ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/11/2004

פגיעה האנושה בקשישים הסיעודיים כתוצאה מהקיצוצים בסעיף האשפוז הסיעודי לקשישים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים