ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/11/2003

טיוטת הדוח המסכם בנושא הבדיקה החיצונית של חשבונות קורבנות הבנקים, חשבונות הצוות הבודק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים