאחר שניתן לו רשיון לפי תקנה 177.

(ב) נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא לאחר שחלפו חודשיים
מיום שניתן לו רשיון כאמור."


החלפת 4 . במקום תקנה 177 לתקנות העיקריות יבוא:
תקנה
177 רשיון "177 . "רשיון נהיגה דרגה 1 הוא רשיון לנהוג -
נהיגה
דרגה 1 (1) בטרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג;

(2) במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או במכונה ניידת אופנית,שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 6000 ק"ג, למעט מלגזה;

(3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;

(4) בטרקטורון;

(5) ברכב שטח;

(6) בטרקטור משא, אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190."


תיקון 5. בתקנה 178(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (5) יבוא:
תקנה
178 "(6) בטרקטור משא."


תיקון 6. בתקנה 179(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (5) יבוא:
תקנה
179 "(6) במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר
אינו עולה על 14,999 ק"ג או במלגזה".


תיקון 7. בתקנה 179א לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
תקנה
179א "(3) במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר עולה
על 14,999 ק"ג."


תיקון 8. בתקנה 189(א) לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א1), המילה
תקנה "וחצי" תימחק.
189

תיקון 9. בתקנה 190 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
תקנה
190 (4) "כאמור בתקנה 177(6), אם המבקש -

(1) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך חודשיים לפחות;

(2) סיים קורס נהיגה בטרקטור משא שאישרה רשות הרישוי ועל פי תכנית שאישרה, לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי;

(3) עמד בהצלחה במבחן נהיגה."


תיקון 10. בתקנה 363ב לתקנות עיקריות –
תקנה
363ב (1) בתקנת משנה (א), אחרי "בטרקטורון" יבוא "או ברכב
שטח";

(2) בתקנת משנה (ב), אחרי "בטרקטורון" יבוא "או
ברכב שטח";

(3) בתקנת משנה (ג), אחרי "בטרקטורון" יבוא "או
ברכב שטח".


תיקון 11. בחלק ג' לתוספת השניה שבתקנות העיקריות, בפרט 23, התוספת בכותרת השוליים, במקום "(364א (ג), (ד) ו-(ה))" יבוא: השניה "(תקנות 39ד(ג),39ה(ד) ו-364א (ג), (ד) ו-(ה))".תחילה 12. תחילתן של תקנות אלה 4 חודשים מיום פרסומן (להלן – יום
התחילה).


הוראת 13. (א) רשות הרישוי תשנה את סוגם של טרקטורים
מעבר וטרקטורונים הרשומים במרשם כלי הרכב במועד חידוש רשיון הרכב שלהם לראשונה לאחר יום התחילה, ובלבד שחלפו 3 חודשים מיום זה.

(ב) על אף האמור בתקנות 4, 6 ו-7, מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי עסק בפועל בנהיגת מכונה ניידת אופנית או במלגזה במשך 10 שנים קודם ליום התחילה, מתוכן שנתיים רצופות לפני יום התחילה, וביום התחילה היה בידו רשיון נהיגה תקף לפי תקנה 177כנוסחה ערב יום התחילה, יהיה רשאי לנהוג ולהפעיל מלגזה שכושר הנשיאה שלה עולה על 20,00 ק"ג או מכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל עולה על 6,000 ק"ג, גם לאחר יום התחילה.
_____________ התשס"ה מאיר שטרית

(_____________ 2004) שר התחבורה
(חמ 83-3)

קוד המקור של הנתונים