ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/11/2004

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 23), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
ב' - הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הקמת תחנת שידור מחוץ

ועדת הכלכלה 2
8/11/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 290
מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שני, כ"ד בחשון התשס"ה (‏8 בנובמבר, 2004), שעה 11:00
סדר היום
1. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הקמת תחנת שידור מחוץ לתחום אזור הזכיון), התשס"ד-2004, פ/1057 של חה"כ איוב קרא
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
אבשלום וילן
מוזמנים
חה"כ איוב קרא
עו"ד הילה שמיר - לשכה משפטית, משרד התקשורת
עו"ד מיטל דמארי - הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
דוד בן-בסט - יו"ר התאחדות תחנות הרדיו האזוריות ומנכ"ל רדיו 100 FM
כוכי מרדכי - מנכ"ל התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
דוד יוסוב - מנכ"ל רדיו דרום, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
אוה מדזיבוז - סמנכ"ל כספים ברדיו ת"א 102 FM, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
עו"ד ליאת בן-ארי - יועצת משפטית ברדיו ת"א 102 FM, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
עידו מור - מנכ"ל רדיו ללא הפסקה, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
עו"ד דפנה בר-צורי - יועצת משפטית של קבוצת "כאן תקשורת"
אהוד ענבר - איגוד המהנדסים, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
שמרית שקד
איתי עצמון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הקמת תחנת שידור
מחוץ לתחום אזור הזכיון), התשס"ד-2004, פ/1057
היו"ר שלום שמחון
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הקמת תחנת שידור מחוץ לתחום אזור הזכיון), התשס"ד-2004.

למרות שאני אומר את זה בשידור, האמן לי, הוועדה המשותפת בראשות חבר הכנסת יורי שטרן היא לא רלוונטית.
הילה שמיר
משרד התקשורת, שהיה מעורב בתיקונים קלים שהוכנסו בנוסח ההצעה לעומת השלב הקודם, תומך בהצעה. שר התקשורת תומך בהצעה ואנשי מחלקת הספקטרום במשרד תומכים בה. אין לי הערות מעבר לתיקונים שכבר הוכנסו על התנאים הנוגעים לתנאיי התפשטות הגלים ועל אישור השר שהוכנס. אין לנו הערות נוספות.
היו"ר יצחק וקנין
האם מישהו מהנוכחים מתנגד להצעה הזאת?
כוכי מרדכי
אני מנכ"ל התאחדות תחנות הרדיו האזוריות. חלק מהתחנות בעד הצבת משדרים מחוץ לאזור הזכיון וחלק מהתחנות מתנגד לכך בכל תוקף. לכן אין להתאחדות עמדה ברורה. כאן נמצאים רק הנציגים שהם בעד הצבת המשדרים מחוץ לאזור הזכיון אבל אני מתוקף תפקידי אייצג את אלה שלא נמצאים כאן.
אוה מדזיבוז
אני סמנכ"ל "רדיו תל-אביב". אנחנו כמובן בעד ההצעה. ההערה היחידה היא ש-5 הקילומטר שמצוינים בהצעת החוק לא מספיקים לנו כי אנחנו לא מצליחים למצוא שום מקום בטווח הזה.
מיטל דמארי
אנחנו תומכים בהצעת החוק שהוגשה. אנחנו רואים בהצעת החוק איזון בין השמירה על קיומם של אזורי התחנות לבין מתן מענה לצרכים הטכנולוגיים והאחרים. - - -
היו"ר יצחק וקנין
היועצת המשפטית של הוועדה תקרא את הצעת החוק ואם יהיו הערות אנחנו נתקן בהתאם.
אהוד ענבר
אני מייצג את מרכז השלטון המקומי ואת איגוד מהנדסי ערים. אין לנו התנגדות, ובתנאי שיוצאו היתרים כמקובל.
אתי בנדלר
אני קוראת את הנוסח. אני חייבת לציין שהנוסח שמופיע כאן ושנשלח לפרסום ברשומות הוא נוסח שבא לאחר ישיבת ועדה שהכינה את הצעת החוק לקריאה ראשונה ועיגנתי בה את כל השינויים שהוסכם עליהם באותה ישיבה, לרבות השינויים שמשרד התקשורת ביקש שיוכנסו.

סעיף 1 – תיקון סעיף 74

"בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, האמור בסעיף 74 יהיה סעיף קטן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), נדרשה, בשל גורמים שאינם בשליטתו של בעל הזכיון, לרבות גורמים טכנולוגיים, הקמתה של תחנת שידור (בסעיף זה – התחנה) מחוץ לתחום האזור שנקבע לשידוריו של בעל זכיון, רשאית המועצה, באישור השר, ובהתחשב, בין היתר, בתנאי התפשטות הגלים, לאשר הקמתה של תחנה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) ניתנה לבעל הזכיון לשידורי רדיו שבאזור זכיונו מוצע להקים את התחנה (בסעיף זה – בעל הזכיון האחר) הזדמנות להשמיע את טענותיו;

(2) המועצה נוכחה כי אין בהקמת התחנה כדי לפגוע בקליטת שידוריו של בעל הזכיון האחר;

(3) מטרתה של התחנה היא לשרת את אזור הזכיון של בעל הזכיון בלבד;" "

כאן אני חייבת להסביר כדי לדייק במילים. זאת המטרה למרות שברור שלא ניתן לעצור את התפשטות הגלים ויכולה להיות זליגה שלהם גם לאזור זכיון אחר. אבל המטרה של הקמת התחנה מחוץ לאזור הזכיון היא כדי לשרת את אותו זכיון.

"(4) מיקומה של התחנה אינו עולה על 5 קילומטרים מקצה גבול תחום אזור הזכיון האמור בפסקה (3)."

אני חייבת להזכיר שלגבי התנאי של 5 קילומטרים נאמר בעת ההכנה לקריאה ראשונה שהוועדה תשוב ותדון בתנאי הזה בעת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יצחק וקנין
קראנו את הצעת החוק. חבר הכנסת איוב קרא, האם אתה רוצה להגיד דבר מה לפני שאנחנו נשאל האם למישהו יש הערות להצעת החוק?
אבשלום וילן
כרגע זה נשאר 5 קילומטרים?
אתי בנדלר
כן.
אבשלום וילן
מה אומרים ברדיו האזורי? זה מקובל עליכם?
דוד בן-בסט
עליי מקובל 5 קילומטרים. יש כאלה החושבים שזה לא מתאים. אני מדבר בשמי, בשם התחנות שלי. אנחנו דורשים 5 קילומטרים ולא יותר. אנחנו חושבים שפתיחה מעבר ל-5 קילומטר כדי לפתור בעיות נקודתיות תגרום כאוס שלם בענף. אני חושב שחלק גדול מהבעיות נובעות לא מההזזה של ה-5 קילומטרים. הפתיחה של 15 קילומטרים תיצור בלגן שלם בענף. אנחנו מתנגדים לכך בצורה מוחלטת.
אתי בנדלר
אבל איך אתם מתגברים על הטענה שלמשל באזור תל-אביב לא ניתן למצוא אתר מתאים?
דוד בן-בסט
עליי זה לא מקובל. אין לי ספק שניתן למצוא מקומות. אני מייצג את "רדיוס" ואת "רדיו 91FM".
אוה מדזיבוז
אני מדברת בשם "רדיו תל-אביב". המשדר שלנו נמצא בכל-בו שלום ואמורים לפנות אותנו משם תוך שנה. אני עשיתי באופן אישי את כל הבדיקות, עם כל מגדל ומגדל באזור תל-אביב. אף מגדל לא מוכן להציב את המשדר שלנו. מה שמצאנו זה רק אתרים שלא מתאימים לנו מבחינה טופוגרפית או שהם מקום מגורים. אנחנו צריכים מקום שהוא פתוח, אזור תעשייה או קרקע חקלאית. אין את זה במרחק של 5 קילומטרים מאזור הזכיון שלנו.
איוב קרא
אנחנו חוזרים על אותו ויכוח שהיה בישיבה האחרונה. אני חושב ש-5 קילומטר זה הפשרה הנכונה. אפשר לחיות איתה. מי שרוצה לעשות יותר או פחות, שיגיש הסתייגות לחוק בהמשך ואז אנחנו נשקול לגופו של עניין את הבקשה אבל הקונצנזוס יכול לבוא לידי ביטוי רק ב-5 קילומטר.
אתי בנדלר
חבר הכנסת קרא, זאת ההזדמנות שניתן להגיש הסתייגות ויכול להגיש אותה רק חבר כנסת.
איוב קרא
בדקתי מראש את החוק כדי להביא למינימום נזקים לכל התחנות הקיימות. לאחר סבב שיחות הגעתי למסקנה ש-5 קילומטרים הם הרע במיעוטו. אי אפשר לרצות את כולם. זה הדבר היחיד שמשאיר אולי סיכוי שאנשים יוכלו לשדר מבלי לפגוע בשידורים האחרים וזה גם ייתן מענה. בסך הכול על מה מדובר? שלאנשים יהיו שידורים טובים ביותר. לא חלילה לפגוע זה בזה. זאת בעצם מטרת החוק. לכן אני מציע, עם כל ההתנגדויות, 5 הקילומטרים הם הקו הנכון והאמיתי, קו הפשרה שיכול לעבור בהסכמת חברי הכנסת.
עידו מור
אני מנכ"ל "רדיו ללא הפסקה". יש לנו גם תחנה בצפון. אני יודע שיש עוד תחנה באזור גוש דן שנקראת "רדיו כל חי" שגם היא סובלת מאותה בעיה. אנחנו משדרים מאותו אתר. 5 הקילומטרים לא פותרים - - -
היו"ר יצחק וקנין
אני חושב ש"רדיו כל חי" משדר היום בשידור ארצי. נדמה לי שהוא משדר גם בירושלים, הרחיבו לו את הזכיון.
עידו מור
אנחנו משדרים כיום מהאתר בגבעתיים, גם אנחנו וגם "רדיו כל חי".
דוד בן-בסט
"רדיו כל חי" כבר משדר מתל-אביב ממגדל אחר. אני עזרתי לו בזה.
עידו מור
5 קילומטרים אינם פותרים את הבעיה של התחנות באזור גוש דן. זה פותר בעיה רק של חלק מהתחנות. אבל אם החוק בא לעזור לפתור בעיה טכנית של התחנות, 5 קילומטרים פשוט לא יעזרו. אני לא יודע אם אפשר לפתור את זה בהסתייגות בשלב מאוחר יותר. אני מבקש מאוד לטפל בזה עכשיו כי אחרת לא תיפתר הבעיה של התחנות באזור גוש דן.
הילה שמיר
אני מהלשכה המשפטית של משרד התקשורת. היה אמור להיות כאן גם מר משה גלילי, סמנכ"ל ספקטרום. לאור ההודעה הקצרה שקיבלנו על הישיבה הזאת, הוא נמצא כעת במשרד האוצר וכנראה עוד לא הספיק לסיים את הישיבה שם. בכל מקרה, בהתייעצות ראשונית שערכתי איתו – ואני לא מבינה בספקטרום כמו מר משה גלילי – אנחנו מודעים לבעיה, וצודקים נציגי התחנות באזור תל-אביב בטענתם. פתיחה של 5 קילומטרים לא תפתור את הבעיה. לפי מה שמסר לי אתמול מר משה גלילי יש אפשרות גם במרחק של עד 15 קילומטר מגבול תחום קצה אזור הזכיון למצוא פתרונות שיתאימו גם לאזור תל-אביב.
קריאה
זאת דעתו של השר?
דוד בן-בסט
דעתו של השר היא נגד. הוא בעד 5 קילומטרים בלבד. אני דיברתי עם השר.
הילה שמיר
זאת דעתו של סמנכ"ל ספקטרום ותדרים במשרד התקשורת נכון לאתמול בשעה 20:00.
דוד בן-בסט
דעתו של השר היא 5 קילומטרים. עם כל הכבוד, מר גלילי לא מייצג את השר אם הוא אומר שאפשר לקבוע תחום רחב יותר. דעתו של השר היא 5 קילומטרים, חד-משמעית.
הילה שמיר
אני מוסרת כרגע את דעתו של סמנכ"ל ספקטרום במשרד. העמדה שאתה הצגת, לפיה זה יגרום לאיזה כאוס, היא בלשון המעטה לא עמדתו של המשרד.
דוד בן-בסט
זאת עמדתו של השר.
הילה שמיר
אני לא מתווכחת אתך.
היו"ר יצחק וקנין
אם לשר יש דעה אחרת, שהשר יכתוב לנו אותה. אבל כרגע מונחת לפנינו הצעה על 5 קילומטרים ובזה אנחנו דנים, לא במשהו אחר.
הילה שמיר
כיוון שנשאלתי על המרחק המוצע מול מרחק רב יותר, העמדה המקצועית של המשרד היא שעד למרחק 15 קילומטרים מקצה גבול האזור עדיין ניתן לבנות תחנה ולשים משדר באופן כזה שיפריע ככל הניתן פחות ובהיקף דומה למידה שזה מפריע היום. גם היום הרי יש הפרעות הדדיות. אז זה לא יהיה בהיקף רחב יותר מההפרעות הקיימות. זאת העמדה של המשרד.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, יש 2 אפשרויות. אפשרות אחת היא שהשר יגיש הסתייגות לגבי ה-15 קילומטרים ואפשרות שנייה היא שאחד מחברי הכנסת יגיש הסתייגות כזאת. אם ההסתייגות הזאת תתקבל אז היא תעבור וזה מה שיהיה בחוק. כרגע מונחת בפנינו הצעה על 5 קילומטרים ועל כך אנחנו נצביע, על הצעת החוק כפי שקראה היועצת המשפטית.
אתי בנדלר
אני רוצה לדעת האם יש הצעה של השר ל-15 קילומטרים.
הילה שמיר
לא. נשאלתי על העמדה המקצועית, האם זה פותר את הבעיה של התחנות באזור תל-אביב. אנחנו מודעים לכך שזה לא פותר את הבעיה.
אתי בנדלר
אבל אין לכם הצעה אלטרנטיבית?
הילה שמיר
לא.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו ניגש להצבעה על הצעת החוק המונחת בפנינו.

הצבעה

בעד הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הקמת תחנת שידור מחוץ לתחום אזור הזכיון), התשס"ד-2004– רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר יצחק וקנין
הצעת החוק אושרה והיא תועבר למליאה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים