ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/08/2004

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ד-2004, צו להסדרת הפיקוח על כלבים (התוספת לחוק), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים