ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/07/2004

חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ד-2004, חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים