ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/07/2004

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 = העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי מימון פעולות הסיעות ואיתור נדל"ן נספי השואה.

פרוטוקול

סדר היום
1. שינויים בתקציב הכנסת לשנת ‏20042. העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי מימון פעולות הסיעות ואיתור נדל"ן נספי השואה

4
הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
21.7.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 10
מישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
מיום רביעי ג' באב התשס"ד (21 ביולי 2004), שעה 10:15
סדר היום
1. שינויים בתקציב הכנסת לשנת ‏2004
2. העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי מימון פעולות הסיעות ואיתור נדל"ן נספי השואה
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און – היו"ר
יולי-יואל אדלשטיין
דניאל בנלולו
דני יתום
מוזמנים
ראובן ריבלין יושב ראש הכנסת
קולט אביטל יו"ר הוועדה לאיתור נכסי נספי השואה
אריה האן מזכיר הכנסת
דוד לב סגן מזכיר הכנסת
יצחק שד"ר קצין הכנסת
אבי לוי חשב הכנסת
ירדנה מלר
סיגלית עדרי מנהלת הוועדה לאיתור נכסי נספי השואה
ייעוץ משפטי
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
יפה קרינצה


שינויים בתקציב הכנסת לשנת ‏2004
היו"ר רוני בר-און
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
בוקר טוב. בעניין המכונית של יושב ראש הקואליציה, לי אין שום עניין שלא לפרוש לפני ועדת הכנסת את כל הפרטים, אלא אם כן קצין הכנסת יאמר לי שאסור להודיע שיושב ראש האופוזיציה, על פי החלטת הממשלה והוראות השב"כ, מקבל רכב משוריין.
היו"ר רוני בר-און
אני חושב שעל הוצאה של שני מיליון שקל למכונית, צריך לקיים דיון יותר יסודי. לא היה בזה שום עניין ביטחוני.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לאחר מכן, אמרתי למה לכם לסמוך עליי, אני רוצה לפרוש בפניכם. גם ביקשתי מקצין הכנסת שיוציא הודעה לעיתונות. כתוב את זה בפרוטוקול בצורה מפורשת. אשמח לפרש. לגבי מכוניתו של יושב ראש האופוזיציה, אנחנו מחויבים ברכישת מכונית משוריינת בהתאם לתקן. את התקן קובע שירות הביטחון הכללי.

מכונית שנרכשה ליושב ראש הכנסת, לאחר שהמכונית הקודמת שבקה חיים, נרכשה מכוחות הביטחון, משום שמצאתי הזדמנות מכונית, וזה עלה 1.4 מיליון שקלים. היום רצינו לרכוש אותה מכונית כמו שלי ליושב ראש האופוזיציה. יושב ראש האופוזיציה לא מתערב בכלל בעניין זה. פנינו לחברת וולוו, שהיא החברה היחידה שרכשנו ממנה עד היום. יש חברה נוספת, חברת מרצדס, שלא רצינו לרכוש ממנה.
היו"ר רוני בר-און
למה?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
מבחינה היסטורית. מכל מקום המכונית היחידה הזמינה יום היא מכונית BMW, שנרכשה נדמה לי גם עבור הרמטכ"ל, בגלל חוסר יכולת של וולוו לספק את הסחורה. יושב ראש האופוזיציה, יכול לנסוע רק במכונית משוריינת, בהתאם להוראות השב"כ, לא רק בגלל היותו ראש הממשלה לשעבר, אלא בגלל היותו יושב ראש האופוזיציה. הייתה לו מכונית שהייתה נעצרת בדרך, האוטו היה מתחמם. זאת אומרת, נוצר מצב שבו לא יכולנו אלא לרכוש. מכונית ה-BMW עולה 50,000 שקל יותר מאשר מכונית הוולוו. שאלתי את נציגי יושב ראש האופוזיציה ואת נציגי השב"כ מה עושים, ואמרו שצריכים לרכוש אוטו כמו שנרכש לרמטכ"ל. אין פה שום פרט שרצינו להסתיר אותו חלילה או לא להביאו בפני הוועדה. נהפוך הוא.
יולי-יואל אדלשטיין
עובדה שהוא לא הובא, אדוני היושב ראש.
היו"ר רוני בר-און
רבע שעה אחרי הדיון בוועדה העיתונאים ידעו על ה-BMW הזה. חברי הוועדה מאשרים 3.5 מיליון, מתוך ביטחון מוחלט - - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אדוני יכול להתלונן רק על עצמו, אם יקרא את הפרוטוקול. אמרו שסומכים על יושב ראש הכנסת, ואני אמרתי: אל תסמכו עליי, ביקשתי ממנו לבוא אליי. זה כתוב בפרוטוקול. אלוהים חנן אותי בהבנה שיש דברים רגישים, שעלולים אנשים שמנהלים את הישיבה לא להיות אליהם רגישים כמוני. אמרתי במפורש שאין לי דבר להסתיר מפני הוועדה. חבר הכנסת אדלשטיין, אתם אמרתם שסומכים, ואני אמרתי אל תסמכו. אדוני היושב ראש אמר שחבל על הזמן, לא על זמנה של הוועדה.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו מדברים על שני דברים, על עניין ההרגשה, ותכף נדבר על עניין המהות אם אתה רוצה, ומדברים גם על עניין הפרוטוקול. זה נכון שחבר הכנסת יהלום אמר, שכולנו סומכים, ואם לא הוא מציע שהישיבה תינעל. אז שאלתי אם יש למישהו הערות, ולאף אחד לא היו הערות, מפני שהיה ברור שאו שסוגרים את הישיבה - - -

אני מניח שלא היה צריך לסגור את הישיבה לעניין המכונית של ראש האופוזיציה, אם דקה אחרי זה תודרכו העיתונאים בעניין הזה. ואז אושר. כל הדיון הזה שאדוני מתייחס אליו מתקיים פוסט פקטום, אחרי שהייתה עובדה. אני לא רציתי שהדיון יהיה שאלת מספר חברי הכנסת המאובטחים. אם צריך שני מאבטחים או צריך הגברה מיוחדת בגלל מצוקה ספציפית של חבר כנסת – לא רציתי להיכנס לזה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הבנתי את העניין אדוני. אתה החלטת מה שהחלטת, וכאשר העיתונאים התנפלו עליי ושאלו אותי מה הסודיות, אמרתי שאין שום סודיות. מה עוד שנושא הגג של הכנסת גם הוא הודלף לעיתונות ועורר מהומות רבות, שההסתרה שלהם הייתה יותר גרועה מהפרסום שלהם. כינסתי את כל העיתונאים של הבית, ואמרתי להם שעכשיו אני משאיר את זה לאחריותם, ונתתי להם את כל הפרטים, משום שכבר הבנתי שבכל פעם שלא אומרים משהו, הדבר בא לידי ביטוי בכותרות הרבה יותר גדולות, וגם יותר מעוותות.
היו"ר רוני בר-און
אני על גג הכנסת לא יודע מאומה. זה לא עבר בוועדת התקציב.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
זה היה בוועדת הביטחון, זה עוד יעבור בוועדת התקציב.
היו"ר רוני בר-און
כשדברנו, שאלתי ופילחתי גידול במספר חברי הכנסת בצרכים נוספים. אז אמר היושב ראש, שנדבר רק עם יצחק שד"ר. ואז קצין הכנסת אמר: לא על חשבון זמנה של הוועדה. אתה סכמת את זה כדרכך במילה 100%.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני רוצה לצטט מדבריי בפרוטוקול: "הואיל והישיבה פתוחה, ברשות היושב ראש ברצוני להעיר הערה. אני רוצה להתייעץ לדעת אם יש איזשהו דבר בסעיפים האלה שהוא חסוי. כל שאר הדברים היו פתוחים בפני התקשורת ובפני אדוני, על מנת להציג את הדברים, כמובן בכפוף לאותם דברים שאנו לא יכולים לדבר עליהם.
יצחק שד"ר
לא עכשיו. אם העיתונאים ישאלו, הדובר יוציא הודעה."

העיתונאים שאלו אותי, אני מבין שזעקתו של אדוני היא מדוע אמרתי את זה לעיתונאים ולא לוועדה.
היו"ר רוני בר-און
אתה רוצה לשמוע את השאלות שהייתי שואל, אם היו אומרים לי שפונים לעיתונות? פעם אחת, הייתי שואל אם אוטו מתחמם ונתקע בדרך, מה מרכיב השריון בוולוו הישנה, ומה מרכיב המנוע בוולוו הישנה. להערכתי, מרכיב המנוע בוולוו הישנה הוא אולי בין 5% ל-10% ממחיר המכונית המשוריינת. לא יכול לעלות יותר מ-100,000 שקלים מנוע. אני לא מכיר אוטו שהתחמם אחרי שמחליפים לו מנוע. אם וולוו שקניתי לעצמי כבן אדם פרטי עלתה 300,000, 350,000, והוולוו של אדוני, שהיא משוריינת, עלתה 1.5 שקלים, המיליון הוא השריון. השריון בוולוו הישנה הוא טוב, אפשר היה להסתדר בהוצאה מופחתת. אני מניח שאתה יודע שיש פתרון, נכון שהוא לא של וולוו ולא של BMW, שאפשר להגיע לשם במספרים של בערך 200,000 או 250,000 שקלים. זאת אומרת מרכיב השריון הוא 100,000, 150,000 שקלים, ואני לא רוצה להרחיב.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
גם היום, לגבי המכונית שאנחנו מבקשים לרכוש, ושעולה שני מיליון בדיוק כמו מכוניתו של ראש הממשלה ושל נשיא המדינה ושל נשיא בית המשפט העליון, היא מורכבת על ידי אנשים שאחראים ומתחייבים בתקן מסוים. יש תקן. גם המכונית שביקשנו לרכוש, ושעולה שני מיליון, עדיין לא אושרה.
היו"ר רוני בר-און
האם אין אפשרות בוולוו שמתחממת לפתור את הבעיה על ידי החלפת מנוע?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לא, המכונית הזאת שהיא הכי טובה – המכונית שיש לי היום היא מכונית קשה לנסיעה – היום היא אינה תקנית מבחינת היעדים שלשמם - - -
היו"ר רוני בר-און
הביטחון. זאת אומרת גם אם נבטל את כל התקלות המכניות שלה, יגיד לך השב"כ שאי אפשר לאשר.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
נכון. המכונית הזאת אושרה בזמנו, לכן אנחנו משתמשים בה מעת לעת, כשאפשר. אבל עכשיו אנחנו רוכשים את הוולוו 80, שהיא קטנה יותר, אבל עולה יותר. לא אני, לא אבי לוי, לא קצין הכנסת ולא אנחנו יכולים לקבוע, אלא היא צריכה להיות מאושרת.
היו"ר רוני בר-און
בסדר, העניין של הדרישה מכם ברורה, אני יודע שאתם לא פועלים פה בחלל ריק. אבל אני אומר שוב, מבחינת הפרוטוקול אין לי טענה לאף אחד. בפרוטוקול אנשים אמרו מה שהם היו צריכים להגיד. אני, כשקמתי בבוקר ואחזתי את העיתון בעמוד הראשון וראיתי את הדבר הזה - - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אבל אני יוצא החוצה, שואלים אותי שאלות כאילו אנחנו מעלימים פה או עושים בדרך בורמה איזשהו עניין, והוועדה לא יודעת. אני יוצא החוצה, ניגשו לקצין הכנסת ואמרו לו על חשבון הוועדה, והמשכנו ללכת. כשיצאנו החוצה שאלתי אותו אם יש פה דבר שאנחנו חייבים להסתיר. הוא אמר: מה פתאום, את כל הדברים אפשר לפתוח.
היו"ר רוני בר-און
למה לא אמרת את זה בוועדה?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הוא אמר.
היו"ר רוני בר-און
קצין הכנסת אמר: לא על חשבון זמנה של הוועדה. אתה פנית אליו, והזמנת אותו להסביר את זה. הוא אמר שלא על חשבון זמנה של הוועדה, ואני קורא בבוקר חצי עמוד בעיתון.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לא ירדתי לסוף דעתו כשאמר על חשבון זמנה של הוועדה.
היו"ר רוני בר-און
על חשבון זמנה של הוועדה, זה בוא נעשה את זה בשושו, למה צריך לעשות את זה בפתוח. ככה אני מפרש כשזה בא מאיש הביטחון של הכנסת, אני מכבד את זה. שמע, אני חייל קטן, רק סגן אלוף בצבא. כל פעם שאומרים לי שושו אני קופץ לדום.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני לא קופץ, אני עוד אומר לך משפט לפני כן שהוא אומר שהוא יוציא הודעה לעיתונות.
יולי-יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש, אני חושב שגם להבא צריך להגדיר את הנושאים. לפני כשנה, כשהיה פה דיון על הקמת ועדת משנה לנושא אבטחת חברי הכנסת, אמרתי שלדעתי לא מן הראוי שנעסוק אפילו באיזושהי ועדת משנה באבטחה של עצמנו, וככה אני נוהג. לכן, אני מציע, יש שתי צורות לנהל דיון בסעיפים האלה בוועדת המשנה לתקציב הכנסת. אם כל הדברים הם גלויים, והרכישות הן דברים שצריכים להיות נחלת הכלל, אז הייתי רוצה לדעת אותם לפני שהעיתונאים שואלים אותי למה אישרתי את הכסף, ואני מגלגל עיניים לשמיים.

אם הדברים הם באמת סגורים, ונוגעים לאבטחה - ואני ממש לא מבין איזה מנוע בטוח ואיזה מנוע לא בטוח, ואיזה שריון בטוח ואיזה לא – אני מציע שהדברים האלה לא יהיו נחלת הכלל בשום צורה. אפשר להגיע לזה, סך הכל אנחנו לא עוסקים פה במשחק ילדים. אלה שתי הצורות, אם הדברים גלויים וראוי למיליון קוראים של העיתונים לקרוא אותם, אני רוצה לדעת אותם חצי שעה קודם, לפני שאני מרים את היד. אם הדברים הם חסויים וסגורים, אז אני סומך על יושב ראש הכנסת, על קצין הכנסת, על הגורמים הרלוונטיים. לא רוצה לדעת שום דבר, בתנאי שגם אחרים לא יודעים. זאת הגישה שלי לנושא הזה.
אנה שניידר
לפי התיקון החדש שהתקבל לחוק חסינות חברי הכנסת בנושא של אבטחת חברי כנסת, נאמר שלצורך שמירה על ביטחונם של חברי הכנסת, בכפוף לתקציב שנקבע לכך, קצין הכנסת בין היתר רשאי להורות על אספקת אמצעי מיגון לחברי הכנסת. ההגדרה של אמצעי מיגון קובעת שאלה הם אמצעים מסוגים שקבעה ועדת הכנסת. כלומר, שוועדת הכנסת צריכה לקבוע. הואיל והועלה כאן נושא, שהדברים האלה הם חסויים במהותם, ישנו סעיף 5 לחוק הכנסת שקובע, שאם נדרש על פי כל דין אישור – ואישור כולל גם החלטה, ופעולה אחרת – של ועדה מוועדות הכנסת, רשאי יושב ראש הוועדה – במקרה זה יושב ראש ועדת הכנסת – בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי ועדת משנה של אותה ועדה, אם שוכנע בין היתר שטעמים של ביטחון המדינה מחייבים כי האישור או הדיון בקשר אליו יישמרו בסוד. האישור הזה דינו כאילו ניתן על ידי מליאת הוועדה.

אפשר, לגבי העתיד, לקבוע שוועדת משנה, שתוקם בהתייעצות, והיא צריכה לכלול לא יותר מחמישה אנשים, תקיים את הדיונים על אמצעי המיגון שנדרשים לצורך אבטחתם של חברי הכנסת. לאחר מכן הדבר יובא לאישור ועדת תקציב הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
אם זה מה שמסדר את זה, תכיני את זה בבקשה. מר שד"ר, בבקשה.
יצחק שד"ר
פשוט כדי לתת לך את כל האינפורמציה, אם אני לא טועה, התקציב הזה תוקצב בתחילת השנה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
זה לא רלוונטי.
יצחק שד"ר
את האוטו הזה היה צריך להחליף בתחילת השנה, וניסינו למשוך ולמשוך. כל השאלות האלה, אם להחליף מנוע או לא להחליף מנוע הן טובות, אבל כבר עברנו אותן, וניסינו למשוך. זאת הייתה הסיבה שביקשנו עכשיו להחליף.
היו"ר רוני בר-און
אין לי טענה, הטענה שלכם לגופו של עניין היא החלטה שלכם, ואני לא רוצה להתערב, ואני אף פעם לא מתערב בהחלטה מקצועית.
יצחק שד"ר
אני לא יכול להסתיר דברים שרואים כולם, למרות שחלק אני רוצה להסתיר. אני לא יכול להסתיר את האוטו שמגיע לכאן, אבל אני לא חושב שאני צריך לפתח דיון על מרכיב המיגון של הרכב הזה. אני לא צריך שיפורסם שזה ממוגן ככה וככה, אני לא חושב שזה נכון.
היו"ר רוני בר-און
אתה לא מבין את הטענה שלי. אני לא נכנס לצורת המיגון.
יצחק שד"ר
לכן המשפט שלי היה: תן לי להחליף מילה עם היושב ראש. עקרונית, אין לי שום בעיה, רק כדי לא להיכנס לדברים שלא צריך.
היו"ר רוני בר-און
לא היית צריך לתת לנו לקום בלי שידענו שב-3.5 מיליון יש מרכיב של כמעט 50% של מכונית.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מתנצל על זה שקמתי בלי שהתבטאתי. למדתי לקח חשוב ביותר, שאני לא אעביר לשום ועדת משנה, אכין את הישיבה לפני כן, ואתייעץ עם קצין הכנסת אם יש פה איזשהו דבר שאנחנו מבקשים עליו חיסיון. כל השאר יהיה פתוח וגלוי בפניכם. נכון, יש מרכיבים אפילו בוויכוח בינינו היום, שיכול להיות שחלק מהדברים לא נכונים מבחינה מקצועית.
היו"ר רוני בר-און
זה לא מעניין אותי, אני לא מתערב בשיקולים המקצועיים שלכם אם לרכוש או לא לרכוש, או לעשות משהו.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לגבי המכונית המנוחה, ניסיתי לסחוב כמה שיותר, כי רציתי שבשנה הראשונה לשבתי כיושב ראש הכנסת, לא ייתנו לי כבר מכונית חדשה. עזבתי את המכונית הישנה רק כאשר מצאנו מציאה, שכיית חמדה בחצי מחיר. כאשר ראש האופוזיציה הוא אישיות כמו מר פרס, נתקלנו בבעיה. פרס לא רק סמל, הוא גם מטרה. אני היום סמל, מחר אני לא סמל.
היו"ר רוני בר-און
אפשר להתווכח על זה. אני זוכר שיוסי שריד היה מטרה לא פחות מסומנת, השטנה כלפיו הייתה לא פחות, והוא אמר: אני אסע בקדילאק רק בהלוויה של עצמי.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מודיע לך שיושב ראש האופוזיציה אינו אחראי לעצמו. לפי חוק המדינה הוא בין שבעה סמלי השלטון. אני שואל את השב"כ: מי יהרוג אותי, השתגעתם? והם אומרים לי: אותנו לא מעניין מי יהרוג אותך, אותנו מעניין איך יהרגו אותנו אחרי שיהרגו אותך. יש להם את החוקים שלהם, לא ימין ולא שמאל. זה לא תלוי בהם, יש על זה פק"ל, ובזה זה נגמר.

למדתי דבר אחד, כמה שהדברים יותר סודיים, ככה הם מתפרסמים בכותרות יותר גדולות. לכן אמרתי שמוטב לי להפחית את הסודיות. היה נושא אחד, שהוא בהחלט סודי, וזה מיגון החלק בגג שהוא פרגולה, והוא גם דלף.
היו"ר רוני בר-און
זה לא בא אלינו.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני יודע. לכן אני אומר, שכאשר זה דולף זה דולף בצורה מעוותת. כבר יותר טוב, כמו שאמר לי חבר הכנסת דני יתום, שנשב אתם ונדבר אתם, ונסביר להם כל אחד על אחריותו. "הארץ" קיבל את זה, כתב את זה בצורה הגיונית לחלוטין, כל העיתונים כתבו בצורה הגיונית. היה עיתון אחד, שבצורה בלתי אחראית גם סימן לכוחות השחור איפה הם צריכים לפגוע.

לכן, חבר הכנסת אדלשטיין, אדוני היושב ראש, קיבלתי את הערותיכם. מרגע זה לא תהיה ישיבה בלי פרטי פרטים, אלא אם כן אתה ואני נקיים ישיבה קודמת, שבה אם קצין הכנסת ימליץ נקרא לך. לגבי המכונית, אתה יכול להיות רגוע ובטוח שאין דרך אחרת.
היו"ר רוני בר-און
אני מרגיש פרייר, אני הובלתי את הקטע שהדיון הזה יהיה לחתום על בלנש.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
נכון. נמצא פה עיתונאי, אחרי שיוצאים החוצה כשאומרים "סודי", הוא מתעניין פי אלף יותר.
היו"ר רוני בר-און
הנושא הבא הוא העברה מתקציב הכנסת. "מבקש יושב ראש הכנסת להעביר 1.2 מיליון שקלים מסעיף הרזרבה לתוכניות ולתקנות הבאות: מימון פעולות הסיעות. התוספת נדרשת לכיסוי מימון שכר הצוות הפרלמנטרי של הסיעות לאחר אישור תיקון מס' 26 לחוק מימון מפלגות התשס"ד-2004". כמה משפיע התיקון שקיבלנו על השנה התקציבית הזאת?
אבי לוי
זה משפיע בעוד בדיוק מה שביקשנו, חצי מיליון שקלים.
היו"ר רוני בר-און
לגבי חלק התקופה של השנה, אין פה רטרואקטיביות, נכון?
אבי לוי
לא.
היו"ר רוני בר-און
יש לך תקציב של 4.5, ביצעת ב-2 מיליון. בשביל מה אתה מבקש עכשיו עוד חצי מיליון?
אבי לוי
נותרו 2.5 מיליון, התקציב שנקבע בחוק הוא 6 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר רוני בר-און
אין מצב שלקראת סוף השנה אולי לא תצטרך את ההגדלה הזאת? מה אתה רץ, אתה יכול לבוא בנובמבר.
אבי לוי
בימים אלה חותמים על חוזים.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני לא רוצה להעביר מסעיף לסעיף. ישבתי עם חשב הכנסת ועם מזכיר הכנסת, בדקנו את תקציב הכנסת כפי שהוא מבוצע. קודם כל, לא חרגנו בשום סעיף, להפך חסכנו ברוב הסעיפים, למעט שני סעיפים, ואחד מהם הוא פעילות הוועדות. פעילות הוועדות הצריכה יותר כסף, וזה נובע משני גורמים. גורם אחד הוא הגברת פעילות הוועדות בכנסת, על כל מרכיביהן. יש יותר התייחסות בוועדות לנושאים, וגם טיפול בנושאים רבים יותר. יושבי ראש הוועדות הנוכחיים הם אנשים נמרצים הנמצאים פה כמעט בכל ימות השבוע, מקיימים דיונים רבים יותר לעומת כנסות אחרות. הדבר השני הוא ריבוי הוועדות. יש לנו ועדות בנות איש אחד שלא מפסיקות לנסוע. זה הדבר היחידי שבו יש לנו חריגה, גם כן לא דרמטית.

יש נושא נוסף, לא דרמטי, שאביא לידיעתכם, אינני זוכר אותו כרגע.
היו"ר רוני בר-און
אתה אומר שתקצבת מקורית 4.5 מיליון, ואחרי התיקון זה יעלה לך 6 מיליון?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
העברנו חוק מיקי איתן - - -
היו"ר רוני בר-און
אני יודע. עכשיו אתה מבקש רק חצי מיליון.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
חצי שנה עברה, ובחצי שנה הזו יש לי חודשיים וחצי חופש.
היו"ר רוני בר-און
אני מבין. מי בעד אישור הסעיף התקציבי הזה?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
אושר
היו"ר רוני בר-און
תודה, אישרנו.
העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי מימון פעולות הסיעות ואיתור נדל"ן נספי השואה
היו"ר רוני בר-און
הנושא הבא הוא איתור נדל"ן נספי השואה. אדוני היושב ראש, אני זוכר שישבנו על הנושא הזה, דיברנו ומתחנו, ואמרנו שאנחנו שמים מיליון שקל, לא נוסיף אגורה שחוקה אחת לנושא הזה, ונדאג שמהכסף הראשון שהוועדה הזאת תאתר, יחזירו את הוצאות הכנסת לפני שייתנו את זה למקומות אחרים. עכשיו אתם מבקשים עוד 700,000 ?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
נכון, ואסביר מדוע. קיימנו דיונים, והגעתי לחשש שהדבר יעלה לנו 5 מיליון. ועדה חשובה ובעלת השפעה עצומה, נותרנו לבד מכל מי שמטפל בעניין זה. זאת אומרת, אם הוועדה של חברת הכנסת קולט אביטל, שעתידה לסיים בינואר את כל הממצאים שלה, נמצאת בפני השלב האחרון, שבו הלכנו יחד אתך לנושא של איתור.
היו"ר רוני בר-און
כמה הוצא מהמיליון האלה?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לא הוצא גרוש.
קולט אביטל
לא הוצא כלום, עכשיו אתם מוציאים את המכרזים.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אם אתם מאשרים את זה. הואיל והתחלתי לשמוע בין לבין - - -
היו"ר רוני בר-און
אבל על ה-5 מיליון שמענו גם בדיונים שבהם השתתפתי, ובסופו של דבר הגענו לשורה תחתונה שבתחתונה של מיליון אחד. אמרתי אז, שכמה שלא נאשר יבואו עוד, זה הרי בור בלי תחתית.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אתה צודק. קבעתי קודם את זמן הסיום, ובנוסף לכך קבעתי שאלה המכרזים, והם לא יכולים לעבור מעבר ל-1.7 מיליון. המכרזים האלה, אנחנו צריכים להתחייב. דרך אגב, אני לא בטוח שנוציא את כל הכסף הזה. אנחנו צריכים להתחייב במכרזים, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הגיבוי התקציבי להם, והם צריכים להסתיים עד אותו תאריך קובע.

הוועדה הזאת חשובה, הוצאנו כבר כספים רבים. היוקרה של הכנסת בעניין זה גם במדינת ישראל, גם בעם היהודי, וגם כלפי אותם גופים בחוץ לארץ, שאנחנו כעם יהודי הכרחנו אותם לענות על השאלות הנוקבות שהעם וצאצאי הנספים שאלו.
היו"ר רוני בר-און
גברת שניידר, מבחינת האתיקה, אני יכול להשתתף בזה? כי המשפחה של אבא שלי נספתה כולה בשואה?
אנה שניידר
ודאי.
דני יתום
אני חושב שהדבר הזה חשוב, אבל אנחנו חייבים לראות נגד העיניים דבר יותר רחב. אנחנו ועדה שעוסקת טיפין טיפין, בשיטת הסלמי, כל פעם במשהו. אנחנו לא רואים תמונה כוללת, אנחנו צריכים לראות מה עוד יקרה לנו. יכול להיות שבעוד חודש החשב יגיד שחסרים לו עוד 500,000 שקלים. אני מרגיש עם זה רע, כל פעם אני נדרש אד הוק. מוכרחים לראות כמה נשאר בכספי הרזרבה - - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
זו השאלה המרכזית, זה הדבר שרציתי לומר.
דני יתום
ובי"ת, למה הם מיועדים, לא בראייה של מעכשיו לעכשיו. למשל, אותם 700,000 שקלים, מול מה הם מתחרים עוד. איזה עוד משימות יש לכנסת, שמול המשימה של חברת הכנסת אביטל – שהיא משימה מאוד חשובה. מה נפשך? אנחנו נידרש בעוד שבוע, שבועיים - - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
חבר הכנסת יתום, יש לנו 14 מיליון ברזרבה. עד היום ניצלנו 2.5 מיליון.
אבי לוי
ביקשנו כבר קרוב ל-4.5, והיום חצי, ביחד זה 5 מיליון.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
זאת אומרת שגם עם הרזרבה אנחנו נמצאים במעקב קבוע. נכון, יש חלק שלא היה ידוע, כמו חוק מיקי איתן, והסיעות. כל יושבי ראש הסיעות הסכימו, ויצאנו לדרך וביקשנו חצי מיליון ולא מיליון וחצי, כי זה לחצי שנה.

לגבי הוועדה של קולט אביטל, זה אחד מהדברים שיכולנו לצפות אותם. אם כי אני מסכים עם יושב ראש הוועדה שאמרנו מיליון ולא עוד. מתוך חשש כבד, כאשר ישבתי בישיבה האחרונה עם כל אותם גורמים שעמלו על הנושא הזה, והם הולכים לסיים את המלאכה, חששתי שאנחנו הולכים להיגרר לנתיב שאתה מדבר בו, ולכן קבעתי על פי המכרזים מהו הסכום הכי גבוה. לפי דעתי זה 1.5 מיליון, אמרתי שזה יהיה 1.7 מיליון. אין יותר מכרזים. אתם תחליטו.
היו"ר רוני בר-און
מי בעד לאשר את הסעיף התקציבי הזה?
הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
אושר
היו"ר רוני בר-און
תודה, אושר. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים