ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/04/2004

טיוטת הדוח המסכם בנושא הבדיקה החיצונית של חשבונות קורבנות הבנקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים