ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/10/2004

הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון - הצורך בהסכמה), התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
א' - הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – הצורך בהסכמה)

5
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
26.10.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 301
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שלישי, י"א בחשוון התשס"ה (26 באוקטובר 2004), שעה: 9:30
סדר היום
הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – הצורך בהסכמה), התשס"ג-2003, פ/746.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר יורי שטרן
רוני (אהרון) בריזון
ניסן סלומיאנסקי

משה גפני
רשף חן
מוזמנים
עו"ד אמנון דה הרטוך – ראש תחום תמיכות, משרד המשפטים
יחזקאל לביא – מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הפנים
שמעון נבון – מנהל תחום זקנה ושארים – המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה
הראל גולדברג – מתמחה בלשכה המשפטית, משרד ראש הממשלה
פיני קבלו – מנהל הקשר כנסת-שלטון מקומי, מרכז השלטון המקומי
לורן פוריס – המרכז לפלורליזם יהודי
יועצת משפטית
עו"ד מרים פרנקל-שור
עידו בן-יצחק (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: שושנה מקובר


הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – הצורך בהסכמה), התשס"ג-2003, פ/746
היו"ר יורי שטרן
שלום לכולכם, אני פותח את הדיון בנושא: הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – הצורך בהסכמה), התשס"ג-2003 של חברי הכנסת רשף חן, רוני בריזון, יגאל יאסינוב, אילן ליבוביץ ואהוד רצאבי.

מפתיע, כולם מאותה הסיעה.
משה גפני
מה אתם מצביעים על ההתנתקות?
רוני בריזון
אנחנו ממתינים לפסיקה של הרב אלישיב.
היו"ר יורי שטרן
כל הכבוד לרב אלישיב – הוא הציל את כבודכם.
משה גפני
ממש לא – אתה פשוט טועה. הוא אמר על ההיתנתקות חד משמעית, ואני מציע לך שתקרא את "יתד נאמן" היום, שכשיש פיקוח נפש עכשווי לעומת פיקוח נפש עתידי, על פי ההלכה הולכים על פיקוח נפש עכשווי. היות שבחבל עזה יש סכנה, צריך להתפנות מחבל עזה. מה שאנחנו מצביעים – אנחנו לא מכריעים – זהו דיון אחר לגמרי.
היו"ר יורי שטרן
והסכנה תפחת?
משה גפני
יש סכנה עכשיו.
קריאות
- - -
היו"ר יורי שטרן
החיילים לא נמצאים שם בגלל היישובים, אלא בגלל הטרור.
ניסן סלומיאנסקי
אדוני היושב ראש, אתה לא מבין מה קורה בעולם החרדי - - - הם יצביעו נגד, אבל באמת? אז הוא אמר. אז מה אם הוא אמר. הנה, הוא מסביר לך עכשיו - - - הרב אלישיב, ועושה בדיוק ההיפך.
משה גפני
מה אני מסביר? אני מצטט אותו.
ניסן סלומיאנסקי
אתה לא מצטט אותו – "יתד נאמן" - - -
היו"ר יורי שטרן
חבר הכנסת גפני, האם הרב מציע לפנות גם את שדרות? יש שם סכנת נפשות מיידית.
משה גפני
הדיון הוא דיון עקר. הרי אתם, הימין, אמרתם שאם נצא מלבנון, יפלו קטיושות על זכרון יעקב. מה שקרה הוא שחיילים הפסיקו להיהרג בלבנון, ואין קטיושות אפילו על קרית שמונה. מה האיומים האלה?
היו"ר יורי שטרן
זה על זמן שאול, בחייך.
משה גפני
זהו פיקוח הנפש העתידי, ועל כך אומר הרב אלישיב שלא מתחשבים בו.
ניסן סלומיאנסקי
זה מה שיהיה בחוף עזה?
משה גפני
- - -
ניסן סלומיאנסקי
תראה לי איש צבא אחד שאומר את זה.
משה גפני
מצנע.
היו"ר יורי שטרן
אנחנו פותחים את הישיבה בנושא קבורה – רלוונטי מאוד בשל הפסיקה הזאת.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני רוצה שתדע: כשבאתי לכנסת בשנת 1988 ואמרו לי "דעה מקצועית", עמדתי דום מתוח; אמרו לי "דעה משפטית" – כמעט התחלתי לבכות; "אנשי צבא" – הייתי נמס. לאט-לאט למדתי שמאחורי כל איש מקצוע, מאחורי כל משפטן ומאחורי כל איש צבא עומדת השקפת עולם, ולפעמים אפילו פה ושם חס וחלילה אינטרסים כאלה ואחרים. היום אני לא עומד דום על שום דבר. אז "אנשי צבא אומרים".
קריאות
- - -
היו"ר יורי שטרן
אבל אתה לא מתכוון לדה-הרטוך, נכון?
משה גפני
ממש לא – מה פתאום. העמדות של דה-הרטוך הן עמדות של אנשי צבא.
היו"ר יורי שטרן
חבר הכנסת רשף חן, בבקשה.
רשף חן
אדוני היושב ראש, ראשית כדי להוריד את רמת המתח, אני חוזר כאן על הדברים שהתחייבתי גם כלפי הממשלה בכך שבסעיף 1(א) יהיה כתוב "בן זוג", וכל הסיפה הנוספת תימחק.
היו"ר יורי שטרן
אם כן, שאר הקרובים יימחקו?
רשף חן
לא – הסיפה של סעיף 1(א). יהיה כתוב רק "בן זוג". ההמשך – מ"לרבות" עד "אותו המין" –יימחק. זהו נושא שיכולנו כמובן לדוש בו, לריב עליו ולהתווכח עליו, אבל נשאיר לשופטים את המריבות האלה.
היו"ר יורי שטרן
בן זוג מאותו מין יורד בינתיים מהפרק – הוא נכנס בחזרה לארון.
משה גפני
בסעיף קטן (א) יהיה כתוב: "בן זוג".

אם כן, מה אתה רוצה בחוק הזה?
רשף חן
מטרת החוק הזה היא למעשה להשלים לקיים.
משה גפני
אנחנו לא התנגדנו אז לחוק. מה היתה הבעיה?
רשף חן
אין סיבה להתנגדות.
משה גפני
סיבה יש, אבל לא התנגדנו.
רוני בריזון
זה כמו הנגד של הרב אלישיב. תיכף נבין: סיבה יש – היא לא זו שחשבנו.
משה גפני
תגיד לי, אתה שלומד גמרא, אתה לא יודע שכך דרך החשיבה? אתה לא יודע את זה?
רוני בריזון
אבל אני רוצה לשמוע את ההווא אמינא.
משה גפני
ממש אפיקורס.
רוני בריזון
אני רוצה לומר לך שכשזה בא מפי - - - הרבה יותר מאשר בור ועם הארץ.
היו"ר יורי שטרן
זה מאוד מעייף. הם הרי מוכיחים שהרב לפיד טוב יותר מהרב אלישיב.
רשף חן
החוק נועד להשלים את התמונה. היום, על פי החוק הקיים, אם אדם רוצה להיקבר בקבורה אזרחית הוא זכאי לעשות זאת. החוק לא משלים את השאלה איך זה ייקבע, איך יובע רצונו, ומה קורה כאשר הוא לא מביע את רצונו. זאת זה החוק בא לעשות כעת. החוק קובע שכדי להביע את רצונו הוא צריך מן הסתם לדבר בחייו, והדרך לעשות זאת היא בכתב. לכן, רצונו ייקבע על ידי הבעה בכתב של רצונו. אני מניח שאנשים יתחילו להכניס זאת לצוואות – זו תהיה הדרך הטכנית, אם ירצו לעשות זאת.

מובן, שאם הוא כותב שהוא לא רוצה--
היו"ר יורי שטרן
אי אפשר לבדוק את רצונו של המת פוסטמורטום?
רשף חן
החוק אומר שהוא צריך להשאיר את רצונו בכתב. אם הוא השאיר הוראה או הודעה שלא לקבור אותו בקבורה אזרחית, מובן ש--
משה גפני
מהו המצב היום?
רשף חן
אין התייחסות.
משה גפני
החוק אומר.
רשף חן
החוק אומר: אדם זכאי לקבורה חילונית, אם זה מה שהוא רוצה. אבל מה לעשות שכשהוא זכאי לקבורה קשה לברר את רצונו, וחסר כאן.

בנוסף, החוק המוצע מתייחס למקרה מסובך יותר, כשהוא לא אמר כלום. מה עושים? עושים את שרוצה משפחתו הקרובה. אך די בכך שאחד מבני משפחתו הקרובה אומר שהוא רוצה קבורה שהיא לא אזרחית – מן הסתם קבורה דתית – מכבדים את רצונו. למעשה, נותנים לכל אחד מבני המשפחה הקרובה זכות וטו כדי לקיים קבורה דתית. נראה לי שזהו איזון סביר.
משה גפני
זה חוק לא טוב.
היו"ר יורי שטרן
כעת אנחנו יודעים מה בדיוק היו מילותיו האחרונות של טרומפלדור; הוא אמר: טוב למות בעד ארצנו, ולהיקבר קבורה אזרחית.
משה גפני
לפי ההצעה, זה היה צריך להיות בכתב.
רשף חן
כתבו את זה הרבה פעמים, ורוב הסיכויים הם שרק כתבו את זה, וזה לא נאמר. אבל זה כבר עניין אחר.
היו"ר יורי שטרן
הנושא ברור. האם נמצא כאן מישהו שיכול למסור לי את הנתונים – פחות או יותר – לגבי היקפי הקבורה הלא-מסורתית היום.
רשף חן
אין ויכוח. מוסכם שזו ברירת המחדל. הוא מביע את רצונו בכתב, בצוואה ברור שנכבד את רצונו. במכתב
אמנון דה-הרטוך
לפי הנתונים שבידינו, ההיקף אינו גדול.
רשף חן
הוא לא גדול כי אין בתי קברות. החוק לא מקויים.
אמנון דה-הרטוך
אני לא אמרתי משפט כזה. בית הקברות החלופי בבאר שבע נבנה במימון המדינה במיליוני שקלים, ומדובר שם בהיקף קבורה של כמה מאות ספורות של אנשים. אף על פי שתיאורטית, באזור באר שבע והפריפריה יש בוודאי אלפי אנשים שנקברים בשנה, הם אינם מביעים את רצונם להיקבר בבית הקברות האזרחי החלופי בבאר שבע, שאמור לשרת את אזור הדרום כולו – אשקלון ואשדוד, נכון לשעה זו.
היו"ר יורי שטרן
האם גופותיהם נקברות בחלקה ללא-יהודים או לספק-יהודים בבית קברות יהודי? מה קורה לאלו שאינם יהודים או לספק-יהודים?
אמנון דה-הרטוך
אני לא מדבר על מצב של אדם שנוצר קושי הלכתי לקבור אותו בבית קברות יהודי. אני מדבר על אדם שיכול להיקבר בבית קברות אזרחי, וכן יכול להיקבר בבית קברות יהודי, אם הוא רוצה בכך.
היו"ר יורי שטרן
אבל יש היום בחירה בין בית קברות אזרחי לבין בית קברות יהודי, בחלקה של לא-יהודים. מהי החלוקה היום מבחינת רצונם של האנשים? מה הם מעדיפים?
אמנון דה-הרטוך
אני לא יודע נתונים מדוייקים. אני כן יכול לומר שעל פי הכללים בשנים האחרונות לגבי חלקות החדשות בבית עלמין יהודי, יש חובה להקצות שטח בן 10% משטח החלקה החדשה לקבורת-ספק או לקבורה שאיננה בהכרח קבורה דתית.
היו"ר יורי שטרן
מי יכול לתת לנו את הנתונים?
לורן פוריס
"מנוחה נכונה".
רשף חן
הייתי פעיל ב"מנוחה נכונה", ואני יכול לומר לך: למרות שהחוק הזה חוקק, המצב הוא שברוב הארץ אין אפשרות לקבורה חילונית. בבאר שבע נפתח לא-מזמן--
היו"ר יורי שטרן
שנים רבות.
רשף חן
לא שנים רבות.
משה גפני
שנים רבות.
שמעון נבון
7-8 שנים.
רשף חן
אז אני טועה.
שמעון נבון
מתוך 600 נפטרים שקבורים שם, 5% בלבד הם קבורה אזרחית. השאר הם קבורה לא-יהודית ואלמונים.
משה גפני
אם כן, אם אני מבין נכון, המשמעות של הענין הוא שיהודי שנפטר רוצה להיקבר בבית קברות רגיל.
רשף חן
מצוין – רצונו כבודו. זה בסדר גמור.
היו"ר יורי שטרן
בעיניי זהו המצב האידיאלי – כשיש חופש בחירה ואנשים בוחרים.
רשף חן
בכל מקרה, בשאר הארץ יש קבורה בבתי קברות של קיבוצים, שמאפשר קבורת עירונים בבתי קברות של קיבוצים. אמור להיפתח בית קברות אזרחי בתל רגב באיזור חיפה. ה"אמור" הזה נמשך כבר שנתיים-שלוש.
שמעון נבון
יש הקצאה של קרקע - - -
היו"ר יורי שטרן
הם מבצעים שיווק אגרסיבי?
שמעון נבון
יש הקצאה בתל רגב, אבל אין להם כסף כדי לממן את הפיתוח.
רשף חן
נדמה לי שהשאלה לא חשובה כל כך לדיון. אין ויכוח על כך ש-99% רוצים להיקבר בקבורה דתית. מצויין.
היו"ר יורי שטרן
בעיניי, זהו תהליך הרסני – הסקולריזציה הזאת. לפיכך, מעניין אותי לדעת כמה אנשים באמת - - -
משה גפני
מהו התהליך ההרסני?
היו"ר יורי שטרן
של התנתקות מהמסורת. אני בעד חופש בחירה, אבל בתוך חופש הבחירה הייתי רוצה שאנשים יעדיפו את המנהגים היהודיים.
רשף חן
אדוני היושב ראש, דע לך שיש רבים שהיו רוצים להשתמש במנגנון הזה לקבורה שהיא מסורתית, אבל לא אורטודוקסית, למשל: קבורה רפורמית. אני לא יודע מה דעתך בעניין הזה, אבל בעיניי מדובר באנשים דתיים.
משה גפני
אני יכול לשאול כמה שאלות רציניות לפני שהוא ממשיך בשטויות שלו?
לורן פוריס
כיוון שהנציגות של "מנוחה נכונה" לא נמצאים – ואנחנו בקואליציה ואני לא בקואליציה הזאת – מה שאותנו הטרידו זה נושא העלויות. הקבורה בקיבוצים היא לעשירים בלבד. אנשים רגילים שרוצים להיקבר בקיבוצים לא יכולים לממן את זה. הם גובים המון כסף.
אמנון דה-הרטוך
זה לא חוקי. אנחנו עוצרים את זה.
היו"ר יורי שטרן
אני לא יודע. אני מכיר את המצבים האלה מקבורת נפגעי הטרור, ולא שמעתי על כך שמישהו מהם נדרש לשלם, כי הכל היה כמו כל קבורה רגילה, באמצעות הביטוח הלאומי. בגבעת ברנר, למשל.
אמנון דה-הרטוך
אני רוצה להדגיש: חלק מהקיבוצים עושים שימוש מסחרי בבית העלמין שלהם, שמיועד לשימוש המקומי של אנשי הקיבוץ. זכותו של אדם שאינו גר בקיבוץ להיקבר באדמת הקיבוץ איננה קיימת – אין לו זכות קנויה על פי החוק. יש לו זכות להיקבר במקום היישוב שלו. ולכן, אם הוא רוצה להיקבר שם, הוא צריך לרכוש את זה בכסף מלא, וזה מגיע לסכום של עשרות אלפי שקלים. אבל המועצה במינהל מקרקעי ישראל קיבלה החלטה, וגם ועדת השרים לענייני קבורה קיבלה החלטה, שמשמעותה הפסקת התהליך הזה, משום שזהו תהליך בלתי חוקי: הקיבוצים עושים שימוש באדמה שמיועדת לשימוש חקלאי על פי דין למטרות מסחריות – ובמקרה זה לקבורה חילונית; זה לא משנה.
רשף חן
אתה צודק במאת האחוזים, ובלבד שיהיו בתי קברות אלטרנטיביים בשאר אזורי הארץ. המצב הנוכחי - - -
אמנון דה-הרטוך
אבל הנושא לא עוסק בכך - - -
פיני קבלו
אם מתייחסים לנושא בית הקברות האזרחי, יש לנו גידול של משתפי פעולה, שמגיעים ליישובים כמו אלו שלנו, מקבלים תעודת אזרחות, ורוצים להיקבר במקומות--
היו"ר יורי שטרן
הם לא מוסלמים?
פיני קבלו
הם מוסלמים, אבל אין לנו בתי קברות מוסלמים במקומות האלה. אם הם שולחים את המתים שלהם להיקבר בבתי קברות מוסלמים, שורפים אותם, מוציאים את הגופות, וחלק גם מעביר אותם מעבר ליהודה ושומרון, ושם בכלל מתייחסים--

לכן, אם בתי הקברות האזרחיים מתייחסים גם ליישובים שקלטו משת"פים, ויש להם בעיה של קבורה, והם רוצים להיות קרוב מאוד--
רשף חן
מה שמאפיין בית קברות אזרחי, למיטב הבנתי, הוא שאין הסתכלות על זהותו של הנקבר – כולם "ברוכים הבאים". גם אם הוא מוסלמי – זה בסדר.
היו"ר יורי שטרן
בבתי הקברות האזרחיים יש בעיה עם זה?
שמעון נבון
יש להבדיל בין קבורה אזרחית חלופית וקבורה יהודית עם טקס חילוני טוטלי. "מנוחה נכונה" בבאר שבע אינם מסכימים לערב קבורה של יהודים--
משה גפני
גם לא בחלק מהחלקה?
שמעון נבון
אין חלק – מחלקים חצי וחצי, זה לא משנה. אבל היום ישנם בתי עלמין – אני יודע על 20 יישובים במדינת ישראל – שמבצעים קבורה לא-יהודית וקבורה יהודית עם הפרדה. זה לא משנה. אבל המהות של קבורה אזרחית חלופית היא קבורה יהודית עם טקס חילוני לחלוטין.
רשף חן
לא קיים "טקס חילוני". אין טקס אחד; כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
היו"ר יורי שטרן
פיני, האם יש עם זה בעיה?
פיני קבלו
יש עם זה בעיה, כי הם רוצים גם בית קברות מוסלמי משלהם. אם תתן להם בית קברות אזרחי, הם לא כל כך--
אמנון דה-הרטוך
זה לא כל כך מתיישב עם המהלך של החוק.
רשף חן
זה לא קשור לחוק.
היו"ר יורי שטרן
פיני, אני מבין שאתה מייצג כאן כמה רשויות, לא רק את בית שאן. אם כן, אני מבקש שתכתוב לנו מכתב שבו תציג נתונים כדי שנוכל לדעת באיזה מקומות מדובר, ונלך ונפתור את זה.
רשף חן
אני מבקש לתקן דברים שאמרתי: החוק אומר שהבחירה יכולה להיעשות בצוואה או בכל דרך אחרת. זאת אומרת: המצב הנוכחי הוא שאתה צריך לבחור מן הסתם בכתב, אחרת איך תעשה זאת? אבל החוק למעשה בא להתמודד עם השאלה מה קורה כשאין לנו שום מידע על אופן הבחירה של האדם.
משה גפני
אדוני היושב ראש, יש סיבה לכך שאתה מפלה אותי לרעה היום?
היו"ר יורי שטרן
לא, מלבד העובדה שבמקום להיות גאה בהצבעתכם--
משה גפני
אני גאה בהצבעתי – אני עושה מה שאומרים לי גדולי התורה. אני רק רוצה שלא תהיה טעות – אמרתי בדיוק מה שהוא אמר. מה לעשות?

אני חושב שכל הדיון הזה לגבי הקבורה האזרחית איננו במקומו, כיוון שזאת איננה הצעת החוק.
היו"ר יורי שטרן
הצעת החוק באה כדי ליצור ודאות מסויימת.
משה גפני
אין בעיה – מותר לשאול שאלות אגב. אבל אם אתה רוצה לקיים דיון בנושא הזה, דוגמת הנושא שפיני קבלו מעלה או בנושאים כלליים הנוגעים לקבורה אזרחית, צריך להביא את הגורמים שעוסקים בכך, כמו החברות קדישא, ולא להסתפק באמירה כלשהי של "מנוחה נכונה".
רוני בריזון
- - -
משה גפני
על כך נאמר בחז"ל: בלשון סגי נהור.
רשף חן
הכבוד ההדדי בין יהודים.
משה גפני
בחייך, תעשה לי טובה עם הכבוד ההדדי – לך דבר קודם עם פריצקי, ואחר כך תן לי מוסר על כבוד הדדי.
היו"ר יורי שטרן
העולים תמיד שואלים: למה בישראל אין קרקס? אני אומר להם: בואו אלינו.
משה גפני
בישראל יש רק קרקס. אם יש מישהו נורמלי, מביאים צופים, ומשלמים כסף לכרטיס כניסה.

אדוני היושב ראש, לאחר שמציעי החוק שינו את סעיף קטן (א) כפי שהם הודיעו במליאה, אבקש לדעת לגבי אדם ערירי יהודי שנפטר, ולא אמר כלום. היכן יקברו אותו? אין לו קרובי משפחה.
היו"ר יורי שטרן
לפי החוק, גופתו עוברת במסלול הרגיל. החוק הזה הוגן מאוד; הוא מדבר על מצב שבו קרוב משפחה אחד--
משה גפני
לפני שאתה נותן ציונים, אני מציע שנמתין רגע. לא משתמע כך.
מרים פרנקל-שור
אתה מסתכל על סעיף קטן (ג)? לפי סעיף 2 לחוק--
משה גפני
מה זה "הביע אדם בחייו ובכתב"? יש מצב חדש היום. הרוב המוחלט של תושבי מדינת ישראל – מתי מעט באופן יחסי, אם מדברים באחוזים – רוצים להיקבר בקבורה חלופית. אם אדם לא אמר כלום--
היו"ר יורי שטרן
אם הוא לא אמר כלום, החוק לא חל עליו.
משה גפני
על פי החוק הזה, אני צריך לכתוב עכשיו שאני רוצה להיקבר בצורה רגילה? סעיף קטן (א), גברתי היועצת המשפטית?
היו"ר יורי שטרן
להיפך, החלופה האלטרנטיבית הזאת.
רשף חן
אם אתה חושב שיש סכנה שמתוך כל המשפחה הקרובה שלך, לא יהיה אחד שיבקש קבורה יהודית, אז אתה - - -
משה גפני
לא עושים את החשבון הזה. אנחנו מדברים על חוק – יבוא אלה שבאים אחריך--
רשף חן
זה בדיוק העניין, כי ההנחה היא שאדם חי עם משפחתו--
משה גפני
תגיד לי, אתה יועץ משפטי?
רשף חן
גם. הייתי – עכשיו אני חבר כנסת.
משה גפני
עד כדי כך להידרדר?
רשף חן
מצאתי את המקצוע האחד בכל הארץ שבאמת מידרדרים אליו מייעוץ משפטי.
משה גפני
אבקש לשאול את היועצת המשפטית: מציעי החוק מציעים בסעיף 2(ב): "התנגד אדם בחייו בכתב להיקבר בבית עלמין אזרחי חלופי – לא ייקבר בבית עלמין מסוג זה". למה אדם צריך להביע עמדה בכתב?
מרים פרנקל-שור
אומר לך את עמדתי לגבי סעיף 2: לדעתי, אין מקום לתיקון, כפי שהוא מוצע בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). אם יש מקום לתיקון, צריך לשקול את זה רק לגבי סעיף קטן (ג). מדוע? מכיוון שאם אנחנו קוראים את סעיף קטן (א), אנחנו אומרים: "הביע אדם בחייו ובכתב את רצונו להיקבר בבית עלמין אזרחי חלופי – ייקבר בבית עלמין מסוג זה" – זה כבר מכוסה היום על פי סעיף 2. היום סעיף 2 קובע איזושהי נורמה, לפיה אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו. סעיף קטן (א) נכנס תחת המטריה שקיימת היום בסעיף 2. אם אנחנו קוראים את סעיף קטן (ב) – הוא התנגד להיקבר. אבל מלכתחילה סעיף 2 אומר שאדם זכאי, הוא לא צריך להתנגד על מנת- - -
רשף חן
זאת אומרת: ברירת המחדל הקיימת היא קבורה דתית, צריך איזשהו - - - סעיף קטן (א) ו-(ב) מיותר. מקובל עליי.
מרים פרנקל-שור
הנורמה הקיימת היא להיקבר בבית עלמין דתי. יש לך את האלטרנטיבה הזאת - - -

לגבי סעיף קטן (ג), זו השאלה – אם צריך לתקן את זה. "לא הביע אדם בחייו ובכתב את רצונו" – אם לא היה לנו כאן את התיקון, והיינו נשארים עם סעיף קטן (2), זו החלטה מאוד ערכית לקבל את מה שכתוב בסעיף 2. מדוע? מכיוון שאם אותו אדם היה ערירי, מהי הנורמה הקיימת במדינה? הוא היה נקבר בבית קברות רגיל, כללי. כאן אתה מכניס כבר את המשפחה לאיזשהו say, ואתה לא יודע מה היתה עמדתו לגבי עמדת המשפחה. אולי הוא לא חשב על זה? אולי אם הוא היה יודע, הוא היה אומר שלא?
רשף חן
מה את מציעה?
מרים פרנקל-שור
אני לא יודעת.
רשף חן
זאת אומרת, את מתנגדת לחוק – בסדר. - - - רמה ערכית.
מרים פרנקל-שור
אני לא אומרת שאני מתנגדת לחוק, אבל תוך כדי דיון והדברים שאמר חבר הכנסת גפני--
רשף חן
למה זה לא ברור שבמקרה שבו האדם לא הביע עמדה – ואגב אנחנו מדברים גם על "בכתב"; למעשה, על פי החוק הקיים, צריך להישאר לדעתי שגם הבעת דעתו בעל פה צריכה לחייב, לטוב ולרע.
מרים פרנקל-שור
- - -
אמנון דה-הרטוך
החוק לא מתייחס היום להבעת רצון בכתב. מהבחינה הזאת ישנה הכבדה על מי שרוצה להיקבר בבית קברות חלופי: לא די בכך שהוא יאמר בעל-פה; הוא צריך להביע זאת בכתב, שאם לא כן הוא לא ייקבר. בפן הזה, הצעת החוק נסוגה מהמצב המשפטי הקיים.
מרים פרנקל-שור
נכון. כלומר, יש לו את הצוואה, או בכל דרך אחרת. הצעת החוק שלך בהחלט מקשה.
רשף חן
במה היא מקשה?
מרים פרנקל-שור
היום אתה זכאי להיקבר אם אתה אומר בצוואה, או בכל דרך אחרת, כולל בעל-פה. מהו הרעיון של סעיף קטן (ב)? שהוא חייב בכתב. כלומר, אם אין הוראה בכתב – אם הוא שוכב בבית החולים על סף מותו, והוא לא מסוגל לכתוב – לפי החוק שלך הוא לא יוכל לתת הנחיות בעל פה.
רשף חן
הבנתי. ולכן אני מקבל שהדרישה הזאת בכתב לא נכונה.
היו"ר יורי שטרן
סעיף קטן (ג) חשוב למקרה שבו המשפחה מחליטה. אם כן, למה שלא נאחד את סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ונומר: הביע אדם את רצונו להיקבר בדרך זו או אחרת, יכובד רצונו.
משה גפני
זה כתוב היום בחוק.
מרים פרנקל-שור
אבל זה כתוב היום.
היו"ר יורי שטרן
לנושא ההתנגדות.
מרים פרנקל-שור
הוא לא צריך להתנגד להיקבר בבית הקברות האזרחי, מכיוון שאם הוא לא אומר "אני רוצה", זאת אומרת שהוא ייקבר בבית קברות רגיל.
רשף חן
אין ויכוח על כך שאם הוא לא עושה שום דבר, ברירת המחדל היא קבורה דתית – על פי דתו. מוסלמי, נוצרי, יהודי – על פי דתו. כך קובעים, ומוסכם שזוהי ברירת המחדל במדינת ישראל.

מה קורה אם הוא מביע את רצונו בכתב? בצוואה – ברור שנכבד את רצונו; במכתב – ברור שנכבד את רצונו; אם הוא אומר על סף מותו – לדעתי, החוק מאפשר את זה, וודאי שלא צריך לשנות את זה.
מרים פרנקל-שור
אם הוא אומר על סף מותו: אני רוצה בית קברות אזרחי – את זה החוק מאפשר.
רשף חן
עכשיו אנחנו עוסקים בשאלה אחרת לגמרי: מה קורה כשאותו אדם לא נתן לנו כל רמז לגבי האופן שבו הוא רוצה להיקבר.
מרים פרנקל-שור
מהו המצב היום?
רשף חן
המצב היום הוא שהוא ייקבר בקבורה דתית.
משה גפני
קבורה רגילה. אל תגיד "דתית", כי שזה לא--
רשף חן
קבורה רגילה היא דתית.
משה גפני
הקבורה הרגילה שהיתה.
רשף חן
בסדר. אם זה משפר את ההרגשה, אני אומר "קבורה רגילה". אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים.

החוק בא לומר שבמצב הזה, בהנחה שכל המשפחה הקרובה רוצה שהקבורה תהיה אזרחית, נניח שהרצון שלהם מבטא את רצונו. הוא בוודאי מבטא את רצונם – הם אלה שיש להם איזשהו רצון רלוונטי; הוא גופה. לכן, מכבדים את רצונם. זהו הרציו של החוק הזה. זהו שילוב של שני הדברים – אני מניח שמשפחתו של גפני שהוא ייקבר בקבורה דתית, ומשפחתי שלי תרצה שאני אקבר בקבורה אזרחית; זה לא בלתי-קשור לרצונות שלנו.
היו"ר יורי שטרן
למה לך, רשף?
רשף חן
- - -
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני חייב לצאת, ולכן אני רוצה להציע הצעה: היות שיש חוק שלי בוועדת חוקה--
מרים פרנקל-שור
- - -
משה גפני
--כדי לאפשר להתקדם עם זה, אם מעונינים, אני מציע כך: בחוק כתוב שאדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי. הבחירה – יכול שתהיה בצוואה, או בכל דרך אחרת. מהו המצב הקיום היום? הסטטוס הוא שאדם ערירי, או כל אדם שלא מביע עמדה אחרת, נקבר בקבורה הרגילה. בכדי להיקבר בקבורה אזרחית, הוא יכול להגיד בעל-פה ובכל דרך – הוא לא חייב בכתב.

בסעיף 2, סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אינם רלוונטיים; הם מקשים לשני הצדדים. אם אדם אומר בעל-פה: אני רוצה להיקבר בקבורה אזרחית, הוא לא יהיה זכאי על-פי החוק הזה, אלא אם כן הוא יכתוב את זה. ואם הוא לא יכול לכתוב? לא די בכך שהוא אומר בעל-פה? הרי החוק הקיים מאפשר לאזרח במדינה שרוצה בקבורה אזרחית להיקבר בקבורה אזרחית על-פי אמירה בעל-פה. לכן ההקשחה הזאת מיותרת, לדעתי.
מרים פרנקל-שור
הוא גם לא התכוון לכך.
משה גפני
גם לדעתי.
רשף חן
- - -
משה גפני
אבל אם זה לא בכתב – נגמר הסיפור; אתה לא צריך את זה בכלל, כי זהו החוק הקיים.
רוני בריזון
אתה חושב שהוא רוצה את זה - - -
רשף חן
חבר הכנסת גפני, אין לנו ויכוח.
משה גפני
הנקודה השניה – סעיף קטן (ב) – מדוע אתה מקשה הפוך? תשאיר את המצב הקיים. מה שנשאר – ואני מניח שבשל העובדה הזאת נחקק החוק הזה – זו השאלה: מה קורה כאשר אדם לא הביע את עמדתו? ראשית, חובה שיהיה כתוב – בתנאי קודם למעשה – שאם אדם הוא ערירי, ואין לו קרובי משפחה, נשאר הסטטוס קוו הקיים.
רשף חן
אין ויכוח.
משה גפני
צריך שיהיה ברור. כעת נגיע לקרובי משפחה: בא אדם, ולא הביע את עמדתו, אבל כל קרובי המשפחה – בן זוג, הורה, ילדים אח ואחות – אומרים כולם: אנחנו רוצים קבורה אזרחית. חלק מסיעת שינוי מציע שבמקרה זה תהיה קבורה אזרחית, כיוון שהוא לא הביע את עמדתו אני לא מתנגד לכך. זה החוק – כי הדברים האחרים מיותרים; הם רק מכבידים, ולא משנים כלום במהות. אבל חייבים להדגיש שערירי נשאר במצב הזה, מכיוון שאין עמדה אחרת. צריך להדגיש את העניין הזה.
רשף חן
נכתוב: לא הביע, והיה לו בן משפחה או קרוב--
משה גפני
רגע אחד. ואז נשאלת השאלה ששאלה היועצת המשפטית, וזוהי שאלה קרדינלית: הרי יש זכות האדם על גופו; גם אם כל קרובי המשפחה אומרים "קבורה אזרחית", ייתכן שהאב לא היה כזה. מה, לא קורה דבר כזה?
רשף חן
אני מקבל גם את זה. אפשר להוסיף גם שהם יצטרכו להצהיר כי למיטב ידיעתם הוא לא היה מתנגד.
מרים פרנקל-שור
זו שאלה נכבדה.
רשף חן
זה באמת כל-כך טריוויאלי, שאם אדם לא אומר כלום הוא צריך קבורה דתית?
משה גפני
אני לא יודע מיהו הסמכות בעניין הזה – כנראה שדה-הרטוך יידע לומר לנו בעניין הזה, כי בסמכויות הוא מאוד מבין, ולא אמרתי את זה בציניות. אני מציע שתהיה איזושהי סמכות, כדי שיוכל לבוא מישהו שיוכל להגיד: אני יודע. לפעמים לא צריך לומר "אני יודע".
היו"ר יורי שטרן
בקיצור, זה בהחלטת בית משפט.
משה גפני
לא בית משפט – למצוא איזושהי סמכות; איזושהי אינסטנציה שתוכל להגיד. ניקח דוגמה קיצונית אומנם, אך היא איננה הדוגמה היחידה: אדם דתי, שכל קרובי המשפחה שלו – כל בניו – אומרים שהם רוצים שהוא ייקבר בקבורה אזרחית. זהו דבר נדיר, כי הוא כמעט לא שכיח--
רשף חן
להכעיס, כי אנחנו שונאים אותו.
משה גפני
כי על-פי רוב, אם האדם הוא דתי, וקרובי המשפחה חילוניים לגמרי, בקיצוניות כזאת--
רשף חן
חבר הכנסת גפני, למה אתה מאריך? הצעתי לך הצעה: נכתוב בנוסף שהם יצטרכו לומר בנוסף כי למיטב ידיעתם הוא לא היה מתנגד לכך.
משה גפני
כן, אבל מי סמכות בעניין הזה?
רשף חן
במצב נורמלי, מי יותר קרוב לאדם מבני משפחתו? אתה נותן לכל אחד מהם זכות וטו; בסנריו הקצת ביזארי שלך, מספיק שיש אחד שאוהב אותו – הוא מוגן. אני אומר לך שהם יצטרכו לומר בנוסף לזאת שלמיטב ידיעתם זה מבטא את רצונו.
משה גפני
יש בעיה משפטית.
מרים פרנקל-שור
יש בעיה משפטית שאנחנו צריכים לבדוק – אני לא מצויה בנושא של זכות האדם על גופו.
אמנון דה-הרטוך
אני רוצה להבהיר שהסיטואציה במובן הזה לא תמיד כל-כך פשוטה. זה לא תמיד נכון שיש הרבה בני משפחה – שההסכמה הגורפת שלהם מצביעה באמת לכאורה על נכונותו של הנפטר. מדוע? כי ישנן סיטואציות בהן נותר בן משפחה אחד. כך למשל, זקן שאשתו כבר נפטרה, ונותר לו בן אחד. אין לו אחים, וכנראה אין לו גם הורים. נוצר מצב שבן משפחה אחד בלבד הוא זה שקובע היכן ייקבר אותו אדם. צריך לומר שיכולה להיווצר סיטואציה – ואני לא אומר את זה מתוך עניין תיאורטי; נתקלנו במקרה כזה לאחרונה ב"חברא קדישא" תל-אביב: האדם שנפטר היה אדם דתי, אין לו שום קרובי משפחה, ובנו היחיד חילוני לחלוטין.
רשף חן
ומה הוא עשה?
אמנון דה-הרטוך
הסיפור מורכב מאוד – עדיף לא לפרט את הרקע כי הוא קצת בעייתי.

לדעתי, הצעתו של חבר הכנסת רשף חן נכונה במובן הזה – אנחנו לא יודעים מה היה רצונו של הנפטר, אבל אם בן המשפחה צריך להצהיר כי למיטב ידיעתו הרצון לקבור את אותו נפטר בבית עלמין אזרחי חלופי הוא בהתאם לרצונו, כפי שידוע לו.
רשף חן
הולם את אורחות חייו. אילו הוא היה מסוגל לבוא ולומר שהוא רוצה, הוא כבר היה אומר: כך הוא אמר לי, ופוטר את כל הבעיה.
אמנון דה-הרטוך
נכון.
היו"ר יורי שטרן
ואם הוא משקר?
רשף חן
אם הוא משקר, הגופה תיקבר בניגוד לרצונו של החי – מה האסון הגדול?
מרים פרנקל-שור
אנשים משלמים אלפי דולרים כדי להיקבר--
רשף חן
ואם הוא היה רוצה להיקבר בקבורה חילונית, ומדינת ישראל מכוח ברירת מחדל קוברת אותו קבורה דתית? יש יותר חילונים במדינה.
מרים פרנקל-שור
אבל לא עלה אפילו בדעתו שיכול להיווצר מצב כזה. גישתך – וגם גישתי – היא שזה לא משנה היכן קוברים אותך. אבל לא גישתך כגישת כולם. זה סיפור אחד.
רשף חן
זה בסדר, אבל אנחנו מדברים על המקרה האחד במיליון.
מרים פרנקל-שור
אני לא יודעת אם זה מקרה אחד במיליון. זכות האדם על גופו היא שאלה לא פשוטה.
רשף חן
על איזה מקרה אנחנו מדברים? שכל קרובי המשפחה הקרובה שלו באים, מצהירים אי אמת וקוברים אותו בניגוד למה שהם חושבים שהוא רצונו? כמה מצבים כאלה יכולים להיות?
מרים פרנקל-שור
אני לא יודעת. יכול להיות שאין הרבה מצבים, אבל כאשר אתה קובע נורמה חדשה, צריך לתת גם לה איזשהו פתרון נורמטיבי.
משה גפני
דה-הרטוך צודק – לא חשבתי על הסיטואציה הזאת. יכול להיות מצב שבו אבא ובן הם כל המשפחה. מדובר באדם קשיש, שלא הוריש לבנו את הירושה, אלא לבית יתומים, והבן מרוגז עליו.
לורן פוריס
אבל צו הירושה הוא זמן רב אחרי.
משה גפני
אז לא הירושה – הוא היה אוהד של בית"ר והוא היה אוהד של מכבי.
רוני בריזון
או במקרה של אב שהיה חילוני לחלוטין ובן שחזר בתשובה; הוא רוצה לקבור אותו בקבורה דתית, והאב נשבע שהוא רוצה להיקבר בקבורה חילונית.
היו"ר יורי שטרן
תאמין לי, לאבא חילוני ממש לא אכפת מה יעשו לגופו המת.
מרים פרנקל-שור
- - -
רוני בריזון
במצב הזה--
משה גפני
הוא טועה – במצב הזה האבא מביע את עמדתו, ולבן אין מעמד. אלו שטויות – זה על-פי החוק הקיים. אבל יכולה להיות סיטואציה לפיה האבא הוא מסורתי, והבן – כי הם היו מסוכסכים--
רשף חן
וייתכן שהבן יזייף מסמך, לפיו הוא מבקש להיקבר בבית קברות אזרחי, וייתכן שהבן יגיד שהוא אמר לו.
אמנון דה-הרטוך
לפי החוק הנוכחי, די בכך שהוא יעיד בשקר שזה היה רצונו בעל-פה. הסכנה לא קיימת.
היו"ר יורי שטרן
חברים, אני לא חושב שזהו ויכוח סתמי. לאדם דתי, אם אני בן דוד--
רשף חן
- - -
משה גפני
אל תבלבל במוח – אני אבקש רביזיה - - - מה קרה לך? זו לא בעיה דתית, זו בעיה משפטית.
רשף חן
רבותיי, בואו נקבע חזקה, לפיה כל אדם שניהל אורח חיים דתי, קוברים אותו בצורה דתית אלא אם כן יש מסמך בכתב – לא משנה מה המשפחה קובעת.
משה גפני
המצב הוא ש-98% מאזרחי המדינה רוצים קבורה רגילה.
רשף חן
תשמעו, זה לא מתקבל על הדעת. אנחנו באים לפתור כאן בעיה אמיתית.
היו"ר יורי שטרן
לדעתי, יש כאן שני ערכים חשובים, וכעת אנחנו לא מגשרים ביניהם. אני חושב שמציעי החוק באמת הלכו בכיוון הנכון – פירוט זכויות המשפחה במקרה שבו אין הבעת דעה מצדו של הנפטר. מצד שני, יש כאן איזשהו פתח לדברים שיכולים להיות פוגעים מאוד. אם אני קרוב משפחה לא-מיידי של אותו איש, ואני יודע שמבחינתו, נשמתו פשוט לא תנוח אם הוא ייקבר בקבורה חילונית כי זה דבר פוגע מאוד, מה אני יכול לעשות? אני רק בן דוד, ויש לו בן או בת, שמתוך העקרונות שלהם קובעים כך.

אם כן, צריך להיות איזשהו מנגנון שמגן במקרים כאלה.
מרים פרנקל-שור
לגבי סעיף 2, אם אתה בוחן את התמונה הכוללת, גם אם רצונו של אדם להיקבר – הוא לא אמר אבל כולם יודעים, ובנוסף בן אחד חזר בתשובה – הוא יכול להרוס לו?
רשף חן
לא.
מרים פרנקל-שור
אבל זה מה שאומרת פסקה 2 של סעיף ג'.
רשף חן
ודאי – המכתב הזה מיותר.
אמנון דה-הרטוך
צריך לשנות את הרישום. חבר הכנסת חן מציע כעת שלא די בהבעת רצון המשפחה, אלא המשפחה צריכה להוסיף שלמיטב ידיעתה הנוהג הזה משתלב עם אורח חייו של הנפטר. מפני שברור שלא סביר שהמשפחה תכפה על הנפטר משהו שלפי אורח חייו הוא בוודאי לא היה רוצה שיקרה.
מרים פרנקל-שור
אבל אם אתה מסתכל על ג(2) – "מביע אחד מבני המשפחה הקרובה את התנגדותו לקבורת האדם בבית עלמין אזרחי חלופי – לא יקבר האדם". למה?
רשף חן
את זה צריך לשנות.
מרים פרנקל-שור
לא – צריך לחשוב האם המנגנון, האם זה באמת מספיק שאדם - - -
היו"ר יורי שטרן
אם הקבורה החילונית פוגעת באחד מבני המשפחה, יש לו זכות וטו. הרי המת לא השאיר--
מרים פרנקל-שור
אם המת לא השאיר, הוא יודע היום שהוא נקבר בבית עלמין דתי. אבל זו שאלה שנוגעת לזכות האדם על גופו. אני חושבת שלפני שמחליטים החלטה – ויש כאן באמת שינוי נורמטיבי – זו שאלה שבאמת צריך לתת עליה את הדעת.
היו"ר יורי שטרן
איך?
מרים פרנקל-שור
לפעמים אתה מתחיל להתגבש עם הצעת החוק ולרדת לעומקם של דברים כאשר אתה שומע את הנוכחים. אני חייבת להודות שכשקראתי את הצעת החוק לא נתתי את דעתי עד כדי כך לעומק הענין.
היו"ר יורי שטרן
אז איך אנחנו מתקדמים?
מרים פרנקל-שור
אני מבקשת איזשהו פרק זמן נוסף כדי לבדוק את הענין.
רשף חן
סליחה, אני מבקש לקיים דיון – התכנסנו כאן כדי לקיים דיון. אני מציע: לא הביע אדם בחייו ובכתב את רצונו לגבי בית העלמין בו ייקבר: (א) אם הנפטר קיים אורח חיים דתי, ייקבר לפי דתו.
היו"ר יורי שטרן
מה זה "דתי"? אני לא דתי, ובשבילי זה יהיה עלבון אם אני אקבר כך.
רשף חן
רגע אחד. אני ממשיך בהצעה: (ב) אם לא קיים הנפטר אורח חיים דתי, ייקבר לפי דתו, זולת אם כל בני משפחתו הקרובים ביקשו בשמו לקוברו בבית קברות חילוני, והצהירו כי למיטב ידיעתם ואמונתם זה היה רצונו.
אמנון דה-הרטוך
מה זה "בשמו"? זה לא בשמו, כי הוא לא הביע את עמדתו.
מרים פרנקל-שור
הם לא יכולים בשמו.
רשף חן
אני רציתי לנקוט ב"בשמו", כדי להבהיר שזה לא בא לבטא את רצונם אלא את דעתם לגבי רצונו. אם כן: זולת אם כל בני משפחתו הקרובים ביקשו לקוברו בבית קברות אזרחי, והצהירו כי למיטב ידיעתם ואמונתם זה היה רצון הנפטר.
היו"ר יורי שטרן
אני לא רוצה שייכתב: "אורח חיים דתי".
רשף חן
איך אתה רוצה לכתוב את זה? יש כאן נקודה נכונה של גפני: יכול להיות מצב שבו יש אדם דתי, וכל בני משפחתו חילונים גמורים. כל בני משפחתו – כי מספיק אחד שישמור על זכויתיו הדתיות.
היו"ר יורי שטרן
אבל יכול להיות שאין לו אחרים.
רשף חן
אני אומר: כל קרובי משפחתו הקרובים חילוניים כולם. נניח מצב מוזר שבו הם מתעלמים מרצונו ונוקמים בו. למצב כזה, אני מציע שני מנגנוני הגנה: (א) הם יצטרכו להצהיר כי למיטב ידיעתם ואמונתם זה היה רצונו. יוכל כל אחד – כולל ה"החברה-קדישא" – ללכת לבית המשפט ולומר שההצהרה הזאת היא הצהרת שקר; האדם היה חרד ממאה שערים, איך זה יכול להיות רצונו? ובית המשפט יקבל את זה; (ב) בואו נקבע כלל שאומר: אדם שקיים אורח חיים דתי, באורח החיים--
היו"ר יורי שטרן
אין הגדרה כזאת בחוק – מה זה "אורח חיים דתי"?
רשף חן
אורח חיים דתי – הלך עם כיפה.
מרים פרנקל-שור
לא. יש כמה צמתים בחייו של אדם שאינו מקיים אורח חיים דתי, כשבכל זאת הוא לא הולך בנקודות מסויימות לצד החילוני. למשל: דברים הקשורים בנישואין, דברים שקשורים בגדול בדיני משפחה, וגם דברים שקשורים במיתה. יש אנשים שמקיימים אורח חיים חילוני לחלוטין, וייתכן שהם רוצים להחליט שהם דווקא לא רוצים להיקבר במקום קבורה חילוני. מדוע? מכיוון שבבית קברות אזרחי לא רק יהודים נקברים; נקברים שם כל מיני אנשים. הם אומרים: לא, אני לא דתי, אבל אני רוצה להיקבר במקום שבו רק יהודים נקברים.

אם כן, יש נקודות שבהן אתה כבר נותן את הזכות למשפחה להחליט במקומו, ואתה גם קובע שאם לא יידעו, והוא קיים אורח חיים דתי. זה ממש לא נכון. כמה אנשים חילוניים רוצים להתחתן בנישואים דתיים – כשאין להם שום קשר לדת?
רשף חן
אצל כמה אנשים, לדעתך, עומד להתרחש המצב שבו המשפחה הולכת להתנקם במת? זו הסיטואציה שאנחנו מתעסקים איתה?
מרים פרנקל-שור
זה לא להתנקם.
היו"ר יורי שטרן
אנחנו בכל פעם מזכירים את "כל בני המשפחה", כאילו יש לך את כל הסט הזה של "סל הקרובים". אבל יכול להיות שמדובר באדם אחד, שמחליט על דעתו עבור המת.
רשף חן
אז הוספתי לך מנגנון ביטחון למצב המאוד אב-נורמלי והקיצוני הזה: אותו אדם יצטרך להצהיר כי למיטב ידיעתו ואמונתו, הבקשה שלו מבטאת את רצון המת ואורחות חייו. בסדר? ואז ה"חברה-קדישא" יגידו: סליחה, אנחנו מכירים את הבנאדם מבית הכנסת. הם לא יתנו.
אמנון דה-הרטוך
מדובר כאן באמת בשינוי נורמטיבי די משמעותי במובן הבא: אם עד היום – זולת אם האדם ביטא במפורש את רצונו בכתב או בעל פה להיקבר בבית קברות אזרחי – ברירת המחדל היא בית עלמין דתי, המשמעות של השינוי הינה שכרגע אם הוא לא ביטא את רצונו כלל, המשפחה יכולה לקבוע את הדבר הזה. יש כאן שינוי די משמעותי, מפני שהוא בעצם יוצר מצב של שתי אפשרויות פתוחות – בית עלמין דתי או בית עלמין אזרחי, כאשר כולנו מצווים כמובן לשמור על רצונו של המת.

הנחת העבודה של מגישי הצעת החוק הינה שבני המשפחה הקרובים הם האנשים הטבעיים, הטובים ביותר, כדי לדעת את רצונו של הנפטר. בפן הזה, התכחשות לאמירה של בני המשפחה יכולה להיתפס כסוג של פטרנליזם של המחוקק, שאומר: אני לא סומך על האלמנה או על הבן.

אני חושב שהצעת החוק שקיימת כרגע לא מבקשת למעשה לבטא את רצונו של הנפטר, אלא מסתפקת ברצונה של המשפחה. אני מניח שחבר הכנסת חן מסכים לשנות את הניסוח, באופן שלא יהיה כאן ביטוי לרצונה של המשפחה, אלא הבעת הרצון של המשפחה צריכה לבטא את רצונו המסתבר של הנפטר.

אני חושב שצריך להיזהר מהביטוי "אורח חיים" משני טעמים: (א) הגדרת "אורח חיים" היא מורכבת; (ב) אורח חיים איננו נקודת זמן; זו מסכת. מה קורה עם אדם שהיה דתי עד גיל 65 ולאחר מכן התחיל להתפקר. אם כן, אנחנו כבר לא יכולים לומר "אורח החיים שלו", מכיוון שזה צריך להיות אורח החיים הסמוך למותו.
רשף חן
התשובה היא: אורח החיים שלו היה דתי, והוא התפקר. יכול להיות שבחמש השנים האחרונות הוא הפך אתאיסט מוחלט - - - אז זהו רצונו הקובע.
היו"ר יורי שטרן
ואם זה חמישה ימים?
רשף חן
אם הייתי שופט, התשובה היא: אז לא.
אמנון דה-הרטוך
לכן הביטוי "אורח חיים" הוא ביטוי לא מספיק. אורח חיים יכול להיות מגוון. חבר הכנסת חן, אתה מתכוון אם כן לאורח החיים הסמוך למותו, אם אני מבין נכון. זאת המשמעות.
רשף חן
אני אומר: רצון המת ואורח חיים. אני הוספתי את "אורח החיים" כדי להגן על האדם הדתי. אני מוכן לוותר על כך. נדמה לי שזה פשוט מבטא רעיון מסויים.
מרים פרנקל-שור
לשם מה "אורח חיים"? מדוע לא די ברישה?
רשף חן
"רצון המת"? מקובל עליי.
אמנון דה-הרטוך
אני רוצה להוסיף דבר נוסף: אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד רגישה. ישנו נפטר – גופה – וצריך להחליט היכן הוא ייקבר מחר.
רשף חן
אפשר ללכת לבית משפט.
אמנון דה-הרטוך
צריך לציין נקודה נוספת: כשאנחנו מדברים על בני המשפחה, ייתכן שבן המשפחה נמצא עכשיו בניו זינלנד. איך נגבש את הרצון שלו? לכן, לדעתי בהצעה של חבר הכנסת חן - - - ולומר שאם כל בני המשפחה מציינים שזהו רצונו של הנפטר, ומציינים זאת בכתב, הם יביאו את זה לבית העלמין האזרחי. ואז לבית העלמין האזרחי אסור לקבור את הנפטר במקום אלא אם כן יש לו אישור לכך שאלו הם כל בני המשפחה – שהם אלו שאומרים שזהו רצונו של הנפטר.

השאלה שצריך לשאול כמובן היא איך בית העלמין האזרחי יידע על כך שיש לו אח שנמצא בארגנטינה?
רשף חן
התשובה היא: המשפחה תביא את הגופה לבית הקברות שבו היא בחרה, והוא ייקבר שם. אם לאחר מכן יתברר שהיתה טעות, יזיזו את הגופה למקום אחר.
היו"ר יורי שטרן
- - -
משה גפני
- - -
רשף חן
יש לי שאלה אליך: אני מביא גופה לבית קברות אזרחי, ואני אומר שהאיש הזה – קרוב המשפחה שלי – אמר לי שהוא רוצה להיקבר בקבורה אזרחית, אז תקברו אותו. הם יגידו לי "לא"?
שמעון נבון
- - - קוברים.
רשף חן
בוודאי – זה החוק.
אמנון דה-הרטוך
אבל כיום, אותו בנאדם אמר--
רשף חן
מה, עושים ועדת חקירה לרצון המת?
אמנון דה-הרטוך
סליחה, רצונו של המת הוא--
משה גפני
- - -
אמנון דה-הרטוך
אני חושב שלדבר על אורח חיים זה דבר מסובך; לדבר על אמירה של כל בני המשפחה שכך רצה הנפטר – זה יכול להיות לגיטימי, אבל זה יכול להוריד - - -
רשף חן
אחנו עוסקים כאן בפיצול שערות מוזר מאוד. מפני שאם האדם הוא נקמן וערמומי כל כך--
מרים פרנקל-שור
זה לא נקמן.
רשף חן
--שלא רוצה לכבד את רצון המת, כל מה שהוא צריך לעשות זה לומר: רגע לפני שהוא נפטר, הוא אמר לי שהוא רוצה להיקבר בקבורה אזרחית. זהו, נפתרה לו הבעיה. אנחנו באים ליצור מנגנון נכון יותר, שמציע פתרון טוב יותר לבעיה, ומגן יותר על המת בהרבה בהשוואה למצב הקיים, וכאן בנימוקים של פיצול שערות, אומרים לא, וכולי. אני לא מבין.
אמנון דה-הרטוך
צריך לומר שנקמן זה לא בהגדרה גם שקרן. נקמן הוא אדם שרוצה לנקום - - -
רשף חן
אני מבטיח לך שלגבי מי שמגיע לרמת זדון כזאת – הוא עומד לקבור את אביו בדווקא – לומר שהוא רוצה קטן עליו.
משה גפני
יש כל מיני סוגים.
היו"ר יורי שטרן
אם ההצהרה צריכה לכלול גם מחוייבות – הצהרה כתובה על כך בנוסח: ואלו החתומים-מטה הם בני המשפחה היחידים--
אמנון דה-הרטוך
לכאורה כן. אם אנחנו דורשים שאלו יהיו כל בני המשפחה, צריך לוודא - - -
מרים פרנקל-שור
על מי אתה מטיל את האחריות - - -
לורן פוריס
ואם יש לך בן משפחה שגר בניו זילנד, ואי אפשר לאתר אותו כפי שאמרת – זה מסבך את הענין. צריך לוותר עליו, ולדבר רק על בני המשפחה שבארץ.
היו"ר יורי שטרן
לא.
רשף חן
אז הוא ייקבר בבית קברות דתי. סליחה, יש פקסים, יש טלפון – אפשר להגיע גם לניו זילנד. הלא מה עושים? אני מניח שיכינו תצהיר שבו כל בן המשפחה יצטרך להשיב האם יש אב, אם, אח, אחות וכן הלאה. הוא צריך להצהיר בעניין הזה, ולאחר מכן הם יצטרכו לחתום על כך שלמיטב ידיעתם זהו הרצון שלו.
אמנון דה-הרטוך
חבר הכנסת חן, אנחנו מסתבכים מפני שייתכן מצב שבו יש בן אחד בלי שפוי בדעתו. מה עושים במקרה זה?
רשף חן
האפוטרופוס - - -
מרים פרנקל-שור
אפוטרופוס יתן?
רשף חן
התשובה היא שהוא לא כשיר משפטית, ולכן דעתו לא רלוונטית. הוא לא כשיר לשום פעולה משפטית – וגם לא למקרה הזה. הוא לא קיים לצורך העניין הזה, כביכול.
משה גפני
יש כאן בעיה משפטית.
רשף חן
מהי הבעיה המשפטית?
משה גפני
אמרנו אותה. אדוני היושב ראש, אם אין פיתרון לעניין הזה, אני מניח שלא תצביע. אם אין פיתרון ותצביע, אני מבקש רביזיה; אני רוצה לבדוק הלכתית מה עושים במקרה הזה.
היו"ר יורי שטרן
תבדוק – אנחנו נדחה את ההצבעה, כי בכל מקרה בחייו - - -
משה גפני
על פי ההלכה, אין חובה לכפות על מישהו את אופן הקבורה. עם זאת, ישנה חובה הלכתית גדולה מאוד – וזה הדבר החשוב ביותר – במקרה שקיים הספק אם הנפטר רצה להיקבר בקבר ישראל, קבר על פי ההלכה. במקרה זה, צריך לעשות הכל על מנת שזה יקרה. אבל אין שום חובה לכפות.
רשף חן
אז אין ביננו מחלוקת. האם שמעת את ההצעה שלי, בסופו של דבר?
משה גפני
כן, אבל יש כאן בעיה.
יחזקאל לביא
ראשית, אני מבקש להצטרך לחלק מהתהיות שהעלה עו"ד דה-הרטוך.

אני רוצה להביא דוגמה – שני ארועים מניסיוני, וייתכן שבנושא הזה זה יפתח מעט את הסוגיה.
כידוע לכם, באחד הכובעים שלי אני אחראי במדינת ישראל על תחום הפיגועים.
היו"ר יורי שטרן
דיברנו על כך שנקיים ישיבה.
יחזקאל לביא
בנושא הזה, אני רוצה להביא לפניכם כדוגמה שני מקרים שהיו, ולדעתי עו"ד דה-הרטוך ציין את אחד מהם. המקרים הם אלו:

כאשר העובדים הסוציאלים הגיעו למקום מסויים כדי לחפש את משפחתו של אחד ההרוגים שזוהה באמצעות מסמכים, הסתבר להם שהשכנים אומרים שאין לו קרובים. מצב כזה מחייב אותנו לבצע לגבי הנפטר קבורת ערירי – יש לנו תהליך מסויים בנושא הזה. הרצנו את מערכת מרשם האולוכסין שלנו בחתכים מסויימים – רק בודדים במשרד יכולים לעשות זאת – ועלינו על כך שאכן יש לו שני אחים. אלא מאי? לאחר מכן, בעקבות התחקור של העובדת הסוציאלית, עלה שהם "שברו כלים" אתו בזמן המריבה הגדולה על הירושה של ההורים. מאז הם לא דיברו, ולא אכפת להם ממנו.
רשף חן
אז הם לא יכולים להעיד כי למיטב ידיעתם - - -
היו"ר יורי שטרן
אבקש שלא תגיב לפני שהוא מסיים.
יחזקאל לביא
אני מביא את זה כמקרה ספציפי--
רשף חן
לכן אני אומר לך שהמקרה הזה מוגן בחוק הזה.
יחזקאל לביא
אבל אחד מהם אמר באותה הזדמנות: אני מעוניין ש"מנוחה נכונה" יקברו אותו, והשני התנגד. התחיל ויכוח בין השניים – ובסוף שניהם כבר לא מדברים אחד עם השני. זה מקרה אחד.
רשף חן
המקרה הזה מכוסה. אם יש ויכוח – הקבורה היא דתית.
יחזקאל לביא
המקרה השני הוא מקרה שבו אנחנו יודעים בבירור – וזרקו זאת בקריאת ביניים – שהאדם היה בחו"ל, ואנחנו לא מצליחים לאתר את קרובו.
היו"ר יורי שטרן
אז הוא ייקבר בקבורה רגילה.
רשף חן
דתי – כי הוא לא נמצא כדי לבקש.
יחזקאל לביא
לעומת זאת, היתה לו חברה לחיים.
היו"ר יורי שטרן
לא נחשבת.
רשף חן
למה? היא בת זוג. בית המשפט יחליט אם היא נחשבת בת זוג.
יחזקאל לביא
מי יילך לבית המשפט לצורך הענין?
רשף חן
לא יילך – יקברו אותו בקבורה דתית. מה לעשות? אני מניח שה"חברה-קדישא" - - -
היו"ר יורי שטרן
אני חושב שדווקא לגבי המקרים האמורים החקיקה המוצעת נותן מענה. לפיכך, אנחנו רק צריכים לנסח סעיף.
רשף חן
יש לי הצעה: "לא הביע אדם בחייו את רצונו לגבי בית העלמין בו ייקבר, ייקבר לפי דתו, זולת אם כל בני משפחתו הקרובים ביקשו לקוברו בבית קברות אזרחי, והצהירו כי למיטב ידיעתם ואמונתם הבקשה מבטאת את רצון המת.
היו"ר יורי שטרן
וכי הם הנם קרובי המשפחה היחידים.
רשף חן
אמרתי: "כל בני משפחתו".
היו"ר יורי שטרן
לא, הם צריכים להצהיר על כך שהם "כל בני משפחתו", כי מי יבדוק אם הם אכן מהווים את כל המשפחה.
רשף חן
אין בעיה: "והצהירו כי אין קרובי משפחה קרובה אחרים, וכי למיטב ידיעתם ואמונתם הבקשה מבטאת את רצונו."
היו"ר יורי שטרן
גברתי היועצת המשפטית, האם את עדיין רוצה לשקול את זה?
מרים פרנקל-שור
אני אמרתי שביקשתי לבדוק. אני לא מכירה את הנושא של זכות האדם על גופו. ההצעה נראית לי על פניה--
אמנון דה-הרטוך
מבחינת עמדת הממשלה, זה מתיישב.
היו"ר יורי שטרן
חבר הכנסת חן, תעבוד על הנוסח מעט מול היועצים המשפטיים.
רשף חן
הממשלה מסכימה ואני מסכים. רק מירי צריכה--
מרים פרנקל-שור
הוועדה יכולה להחליט להביא להצבעה.
היו"ר יורי שטרן
לא, חבר הכנסת גפני אמר שאם אנחנו מצביעים, הוא מבקש רביזיה.
רשף חן
באיזו קריאה אנחנו עכשיו?
יפה שפירא
ראשונה.
רשף חן
אז אולי נעביר את זה לראשונה, ונטפל בענין בין קריאה שניה לשלישית?
היו"ר יורי שטרן
נקרא לחבר הכנסת גפני.
רשף חן
בסדר – אבל אז אני צריך לקרוא לבריזון, או שאתה מצביע אתי?
היו"ר יורי שטרן
אני אצביע אתך.

זה לא ויכוח אידאולוגי – אני מציע לך לדחות את זה. יכול להיות שהשבוע הבא יהיה מתוח מאוד בשל הצבעות התקציב, וייתכן שיתנו לנו שעות מעטות.
רשף חן
שבוע או שבועיים?
היו"ר יורי שטרן
כן.

תודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים