ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/07/2004

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 36), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים