ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/07/2004

יישום חוק שירות המדינה - מינויים (תיקון מס' 7 - קידום נשים בשירות המדינה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים