ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/10/2004

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 - העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי הקשר עם הציבור ואבטחת ח"כים

פרוטוקול

 
שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004

4
הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת
12.10.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 11
מישיבת הוועדה המשותפת (לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים) לתקציב הכנסת
יום שלישי, כ"ז בתשרי התשס"ה (12 באוקטובר 2004), שעה 12:30
סדר היום
1. שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004.
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און - היו"ר
יולי אדלשטיין
בני אלון
שאול יהלום
יאיר פרץ
אהוד רצאבי
מוזמנים
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
מזכיר הכנסת אריה האן
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
סגנית מזכיר הכנסת ירדנה מלר
אבי לוי - חשב הכנסת
נדב כספי - גזברות
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
תמר פוליבוי


שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004
היו"ר רוני בר-און
אני פותח את הישיבה. בקשה לשינויים בתקציב הכנסת, העברה של 2,815,0000 שקל מתוכנית הרזרבה, כפי שמפורט במכתב שלפניכם. 700,000 שקל לתקנה 02.02.02.07, שעניינה לינה ושכר דירה לחברי כנסת. בבקשה, אדוני החשב. בכל אופן, זאת תוספת על כלל התקציב של כמעט כמעט 23%-24%. 700,000 שקל מתוך 3,200,000 שקל, זה בערך 23%. איפה טעינו בהערכה המוקדמת?
אבי לוי
התקצוב שלנו בתחילת השנה מתבסס על מספר חברי כנסת שנוהגים ללון בדרך כלל בימי ישיבות. אנחנו ערכנו את התחשיב לפי 42 חברי כנסת, ובפועל לנים 54 חברי כנסת. זה גידול של כ-28%.
היו"ר רוני בר-און
אבל בעניין הזה צריך לזכור שכאשר הכנתם את תקציב 2004, כבר ידעתם מה הפילוח הגיאוגרפי של חברי הכנסת, כי כבר היה לכם מודל לכנסת ה-16 מפברואר 2003 עד דצמבר 2003.
אבי לוי
על פי המודל שהיה ב-2003, זה היה 42, אבל לא תמיד חברי כנסת שנהגו לא ללון ממשיכים בכך.
היו"ר רוני בר-און
אתה יכול להגיד שאם אנחנו נאשר לך, אתה לא תבוא שוב עם בקשה דומה? כי אנחנו נכנסים למסה הקריטית של לינות ויש לנו עכשיו תוכנית הינתקות ותקציב. האם התוספת הזאת מתייחסת גם לחודשים החמים?
אבי לוי
כן, אנחנו מביאים בחשבון חודשיים וחצי של פעילות אינטנסיבית לקראת סוף שנת התקציב.
יולי-יואל אדלשטיין
אני חושב שהיושב ראש צודק, כי מאז שאתמול דיברנו בנשיאות, בנוסף לסוף דצמבר הרגיל, יהיו לנו לפחות שבוע או שבועיים שבהם הרבה חברי כנסת – יכול להיות שגם אני – שאף פעם לא לנים יצטרכו ללון במלון.
היו"ר רוני בר-און
הוא אומר שהוא צופה את זה.
יולי-יואל אדלשטיין
אני רק מפנה את תשומת לב החשב לסיטואציה הזאת.
היו"ר רוני בר-און
אני מבקש לקראת תקציב 2005 לפלח לי, מכלל הלינות של 2004, כמה לינות הן של חברי כנסת שזכאים על פי הקריטריון הקשיח של מרחק 100 קילומטר, וכמה חברי כנסת נופלים בגדר המסורת שגרים בתל אביב וישנים במלון. אם יתפתח פה ז'אנר שצריך לטפל בו, נצטרך לטפל בו, אין מה לעשות.

מי בעד לאשר את הסעיף התקציבי הזה? מי נגד?

הצבעה
בעד - 3
נגד - אין
אישרנו את סעיף תקציבי 02.02.02.
היו"ר רוני בר-און
אישרנו את 02.02.02 פה אחד.

אנחנו עוברים לסעיף 02.03.01 שירותים מקצועיים תרגומים לוועדות. על 60,000 שקל מתוקצב שנתי, אתם מבקשים עכשיו עוד 35,000 שקל, כמעט 60% תוספת.
אבי לוי
זה נכון שבאחוזים זה גבוה, אבל הסעיף עצמו הוא סעיף "נמוך", והוא מאוד תלוי במספר האירועים שלהם צריך להזמין תרגום.
היו"ר רוני בר-און
מה הם האירועים האלה? האם אלה אירועים שנוגעים לעבודה שוטפת של הכנסת או משהו חגיגי?
אבי לוי
לעבודה של הוועדות וכמובן של המליאה, למשל אני רואה כאן 59 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית.
היו"ר רוני בר-און
ושנה קודם לא חגגו 58 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית?
אבי לוי
זה תלוי בכמות האירועים האלה.
היו"ר רוני בר-און
הוועדות מתחילות לעבוד באנגלית?
אבי לוי
אני רואה שהיה כנס בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ובוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי, וכן שלוועדת חוץ וביטחון הוזמן תורגמן. לצורך זה ביצענו, למעשה, את כל התקציב של 60,000 שקלים.
היו"ר רוני בר-און
למי מתרגמים? חברי הכנסת לא מבינים את האורחים או שהאורחים לא מבינים את חברי הכנסת?
אבי לוי
לפעמים זה דו-סטרי, חברי הכנסת מדברים בעברית.
היו"ר רוני בר-און
העובדה שזה סכום זניח של 35,000 שקלים מביאה לכך שזה פחות מציק?
אבי לוי
אגב, יכול להיות שמחצית מהסכום הזה לא ינוצל, כי אנחנו לא יודעים מה בדיוק צפוי מבחינת אירועים, ואפשר שלא ננצל את כל ה-35,000 שקלים.
היו"ר רוני בר-און
זה לגבי 02.03.01.07, ועכשיו אנחנו עוברים ל-02.03.01.11 שזה צילום מסמכים. מדובר ב-90,000 שקל, וזה עוד פעם 20% הגדלה לתקציב המקורי.
אבי לוי
נכון, בבניין מפוזרות מכונות צילום, למעשה, כל הניסיונות בעבר להגביל את כמות הצילומים לא צלחו. נעשו ניסיונות לתת קודים לכל משתמש, כרטיס מגנטי או ניסיונות אחרים, כמו למשל "צולם בכנסת", שזה לא בדיוק היה אפקטיבי מבחינת כמות הצילומים.
היו"ר רוני בר-און
למה לא?
אבי לוי
כי המשיכו לצלם. להיפך, אולי אפילו הכמות גדלה, בלי כל קשר לעניין הזה וזה לא הפריע לאף אחד.
היו"ר רוני בר-און
מוכרחים למצוא איזה פתרון לעבודות הפרטיות שאנשים עושים פה. צילומים פרטיים במוסדות ציבור היא רעה חולה שאני מכיר אותה למעלה מ-30 שנה, עוד מהזמן שהתמחיתי במשרד המשפטים. כל הסטודנטים היו מצלמים את העבודות הסמינריוניות וספרים שהם לא רוצים לקחת מהספרייה. אני מתאר לעצמי שחלק מהצילומים פה הם גם כן לא צילומים ששייכים ישירות לכנסת. מישהו מוכרח לתת דעתו לכך. ועדת הכנסת לא יכולה להיות הבלש של זה, אבל יחד עם זה אלה כספי ציבור שאנחנו צריכים לחוס עליהם. אז זה שוב 90,000 שקל, אבל בכל אופן כואב הלב.
אבי לוי
המינהל לא יכול - -
היו"ר רוני בר-און
מי יכול אם לא המינהל? מי צריך לעשות את זה? המזנון?
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו לא יכולים להיות צנזורה לחברי כנסת.
היו"ר רוני בר-און
אתם כן יכולים להיות, עם כל הכבוד.
מזכיר הכנסת אריה האן
כל מה שוועדת הכנסת תחליט, אנחנו נבצע.
היו"ר רוני בר-און
ועדת הכנסת בשבתה כוועדת תקציב משותפת אומרת לך שאנחנו רוצים להדק את הפיקוח על זה.
אהוד רצאבי
השאלה היא באיזה אמצעים, איך אפשר לעשות את זה.
יולי-יואל אדלשטיין
על ידי קודים אישיים?
היו"ר רוני בר-און
לא, הוא אמר לך שזה נכשל וסימון הפוטוקופי גם נכשל.
שאול יהלום
אני לא בטוח שהסימון נכשל, כי סטודנט לא כל כך ימהר להגיש עבודה שכתוב עליה "צולם בכנסת".
אהוד רצאבי
דבר שלא עולה כסף, מזלזלים בו, למשל אם אני צריך עותק אחד ובטעות לחצתי על 100. אני לא פעם אחת עובר במסדרון ורואה שהמכונה "טוחנת". אולי תקבע איזושהי כמות צילומים לכל משרד.
היו"ר רוני בר-און
הוא אמר לך שהיה כרטיס ושחברי הכנסת ניידו את הכרטיסים בינם לבין עצמם.
אהוד רצאבי
ואז יהיה פרסום שחבר הכנסת רצאבי צילם 100 צילומים והנורמה היא רק 20 צילומים. כשזה מתפרסם כלפי חוץ, מבחינת העינא בישא אנשים יהיו חסכנים יותר, כי דבר שאין לו עלות הוא פרוץ.
היו"ר רוני בר-און
הנקודה היא שיש עדיין גידול של 20% מהתקציב.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אז מה אני אעשה?
היו"ר רוני בר-און
אנחנו מדברים על ניסיונות למצוא איזשהו פתרון לזה. אני מכיר את המטריה הזאת עוד מימי התמחותי בפרקליטות המדינה. אולי גם אני חטאתי בזה וצילמתי איזו עבודה סמינריונית.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אנחנו במצב של בית פתוח. אתמול דיברנו על לוביסטים. אנחנו מדברים על עוזרים פרלמנטרים, שאני מקווה שיש להם גם עיסוקים אחרים פרט להיותם עוזרים אצלנו. לקחנו עוזרים כאלה טובים שהם יכולים להיות בשני מקומות. אולי יש כאלה שיכולים להיות בשני מקומות, אבל במקום פה הם לא יכולים להיות, אבל כולם משתמשים בזה. אני יכול ליצור מצב שבו נותנים כרטיס.
היו"ר רוני בר-און
הוא אומר לך שזה נכשל.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני ועוד איך יודע שזה נכשל. עכשיו השאלה היא האם זה לא תחסום שור בדישו או כן. כאשר אתה סוגר את זה, אנשים חושבים שזה נותן להם איזשהו יתרון כשהם משתמשים בזה, כי זה אסור. כשאתה פותח את זה, הם רואים שהם צריכים פחות צילומים. יש תבן ויש קש, ואני עושה לבנים.
היו"ר רוני בר-און
אני מתייחס לזה בבחינת טול קורה מבין עיניך. אנחנו יושבים פה ומכינים חומר לוועדה ועושים צילומים לפחות ב-21 אקסמפלרים, כשבסוף מגיעים שלושה אנשים ואנחנו מגלים שסתם צילמנו צילומים. מישהו צריך לעשות חשיבה בכל הדבר הזה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני אומר לך שיש לנו שתי אפשרויות: אפשרות אחת היא להגביל את הצילומים בכנסת ולהגיע למצב כזה שכל רגע יאמרו לך "אנחנו צריכים לצלם, אבל אנחנו לא יכולים", ואז אתה תתחיל לצעוק, או לקבוע שזה אומנם רע, אבל זה הרע במיעוטו, כי אין לנו דרך לפקח על העניין הזה. עבודת הכנסת רצה, ופה הולכת הרבה ניירת. צריך לשים על שולחן הכנסת טונות של ניירות, שאם היינו בודקים בסטטיסטיקה כמה משתמשים בהם, היינו נמנעים מכל כך הרבה צילומים. היו גם חבר'ה שהציעו לנו לצלם משני הצדדים.
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו עושים את זה כבר.
היו"ר רוני בר-און
אני חושב על התמונה הזאת של יום רביעי עם ערמת הניירות הכחולים. עוד לא גמרו לפזר אותם, וכבר מתחילים לקרוא לסדרנים לזרוק את זה לזבל. מישהו צריך לחשוב עליה.
שאול יהלום
חבר כנסת מבקש את החוק, כי הוא רוצה לעיין בו.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אם תקבעו שכל חבר כנסת יכול לבקש, יבוא חבר כנסת אחר ויגיד שהוא לא ידע שהוא צריך לבקש.
היו"ר רוני בר-און
ועכשיו כשיש לנו את המכשירים, זה לא יכול להגיע באלקטרוניקה למסך שלי? אני מדבר על כך שתריצו את זה במסך. אתה יודע כמה יערות גשם כרתו בקולומביה בשביל זה?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אנחנו ממחזרים את הניירות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כיוונו לדעת גדולים. אנחנו כעת בעיצומו של פרויקט, שתהיה הנחת מסמכים וירטואלית במליאה, כלומר אתה תפתח את המסך ואתה תראה את זה. אם תבקש את זה "פיסית", יתנו לך את זה.
שאול יהלום
אדוני היושב ראש, ניקח את הדוגמה שנתן יושב-ראש ועדת הכנסת, את הצעות החוק הכחולות, אם היו מכניסים אותן והיתה תוכנה ידידותית שאני מקבל אותן במסך, זה היה טוב.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כך יהיה.
היו"ר רוני בר-און
אפילו לא צריך אותך, אלא בקונטרול כשעוברים לדון בהצעת חוק, היא עולה על המסך. כשמסתיים הדיון בהצעת חוק הזאת ועוברים לדון בהצעת חוק של חבר הכנסת רצאבי לדוגמה, היא עולה על המסך.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אתן לכם דוגמה נוספת, אני כל יום, כמו ראשי הוועדות האחרים בכנסת, מקבל את קטעי העיתונות הנוגעים לכנסת. יש ימים שמדברים על הכנסת הרבה ויש ימים שמדברים פחות, אבל בסך הכל קטעי העיתונות בכל יום מצריכים הרבה ניירות והרבה יערות שאנחנו כורתים. אני ביקשתי שכל דברי העיתונות יעלו על המחשב, ואני אוכל לדפדף בהם במחשב. כשארצה להתלונן אצל מנהל המערכת נגד עיתונאי מסוים, אני אבקש להדפיס לי את הנייר הספציפי. כך אנחנו נחסוך ניירות. אני הולך לצמצם גם את הלקט הזה.
שאול יהלום
אדוני היושב ראש, היום תהיינה הצבעות?
היו"ר רוני בר-און
קודם כל כבר הצבענו על סעיף אחד, על סעיף 700,000 שקל ללינה ושכר דירה לחברי כנסת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אדוני היושב ראש, אני מציע לשמוע את הערותיך בקשב רב, ולנסות לראות איך אנחנו מצמצמים את העלויות האלה על ידי מתן שירותים חליפיים לשירותים הקיימים.
היו"ר רוני בר-און
על הלקט כבר דיברנו בתקציב שנה שעברה. זה סוג של לוקסוס. אנחנו משלמים את העיתונים, אנחנו משלמים את המחשבים.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
מכיוון שאני רוצה להיות פרקטי, אני אומר שאם הוועדה תורה לי לא לחלק יותר לקט, אני לא מחלק יותר לקט.
יולי-יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש, אני חייב לתקן ולומר את הדברים בשם אומרו, כשאומרו זה חבר הכנסת יולי אדלשטיין שבדיון בהכנת התקציב לשנה זו דרש לבטל את הלקט הזה לחלוטין ולהעלות אותו על המחשב. אני אחד מאלה שנהנים מן הלקט כסגן יו"ר הכנסת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
תנו לי הוראה, אני מבטל את הלקט.
אהוד רצאבי
כמה עולה הלקט?
היו"ר רוני בר-און
זה יעלה לך השנה 350,000 שקל. אני חושב שעבודתי הפרלמנטרית לא תיפגע, אם אני לא אראה את התמלול של רוני בר-און בחצי היום של רינה מצליח.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
"יפעת" נותנת לקט ליושב ראש הכנסת, ואתה יכול אחר כך בהדפסה לתת את זה בתפוצת נאטו. אם תורה לי לבטל את הלקט - אני אומר לך את האמת, יש עיתונים שאני לא קורא.
היו"ר רוני בר-און
אבל "יפעת" תיתן את הלקט ליושב ראש הכנסת על דיסקט, ויושב ראש הכנסת בנדיבותו יכניס למחשב הכנסת את הדיסקט הזה.
אהוד רצאבי
אני מקבל את לקט העיתונים דרך המפלגה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מסכים להצעת חבר הכנסת אדלשטיין, בכפוף לעניין אחד. אבי לוי, תאמר ליושב ראש הוועדה ולחברי הוועדה, כמה אנחנו משלמים ל"יפעת" וכמה אנחנו משלמים להפצה בסעיף של לקט העיתונות.
אבי לוי
הכל ל"יפעת", הנייר הוא זניח. אם הבנתי נכון את הצעתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ואני זוכר אותה, הוא רוצה שזה יועבר דרך האינטרנט, זאת אומרת לא מדובר בביטול מוחלט אלא בהמרה.
יולי-יואל אדלשטיין
ההצעה לא היתה להפסיק את הקשר עם "יפעת". אילו היה יושב פה גיורא, הוא היה קופץ. הבאתי דוגמה שאפילו במשרד הקליטה כבר מזמן אין הפצה פיסית של הלקט. הדוברות מקבלת את זה בבוקר ויש לה תפוצת נאטו.
היו"ר רוני בר-און
אני לא אוהב להחליף סוסים באמצע העלייה. הצעתו של דוד לב מקובלת עליי, אנחנו נגמור את השנה הזאת כבר איך שהיא, ולקראת תקציב 2005 אני מבקש לקבל הצעה חלופית.
יולי-יואל אדלשטיין
אפילו לא העליתי על הדעת משהו אחר.
היו"ר רוני בר-און
אם לא תביאו הצעה רציונלית, אל תוציאו מגדר אפשרות - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אנחנו נשתדל להביא הצעה רציונלית. אני מוכן לאמץ את החלטתו רק על דעתכם, זאת אומרת שאני לא רוצה לקבל את האחריות על עצמי. אני מקבל את הלקט כל יום, אני אומר לכם שהוא עוזר לי מאוד, בעיקר להתרגז, אבל יחד עם זה, גם הרוגז שלי שווה 100,000 שקל, לא 350,000 שקל...
היו"ר רוני בר-און
אני מתאר לעצמי שאת הלקט שלך אתה מקבל מתקציב הלשכה שלך.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לא.
היו"ר רוני בר-און
זה חלק מזה?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
בוודאי.
היו"ר רוני בר-און
אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
שלא יהיה לנו לקט, אני בעד זה שלא יהיה לקט. אתה צודק, בלאו הכי כולם מקבלים עיתונים. יש עיתונים שאני קורא את העיתון עצמו.
היו"ר רוני בר-און
מדובר על 350,000 שקל. אם ניקח 65 פקידים בכירים בכנסת ועוד 120 חברי כנסת, נגיע בערך ל-200 אנשים, כך שזה יעלה 1,500 שקל לחבר כנסת בשנה או 100 שקל בחודש. למה שלא נעביר נייר בין חברי הכנסת, אם הם מוכנים לקבל את לקט העיתונות ולשלם 100 שקלים בחודש מתקציב קשר לבוחר? אז הכנסת לא תממן את זה מתקציבה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
העיתונים נותנים סקירה של מה שנאמר בוועדות. הם גם מפעם לפעם מזכירים את מה שאמרו חברי הכנסת בוועדות. מה שלא בלקט, חברי הכנסת לא ייכנסו - -
היו"ר רוני בר-און
אבי לוי, צריכה להיות חשיבה יותר מסודרת על זה לקראת תקציב 2005.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אם יש משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו ושנאמר בעיתונות, תמיד אנחנו יכולים לבקש או להזמין דבר באופן נפרד, לכן אני לא נופל מהכיסא כשאני שומע את הצעת חבר הכנסת אדלשטיין.
היו"ר רוני בר-און
בהכירי את האופי הישראלי ואת מידת הפרגון, מישהו כבר יגיד לך את זה בלי הלקט, וזה עולה לך בחינם...
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני בהחלט חושב שבלקט הזה התמורה מול ההוצאה - בעניין זה הייתי מוותר על הסעיף הזה. הלקט חשוב לעבודת הכנסת. הרי אנשים קוראים "ידיעות אחרונות", "מעריב", "הארץ" ו"ג'רוזלם פוסט". את זה הם קוראים.
אהוד רצאבי
כל דבר שאין לו עלות, הוא פרוץ, וכל דבר שאין לו עלות מזלזלים בו, ולכן גם צורכים אותו יותר. אני לוקח את עצמי כדוגמה, כחבר ועדת הכספים. אם אני יושב על העברות תקציביות ונותנים לי ספר שלא גומרים לדון בכולו, החומר לא נאסף ולא נשמר לפעם הבאה. בפעם הבאה מצלמים את אותו דבר עוד פעם. כאשר יושבים על הצעת חוק פלונית לדיון אחד והדיון הזה מתמשך כמה וכמה פעמים, למי שאין, מצלמים עוד פעם ועוד פעם. אני כחבר כנסת בקושי מצלם. אם נתקצב את הוועדות בסכום גלובלי...
שאול יהלום
זה תמריץ למי שלא עובד.
היו"ר רוני בר-און
דיברתי על זה גם עם אבי לוי, גם אם אריה האן וגם עם דוד לב בשיחה המקדימה. אני משתף אתכם ברעיון הזה, יחד עם יו"ר הכנסת ויחד עם המנגנון, רעיון לעבוד על ועדות כתקציבי משק סגור. למה אני צריך לשלם בגלל שחבר הכנסת יהלום משתולל או שהוא צריך לשלם בגלל שאני משתולל?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לא לכל הוועדות יש הרבה עבודה.
שאול יהלום
ועדות שעובדות קשה צריכות לקבל עונש והגבלה.
היו"ר רוני בר-און
הרי אנחנו לא לומדים פה דבר חדש. אנחנו יודעים מה התקורות של ועדת חוקה, חוק ומשפט, אנחנו יודעים מה התקורות של ועדת העבודה והרווחה וועדת הכספים, ולהבדיל ועדת הכנסת והוועדה לקליטת העלייה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני רוצה בהקשר זה לספר לכם על הקולחוזים של ברית-המועצות. בא לקולחוז אחד הקומיסרים ושאל: מה אתם נותנים לתרנגולות שלנו לאכול? אמרו: ביצים, חלב, גבינה. הוא שאל: את הביצים, את החלב ואת הגבינה שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו אתם נותנים לתרנגולות? והוא נתן להם רפורט. הם טלפנו מייד לקולחוז השני והזהירו אותם שמגיעים אליהם. כששאלו בקולחוז השני מה נותנים לתרנגולות לאכול, הם אמרו שהם נותנים להם לאכול את כל הזבל, כמו החזירים. אז הקומיסר אמר להם: לתרנגולות שלנו, שמטילות את הביצים עבור הילדים שלנו, אתם נותנים לאכול זבל? והוא נתן להם רפורט. הם טלפנו לקולחוז השלישי של היהודים, ואמרו להם שכך יהיה רע וכך יהיה רע. כשנשאלו מה הם נותנים לתרנגולות לאכול, אמרו לו שהם נותנים להן כסף, כדי שיקנו מה שהן רוצות. כך אתם עושים לי עם הוועדות.
היו"ר רוני בר-און
עכשיו אנחנו בתוכנית 02.03.01 – מי בעד אישור ההעברה?
יולי-יואל אדלשטיין
אם ההערה של החשב היתה שבנושא של לקט העיתונות זה הכל תשלום ל"יפעת", ממה נובע הגידול?
היו"ר רוני בר-און
יש תשלום קשיח ללקט, ותשלום לא קשיח, משתנה לתמלולים של רדיו שנהיו רבים והם יקרים. אני ישבתי בישיבת הכנה עם הצוות.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
מעתה ועד עולם.
יולי-יואל אדלשטיין
קיבלתי את ההבהרה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
דרך אגב, שלא יתנו לנו תמלולים של רדיו, אלא אם נבקש באופן מיוחד אם תתעורר סערה כזאת או אחרת. חבר הכנסת שטייניץ יהרוג אותי...
היו"ר רוני בר-און
עם כל הכבוד, שחבר הכנסת שטייניץ ישלם את זה מכיסו.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מסכים למשל שנרד מתמלולי רדיו.
היו"ר רוני בר-און
עזוב, אתה רואה את הלקט הזה, זה ממש מצחיק, למשל: רוני בר-און אמר שהשמש תזרח מחר במערב. אז אתה רואה תשע מהדורות חדשות - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אתה לא נהנה מזה?
היו"ר רוני בר-און
לא, ממש לא. אם זה עולה לי כסף, אני לא נהנה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אז תקבלו את זה בתור החלטה, ואני אתן את זה בתור הנחיה, שיפסיקו עם תמלולי רדיו.
היו"ר רוני בר-און
מי בעד אישור העברה מסעיף הרזרבה לתוכנית 02.03.01? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד - כולם
נגד - אין
ההצעה להעביר מסעיף הרזרבה לתוכנית 02.03.01 נתקבלה.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו עוברים לדון בסכום של 1,900,000 שזה 1,600,000 לעבודה בלתי צמיתה ועוד 300,000 שקל לשלוש משרות וחצי ללשכה המשפטית. אבי לוי, פרט ונמק.
אבי לוי
גם בסעיף הזה וגם בסעיף שיבוא אחריו, שעות נוספות, כפי שאתם זוכרים מהדיונים על התקציב היתה מגמה ללכת לקראת צמצומים. היתה תוכנית לצמצם גם את מספר העובדים בוועדות, גם את מספר העובדים בניקיון, וזה נמשך לא מעט זמן. יש מגעים עם ועדי עובדים, יש תהליכים שלא קל לעשות אותם מהיום למחר, וזה לקח זמן. חלקכם בוודאי הייתם שותפים לתהליך הזה, ראשי הוועדות לפחות.

בנושא הזה, החלק שנובע מכך שהתוכנית בצמצומים לא יושמה במלואה גרם לסדר גודל של כ-600,000 שקל מתוך ה-1,600,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
ומה לגבי המיליון שקל?
אבי לוי
החלק השני זאת תוספת של שלוש וחצי משרות.
היו"ר רוני בר-און
לא, זה 300,000 שקל, אל תערבב. המיליון שקל זה עבור שלוש משרות וחצי של יועצים משפטיים?
אבי לוי
לא, ליועצים המשפטיים הוספנו שלוש משרות וחצי, לפי עלות בסדר גודל של כ-30,000 שקל עלות למשרה לחודש. כאשר הוגשה ההצעה הזאת היה מדובר על ארבעה חודשים, וזה הגיע ל-420,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
30,000 שקל עלות מעביד למשרה, אלה משפטנים בכירים ביותר.
אבי לוי
זאת העלות בממוצע.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כל פרויקט החוקה.
מזכיר הכנסת אריה האן
וגם הקודקס.
אבי לוי
לארבעה חודשים חושבו 420,000 שקל, והיום זה קצת פחות מארבעה חודשים.
אהוד רצאבי
באיזו דרגה היועצים המשפטיים?
אבי לוי
קח איזשהו ממוצע של ותק - כי יש גם מישהו שהוא ותיק מאוד ובכיר מאוד, כך שזה משפיע על הממוצע - של 10 שנות ניסיון כעורך דין. יכול להיות שבפועל זה יהיה פחות.
אהוד רצאבי
זה לא בחור שגמר את הסטאז'?
מזכיר הכנסת אריה האן
בוודאי שלא, היה מכרז.
אבי לוי
סכום נוסף של כ-480,000 שקל נובע מהסיבה של תקצוב. אנחנו מתקצבים לפי ממוצע למשרה. ממוצע עלות למשרה בעבודה בלתי צמיתה תוקצב אצלנו לפי 9,170 שקלים לחודש, בפועל זה 9,600 שקל, ולכן נדרש התיקון הזה. אגב, אני מוכרח לומר שזה קורה לא רק בתקציב של הכנסת, אלא גם בתקציב המדינה. מדי פעם באים ומעדכנים על פי התוצאות בפועל מסעיף הרזרבה, שלזה הוא נועד מלכתחילה.
היו"ר רוני בר-און
לסעיף הזה יש לי שלוש הערות. לגבי שלוש המשרות וחצי ללשכה המשפטית, אין לי הערה. אנחנו עושים פה מה שנקרא "מפעלים מונומנטליים" שלא היו בכנסת בעניין החוקה ובעניין הקוד האזרחי. אני שומע שגם אצל חבר הכנסת יהלום קורים דברים מאוד מרתקים, שמצריכים תגבור בעניין המשפטי, ולכן זה כסף מבורך.

לגבי ההאטה בצמצום כוח-האדם, והיושב ראש כתב זאת, כנראה כי מישהו אמר לו שזה מה שצריך לכתוב.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
מאה אחוז, אני מודה בעובדה.
היו"ר רוני בר-און
לגבי זה, אני חושב שזה לא מתאים. אנחנו חיים במציאות מסוימת. פה לא משלמים משכורת לעובדי הרשויות המקומיות חודשים על חודשים, כי הרשויות לא מצליחות להעביר תהליך של תוכנית הבראה, שכל כולה צמצום בכוח אדם. אי אפשר להאט בעניין הזה, אתם צריכים לצמצם את כוח האדם.
שאול יהלום
הם ועוד איך מצמצמים.
היו"ר רוני בר-און
אדוני היושב ראש, לגבי השעות הנוספות, במשרדי הממשלה אין להם כסף. אם עובדים שעות נוספות או לא, ל משלמים עבור זה.
שאול יהלום
מה זאת אומרת? יושבת קצרנית עד 12:00 בלילה ולא תשלם לה?
היו"ר רוני בר-און
במשרדי הממשלה לא יתנו לך להעסיק אותה.
שאול יהלום
אז יסגרו את הכנסת ב-21:00 ולא יהיו עובדים.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני אתחיל מהסוף. אני קיבלתי מציאות, ובמציאות הזאת יש הרבה אנומליות שגם באו לידי ביטוי בדוח מבקר המדינה. הרי יש דברים שהם גלובליים, משכורת גלובלית כולל הכול, ויש אחר כך גם שעות נוספות. נכון שיש בכנסת צורך לאיזה שהם תהליכים ושעות עבודה שהם לא מקובלים במקומות אחרים או במעט מאוד מקומות אחרים, שכן אתה נמצא בכנסת בזמן שיש מליאת כנסת. במליאת כנסת יש צורך בשירותים כאלה או אחרים שיינתנו למליאה. המליאה פעמים יכולה להיסגר ב-19:00 ולפעמים ב-22:00 – הממוצע הוא בין 21:00 ל-22:00 - ולפעמים ב-2:00 בלילה. אלה הם דברים שאתה לא יכול להתעלם מהם.

יש צרכים ביטחוניים כאלה ואחרים. יש פעמים שבהם אתה פותח את הכנסת לצורך כזה או אחר, שלא על פי תכנון. אלה דברים עבורם העובדים מקבלים תוספת פרלמנטרית, אבל כמובן שכל מה שהעובד קיבל, את זה הוא קיבל, ולאחר מכן באות דרישות כאלה ואחרות.

אני קראתי בעיון רב את דוח מבקר המדינה. אני מוכן להביא לוועדה דוח מאוד מפורט על כך שצמצמנו בשעות הנוספות בצורה משמעותית ביותר. נא להגיש את הדוח בהזדמנות הראשונה ליושב ראש הוועדה.
היו"ר רוני בר-און
אז למה צריך תוספת תקציב? אם צמצמת, אתה צריך להחזיר כסף.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
יש פה לובי של 120 אנשים שהם לוביסטים לעניינים שקשורים לכנסת. אלה הם 120 חברי הכנסת. לגבי כל אחד שיש לו איזשהו צורך או איזושהי בקשה, יש לעובדים פה. לדוגמה, אני ישבתי עם ועד העובדים על מנת לעשות את אותן פעולות הכרחיות לגבי מי שהתקבל לכנסת בחוזה לא צמית לשלוש שנים. ברגע שאני משאירו בעבודה למעלה משלוש שנים, הוא הופך להיות עובד קבוע, משום שבית הדין ייתן לו הגנה. כשאמרנו שצריך לפטר עובדים, אמרו לנו שיש אנשים מסכנים.
שאול יהלום
מה זאת אומרת, אחרי שלוש שנות עבודה, הם כלבים שזורקים אותם החוצה?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
בא אדם בעל רגישות חברתית ממדרגה ראשונה, הוא בעל משקל כבד מאוד, והוא אפילו יושב בוועדה הזאת. זה לא שאני לא רוצה מה שהוא רוצה, אבל באים אליי ואומרים לי לצמצם.
שאול יהלום
עובדים מצטיינים שאחרי שלוש שנים זורקים אותם.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כאן למשל בוועדה היתה מנהלת ועדה ומזכירה. המזכירה לימים היתה לאימא. ברגע שהיא אימא, היא בשעה 15:00 הולכת מכאן, אז מביאים מישהו שיחליף אותה אחרי השעה 15:00, כי לפעמים אתה צריך אותה כי אתה נמצא כאן עד 12:00 בלילה. אתה אומר גם לאתי בן-יוסף שהיא תישאר כאן, כי בוועדת הכנסת יכול להיות שתצטרך לכנס את הכנסת בשעה 1:15 בלילה, כי פתאום יש צורך לפטור מחובת הנחה או לקביעת דיון לפי סעיף 131.
עכשיו באה מזכירה, שאני מחויב לקחת אותה לתקופה מוגבלת, אבל אם אני משאיר אותה שלוש שנים כאן, היא הופכת להיות קבועה. כשהיא הופכת להיות עובדת קבועה, היא דרך אגב מצוינת, אבל היא גם נהיית אימא. כשהיא אימא, היא לא יכולה אחרי השעה 15:30 להישאר כאן, אז היא כבר נמצאת פה אבל אני צריך להביא מישהי שתחליף אותה. אז עכשיו נשאיר אותה שלוש שנים, ואחרי שלוש שנים וחודש היא תהיה עובדת קבועה. כשהיא עובדת קבועה, היא גם אימא. אז עוד מעט בכל ועדה בכנסת יהיו על כל חבר ועדה לפחות מזכירה אחת.

ישבתי עם ועד העובדים שאמר לי שיש פה אנשים שהם עולים חדשים, מסכנים שצריך לקבל אותם כקבועים. אמרתי שיקבלו אותם לקביעות, בתנאי שהם ידברו עם הוועד שייתן לי אפשרות לפטר את אותם אנשים שבקלות הם התקבלו מחוץ לכנסת. הם בעלי יכולות. בא אליי חבר ועדה אחר, שהוא גם סגן יושב-ראש כנסת, ואמר לי שאני לא אפטר את העולים החדשים. איך אני יכול לפטר עולים חדשים? אמרתי לוועד שאת המסכנים נשאיר פה, אבל לפחות כשאנחנו מתגוננים בפני תביעות בבית דין שלא יתנו גיבוי לאותם אנשים שהם מבקשים ממני אותם לפטר. אני משאיר את אלה ונוצר מצב שבו אני לא יודע איפה להתחיל ואיפה לגמור, כי הלחץ הוא שלא תפטר.

לגבי העוזרים הפרלמנטריים, בזמנו ישבנו על המדוכה. אני הייתי בוועדה הזאת. קבענו שניתן להם כסף כמו בסיפור של התרנגולות, כך שכאשר הם ירצו הם ישנו פה, כשהם ירצו הם ייסעו באוטובוס. 500 הפך להיות חלק גלובלי. אני אמרתי: במקום 3,000 שיתנו 8,000 שקל לאקדמאים. היום רוצים שלכולם יהיה 8,000 שקל, כך שהכל מתיישר לכיוון מעלה. אתם הלובי שלהם. היום רוצים שאנחנו ניתן וניתן, והחבר'ה באים וגם דורשים ועוד מעט עושים שביתה. תבינו שצריך לעמוד בכל הלחצים האלה.
קריאה
בצדק.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
בצדק, אין על זה ויכוח. האנשים שהם לוביסטים עובדים פה, צריך לתת להם תנאי עבודה. דרך אגב, הוא צודק, כי באמריקה זה אכן כך. אבל לוביסטים זה דבר בלתי מוגבל, לפי חוק חופש העיסוק. לגבי עיתונאים, הסתדרתי עם מועצת העיתונות. אמרנו שיש עיתונאים לכנסת שהם העיתונאים הפרלמנטריים ושהם קבועים בכנסת.
בנימין אלון
בעיקר בונוסים - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
יש דברים שאתם דורשים מאתנו, ומהצד האחר אתם לוחצים עלינו לעשות זאת.

אני מוכרח לשאול שאלה מעניין לעניין שלא באותו עניין. כאשר אני לוקח את אותם אנשים שהם ארעיים ואני הופך אותם לקבועים, כי הם עלו לארץ ומגיע להם, פתאום אומרים לי שאנחנו לא יכולים להיות שונים ואחרים מהשירות הציבורי, כי גם דוח מבקר המדינה כתב את זה. בשירות הציבורי עושים להם מבחנים. אני לא קבעתי את השאלות במבחנים. עכשיו שואלים כולם למה לא עושים לחברי הכנסת את המבחנים האלה. אני מודה שלא הייתי יכול להיבחר לכנסת, אם הייתי צריך לענות על השאלון הזה.
היו"ר רוני בר-און
אבל אל תדבר על עצמך.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני לא יכול, רק על עצמי לספר ידעתי. אנחנו קבענו שאלונים? כולם שואלים את המזכיר למה הוא מפיל עליהם שאלונים כאלה.
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו שולחים אותם לנציבות שירות המדינה לאותם מבחנים.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הא, אלה לא שאלונים שלנו?
מזכיר הכנסת אריה האן
לא.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כי אני הבנתי שאתה התחלת בטלוויזיה שאתה התחלת להשתגע.
מזכיר הכנסת אריה האן
יושבת עובדת בכירה שהלכה למבנים, והיא עברה אותם בצורה מעולה. סימן שאפשר לעבור אותם.
אהוד רצאבי
אני רוצה לקבל את הפירוט לגבי ה-1,600,000 שקל, כי עוד לא קיבלנו אותו.
היו"ר רוני בר-און
קיבלת.
אהוד רצאבי
לא, הבנתי את הפירוט לגבי 600,000 שקל מתוך ה-1,600,000 שקל.
אבי לוי
420,000 שקל זה לשלוש משרות וחצי, ו-480,000 שקל זה לתקצוב הממוצע למשרה.

לגבי השעות הנוספות, ב-2003 היה תקציב של 3,400,000 שקל. בשנת 2004 ביקשנו תקציב של 2,600,000 שקל, שזאת ירידה של כ-23%. זאת מטרה שקבענו לעצמנו להגיע אליה. נעשו מספר צעדים בתחילת השנה, נקבעו מכסות לכל עובד, נאסר על מספר מחלקות ותפקידים לעשות בכלל שעות נוספות. באותן מחלקות שנותנות שירותי תמך למליאה הוקטנו גם מספר התורנים במגמה לא לפגוע, אבל להקטין את מספר השעות. כאן גם מתחילים לראות סטטיסטית שאם בינואר היה 400,000 שקל שעות נוספות, במרץ יש כבר 303,000 שקל, באפריל יש כבר 261,000 שקל, במאי יש 150,000 שקל, כך שרואים את מגמת הירידה. עכשיו שאל חבר הכנסת בר-און למה אני רוצה תוספת, אם צמצמתי. התשובה היא שבחודשים הראשונים עדיין היינו במתכונת הזאת.
היו"ר רוני בר-און
מגמת הירידה נשמרת?
אבי לוי
כן.
היו"ר רוני בר-און
ניחא לי בזה.
היו"ר רוני בר-און
תביא ליושב ראש הוועדה ולכל חברי הוועדה דוח חודשי בסוף השנה.
היו"ר רוני בר-און
אדם קרוב אצל עצמו. אני יודע שלא משלמים כוננויות ליחידת חומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה, ואומרים שיתפוצץ, כי אין מאיפה לשלם את זה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני רוצה להעיר הערה בעיקר לחברי הכנסת יהלום, אדלשטיין ובר-און, כי אתם לא נמצאים במערכת המנהלית כרגע. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שיכול להיות מצב שבו אנחנו מרחיבים פעילויות. אני רוצה לקראת השנה הבאה להרחיב את את התקנים, כך שלא תהיה עבודה בלתי צמיתה, כך שיהיו יותר תקנים בכנסת, אבל זה יחייב אותנו להבין שמאותו רגע אין יותר עבודות בלתי צמיתות ואין פה סיפורים של תוספות עבודה. אני אתן תקנים לאותם אנשים. ברגע שאני נותן תקנים, אין אחרי זה סיפור של "תביא עוד מישהו שיחליף אותו".
היו"ר רוני בר-און
אשרי המאמין.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כשאנחנו אמרנו שתהיה טלוויזיה בכנסת, חשבו אנשים שאני לא נורמלי...
היו"ר רוני בר-און
מי בעד אישור תוכנית 02.03.04? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד - 5
נגד – אין
תוכנית 02.03.04 אושרה.
היו"ר רוני בר-און
תודה רבה, אישרנו את כל הבקשות שלכם.

אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה שעה 13:30

קוד המקור של הנתונים