ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/10/2004

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים