ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/09/2004

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ד-2004 בדבר חובת חגירת ילדים ברכב, הוספת לוחות זיהוי לרכב לצרכי גביית אגרה בכביש 6, התקנת פנסי תאורה., תקנות התעבורה (תיקון מס' ...), התשס"ד-2004, בדבר הארכת תוקפו של רשיון הנהיגה ל- 10 שנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים