ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/10/2004

נתוני מבחני המיצב בחינוך שאינו רשמי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים