ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/11/2004

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 72), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים