ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 26/07/2004

חוק שירות לאומי בהתנדבות (תכנית נסיונית לבנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים