ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/08/2004

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 94), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים