ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/07/2004

הצעת חוק האזרחות (תיקון - פטור מתנאים להתאזרחות בתום שנת שרות סדיר), התשס"ג-2003, חוק האזרחות (תיקון מס' 8), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים