ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/07/2004

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (הסכום המירבי שמותר לנכות מתגמולי זכאי)(תיקון מס' 2),התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים