ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 11/10/2004

אישור תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים) התשס"ד 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים