ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/07/2004

חוק זכויות החולה (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים