ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/08/2004

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד)(תיקון) התשס"ד - 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים