ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/10/2004

צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה) (תיקון), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
א' - צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון)

2
ועדת הכלכלה
20.10.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 274
מישיבת ועדת הכלכלה
מיום רביעי, ה' בחשוון התשס"ה (20 באוקטובר 2004) שעה: 09:00
סדר היום
צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון),
התשס"ה-2004
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון - היו"ר
דוד טל
אליעזר כהן
מוזמנים
עו"ד אילנה מישר - המחלקה המשפטית, משרד הבריאות
יאיר עמיקם - סמנכ"ל קשרי חוץ והסברה, משרד הבריאות
עו"ד טלי שטיין - משרד המשפטים
יצחק קמחי - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
קובי בוזו - אגף המכס והמע"מ
רונן רגב כביר - המועצה לצרכנות
עו"ד דן פרידמן - יועץ משפטי לדובק בע"מ
ירון גזית - גלוברנדס
עו"ד אבי כהן - גלוברדנס
איריס אפשטיין - פיליפ מוריס סרוויסס
דורון מאירי - מנהל שיווק והפצה (מוצרי טבק)
אייל אלגואטי - למיט
עו"ד שמואל גלינקא - בא כוח למיט יבוא ושיווק
דורי שטופר - אוברסיז טובקו
עו"ד אודליה עופר - אוברסיז טובקו
ג'ון קדם - הדסה ישראל
שירלי בראון - יו"ר הדסה ישראל
יועצת משפטית
אתי בנדלר
איתי עצמון (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אושרה עצידהצו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון), התשס"ה-2004
היו"ר שלום שמחון
חברים בוקר טוב. אנחנו פותחים את הישיבה, ואנחנו מקווים שבעזרתכם היא תהיה קצרה כי לוח הזמנים שלנו הוא קצר. על סדר היום צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון ׁ(שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון), התשס"ה-2004.
אילנה מישר
אנחנו פנינו לוועדה עם הצו הזה לאור פנייה שקיבלנו בעניין עיצוב האזהרה על גבי אריזת סיגריות בגודל סטנדרטי. השר החליט כפוף לתנאים מסוימים, שאפשר להתיר סימון של האזהרה באופן שונה מהאופן שנקבע בצו שפורסם באפריל ושייכנס לתוקף בראשון לדצמבר.

בתיקון הצו המוצע לעניין עיצוב האזהרה באריזת סיגריות בגודל סטנדרטי תהיה בחירה בין סימון האזהרה כפי שקיים על-פי הצו היום, בגודל 30% של כל צד של האריזה בפרופורציות כפי שקיים בצו, או כאן בתיקון המוצע, בגודל קצת יותר גדול של 32% בפרופורציות קצת שונות.

הצו גם כולל עוד שלושה תיקונים טכניים: שינוי שם הצו להתאימו לחוק כפי שתוקן, שינוי התדירות של החלפת האזהרה בפרסומת כתובה, במקום מידי שישים ימים יהיה מידי חודשיים, וזה כדי להקל על המעקב אחרי החלפת האזהרות. כמו כן, הוראה שמדגישה כי הרקע לאזהרה הוא לבן.
אתי בנדלר
בישיבה שבה הוועדה דנה בתיקון חוק שקשור לעישון סיגריות או הגבלת הפרסומת, אתה העלאת ביוזמתך פנייה שנעשתה אליך בקשר לצו שהוועדה אישרה לפני כן כשהיא סיימה את הדיון בו.
לאה ורון
בשישה בינואר 2004.
אתי בנדלר
הוועדה סיימה בינואר 2004 את הדיונים בצו הזה, אלא שלאחר מכן נעשו אליך פניות, וביקשת אגב דיון בנושא אחר הקשור לעישון סיגריות שאני אבדוק את הטענות של חלק מיבואני הסיגריות. אני ביקשתי שהם ישלחו אליי מסמכים ואת עמדותיהם. עיינתי בכל המסמכים ובעקבות טענות שונות שעלו מאותם מסמכים, הגם שהכנסת איננה פרשנית של החוק, פניתי אל גברת מישר לברר איתה אי אלו טענות שעולות מאותם מסמכים. הודיעה לי הגברת מישר אז שהם יגישו הצעה לתיקון הצו. זה הרקע לדיון של היום.
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה. אנחנו נתחיל בהקראת הצו.
אילנה מישר
"צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק ועישון (שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון), התשס"ה-2004.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק התשמ"ג-1983, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור,

תיקון השם 1. בצו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג-2002 (להלן- הצו העיקרי), בשם הצו, במקום "למוצרי טבק ועישון" יבוא "והשיווק של מוצרי טבק".
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לסעיף 1? אין. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

סעיף 1 אושר.
אילנה מישר
" תיקון סעיף 1. 2. בסעיף 1(2) לצו העיקרי, במקום "מידי 60 ימים" יבוא "מידי חודשיים".
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לסעיף 2 תיקון סעיף 1? אין. מי בעד? מי נגד? יש בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ה צ ב ע ה

סעיף 2 אושר.
אילנה מישר
" תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג)על אף האמור בסעיף קטן (ב) באריזת מוצר טבק שמידותיהם של צידיה העיקריים הן לא פחות מ-53X 81 מ"מ ולא יותר מ-56 X 86 מ"מ, מותר במקום התאמת האזהרה לפרופורציות המופיעות בפרט 1(א) בתוספת השנייה, שמסגרת האזהרה תותאם לרוחב האריזה, ובלבד שיתקיימו התנאים האלה:
(1) גודל שטח אזהרה יהיה 32% משטחו של כל אחד משני צידיה העיקריים של האריזה.
(2) גודל האותיות והסימן שבמסגרת בפרט 1(א) לתוספת השנייה יותאם לגובה המסגרת, תוך שמירת היחסים הפנימיים בין האותיות בינן ובין עצמן , ובין הסימן".
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נשמע עכשיו הערות לסעיף 3.
אבי כהן
אנחנו פנינו וביקשנו שסעיף קטן (ג) לא יצטמצם למידות שמדובר בהן פה. אני מתייחס עכשיו לצו המקורי, לרבות כפי שהוא מתוקן כאן. יש מספר חפיסות מיבוא שלא ניתן להטביע את האזהרה עליהן בגלל מידותיהן יוצאות הדופן. במקרה של "גלוברדנס" מדובר בחפיסה שרוחבה 45 מ"מ, ולכן אם הולכים לתוכנה ורוצים לקיים את הוראות הצו, הדבר לא ניתן. התיקון עכשיו מתייחס למידות ספציפיות שהן תפורות על פי מידתן של סיגריות מתוצרת הארץ. אבל, זה לא עונה לאותן חפיסות שהן במידות לא סטנדרטיות מיבוא.

בעיניי, הצו עושה דבר מאוד יפה. הוא עושה הסדר מאוזן. הוא בא ואומר שאם יש חפיסה שמידותיה אינן מקובלות אז צריך לשלם במובן הזה ששטח האזהרה יגדל ב-2% נוספים, ושטח האותיות יוגדל. אגב, זו היתה הצעתי המקורית לעו"ד מישר.

אני לא רואה שום סיבה שסעיף קטן (ג) לא יבוא ויחיל את עצמו כהצעתם של משרד הרצוג, פוקס נאמן שמייצג חברת יבוא אחרת, ויאמר: אם אתה אינך יכול לבצע את הוראות הצו כמות שהן בגלל מידות החפיסה, תשלם. יחול עליך כל מה שנאמר בסעיף קטן (ג). הווה אומר, תגדיל את שטח האזהרה. הרי המטרה היא מודעות. המטרה היא לא להיות דקדקן בשביל להיות דקדקן. אני מגדיל את המודעות על-ידי זה שאני אשלם בהגדלת השטח ב-2%, ובהגדלת האותיות.
היו"ר שלום שמחון
המשמעות שנתקן פה משהו, והשר לא ירצה לקבל את התיקון המוצע כאן, היא שאנחנו נשארים עם התיקון הקודם.
אבי כהן
בואו נניח שהמצב כמו שהוא יישאר. הרי אנחנו לא נקבל, הגברת מישר כתבה לי באחד המכתבים, לא תשווק חפיסה כזאת בישראל. לשר אין אפשרות למנוע מאיתנו לשווק רק בגלל שהוא מטיל איזשהי גזירה שלא ניתנת ליישום. נייבא את הסיגריה, נטביע ב-32% באותיות מוגדלות. מה בדיוק יהיה אם נגיע נניח באותו תסריט לבית המשפט? מה יאמר בית המשפט? מטרת המודעות הושגה. אנחנו נהיה עוברי עבירה טכנית על החוק, וחבל. סוף מעשה במחשבה תחילה.
שמואל גלינקא
נודע לנו, בהתחלה משמועות, שמתנהל מהלך לבצע את התיקון הזה. כשגברת מישר אישרה שזה אכן כך ביקשנו שהוא לא יחול רק על קופסאות רגילות. לנו יש קופסאות של 25, זה הגודל באירופה, ואני לא רואה סיבה למה להגביל את זה לגודל הזה. אנחנו מבקשים שאותם כללים יחולו על האריזות הגדולות. אין שום סיבה להגביל את זה לאריזות של 20. ביקשנו את זה לפני כן, שלחנו לגברת מישר. הבאתי לפה גרפיקה להראות, אני לא חושב שזה משנה.
דוד טל
מה היתה התשובה למכתב?
שמואל גלינקא
לא קיבלתי מהם תשובה.
אילנה מישר
שוחחנו, ועמדתנו היא שאנחנו מוכנים לשקול שינויים עתידיים. במקרה הזה אנחנו ראינו הצעה גרפית בעיניים ומהי המשמעות של השינוי מפני שקשה לדמיין את השינויים על-פי הכתוב. יש בעיות מסוגים שונים בהתאם לגודל האריזה. יכול להיות עוד תיקון וננסה לזרז את זה. אבל, אין לנו מנדט היום לשנות.
היו"ר שלום שמחון
עמדתי היא שצריך להגן על הייצור המקומי. אבל כרגע היבואנים אומרים שמה שמקובל לגבי הייצור המקומי יהיה מקובל גם על היבואנים. הם אומרים שאם את כבר עושה תיקון אז שהתיקון יחול גם על היבואנים לא רק על הייצור המקומי. זה הדבר היחיד שמתבקש פה.
אילנה מישר
התיקון הזה כמובן יחול על כל סיגריה מיובאת ותוצרת הארץ. לדעתי ליבואנים יש גם אריזות בתוך טווח הגדלים שציינו כאן או שלא, כל אחד עם המוצר שלו. אני לא בטוחה שהתיקון הזה מתאים אם זה יהיה הרבה יותר רחב או הרבה יותר ארוך. צריכים לראות את זה בעיניים.
היו"ר שלום שמחון
מבקשים שהכלל שחל פה יחול גם על יבואנים. הם בסך הכול מגדילים את השטח.
אילנה מישר
אין לנו מנדט היום לשנות את מה שהצענו. אנחנו רוצים לראות את זה בעיניים.
דוד טל
את הרשות המבצעת ויש לך מנדט לומר לי מדוע האזרח לא קיבל תשובה? יכול להיות שאם הוא היה מקבל תשובה הייתם יכולים לסגור את זה בינכם ולא הייתם משחיתים את זמנה של הוועדה.
אילנה מישר
אני דיברתי עם עו"ד גלינקא וביקשתי ממנו לשלוח לי הצעה. הוא שלח לי הצעה בגודל של 20%, ואנחנו מדברים על 32%.
שמואל גלינקא
בניגוד לפעם הקודמת שחברי הוועדה ביקשו מאיתנו לשבת ולהיפגש, לנו לא סיפרו על המהלך הזה. אנחנו ידענו עליו בדיעבד כשהוא היה כמעט גמור. כשביקשנו לשנות את העיצוב כך שהוא יחול על כולם, אמרו לנו שזה מאוחר מידיי. מה שיקרה הוא שיעשו את התיקון היום ואנחנו נגיש בקשה ובעוד חודשיים יהיה תיקון חדש. אבל, אנחנו כבר צריכים להכין את הקופסאות לראשון לדצמבר. זוהי עלות נוספת.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר שאני מאוד מוטרדת מהסיטואציה שנוצרה, משום שמטרת הצו היא באמת להביא למודעות את זה שיש סכנה בעישון בצורה מודגשת ובולטת כך שלא ניתן יהיה להתחמק מקריאת האזהרה הזאת. אין מטרת הצו למנוע יבוא סיגריות שיבואן מותר לפי דין אחר. זאת אומרת, אי אפשר באמצעות צו האזהרה למנוע יבוא סיגריות. צריך להקפיד שתהיה הוראה מתאימה לגבי כל חפיסת סיגריות שיבואן מותר או ששיווקן מותר בארץ, ולהקפיד על כך שהאזהרה ראויה כפי שהמשרד מבקש או כפי שהוועדה מתבקשת לאשר.

מה שנעשה כאן בדרך עקיפה הוא איסור יבוא. אני חושבת שלנושא הזה לא השר מוסמך. השר לא מוסמך לקבוע באמצעות הצו, והוועדה איננה מוסמכת לאשר צו שלא יאפשר יבוא כאמור.
אליעזר כהן
את אומרת שזו לא היתה כוונת המחוקק.
אתי בנדלר
ודאי שלא זו היתה הכוונה. אני לא חושבת שיש מחלוקת על העניין הזה.

אם הנושא הזה היה נולד לראשונה עכשיו, אני הייתי מקבלת את תשובת משרד הבריאות שאומרת שלא היה להם זמן לבדוק את הנושא ושיפנו אליהם בצורה מסודרת. ובינתיים, תאשרו את הצו כפי שהם מציעים. אבל משזה לא העניין, אני לא חושבת שהיום אפשר לומר: נאשר את הצו כפי שהוא, ושהם יפנו ואז מקסימום נבוא עם הצעה חדשה.
היו"ר שלום שמחון
כדי לא להיכנס לפינה שעליה דיברה היועצת המשפטית שאנחנו בדרך עקיפה מונעים יבוא, זו לא הכוונה שלנו, זה גם לא יעמוד בשום סטנדרט אחר, יש לנו אחת משתי אפשרויות. או לדחות את תחילת הצו למועד הרבה יותר מאוחר, או שאתם תקבלו את העמדה המוצעת פה שמה שחל, חל גם עליהם.
אילנה מישר
הצו שפורסם ייכנס לתוקף בראשון לדצמבר, ושינוי תאריך התחילה יחייב צו אחר נוסף שלא על שולחן הוועדה. זוהי אפשרות תיאורטית שלא נמצאת היום על הפרק, היא לא על השולחן.
אתי בנדלר
אנחנו מבקשים שזה יהיה על השולחן במסגרת הצו הזה.
אילנה מישר
אבל, אז נצטרך לחזור הביתה.
היו"ר שלום שמחון
אין צורך לחזור. האם את רוצה לצאת להתייעץ עם השר?
אילנה מישר
אני צריכה לראות את ההצעות. אני לא ראיתי איך מסומנת אריזה ארוכה יותר.
לאה ורון
גברת מישר, את כל התהליך הזה הייתם צריכים לעשות לפני שהגעתם לוועדה. כשם שאני יודעת מכל הגורמים מסביב שהיו להם תלונות, אני מניחה שגם אתם ידעתם.
אילנה מישר
אבל, לא קיבלנו בקשות חוזרות ומפורטות עם הצעה לתיקון. זה לא תיקון שמשרד הבריאות צריך. אני מרגישה שאני צריכה לרוץ אחריהם.
אתי בנדלר
גברת מישר, אף אחד מאיתנו לא מתכוון לעודד עישון. אנחנו רואים בהטבעה ובאזהרה דבר ראוי. אבל, לוועדת הכלכלה יש גם עניינים אחרים. אנחנו לא יכולים להתעלם מהמטרות המרכזיות שבהן עוסקת הוועדה הזאת. אני לא חושב ששר הבריאות יכול להיות אטום למה שנאמר פה. אני מציע שלא תיקחי על הכתפיים שלך את מה שאת לא חייבת לקחת. באריזה הזאת שלפניי למשל, רואים את האזהרה.
אילנה מישר
אבל, סימון האזהרה בכתב גדול יותר הוא יותר מ-32%. זו אריזה מאירופה. צריך לראות את הדברים בעיניים, קשה לדבר על זה. אין מניעה לייבא אריזות מהסוג הזה. יש אפשרות לסמן.
היו"ר שלום שמחון
בסך הכול, אנחנו רוצים לקדם את העניין ויש כאן איזשהי הצעה שאולי אפשר לעבד אותה בצורה קצת יותר טובה. ההצעה אומרת כך, בסעיף 3 לצו העיקרי אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאי יבואן או יצרן להתאים את האזהרה למידות האריזה במקום התאמת האזהרה לפרופורציות המופיעות בפרט 1(א) לתוספת השנייה, ובלבד שיתקיימו התנאים האלה - - -
אתי בנדלר
אני מציעה כך, ובלבד שהמנהל אישר מראש כי מתקיימים באזהרה תנאים אלה, ואז - - -
אילנה מישר
אני מצטערת, אבל על פני הדברים לי זה לא נראה, מפני שיכול להיות שיש אריזות שהן קצת יותר גדולות מהמידות שקבענו כאן שבהחלט אין שום בעיה עם זה. אבל, אני לא יודעת. זה פתיחת הנושא לחלוטין.
אתי בנדלר
אבל, אני מציעה שהמנהל יאשר. מנהל משרד הבריאות תהיה לו הסמכות לוודא שמתקיימים התנאים שמניתם בצו.
אילנה מישר
אבל, התנאים האלה הם טכניים. למשל, אם האריזה היא מאוד רחבה, אז 30% יכולים להיות פס מאוד קטן. אני לא יודעת להגיד שהתנאים קיימים מבלי לראות את זה בעיניים.
דוד טל
גברת מישר, 30% זה לא דבר אבסולוטי שירד מסיניי ואין בילתו. בזמנו הוועדה יכלה לקבוע שזה רק 20% ויכול להיות שגם זה היה מספק. זאת אומרת, לא צריך להיות תקוע עם מסמרות של ברזל ולא לזוז מהקטע הזה. מה גם שהבעיה היא יותר בעיה של משרד הבריאות. במקרה הזה אני בצד של האגודה למלחמה בסרטן, אבל צריך להיות הגון והוגן עם האנשים האלה.
אילנה מישר
אני אמרתי שאני לא רואה שום בעיה לשקול הצעות נוספות ולנסות ולזרז את הטיפול. אבל, - - -
היו"ר שלום שמחון
אני מציע שאנחנו נאשר את התיקון כפי שהקראתי אותו, ואם שר הבריאות ירצה להתנגד לו אז אני מציע שהוא יבוא לכאן בשבוע הבא, ויסביר לנו למה הוא כל כך מתנגד למה שהוא כל כך הגיוני.
דוד טל
אני רק רוצה להזכיר לך שלוח הזמנים שלנו בשבוע הבא הוא מאוד מצומצם, ואין לנו זמן.
אליעזר כהן
אם למנכ"ל משרד הבריאות יש סמכויות אז מה הבעיה?
היו"ר שלום שמחון
גברת מישר, אני מציע שאנחנו נאשר את התיקון כפי שאני אקריא אותו כרגע, ואחר כך היועצת המשפטית תעבד אותו. אם שר הבריאות רוצה להתנגד לדבר הזה, אז הוא מוזמן לתאם איתנו.
דוד טל
או שהוא לא יחתום על הצו, ושלום על ישראל.
אילנה מישר
השר לא צריך לחתום על הצו.
אתי בנדלר
אבל, הוא צריך להודיע לוועדה. זה מה שמבקש היושב ראש.
היו"ר שלום שמחון
לטובת העניין, אני ממליץ בפניכם להתיישר עם הדבר הזה כי נכון לרגע זה הוא נראה לנו סביר. הוא לא בלתי אפשרי. הוא נותן מענה לכולם, הוא פותר את הבעיה לגמרי. אני מבין שיש לכם קושי עם ההתנהלות הזאת, אבל אני חושב שמה שחשוב זה באמת שהצו הזה יצא לדרך. אנחנו לא נרצה לעכב אותו.
ההצעה אומרת כך
בסעיף 3 לצו העיקרי אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי יבואן או יצרן להתאים את האזהרה למידות האריזה, במקום התאמת האזהרה לפרופורציות המופיעות בפרט 1(א) בתוספת השנייה, ובלבד שהמנהל אישר מראש כי מתקיימים באזהרה תנאים אלה;
אתי בנדלר
וההמשך מהנוסח המוצע על-ידי המשרד.
אילנה מישר
אני מצטערת לומר שאני לא רואה בזה פשרה בכלל. כשהמנהל מאשר את התנאים אז 32% זה 32%. הדבר השני הוא רק לגבי הצורה שבה האותיות מודפסות שם. זה לא נותן שיקול דעת האם האזהרה נראית למנהל אזהרה סבירה בגודל סביר או לא. למשל, אם האריזה היא מאוד צרה וארוכה, איך יראה הכול? יש בעיה. ראיתי דוגמאות אחרות ששווקו.
אתי בנדלר
אבל כתוב בפירוש, התנאי הוא שגודל שטח האזהרה יהיה 32% משטחו של כל אחד משני צידיה העיקריים של האריזה. זה מופיע.
אילנה מישר
זה מופיע, ואין סיבה שהמנהל יבדוק את זה, חוץ מזה שתמיד יש אפשרות לבדוק שזה מתקיים.
אתי בנדלר
אז אפשר בלי המנהל. זה נוסח שהציע עו"ד ארליך. אני בסך הכול הצעתי שאתם תוודאו שבאמת זה מתקיים, שלא "עובדים" עליכם.
אילנה מישר
אבל, זה לא פותר את הבעיה שאני רואה שמבלי לראות את סימון האזהרה על אריזה שהיא חריגה ממה שכבר בדקנו - - -
היו"ר שלום שמחון
גברת מישר, אנחנו נצביע על ההצעה המתוקנת. אם שר הבריאות רוצה משהו אחר אז הוא מוזמן להופיע בפני הוועדה ולשכנע. נראה לי לא הגיוני שהוא יהיה סבור שזה צריך להיות בצורה אחרת. לכן, אני מציע לרדת מהעץ ולקבל את ההצעה.
אליעזר כהן
אנחנו יכולים להקל על השר, גם המנכ"ל יכול להסביר. הסעיפים האלה הם לא נושא לאומי קריטי.
היו"ר שלום שמחון
עניין המנהל נכנס. אנחנו נבקש שהודעת השר תימסר אלינו עד סוף השבוע ושהצו ייכנס לתוקפו במתכונת המתוקנת.

אנחנו נצביע על סעיף 3 בצו. מי בעד? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

ה צ ב ע ה

סעיף 3 אושר
אילנה מישר
" סעיף 4 תיקון התוספת השנייה. בפרט 2 בתוספת השנייה לצו העיקרי, אחרי פרט משנה (ג) יבוא: "(ד) צבע הרקע יהיה לבן."

"סעיף 5 תחילה. תחילתו של צו זה ביום י"ח בכסלו התשס"ה (1 בדצמבר 2004)."
אבי כהן
כשהיבואנים פונים ליצרנים אז ישנה היערכות לייצור. מה שקורה הוא שצריך שתהיה היערכות לייצור תוך ארבעים יום למידות שעד היום לא ידענו אם הן מאושרות או לא. צריך לעצב את החפיסה ולהיערך לפס יצור. צריך להקצות, צריך להזמין, והראשון בדצמבר הוא סד של לוח זמנים.
היו"ר שלום שמחון
חבריי חברי הכנסת, הוא מבקש שזה לא יהיה בראשון בדצמבר, אלא שזה יהיה בראשון בינואר.
אילנה מישר
אני רוצה להבהיר שכאן מדובר בסימון רשות, וזה לא מבחינת חברת הטבק שיכולה לסמן לפי הנוסח שכתוב בצו שפורסם כבר באפריל או לפי זה, כך שאני לא רואה את הבעיה.
אתי בנדלר
אם הם היו יכולים לפי הצו העיקרי התיקון לא היה מובא לאישור הוועדה.
אבי כהן
איך יכולתי לדעת מה לגבי מידות לא סטנדרטיות עד לרגע זה? אפילו ברגע זה כפוף.
אילנה מישר
אני לא רואה כיצד זה מרע את מצבך.
אבי כהן
איך אני יודע מה להדפיס?
דוד טל
קובעים לו עכשיו כללים והוא צריך לעבוד על-פי הכללים הללו. הוא צריך לתת הוראה ליצרן שם לייצר פס יצור עם הכללים החדשים של היום. האם פרק הזמן הזה נראה סביר?
אילנה מישר
אבל הצו העיקרי הוא כבר מזמן, ועל פי זה הם היו יכולים להיערך. הם לא צריכים לסמן לפי הצו הזה. זוהי תוספת מבחינת חברת הטבק.
יצחק קמחי
האם זה לא נגרר מספיק זמן? מדברים פה על משהו שהוא שולי לחלוטין. הגענו למועד הזה, והצו הזה כבר אמור להיכנס לסימון. מחכים לזה כבר כמה וכמה שנים, למה למשוך עוד ועוד?
דוד טל
אם משרד הבריאות היה נוהג אחרת הדברים לא היו נמשכים. אם משרד הבריאות היה טוען את טענותיו לפני שלושה-ארבעה חודשים אז הדברים לא היו נמשכים, ואם היתה הצעה כזאת או אחרת, היינו דוחים אותה. אבל, יש כאן בקשה שהיא הגיונית. אני מוכן לאשר להם חודש נוסף.
אתי בנדלר
אני לא יודעת איך הדחייה במקרה הזה תעזור הרי הצו העיקרי ייכנס לתוקף בראשון בדצמבר כך וכך. זאת אומרת שגם אם תינתן דחייה הם לא יוכלו לייבא בכלל בין הראשון לדצמבר לכול תאריך נדחה אחר למשל הראשון בינואר, אלא אם כן הם ייבאו לפי הצו העיקרי שכפי שאמרתם זה בלתי אפשרי. לדעתי, בפועל משפטית זה לא ייתן לכם אף כלי. אני לא יודעת אם אפשר לדחות את הצו העיקרי.
אבי כהן
גברתי היועצת המשפטית, אם הצו הזה יפורסם ברשומות לפני אחד בדצמבר זה לא יגרום לי לתקופה של דד-לוק שאת מתארת, כי הצו הזה יפורסם ברשומות לפני אחד בדצמבר והוא יאמר שהוראותיו של הצו העיקרי בכל הכרוך - - -
אתי בנדלר
אני בספק אם זה ייתן לכם תשובה מבחינה משפטית. אבל, אם אתם סבורים שכן והוועדה מחליטה לדחות אז - - -
היו"ר שלום שמחון
האם אי אפשר לעשות פה תיקון לצו העיקרי?
אתי בנדלר
עקרונית אפשר, אבל ספק אם השר יסכים לדחות את כל הצו העיקרי כדי לפתור את הבעיה שלהם. זאת החלטה של הוועדה.
דוד טל
אני לא רוצה לתת להם עוד חודש אם זה לא פותר להם את הבעיה.
אתי בנדלר
הם טוענים שזה יפתור להם את הבעיה.
אבי כהן
יש לנו בעיה אמיתית בעוד חודש. זה משמעותי.
היו"ר שלום שמחון
נניח שנוסיף עוד סעיף שבו יהיה תיקון לצו העיקרי שהוא מתחיל בראשון לינואר.
דוד טל
אדוני היושב ראש, היועצת המשפטית שכנעה אותי שזה לא פותר להם את הבעיה משפטית.
היו"ר שלום שמחון
הגברת מישר, האם בעינייך זה יותר סביר?
אילנה מישר
מבחינה משפטית, התיקון הזה לא יפתור להם את הבעיה, אז למה לעשות את זה. לא בא בחשבון לדחות את הצו העיקרי.
לאה ורון
נטיית הוועדה היא לפתור את הבעיה. מהי ההצעה שלך לפתרון הבעיה?
אילנה מישר
אם תאריך התחילה הוא בראשון לדצמבר, האריזות שבמלאי בארץ באותו זמן אין בעיה איתם לעוד שישה חודשים. מי שרוצה לדאוג לעצמו יכול לייבא קצת יותר לפי יום התחילה, ואחר כך להיערך לשינוי.
היו"ר שלום שמחון
אני מציע שאתם תמסרו פה הודעה שאתם לא תאכפו את הצו במהלך החודש הזה.
אתי בנדלר
רק לגבי החפיסות הבעייתיות.
היו"ר שלום שמחון
כן.
דוד טל
החודש הזה יהיה מעין תקופת מעבר.
אילנה מישר
אפשר לשקול את זה.
היו"ר שלום שמחון
תמסרו בבקשה הודעה מסודרת לפרוטוקול.
יאיר עמיקם
אנחנו מסכימים להצעה שהציע יושב הראש שבמהלך החודש הזה לא יהיו פעולות אכיפה שקשורות בצו.
היו"ר שלום שמחון
בסדר גמור. אם כך, אנחנו מצביעים על הצו עם ההודעה של משרד הבריאות. אנחנו גם ביקשנו שהשר יודיע עד סוף השבוע הנוכחי שהתקנות האלה ייכנסו לתוקף עם התיקון של הוועדה.

מי בעד? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.


ה צ ב ע ה

צו הגבלת פרסומת מוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה) (תיקון), התשס"ה-2004 אושר.
היו"ר שלום שמחון
תודה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 9:45.

קוד המקור של הנתונים