ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 31/10/2004

תקנות הבטיחות בעבודה(מכירה והכשרה של מכונות מתקנים וציוד)(תיקון)התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים