ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/10/2004

תקנות התעבורה (הוראת שעה)(תיקון), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים