ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/07/2004

בחירת יו"ר הוועדה, בחירת יו"ר הוועדה בהשתתפות יו"ר הכנסת

פרוטוקול

 
בחירת יושב-ראש הוועדה בהשתתפות יושב-ראש הכנסת

2
ועדת החינוך והתרבות
21.7.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 286
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום רביעי, ג' באב התשס"ד (21 ביולי 2004), שעה 10:50
סדר היום
בחירת יושב-ראש הוועדה בהשתתפות יושב-ראש הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: מ"מ היו"ר - רוני בר-און
מוחמד ברכה
והבה מגלי
משולם נהרי
מרינה סולודקין
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
ראובן ריבלין יושב-ראש הכנסת
רוני בר-און יושב-ראש ועדת הכנסת
חה"כ עבד אלמאל דהאמשה
חה"כ נסים דהן
חה"כ איוב קרא
אריה האן מזכיר הכנסת
אתי בן יוסף מנהלת ועדת הכנסת
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מזכירת הוועדה
אפרת מורלי
קצרנית
אסתר מימון


בחירת יושב-ראש הוועדה
היו"ר רוני בר-און
בוקר טוב. חברי ועדת החינוך והתרבות, בעוד כמה ימים גם הספורט, כבר החלטנו לשנות לכם את השם. זה מונח על השולחן עד שנאשר את זה. אני בא לדווח על הודעה למליאת הכנסת, שבעקבות התמנותו של חבר הכנסת אילן שלגי, היושב-ראש היוצא של הוועדה הזאת, כשר, החליפה אותו בוועדה חברת הכנסת מלי פולישוק-בלוך, ומעתה, בעקבות ההודעה אתמול, היא חברה בוועדה. ועדת הכנסת בישיבתה קבעה, שבהתקיים התנאי שהיא חברה בוועדה, אזי היא תמליץ בפני הוועדה הנכבדה הזאת לבחור אותה כיושבת-ראש הוועדה. אני מעביר את רשות הדיבור ליושב-ראש הכנסת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
תודה רבה. בנסיבות משמחות ביותר, כאשר יושב-ראש ועדת החינוך היוצא הושבע לשר בישראל, הוא פינה את מקומו, וכמובן, אנחנו מבקשים להמליץ על חברת הכנסת מלי פולישוק להיות יושבת-ראש הוועדה, אם וכאשר תאשרו. זאת ההמלצה. ההמלצה היא בהתאם להמשך קיומה המתמיד של ועדת ההסדרים של הכנסת, ובהתאם להמלצתה של ועדת הכנסת ויושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת רוני בר-און, הנמצא כאן.

לצערי הרב, גברתי, יושבת-ראש הוועדה המיועדת, בעבר היתה ועדת החינוך, התרבות והספורט, עסוקה גם בנושאים אקדמיים של מדינת ישראל, ומשום מה גזלו לה את הסמכות הזאת.
מלי פולישוק-בלוך
זה עדיין במנדט שלה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
משום מה גזלו לה את הנושא הזה במידה רבה, שכן הות"ת נשאר במסגרת ועדת החינוך, אבל ועדת המדע מתעסקת במהות של הנושאים האלה. טוב נעשה אם נבוא ונאמר שוועדת המדע הגיעה זמנה, ונקבע שוועדת החינוך היא גם ועדת המדע, ולעומת זאת ועדת הכלכלה תהיה גם ועדת ההיי-טק והטכנולוגיה.

לא לשם כך התכנסנו פה, באנו לכאן על מנת לברך ולהתברך. באנו לכאן על מנת להמליץ בפניכם. אדוני היושב-ראש, המלצתי בפניך להמליץ בפני החברים.
רוני בר-און
סעיף 10 לתקנון הכנסת קובע כי "ועדה קבועה תבחר לה יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת". ועדת הכנסת המליצה כי תבחרו בחברת הכנסת מלי פולישוק-בלוך לתפקיד יושבת-ראש ועדת החינוך והתרבות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר למנות את חברת הכנסת מלי פולישוק-בלוך ליושבת-ראש ועדת החינוך והתרבות.
רוני בר-און
אני קובע פה אחד שוועדת החינוך והתרבות קיבלה את המלצת ועדת הכנסת, ובחרה בחברת הכנסת מלי פולישוק-בלוך כיושבת-ראש ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. בשעה טובה ומוצלחת.
מלי פולישוק-בלוך
תודה רבה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אנחנו מברכים אותך, קודם כול, שתמשיכי את פעילותך בכנסת, כפי שעשית בנמרצות ובחדות, וודאי שתמשיכי את דרכו של קודמך, שכן הוא היה יושב-ראש מצוין, ואני בטוח שאת תעלי עליו.
רוני בר-און
אני מסכים, ואין לי להוסיף על כך.
מוחמד ברכה
בהצלחה.
מלי פולישוק-בלוך
תודה רבה, אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55

קוד המקור של הנתונים