ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/10/2004

נוסח לדיון - פרק השאילתות בתקנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים