פרוטוקול

 
א' - לימודי הליבה בבתי הספר

35
ועדת החינוך והתרבות
14.7.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 280
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום רביעי, כ"ה בתמוז התשס"ד (14 ביולי 2004), שעה 9:00
סדר היום
לימודי הליבה בבתי הספר.
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי - היו"ר
אורי אריאל
רוני בריזון
מוחמד ברכה
משה גפני
מגלי והבה
משולם נהרי
גילה פינקלשטיין
יוסי שריד
מוזמנים
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
רונית תירוש - מנכ"לית משרד החינוך, התרבות והספורט
פרופ' יעקב כץ- יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, התרבות והספורט
עו"ד דורית מורג - יועצת משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט
לבנה אברמוביץ - מנהלת אגף בכיר חינוך מוכר,
משרד החינוך, התרבות והספורט
רבקה בן נון- המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, התרבות והספורט
אדר אבישר - דובר משרד החינוך, התרבות והספורט
עו"ד אמנון דה הרטוך - משרד המשפטים
עו"ד קובי שפירא - ע. יועץ משפטי לממשלה, משרד המשפטים
רן ארז - יו"ר ארגון המורים העל-יסודיים
נעמי ריפתין - יו"ר המזכירות הפדגוגית, הסתדרות המורים
ומורה להיסטוריה בבית-ספר תיכון
אבי גור - ארגון ההורים הארצי
הרב אברהם יוסף לייזרזון - החינוך העצמאי
פרופ' דוד חן - אוניברסיטת ת"א
יעל פרבר- מתאמת בין הכנסת למשרד החינוך, התרבות והספורט
ישראל זינגר - יועץ לוועדת החינוך והתרבות
ד"ר יוסי לוי - יועץ לוועדת החינוך והתרבות
דפנה כנר כהן - מנהלת פרויקטים בהוצאת ספרים "רכס"
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
תמר פוליבוי


לימודי הליבה בבתי הספר
היו"ר אילן שלגי
אני פותח את הישיבה. אני שמח לראות פה את חברי הכנסת גילה פינקלשטיין, רוני בריזון, מוחמד ברכה, אורי אריאל, יוסי שריד. חבר הכנסת יוסי שריד, ברוך שובך אלינו, אנחנו שמחים מאוד שאתה שוב אתנו. אני אפתח בקצרה, אחר כך כמובן אעביר את רשות הדיבור לשרה, למנכ"לית, ליושב ראש המזכירות הפדגוגית ולחברי הכנסת ואורחינו.

אנחנו חוזרים לדון בנושא של תוכנית הליבה במערכת החינוך ואופן יישומה. אני מבקש להבהיר כי הנושא איננו רק יישומה בחינוך המוכר שאינו רשמי, אם כי זאת למעשה עיקר הבעיה.
אברהם יוסף לייזרזון
זה לב הליבה.
היו"ר אילן שלגי
אני סבור שניתן לחלק את הנושא בדיון שלנו לשני ראשים: האחד - מה ילמדו, כיצד מתכוננים, כיצד מכשירים מורים וספרי לימוד, ומה באשר לפיקוח. החלק השני - זה הנושא התקציבי שבו היו כבר בעבר לא מעט דיבורים וחילופי מכתבים. יש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה שלא יהיה עוד תקצוב של 100% כנגד 75% ביצוע ושהיישום יהיה בהדרגה עד שנת תשס"ח.

אני סבור – וכך כתבתי לשרה - שכפי שה-100% לא היה ראוי כאשר היה יישום לכאורה של 75%, גם ה-75% איננו ברור מאליו כאשר אין יישום או כאשר יש יישום של 50% או של 60%. כל עניין היישום בהדרגה צריך להתחיל מהנקודה בה אנחנו נמצאים, בין אם זה 75% או אפס אחוזים, כאשר לגבי אפס אחוזים אני אומר בסוגריים שלדעתי צריך לפעול כמו לגבי מוסדות הפטור, קרי 55%.
אורי יהודה אריאל
הדיון הזה נקבע מזמן, נכון?
היו"ר אילן שלגי
כן.
אורי אריאל
הוא לא נועד ערב השיחות הקואליציות?
היו"ר אילן שלגי
ממש לא, הוא נועד לפני למעלה מחודש.
אורי אריאל
רציתי להיות רגוע...
היו"ר אילן שלגי
לטובת הרוח, התוכן והאווירה החיוביים והקונסטרוקטיביים של הדיון, אומר שאין פה אף אדם שמחפש למנוע מהחרדים תקציבים, אבל יש פה לפחות שני אנשים שאומרים שאם לא יהיה יישום תוכנית ליבה, צריך למנוע תקצוב, כי זאת תהיה הדרך להביא לכך שתהיה ליבה.
אורי יהודה אריאל
חבר הכנסת הראשון זה חבר הכנסת בריזון, אבל מי זה השני?
היו"ר אילן שלגי
כשהכנתי את דבריי, אמרתי "לפחות אחד", אבל שמחתי לראות שחבר הכנסת בריזון הצטרף. אני גם אומר לכם שעל פי ההצהרות ששמענו, גם כאן וגם במסמכים שונים ובתקשורת, מעיין החינוך התורני אמר שהוא מקבל ויקבל עליו את תוכנית הליבה. לעומת זאת החינוך העצמאי אמר שהוא לא יקבל עליו את תוכנית הליבה. לגבי מי שאומר שהוא מקבל, צריך כמובן לסייע ולפקח. לגבי מי שאומר שהוא לא מקבל, פה יש קושי.

ביקשתי לצרף שני מכתבים מתוך רבים, אחד מהם מה-10 ביוני, שמתייחס לדיון של היום. אומנם אני שמח שיושב ראש המזכירות הפדגוגית משתתף בדיון, כפי שביקשתי. ביקשתי שגם נדון בתוכנית עצמה, בתוכן הלימודים, הכשרת מורים למקצועות הליבה ואופן הפיקוח המתוכנן לשנת הלימודים תשס"ה.

המכתב השני הוא מה-31 במאי אל הגברת אברמוביץ עם העתק לשרה, שמתייחס לפנייתה של הגברת אברמוביץ,מנהלת אגף בכיר לחינוך המוכר שאינו רשמי, אל תאגידי החינוך החרדיים, שבה ביקשה מהם שיעבירו אליה עד ה-4 ביוני – לפני 40 יום - את תוכנית הלימודים, עם אמירה שזה כמובן ישפיע על התקצוב. נכון עוד להעיר – וזה מתייחס עוד לדברים שאמרתי קודם - שבמכתב של הגברת אברמוביץ מ-25 בינואר נאמר שהחל מתשס"ה יזכו לתקצוב של 100% רק אם ילמדו 100% מתוכנית הליבה. כך, כאמור, היה עדכון מסוים בהנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. נראה לי שאלה הן הסוגיות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן. לרשותנו עד 10:30, עם אפשרות לחריגה קלה.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
בוקר טוב לכולם. הגברת לבנה אברמוביץ, מי שעומדת בראש אגף במשרד החינוך, מה שנקרא המוכר שאינו רשמי, בדרכה לכאן ותבוא עוד רגע. על חלק גדול מהשאלות שיישאלו כאן ונשאלות כאן, היא כמובן תשיב, גם פרופסור יעקב כץ, מי שעומד בראש המזכירות הפדגוגית, ומעבר לזה כמובן המנכ"לית והאנשים האחרים.

אני חייבת להודות שתשומת הלב שיושב ראש הוועדה מקדיש לנושא תוכנית הליבה, בעיקר במה שנוגע למגזר החרדי, היא מעל ומעבר לכל נושא אחר שאנחנו מטפלים בו בשלוש השנים האחרונות. כמות המכתבים שאני קיבלתי והשבתי עליהם היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת. אני ביקשתי שיפקססו אליי לכאן עכשיו חלק מהם. מכשיר הפקס אצלי בחדר למעלה עובד שעות נוספות, ועוד לא הגיעו כולם, וזה גם תכתובת חלקית מתוך כל התכתובת שעולה בעניין.

אני מציינת את זה, כי אני רוצה להבהיר כאן באופן החד ביותר, שהצורך בהחלת תוכנית ליבה קיים בחוק מאז שנת 1953. במשך כל אותן שנים, במשך כ-50 שנה, מעולם לא התקיימה תוכנית ליבה. לא קוימה תוכנית ליבה ולא הוגדרה. אולי היא קוימה מכוח זה שבחלק מהמוסדות, אולי אפילו ברוב המוסדות – אותם מוסדות שנקראים מוכר שאינו רשמי – אותה תוכנית ליבה מתקיימת ממילא, אבל עובדה היא שהחוק לא התקיים והחוק לא נתן כאמור הגדרה והחוק לא קוים.

במהלך חמש השנים האחרונות פחות או יותר, מאז שהיתה עתירה לבג"צ של יוסף פריצקי – כשהוא הגיש אותה, הוא עוד לא היה חבר כנסת, ועכשיו הוא עדיין כן - בית המשפט העליון נדרש לעניין הזה, והטיל על משרד החינוך לקבוע תוכנית ליבה, כפי שקבוע בחוק, ולמלא אחר החוק, לשון החוק, ובוודאי גם רוח החוק.
היו"ר אילן שלגי
זה היה בינואר 2000. העתירה הוגשה ב-1999, וההחלטה היתה בינואר 2000.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אז זה אפילו פחות מחמש שנים, ארבע שנים וחצי. היו ניסיונות עוד קודם לכן - אבל זה לא קרה במהלך השנים - ולאחר שבית המשפט העליון קבע שכך יש לנהוג, המזכירות הפדגוגית התחילה לדון בנושא. התהליך קיבל תאוצה במהלך התקופה שלאחר מכן, עד שהמזכירות הפדגוגית אכן הגדירה תוכנית ליבה – אני רוצה להדגיש – לבתי הספר היסודיים. ב-50 השנה הראשונות לא הוגדרה תוכנית ליבה ולא היתה תוכנית ליבה, חשבתי שנכון לבצע כל דבר באופן סביר, מתקבל על הדעת ובהדרגה. אינני חושבת שצריך מייד להתחיל במלחמה או לראות כיצד מחילים מה שלא היה 50 שנה על 12 שנות לימוד.

על כן, תוכנית הליבה של המזכירות הפדגוגית, כאמור, גובשה. היא מתייחסת לבתי הספר היסודיים, והתהליך החל בשנת הלימודים הנוכחית, זאת שהסתיימה, תשס"ד. תשס"ד בראייה שלנו זו שנת מעבר, מאותו טעם שצריך לתת לדברים את פרק הזמן שנחוץ להם על מנת שניתן יהיה לשנות בחלק מהמקומות אולי את מה שלא היה במשך אותן שנים.

תוכנית הליבה, כפי שהוגדרה – ועל זה אם תרצו, ירחיב כמובן פרופסור כץ לגבי הנושאים, לגבי התכנים ועוד כהנה וכהנה - המשרד הנחה להתחיל את יישומה בתשס"ד. דוח ועדת שושני – ועדה שאנחנו מכירים אותה ושאני מיניתי אותה - יצר זיקה ברורה בין החלת תוכנית ליבה לבין תקצוב של כל אחד מבתי הספר. הזיקה הזאת, שלכאורה היתה מובנת מאליה, אבל חודדה בדוח ועדת שושני, היא מבחינתנו כמובן מחייבת.

על פי חוות דעתה של היועצת המשפטית של המשרד, עורכת הדין דורית מורג, שגם היא נמצאת כאן, מכיוון שעל פי חוק יסודות התקציב משנת 1992 שתי רשתות החינוך המרכזיות, מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי, זכאיות לתקצוב של 100%, למרות שהן מוגדרות כחינוך מוכר שאינו רשמי. צריך לציין כאן שיש עוד בתי ספר שהם בגדר חינוך מוכר שאינו רשמי, ואינם נכללים באותה החלטה שנמצאת בחוק יסודות התקציב משנת 1992, ולכן הם אינם זכאים לתקצוב של 100%. לפי חוות דעת דורית מורג, בגין אותה הוראה בחוק יסודות התקציב, גם אם ילמדו מוסדות החינוך של שתי הרשתות הללו רק 75%, הן יהיו זכאיות ל-100% תקצוב. אני לא אאריך בדברים, חוות דעת של עורך דין אמנון דה הרטוך ממשרד המשפטים היתה שונה. הוא קבע שבגין לימוד ליבה של 100%, יתוקצבו המוסדות גם של שתי הרשתות הללו ב-100%, ואם ילמדו 75%, הם יהיו זכאים רק ל-75%. אני לא אלאה בכל השתלשלות העניינים בין היועצת המשפטית של המשרד לבין היועץ המשפטי לממשלה. בסופו של דבר, קבע היועץ המשפטי לממשלה שאכן חוות דעתו של אמנון דה הרטוך היא הקובעת, אבל ההחלה תהיה במהלך ארבע או חמש שנים עד תשס"ח בהדרגה.
היו"ר אילן שלגי
את דיברת על 75%. אולי עורך דין דה הרטוך יגיד מה קורה כאשר מיישמים רק 60%?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
תשאל את היועצים המשפטיים אחר כך. אני חוזרת ואומרת שזו היתה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שאני חושבת – תרשו לי לומר כאן, והוא לא צריך לקבל ציונים ממני – שהיא נעשתה בשכל רב, מתוך אותה תפיסה ואותה ראייה שמה שלא היה כלול במשך 50 שנה, אי אפשר פתאום לכפות הר כגיגית בשנה אחת. זה לא דבר שהוא סביר, וצריך לתת את פרק הזמן הנדרש לצורך ההתארגנות.

אגב, חוות הדעת הזאת גם של עורך דין דה הרטוך וגם של היועץ המשפטי לממשלה לגבי ההדרגתיות של התחולה, התקבלו תוך כדי שנת הלימודים. ממילא לא ניתן היה ליישם אותן בעניין הזה של הזיקה במהלך שנת הלימודים תשס"ד, ולכן אנחנו מדברים החל משנת תשס"ה. זה מה שמחייב את כולנו, על-פי אותן פסיקות משפטיות, שכולנו כפופים אליהן ומחויבים אליהן.

במהלך תשס"ד, כאמור, בתי הספר כולם, כל אלה שבחינוך המוכר והרשמי כמובן, לרבות אלה שנמצאים בשני הזרמים, העצמאי ומעיין החינוך התורני, החלו ללמד על פי אותה תוכנית ליבה שעליה מדובר. אני מציעה לעצמנו ולכל חברי הכנסת שיושבים כאן לא להתחיל לצטט מה אמרו רבנים כאלה ואחרים, אלא לבדוק את המציאות בשטח לגופו של עניין. אני רוצה כאן להדגיש, שאני לא רק שלא רואה את עצמי פטורה מהחלת תוכנית ליבה בכל הזרמים, אלא אדרבה, אני חושבת שזה דבר חשוב מאין כמוהו. אני חושבת שבכך יועילו גם שני הזרמים שבהם מדובר לקהילתם, בכך שלפחות החלק המרכזי – אותה תוכנית יסוד, אותה תוכנית ליבה – יילמד על-ידי תלמידיהם, ובכך תבוא תועלת למדינת ישראל וגם לקהילות עצמן.

אבל יכול להיות – וצריך באמת לתת על כך את הדעת - שיש דברים שאי אפשר לומר אותם בפומבי. אולי יש דברים שאי אפשר לעמוד בראש חוצות ולומר אותם, ואולי אפילו צריך לומר במונחים שלהם את ההפך, אבל בפועל, כאשר בוחנים אותם, הם אכן מתבצעים ומיושמים. לכן אני מציעה לא להיגרר ולהתחיל לצטט מה אומרים רבנים, אלא לראות את המציאות ואת העובדות. מייד יינתנו הנתונים כהווייתם, לאחר שנבדקו על-ידי המשרד בבתי הספר.
משה גפני
גברתי השרה, האם הדיון של תוכנית הליבה זה על החינוך החרדי?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
לא, אמרתי מראש שממש לא.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת גפני, אתה לא היית בתחילת הדיון.
משה גפני
זה בגלל הקואליציה... אני לא בקואליציה, אבל רציתי לבדוק אם אתם תישארו בקואליציה אם ינהלו אתנו משא ומתן.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת גפני, אתה לא היית פה בתחילת הדיון.
משה גפני
אתם מוכנים לשבת אתנו בקואליציה בגלל שאנחנו אשכנזים ולא ספרדים?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
בדוח ועדת דברת שכולנו מכירים יש גם אמירה ברורה ביותר, חדה ונחרצת לגבי החלת תוכנית ליבה ולגבי הזיקה שבין תוכנית הליבה לבין התקצוב. כפי שהודעתי כבר פעמים רבות, אנחנו מחויבים ליישם את דוח דברת על חלקיו השונים, בוודאי ובוודאי את הסעיף הזה.

למען הגילוי הנאות – יש צורך שחברי ועדת החינוך והתרבות יידעו גם את זה - לפני חודשים אחדים, אולי כמעט שנה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון על ידי ארגון המורים העל-יסודיים. בעתירתו, מבקש ארגון המורים העל-יסודי שבית המשפט יפסוק שיש להחיל תוכנית ליבה על כל בתי הספר, גם בחינוך העל-יסודי.
אורי יהודה אריאל
אני לא מבין, הם פנו ואתם לא הסכמתם, ואז הם הגישו בג"צ?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אנחנו כרגע מחילים תוכנית ליבה רק בחינוך היסודי.
אורי אריאל
אבל למה הם הגישו בג"ץ?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
זאת שאלה טובה. ארגון המורים העל יסודי סבור שהוא צריך לארגן ולנהל גם את מה שהוא לא מופקד עליו.
אורי יהודה אריאל
מקובל במקומותינו...
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
כי הוא כל כך הצליח בנושא של העל-יסודי... אנחנו השבנו אז לבג"צ, שאכן יש בכוונתנו להחיל תוכנית ליבה גם על בתי הספר העל-יסודיים. אנחנו השבנו שמכיוון שרק השנה התחלנו, למעשה, בהחלת תוכנית ליבה בבתי הספר היסודיים, דרוש עוד זמן כדי לראות קודם כל איך היא עובדת וכדי לגבש תוכנית ליבה שעדיין לא גובשה לגבי בתי-הספר העל-יסודיים. שם, אין צורך לומר, זה אפילו מורכב יותר ומסובך יותר. אנחנו הודענו לבג"צ שזה ייקח לנו כשלוש שנים, אם אינני טועה, להגיע לשלב שבו אנחנו נוכל להתחיל בהחלת תוכנית ליבה, אבל אנחנו אמרנו באופן הברור ביותר שלא נוכל לעשות זאת עכשיו. בית המשפט קבע שבתום שישה חודשים אנחנו נצטרך לבוא לבית המשפט ולדווח. הדיון הזה יתקיים בסוף החודש. אנו מכינים תשובה לבג"צ ממש בימים אלה יחד עם הפרקליטות, וכאמור בסוף החודש יתקיים דיון נוסף בבג"צ בעניין הזה. אני אומרת את הדברים כדי להבהיר אותם.

למעשה, אני סיימתי את דברי הפתיחה שלי. חבר הכנסת שלגי, אני מציעה שיינתנו הנתונים לגבי הבדיקה שנערכה במהלך שנת הלימודים והנתונים שיש בידינו על בתי הספר של הרשתות של המוכר שאינו רשמי, מה שמעניין כאן את כל חברי הוועדה באופן קצת חריג הייתי אומרת, ואמרתי את זה בפתח דבריי.
משה גפני
אני חבר ועדה, וזה ממש לא מעניין אותי...
היו"ר אילן שלגי
לפני דבריו של פרופסור כץ, אני אאפשר לחברי כנסת להתייחס בקצרה ולשאול שאלות, שאחר כך יוכלו גם אנשי משרד החינוך להתייחס אליהן.
אורי יהודה אריאל
ראשית, אני ממש מתפעל מהעקביות ותשומת הלב לעניין הזה. מכיוון שכל נושאי התקציב לפתיחת שנת הלימודים ולהשכלה הגבוהה כבר סודרו, אני חושב שראוי שגם בשבוע הבא נקדיש לזה ישיבה מיוחדת.
היו"ר אילן שלגי
בעוד שבועיים בדיוק, ב-28 בחודש, תהיה אתנו שוב השרה לדיון בנושא של ההשכלה הגבוהה.
משה גפני
גם עם ארגון המורים העל יסודיים נגמר המשא ומתן והכל בסדר...
אורי יהודה אריאל
הגברת לבנה אברמוביץ, האם נקבל סקירה על כל המגזרים, נניח הבדואי והדרוזי? כי אם לא, יש לי הצעה לסדר. אם כן, אז זה בסדר. האם את יכולה לתת לנו היום סקירה?
לבנה אברמוביץ
ממש לא.
אורי יהודה אריאל
יש לי הצעה לסדר, ואני גם מבקש להצביע עליה. יש לי בקשה שהישיבה הזאת תידחה. "האפליה לטובה" שלך של המגזר החרדי, שכל פעם עוסקים בו אבל לא מתעניינים במגזרים אחרים, אני לא חושב שהיא בסדר. אני הערתי על זה כמה פעמים. אמרתי בסדר, אם מדברים על ליבה – אז מדברים על ליבה, אז נא לפרוס הכל ויהיה דיון על הכל. היינו בסיור מאלף ביישובים הלא מוכרים במגזר הבדואי. אני לא הבנתי ששם מתעסקים דווקא עם הליבה, אבל הייתי רוצה לקבל דיווח.

מכיוון שכנראה אי אפשר למסור פה נתונים מלאים על הכל והמ.מ.מ - בשונה מפעמים קודמות - לא הספיק להכין את החומר, ויסלחו לי השרה והמנכ"לית וכל מי שבא לפה, אבל אני מבקש לקיים הצבעה על דחיית הדיון.
היו"ר אילן שלגי
הוועדה הזאת קיימה 280 ישיבות, מהן עסקנו בליבה בשלוש או בארבע ישיבות.
יהודית גידלי
זאת הישיבה השלישית בנושא.
היו"ר אילן שלגי
אז בבקשה אל תוציאו דברים מפרופורציה, ותטענו שכאילו רק בזה אנחנו עוסקים.
אורי אריאל
אני שיבחתי אותך על זה, וכשיקראו את הפרוטוקול בעוד 50 שנה, אף אחד לא יוכל לומר שלא.
היו"ר אילן שלגי
בוודאי שאין פה הגזמה בנושא מסוים. יחד עם זה, זה נושא מאוד כבד, וראוי שוועדת החינוך והתרבות תתייחס לעניין.
אורי יהודה אריאל
אבל אתה לא עונה לי. בידידות אני אומר לך שאני לא נגד הדיון.
היו"ר אילן שלגי
בסך הכל התכנסנו פה בפורום מאוד מכובד, בהשתתפות השרה וצמרת משרד החינוך והתרבות. לכן זה אפילו לא מכובד שאנחנו נצביע על האפשרות שנדחה את הדיון. אולי נדחה את ההחלטות, זה דבר אחר.
אורי אריאל
אתה לא עונה לי.
גילה פינקלשטיין
זה באמת דיון חשוב. אני רוצה לומר יישר כוח לשרה ולמנכ"לית, שאחרי כל כך הרבה שנים שלא יישמו את הנושא של הליבה, סוף סוף מדברים על זה. יש לי בקשה מיוחדת לשרה, שאמרה שהיא מעריכה שייקח כשלוש שנים עד שתהיה ליבה לעל-יסודי. כמנהלת בעל-יסודי לשעבר, אני רוצה לשאול האם אפשרי לזרז את היישום. אני מכירה בחשיבות של הליבה. אני יודעת שבבתי ספר שונים בעל-יסודי ברחבי הארץ מלמדים דברים שונים, ולכן חשובה הליבה. האם אפשר לתת לזה תשומת לב יתרה? ברור שדרוש לשם כך שלוש שנים, אבל האם אפשר לקצר את תקופת הזמן? כי אנחנו רואים את החשיבות לכך ביסודי.
רונית תירוש
אני רוצה להסביר לך את התהליך. קיצור לוח הזמנים הזה הוא בלתי אפשרי, ואני הסברתי את זה בזמנו ליועץ המשפטי לשעבר. כדי לקיים ליבה, קודם כל המשרד צריך לקיים דיונים עם כל המגזרים, כי אי אפשר ללכת עם הראש בקיר. אנחנו רוצים להגיע לליבה שכולם יקבלו אותה על עצמם, והיא תהיה מחייבת ומשותפת ונוכל לאכוף אותה. זה שלב הדיונים. המזכירות הפדגוגית עברה לפחות שנה וחצי של דיונים מהירים ואינטנסיביים. בגלל הבג"צ היינו לחוצים ורצינו להספיק. משהחלטנו מה היא הליבה, צריך לפרסם אותה. במגזר הממלכתי יש תוכניות לימודים, יש ספרי לימוד והמורים לא צריכים הכשרה. מגזרים שלא עשו את הדברים הללו, צריך גם להנפיק חומרי למידה, שזה ספרי לימוד וערכות. לאחר מכן צריך להכשיר מורים, ואת יודעת במה זה כרוך.
היו"ר אילן שלגי
אני שאלתי על זה בפתיחת דבריי, ואני מקווה שנשמע על זה.
רונית תירוש
חברת הכנסת פינקלשטיין ביקשה לקצר את לוח הזמנים. אני רואה מה קורה עם התמקצעות מורים במתמטיקה, זה לא מקצוע חדש, לא מדובר בשיטות חדשות ולא בתוכנית חדשה. מדובר באלפי מורים. לוקח לי שנים למקצע אותם בהשתלמויות, ופה אני מדברת על מגזר שלפחות חלק מהתכנים לא לימד, ואולי חלק מהמקצועות לא לימד, וממש צריכים לבנות דברים מחדש, כך שזה תהליך. זאת חוכמה קטנה להגיד שאנחנו מנחילים ליבה, אבל כשאני אבוא לבדוק את זה בשטח, על מי אני אלין כשאין להם מורים? צריך לגייס מורים ולהכשיר אותם, וזה עוד אחרי שגמרנו את כל הדיונים, החלטנו מהי הליבה והכנו אפילו חומרי למידה וספרי לימוד. זה תהליך מאוד ארוך.
רוני בריזון
גברתי השרה, מוריי ורבותיי, אני באמת לא רוצה להרחיב, כי לא באתי היום לקנטר ולא להתקנטר. אני באמת רוצה לשמוע את המומחים, את הפרופסור כץ ואת הגברת אברמוביץ, לגבי מה שקורה בשטח, ולכן לא אאריך ולא אעלה נושאים קונטרוברסליים. אני רוצה לשמוע את העוסקים במלאכה.
משה גפני
זה נכון שזאת ישיבה שלישית בנושא של הליבה, אבל בוועדת החינוך והתרבות דנים הרבה מאוד על הליבה, הרבה מאוד. מעברים לדיונים הפורמליים על תוכנית הליבה שאליהם מגיעים השרה, המנכ"לית, מנהלי האגפים ויושב ראש המזכירות הפדגוגית, מדברים על זה הרבה, אבל כל הזמן מדברים על החינוך החרדי.

אני מצטרף למה שאמר חבר הכנסת אריאל. אני לא שמעתי מילה לגבי מה שקורה עם תוכנית הליבה בבתי הספר הדמוקרטיים, בבתי הספר לאומניות, בבתי הספר הממלכתיים. אדוני היושב ראש, אין דיון על הנושא של הליבה, אלא רק בנושא הזה של החינוך החרדי. גם חבר הכנסת בריזון, מה הוא אומר שהוא בא לשמוע בתמימות כזאת? הוא בא לשמוע מה קורה בחינוך החרדי.
היו"ר אילן שלגי
גם הבג"צ רצה לשמוע מה קורה עם זה. יש בעיה עם זה.
יוסי שריד
הוא שואל למה. אני גם כן שואל למה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אנחנו דנו פה כמה פעמים על מצבה של מערכת החינוך במדינת ישראל. בעיית הבעיות לא היתה בחינוך החרדי. בעיית הבעיות היתה בחינוך הממלכתי, אז למה אתה מדבר כל היום על הליבה בחינוך החרדי, זאת הבעיה?

עורך דין דה-הרטוך ממשרד המשפטים, אני מבקש לדעת מה קורה בבית ספר, נניח של החינוך העצמאי של אחת הרשתות, מעיין החינוך התורני, שמלמד לא עלינו 60% ליבה, מה התקצוב שלו.
משולם נהרי
יש דבר כזה?
משה גפני
אין, אבל אני שואל תיאורטית. זו שאלה אקדמי. הכל אקדמי, לא יוצא מהדיונים האלה שום דבר.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת גפני, זאת שאלה שאני שאלתי בהערת ביניים קודם. באמת נשמח לשמוע תשובה לכך.
אמנון דה הרטוך
ההוראה של העניין בחוק יסודות התקציב קובעת שתמיכת המדינה בשני תאגידי – ואני מדגיש תאגידים ולא רשתות, כי המינוח רשתות לא מופיע בחוק – מעיין החינוך התורני והמרכז החינוך העצמאי, להבדיל ממוסדות החינוך שאינו רשמי האחרים, הם יתוקצבו על פי אמות מידה שוויוניות ודומות לכלל ילדי ישראל, ואני לא מדייק בניסוח.
אם עד לפני שנה פרשנותו המשפטית של משרד החינוך היתה שאמות מידה לכלל ילדי ישראל משמען שהתמיכה באותן שתי רשתות, שני תאגידים, תהיה בסדר גודל של 100%, הרי גם לפני דוח ועדת שושני, וקל וחומר לאחריו, הפרשנות של משרד המשפטים – שבסופו של דבר התקבלה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה - היתה שאמנם הכספים יינתנו על פי אותן אמות מידה שוויוניות כמו כלל ילדי ישראל, לאמור אם יש הוראה של 100% תוכנית ליבה, אותן רשתות זכאיות לקבל 100%, וזאת להבדיל מגופי חינוך מוכר שאינו רשמי אחרים, שגם אם הם מלמדים 100% ליבה, הם אינם זכאים לכך. זאת ההעדפה הפוטנציאלית שהמחוקק העניק לשני התאגידים האלה.

אבל מכיוון שישנה אפשרות, ולו תיאורטית, שבשני תאגידים אלה כמות תוכנית הליבה תהיה פחותה מ-100%, באופן עקרוני זה אומר שאותם שני תאגידים צריכים לקבל בהתאם לכמות תוכנית הליבה שהם נותנים. ישירות לשאלתו של חבר הכנסת גפני, ככל שהדבר אפשרי מבחינה מעשית – ואני לא רואה קושי מעשי בכך - אם שני התאגידים מלמדים 60% תוכנית ליבה, הם צריכים לקבל 60% תקציב. אם הם מלמדים 55%, הם צריכים לקבל 55%.
היו"ר אילן שלגי
ופחות מ-55%, הם יקבלו גם כן 55% תקצוב.
אמנון דה הרטוך
נכון. נדמה לי שגם הקביעה של ועדת שושני היתה שמוסדות הפטור, שאף אולי אינם מחויבים בתוכנית הליבה באופן ממשי, הם מלמדים אפילו פחות מ-55%, ההחלטה – שאגב צריך לומר שהיא אינה מחויבת על-פי החוק, אבל שרת החינוך זכאית לקבוע שהם יקבלו מכל מקום 55% תקצוב. בוודאי שדינם של אותם שני תאגידים לא צריך להיות גרוע מדינם של אותם גופי פטור.
יעקב כץ
אני אדבר על התהליך של קביעת תוכנית ליבה, כיצד אנחנו קובעים את המסגרת, כיצד אנחנו קובעים את התוכנית, כיצד אנחנו קובעים את התכנים בתוך התוכנית, וכיצד אנחנו לאחר מכן מטמיעים את התכנים הללו במוסדות החינוך.

אני האמנתי – ואני חושב שזאת הדרך הנכונה - שצריך לעשות הכל בהידברות, ולא לקבוע דברים שרירותיים, לא על החינוך הממלכתי, הממלכתי-הדתי ועל הסקטורים האחרים. רצינו להגיע למצב, שעד כמה שאפשר, הליבה תבטא אינטרסים משותפים מבחינה חינוכית של כלל תלמידי המדינה, כלל מערכת החינוך, ולכן ההידברות הזאת היא מורכבת וארוכת טווח, ואי אפשר לעשות אותה ביומיים או בשלושה ימים. עשינו את זה במשך שנה וחצי, על מנת להגיע עם כל הגורמים - הממלכתי, הממלכתי-הדתי, הממלכתי הערבי, הדרוזי, הבדואי, הצ'רקסי והחינוך המוכר שאינו רשמי, וגם מוסדות הפטור - להסכמות מה יהווה את תוכנית הליבה מבחינת המסגרת. את זה עשינו לפני שנה ושנתיים, והדברים פורסמו בחוזר המנכ"ל ביוני 2003, על בסיס מקצועות ושעות שצריך להקדיש לכל מקצוע ומקצוע ולכל מגזר ומגזר. הפרסום הזה, הוראתו הוחלה במערכת החינוך החל מראשית שנת הלימודים הנוכחית תשס"ד שהסתיימה.

בו זמנית, אנחנו גם כן בתהליך ארוך יותר חייבים לקבוע את הליבה של כל מקצוע, לא רק את ליבת המקצועות, אלא הליבה של כל מקצוע. זה גם כן תהליך ארוך. יש ועדות מקצוע במשרד החינוך, למשל מתמטיקה, תנ"ך, היסטוריה, אזרחות, אנגלית. כל המקצועות קיבלו הוראה לזהות את הליבה של כל מקצוע, כמובן בהתבסס על תוכנית הלימודים של המקצוע. תוכנית הלימודים כוללת 100% מהתוכנית, הליבה פחות או יותר 50%, 40%-60% מהתוכנית, תלוי כמובן בכיתה. אני מדבר כמובן על בית הספר היסודי.

גם כאן אנחנו הרחבנו את מעגל המשתתפים בדיונים, מעבר לחינוך הממלכתי והממלכתי-הדתי, וגם נציגים פדגוגיים מהחינוך המוכר שאינו רשמי, על כל הסקטורים שלו, השתתפו. לפניי על השולחן תוכניות הלימודים של כל המגזרים: הממלכתי, הממלכתי-דתי, מעיין החינוך התורני, החינוך העצמאי. אנחנו בשלב זה, דרך ועדות המקצוע, וגם בהתייחס להמלצות של כוח המשימה הלאומי לגבי הצורך בליבה וגם האפשרות שיהיו חלקים דיפרנציאליים – וזה גם בא לידי ביטוי במכתב שלך, כדי שלא נחייב סקטור זה או אחר להתייחס לדברים שמבחינה אידיאולוגית או אמונית לא יכולים לקבל.
היו"ר אילן שלגי
כתבתי שאני לא דורש שבמגזר החרדי ילמדו את תורת דרווין.
אברהם יוסף לייזרזון
אני מלא התפעלות שאתה לא דורש את זה.
משה גפני
אתה לא דורש, אבל זה שיבוא אחריך ידרוש.
רוני בריזון
מה רע בתורת דרווין?
משה גפני
אם חבר הכנסת רוני בריזון היה שר החינוך, הוא לא היה דורש?
רוני בריזון
בוודאי שהייתי דורש. תורה כמו כל תורה אחרת, תורה היא ולימוד היא צריכה.
משה גפני
חבר הכנסת בריזון אמר שאם הוא היה שר החינוך הוא היה מחייב בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני ללמד את דרווין.
רוני בריזון
זו תורת האבולוציה, מה רע בתורת אבולוציה? תורה ככל התורות, מה רע בה?
משה גפני
לכן אמרתי שהיום דורשים את מסגרת הלימודים בליבה, והדור הבא ידרוש ללמוד דרווין. זה בסדר, אני לא מתווכח על זה בכלל, אני באמת רואה שהאדם יצא מהקוף...
היו"ר אילן שלגי
פרופסור כץ, היות ונכנסת לעניין הספרים, האם הספרים כבר מוכנים? כי אני מניח שהם שונים במעיין החינוך ו/או בחינוך העצמאי מאשר בממלכתי. האם יש ספרי לימוד למעיין החינוך ולחינוך העצמאי?
יעקב כץ
קודם כל, יש תוכניות לימודים לכל מגזר ומגזר. ספרי לימוד בוודאי שיש. אגב, הערה כללית, אנחנו לא קובעים שיהיה ספר לימוד אחד בכל מקצוע, יש גישה פלורליסטית. נפגענו מכך שיצרנו שיטה מונוליטית בקריאה ובמתמטיקה. הרי אנחנו דנים בזה גם פה.
היו"ר אילן שלגי
מה שמטריד זה שמא אין אף ספר.
יעקב כץ
בוודאי שיש ספרים. גם בחינוך הממלכתי, הממלכתי-הדתי, החינוך המוכר שאינו רשמי יש ספרי לימוד. מה שאנחנו עושים עכשיו בוועדות המקצוע, בהידברות, זה לנסות לדלות מתוך תוכניות הלימודים את ה-50% המוסכמים כליבה, על מנת שנוכל לאחר מכן לפרסם תוכנית שהיא תוכנית הליבה הממוקדת המפוקסת עם ספרי לימוד ועם הוראות ברורות במתמטיקה, באנגלית, בביולוגיה, באזרחות.
משולם נהרי
למה צריך לקיים דיון על הליבה? מה שאמרנו אז לא טוב?
היו"ר אילן שלגי
אתה רואה שבינתיים המשרד הכין תוכניות, ספרים ועוד מעט נשמע על השתלמויות.
משולם נהרי
כל היום מדברים על הליבה. חשבתי שיש משהו חדש, אותם דברים שנאמרו אז נאמרים היום. כמה אפשר ללעוס את זה?
רוני בריזון
חרדת הליבה שפה...
משה גפני
טוב שאתה אומר שיש בחינוך החרדי ספרים...
היו"ר אילן שלגי
יש ספרים בתוכנית הליבה במוכר שאינו רשמי?
משולם נהרי
לא, לומדים בעל פה...אתה מאמין שלומדים בעל פה? הלוואי שהיו לומדים בעל פה.
משה גפני
יש ספרים בחינוך החרדי...טוב שבאתי.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אם אני לא טועה, כדי לחדד את הדברים ולהעמיד אותם על דיוקם, יש כאן שני סוגים של ספרים. סוג אחד - ספרים שמודפסים על פי תוכניות הלימודים של המשרד. כפי שאמר פרופסור כץ, אנחנו פלורליסטים בעניין הזה, ולא מחייבים ספר לימוד כזה או אחר. כל עוד הספרים שמודפסים הם לבחירתו של מנהל או מורה, הם עונים על תוכניות הלימודים של המשרד. מתוך הספרים האלה, יש ספרים שבשני הזרמים, או בחינוך המוכר שאינו רשמי, מחליטים להשתמש בהם. יש סוג נוסף של ספרים שתואמים מבחינתנו גם את תוכנית הליבה, ואלה ספרים שברשתות עצמן, בהיותן גופים עצמם, מדפיסים אותם בלעדינו, אבל הם עונים על אותו קנה מידה של פלורליזם בדיוק כפי שאנחנו רואים אותו. אין שום סיבה לפסול ספר לימוד אחד, או להגיד להם שהם לא יכינו ספרים משלהם כי הם חייבים להשתמש בספר אחר, כל עוד זה עונה על מה שצריך.

לכן, לטובת חבר הכנסת גפני וכמובן שאר חברי הוועדה - כי ניתן היה אולי להשתמע משהו שונה - לא מדובר כאן בספרים שמשרד החינוך מדפיס עבור החינוך העצמאי או מעיין החינוך התורני. לא על זה מדובר כאן. יש מגוון של ספרים בשוק, שמתוכו ניתן לבחור, וגם בוחרים למיטב ידיעתנו, וזה מה שאומרים לי לבנה אברמוביץ וגם פרופסור כץ. יש גם ספרים שמודפסים באופן קונקרטי, ואפשר להבין שיש ספרי לימוד שיש בהם תמונות שלא מתאימות למגזר הזה.
היו"ר אילן שלגי
פרופסור כץ, יש ספרים להוראת האנגלית בכיתה ה' במעיין החינוך התורני?
יעקב כץ
כן, מלמדים אנגלית במעיין החינוך התורני.
היו"ר אילן שלגי
ויש ספרים?
יעקב כץ
כן, בוודאי.
היו"ר אילן שלגי
ובחינוך העצמאי?
יעקב כץ
בחינוך העצמאי, במקומות שמלמדים אנגלית, בוודאי שיש ספרים.
היו"ר אילן שלגי
אני מקבל את דבריך.
יוסי שריד
פרופסור כץ, האם זה נכון לומר שבעצם לא קרה שום דבר בפועל, והמשרד החליט שבמקום שתהיה תוכנית ליבה ובמקום שהוא יכין תוכנית ליבה, הוא פשוט ייקח את המצב בשטח כפי שהוא, והוא יאמר שהמצב בשטח זו בעצם תוכנית הליבה, אבל בעצם בפועל שום ספר לא יצא, שום חוברת לא יצאה, שום שעה לא השתנתה, שום דבר לא קרה? ובמקום ללכת לאיזשהו מאבק – ואני יכול להבין את זה, אם כי לא לקבל את זה - החליטו לראות מה יש שם, אז מצאו קצת אנגלית ומצאו קצת טבע, ואמרו שזאת תוכנית הליבה?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אנחנו לא זוללי חרדים. חבר הכנסת שריד אמר "במקום ללכת למאבק", ואנחנו לא מחפשי מאבק. יכול להיות שיש מי שמחפש מאבק.
יוסי שריד
אבל זה תיאור המצב.
היו"ר אילן שלגי
גם אתם שמעתם פה את דבריו של נציג משרד המשפטים, שאמר שאם היישום הוא 60%, התקצוב יהיה 60%. צריך למדוד את זה.
יוסי שריד
אני אומר את זה על סמך מה שאני רואה פה. משרד החינוך החליט להכריז על המצב הקיים כאילו הוא מספק ומניח את הדעת.
היו"ר אילן שלגי
קודם כל צריך לראות מה מלמדים.
יוסי שריד
אני פשוט עובר פה על חומר.
משה גפני
היות ואני בוגר של החינוך העצמאי, אני מודיע לך שאני למדתי לפני שנים – ואני לא מדבר על היום, שזה ודאי - את כל תוכנית הליבה. אמרתי את זה בדיונים בוועדת החינוך והתרבות הרבה מאוד פעמים. משרד החינוך לא עושה טובה לאף אחד לגבי נושא הספרים, מכיוון שאותו חוק יסודות התקציב אומר, בין יתר הדברים בסעיף מיוחד, שיישמר אופיו העצמאי של החינוך החרדי.
היו"ר אילן שלגי
זה בסדר, תלמד אנגלית בספר שלך.
משה גפני
החוק מחייב את משרד החינוך, כמובן, לעמוד בתכנים ובתקנים, כמו שאמרה השרה, אבל את הספרים ואת תוכנית הלימודים קובע החינוך החרדי. בגלל זה הוא לא ממלכתי, כי העצמאות היא פדגוגית. העצמאות הפדגוגית קיימת בחוק. לכן בחינוך העצמאי לומדים את תוכנית הליבה. אם כך, על מה המאבק? זה מה שחבר הכנסת שריד העיר. המאבק הוא פשוט מאוד. מכיוון שהחוק אומר שהחינוך העצמאי עצמאי מבחינת תכניו, אנחנו מאוד חוששים ממה שאמר עכשיו, לשמחתי הרבה, חבר הכנסת בריזון בפה מלא, וזה רשום בפרוטוקול, ואמרתי את זה גם ליועץ המשפטי לממשלה. אמר היועץ המשפטי לממשלה, אכן נכון – ויאשר את זה עורך דין דה הרטוך שהיה נוכח בפגישה - שאין אפשרות בחוק, והחוק גם לא מתכוון לעשות את זה, להתערב בחינוך במערכת החינוך החרדית. למה אנחנו מתנגדים לזה? הרי אנחנו לומדים את הליבה. בגלל חבר הכנסת בריזון, בגלל שאנחנו יודעים שהוא עלול להיות מחר שר החינוך הבא ולהגיד "תלמדו גם דרווין", אם יבוא היועץ המשפטי הבא ויגיד לחבר כנסת בריזון הבא שהוא לא יכול לעשות זאת על פי החוק, הוא גם ישנה את החוק, ולכן אנחנו מתנגדים. טוב שאמרת את זה, חבר הכנסת בריזון.

הרב לייזרזון, אמרתי לך שהקיצוניים אצלנו צודקים, אסור להסכים איתם על שום דבר. טוב שיש חבר הכנסת בריזון. אם הוא לא היה, היינו ממציאים אותו.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
מונח לפניי מכתב שקיבלה מנכ"לית המשרד לפני ימים אחדים מראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, תת אלוף אבי זמיר, באכ"א. כותרתו "ציוני בגרות למועמדים למסלול העתודה האקדמית בצה"ל", ובו כתוב:

"1. מדי שנה קיבלנו, בצה"ל את ציוני הבגרות של המועמדים למסלול העתודה האקדמית במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר.

2. ציוני הבגרות של מועמדים אלו הועברו אלינו ישירות על-ידי אגף הבחינות במשרדך, מבעוד מועד, לאור הצורך בהעברתם למוסדות להשכלה גבוהה לבחינת הקבילות האקדמית של המועמדים.

3. היום הסתבר לי, כי השנה מסתמנת בעיה לאור העיצומים הננקטים על ידי ארגון המורים העל-יסודי, שאינם מעבירים את ציוני המגן לתלמידים.

4. עיכוב בקבלת תוצאות הבגרויות של המועמדים למסלול העתודה האקדמית יגרום לנזק רב למסלול זה ולצה"ל, שכן פתיחת שנת הלימודים האקדמית סמוכה מאוד לעיתוי קבלת ציוני הבגרות.

5. זאת ועוד, ללא ציוני הבגרויות של המועמדים ייפגעו גם מסלולי הלימודים לי"ג-י"ד.

השנה יזמנו עם משרדך (המנהל למדע וטכנולוגיה) תוכניות לימודים חדשות בשיתוף המכללות הטכנולוגיות.

אחד מתנאי הקבלה...הנם תוצאות מבחני הבגרות והזכאות לתעודת בגרות.

6. לסיכום, הקבלה לתוכניות הלימודים באקדמיה ובמכללות טכנולוגיות, כשתחילת הלימודים בחודש אוקטובר, מותנית בתוצאות הבגרות.

לא ניתן להשלים עם דחייה בקבלת התוצאות!


7. אבקש לסייע ולהתערב לגבי אוכלוסיית המועמדים לעתודה האקדמית ולמועמדי י"ג-י"ד.

כמו כן, אבקשך לעדכני מהם דרכי הפעולה הנדרשים עוד למניעת הנזק".
משה גפני
על זה באמת צריך לקיים דיון, זה באמת נושא רציני.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
חבר הכנסת שלגי, אני פונה אליך, ומבקשת שיחד אתך ועם הוועדה ייעשה כאן מעשה. לצערי הרב, זה במסגרת העיצומים שננקטים על-ידי ארגון המורים העל-יסודי. אני לא כופרת בזכותם לנקוט בעיצומים. זו זכותו של איגוד מקצועי ושל ארגון המורים העל-יסודיים בכלל זה. אבל בין זה ובין פגיעה באינטרסים לאומיים ממדרגה ראשונה - כשמדובר כאן על החלטה את מי ניתן לקבל לעתודה האקדמית, זו פגיעה קשה, זה ביטול של מחזור לעתודה האקדמית לצה"ל - אני חושבת שהמרחק הוא גדול מאוד. אם לא תהיה ברירה, נפנה לבית דין לעבודה. אני מבקשת כאן להעיר את תשומת לבה של הוועדה.
משה גפני
על זה היה צריך לקיים היום דיון בוועדה. זה דבר כואב.
היו"ר אילן שלגי
לפני שבוע קיימנו כאן דיון. מר ארז, טוב שאתה היום כאן אתנו, כי קיימנו בוועדה דיון – והיתה כאן מנכ"לית המשרד – בנושא של הסכסוך המתמשך ובעיצומים של ארגון המורים העל יסודיים. באותו דיון קראנו לארגון המורים העל יסודיים לחדול מן העיצומים. אנחנו לא שמענו שמשהו השתנה מאז. אדרבה, אנחנו שומעים שבפגישה שהיתה אתמול הדברים לא הסתייעו. מי שנפגע כאן, כפי שפה הבהירה השרה, זה התלמידים הבוגרים, בעיקר העתודאים, אבל לא רק הם. ישנם תלמידים נוספים בוגרי המערכת שאמורים להתחיל את שנת הלימודים האקדמית, והם לא התגייסו לצה"ל מסיבות בריאותיות, או שהם בני מיעוטים. כמובן שגם צה"ל נפגע כאשר העתודאים לא יכולים לקבל את הציונים המלאים והמשוקללים. מר ארז, כבר פנינו אליכם לפני שבוע בעניין הזה. אנחנו ממש מוחים על זה שאתם פוגעים בתלמידי ישראל.
משה גפני
אבל אנחנו סיכמנו בשבוע שעבר שאנחנו נקיים אחרי שבוע ישיבת עדכון כדי לדעת מה קרה.
היו"ר אילן שלגי
נכון, אבל אנחנו מדברים על זה היום.
משה גפני
אז הדיון הוא עכשיו על השביתה? יש פה דברים רציניים במערכת החינוך, לא ליצנות.
היו"ר אילן שלגי
ליושב ראש מותר לשנות את סדר היום לחלק מהישיבה. קבענו לפני שבוע שנחזור לזה בעוד שבוע, אז בבקשה, מה גם שהיום נמצאת אתנו השרה. אני מבין שאתמול בערב התקיים דיון, שבמקום להביא לתוצאה שאנחנו קראנו לה, הוא הביא לתוצאה אחרת. זה באמת לא ראוי.
אורי יהודה אריאל
אם מותר לי להציע להנהלת משרד החינוך ולעצמנו, הקריאות והפניות זה דבר נהדר. מייד נשמע את מר ארז. אם הם נענים, זה נהדר. אם לא, אני לא רוצה לקרוא עוד פעם לעוד ישיבה, יש בית דין לעבודה. אני מציע שפעם אחת יישבר העניין הזה. הרי עוד לא הגענו לתקציב. אם זה לא נפתר לגבי אלה שמתגייסים לצה"ל, חבל על הזמן ועל כל הדיבורים.
קריאה
"הלכה" שנה.
אורי אריאל
יכול להיות שהם מוכנים להיענות לזה, ושהכל יהיה בסדר.
היו"ר אילן שלגי
אני רוצה להאמין שלפחות לגבי עניין הפגיעה בתלמידים, ארגון המורים ייענה. לגבי שאר הדברים, אולי יש עוד זמן ועוד קצת מקום להמתנה עד שיגיעו דברים לפתרונם.
יוסי שריד
אתה מכיר מאבק מקצועי של ארגון מורים שלא פוגע בתלמידים? אני לא מכיר.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אבל אלה לא כל הדברים שנאמרו בישיבה. עם כל הכבוד, אחד הדברים שנאמרו בישיבה זה האשמות קשות כלפי הממשלה, שפגעה פגיעה קשה ביותר במערכת החינוך, שכתוצאה מזה יש גם שביתות. לא צריך רק להאשים את המורים. קודם כל צריך להאשים את הממשלה.
היו"ר אילן שלגי
כרגע הנקודה הכואבת היא מצבם של העתודאים.
משה גפני
אבל הממשלה גרמה לזה, וזה מה שנאמר אז בישיבה.
רן ארז
קודם כל, אני רוצה לומר שנמסר לי על תוכן הישיבה הקודמת שנבצר ממני להשתתף בה. על כך גם דיברתי עם אדוני. גם הובא לידיעתי שמנכ"לית המשרד מאוד כעסה עליי שלא באתי, וחששתי מאוד שאני אקבל היום, אם לא אגיע, גם מכתב להורים, ולכן הגעתי.

העיצומים שלנו הם עיצומים בעקבות קיצוץ עמוק ביותר שעשו הממשלה ומשרד החינוך במערכת החינוך העל-יסודי, קיצוץ שעלול לפגוע הרבה יותר בתלמידים מאשר העיצומים שלנו. מדובר בקיצוץ שמביא את התלמידים לכך שילמדו שש שעות פחות בשבוע, שש שעות פחות בשבוע, שממשלת משביתה שביתה יזומה את ילדי ישראל.
היו"ר אילן שלגי
אני אומר לך שוב את עמדתי בעניין הזה. אתם אל תדאגו לתלמידים, זה התפקיד של נבחרי הציבור ושל האחראים על מערכת החינוך. מותר לכם להביע את דעתכם, אבל אתם בעניין הזה לכל היותר יועצים. אתם תייצגו את המורים, אל תדאגו לתלמידים.
רן ארז
לצערי הרב, אני לא יכול להסכים עם אדוני. אתה בוודאי לא היית מצפה מרופא, שנגמרה לו האנטיביוטיקה בבית חולים שישתוק ויטפל בזיהומים באקמול, או שמהנדס ימשיך לבנות בית בלי מלט וישתוק. יש לכל אחד מצפון מקצועי ואחריות מקצועית להיאבק על כך שעבודתו לא תהיה פלסתר. אותו דבר לגבינו כמורים וכמחנכים, ולכן אני לא מקבל את מה שאומר אדוני.

באשר לעיצומים, אני לא קראתי את המכתב, אבל אני שמעתי מה שהקריאה השרה. אומר נציג צה"ל שציוני הבגרות עלולים לפגוע במתגייסים לעתודה. מי מתגייס לעתודה? לעתודה מתגייסים הטובים ביותר. הטובים ביותר לא צריכים ציון מגן. ציון המגן ניתן על מנת לעזור לחלשים. לכן, לבוא ולהגיד שאי-מסירת ציוני המגן עלולה לפגוע במחזור שלם של עתודאים זאת קצת גוזמה, אבל לא זאת הנקודה.
מגלי והבה
אז בואו נבטל אותו.
רן ארז
משרד החינוך דוחה על הסף כל הצעה לפתרון שאנחנו הגשנו. גם אתמול הגשנו הצעות לפתרון, ואני חוזר על זה לפרוטוקול. הצענו שארגון המורים ייתן מתנה למדינת ישראל ולילדי ישראל 32 וחצי מיליון שקל מכספנו, ומשרד החינוך דחה את זה על הסף, כי שמע שאנחנו אמורים להגיש תביעה בנושא אחר נגד משרד החינוך. מה קורה פה? לא רוצים לקחת מאתנו מתנה, כי אנחנו רוצים להגיש תביעה אחרת נגד המשרד? זה בדיוק כמו אותו אדם שברוגז עם החזן ולא אומר קדושה.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
רן ארז, לצערי, אומר דברים שקריים. הוא סירב להצעות במשך חודשים, אנחנו היינו בבית דין לעבודה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אני מוכנה לבוא בעצמי לדיון מיוחד, אם הוועדה תחליט לכנס דיון כזה, כדי לדון גם בשקרים שנאמרים פה כרגע. אני מציעה באופן הברור ביותר לא להיכנס לזה ולחזור לנושא הדיון, משום שאחרת יש לי דברים רבים מאוד לומר על מה שאומר כאן יושב ראש ארגון המורים.
היו"ר אילן שלגי
הזכיר לי חבר הכנסת גפני, שאמרנו שנחזור לנושא בעוד שבוע. כך יהיה, אנחנו נתאם מועד. אני אשמח מאוד אם השרה תוכל לבוא.
משה גפני
במקום הדיון הזה היה צריך לקיים דיון בעניין הזה.
יוסי שריד
אדוני היושב ראש, אני חושב שהאמירה שמורים לא צריכים להתערב, או שלא צריך שיהיה אכפת להם אם מקצצים שש שעות שבועיות היא אמירה שאני לא מקבל אותה, ולכן היא יכולה להיאמר בשמך אבל לא בשמי.
משה גפני
חבר הכנסת שריד, בדיון הקודם נאמרו הדברים האלה. לא כל חברי הוועדה הסכימו לאמירה הזאת.
יוסי שריד
כי היתה פה הודעה בשם הוועדה.
היו"ר אילן שלגי
לא, אמרתי שזאת דעתי.
יוסי שריד
העניין יותר מסובך מכפי שהצגת אותי.
יעקב כץ
בתגובה לשאלה של חבר הכנסת שריד, בהחלט אנחנו הגענו להסכמות על תוכניות הלימודים הקיימות באותם נושאים שקבענו כליבה מתוך הסכמה. כעת, השלב הנוכחי, גם בהתחשב בהמלצות כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בנושא הליבה, אנחנו עובדים גם על ליבת התכנים של כל מקצוע ומקצוע וכל מגזר ומגזר.
יוסי שריד
האם יצא איזשהו חומר לימוד לעניין לימודי הליבה בשנה, שנתיים, שלוש או חמש השנים האחרונות?
יעקב כץ
בחמש השנים האחרונות אינני יודע. בשנה, שנתיים האחרונות בוודאי משדרגים את תוכניות הלימוד.
יוסי שריד
אני לא שאלתי אם משדרגים, כל הזמן זה בשדרוג ובאיגום. אני מדבר על ספר.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
פרופסור כץ עונה על דבר אחר ממה שהוא נשאל. אתה שאלת האם יש ספר לימוד, והוא מדבר על תוכנית לימודים, אז בואו נעשה את ההבחנה.
יוסי שריד
ילדים לא לומדים תוכנית לימודים, ילדים לומדים לימודים.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אבל משרד החינוך לא מוציא ספרים, ואתה יודע את זה.
יוסי שריד
אני לא אמרתי משרד החינוך.
אורי יהודה אריאל
למה שלא תשלח את זה בהוראת קבע לחבר הכנסת שריד, כך שכל ספר שיוצא יגיע לחבר הכנסת שריד?
יוסי שריד
האם זה יהיה נכון לומר, שהאינפורמציה בעיקרה שמרוכזת בידיכם והנתונים שאתם מתבססים עליהם הם נתונים לגבי בנות ולא לגבי בנים? אני אגיד לך למה אני שואל. הכי טוב לקרוא חומרים, כי אתה יודע איפה אתה עומד, כי אחרת זה איגום ואתה טובע שם. אני רואה שהפנייה בחומרים היא בדרך כלל לבנות, וכנראה לא במקרה, זה לא מתוך איזה פמיניזם מושרש.
יעקב כץ
אינני יודע על איזו תוכנית לימודים אתה מדבר כרגע.
יוסי שריד
בטבע למשל.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
בהמשך לשאלתו של חבר הכנסת שריד, מכיוון שיש גם חומרים לבנים, כדי להסיר חשש מחברי הוועדה, בואו נקרא מתוכנית הלימודים את הנושאים בטבע של מרכז החינוך העצמאי. מה לומדים בכיתות ה'? אני קוראת רק נושאים: חום, מצבי צבירה, מים, תחנת הכוח, שלד ושרירים, תורת הקול, נושאים נלווים, גוף האדם, תורת העור. לכיתה ז': מים חיים, מבנה החומר, צמח, חשמל, כימיה וחשמל, עולם היצורים החיים, חום וטמפרטורה. אני חושבת שאלה נושאים מאוד ברורים.
היו"ר אילן שלגי
לייזרזון, האם המורים שלך מלמדים את מה שהשרה הקריאה עכשיו?
אברהם יוסף לייזרזון
זה חומר שנלמד בבתי הספר.
משה גפני
אני למדתי את זה.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
גם כשהם רואים את זה נגד עיניהם, הם לא מאמינים. גם כשיש לו לדייג נגד עיניו, הוא לא מאמין נגד עיניו.
משה גפני
אגב, אני בן, לא בת, ואני למדתי את זה.
היו"ר אילן שלגי
עכשיו אני מבין מה אני רואה.
משה גפני
גברתי השרה, המשרד עושה השתלמויות למורים בחינוך העצמאי על כל הדברים האלה.
היו"ר אילן שלגי
זה מה ששאלתי, אז תגיד.
יעקב כץ
אני בקשר עם הרב לוריא ועם הרב אלבז, והם מבקשים עוד ועוד. לצערי הרב, יש קיצוץ בתקציב, ובזה צריכים לטפל, כדי שנוכל לתת להם עוד השתלמויות במים, בצבירה, בחום ובמתמטיקה.

אגב, כפי שהשרה כבר אמרה, מתאימים את הספרים למגזר, בדרך כלל בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני לוקחים את הספרים בשוק שמשתמשים בהם בחינוך הממלכתי והממלכתי-הדתי, מורידים מהם את העטיפה, מציירים ציור אחר יותר צנוע, ובזה משתמשים בחינוך העצמאי ובמעיין החינוך התורני.
היו"ר אילן שלגי
אתה אומר שיש סיכוי שלגבי שאלתו של חבר הכנסת גפני לעניין תקצוב 60%, אומנם מלמדים 60%.
משה גפני
שאלתי לגבי 605 באופן תיאורטי לגמרי.
היו"ר אילן שלגי
אני חשבתי שאפס אחוז.
יעקב כץ
אני אתייחס להערה האחרונה. קיבלתי מכתב מהרב אלבז, שהוא מנכ"ל המעיין החינוך התורני, ובו שאלה: האם אנחנו נקבל תקצוב של 100% אם אנחנו נלמד 100% ליבה? הפניתי את זה למנהלת הכללית שאמרה שכן. פירושו של דבר שיש התקדמות והתפתחות, ואנחנו מתקרבים לאתוס הזה של אחדות בנושא תוכנית הליבה. יש עוד הרבה מה לתכנן.
לבנה אברמוביץ
כדי לסבר את האוזן על איזה בתי ספר מלמדים 100% מתוכנית הליבה במגזר החרדי, אני אתן נתונים שקיבלנו לאחר בדיקה שנעשתה בשטח על-ידי המפקחים. בחינוך העצמאי יש 196 מוסדות חינוך, בתי ספר. מתוכם מקיימים 100% של תוכנית ליבה 183 מוסדות, 75% מתוכנית הליבה - שישה מוסדות, וישנם שבעה מוסדות שעדיין בספק, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, אנחנו סבורים שהם אולי מקיימים קצת פחות מ-75%, אבל אנחנו עדיין בבדיקה של הדברים. אבל רוב בתי הספר מקיימים 100% של הליבה.
היו"ר אילן שלגי
איך נעשתה הבדיקה? לפי הנתונים ששלחו אליך?
לבנה אברמוביץ
הבדיקה נעשתה על-ידי הפיקוח שיש לנו במשרד החינוך.
היו"ר אילן שלגי
כמה מפקחים יש?
לבנה אברמוביץ
לחינוך היסודי יש לי ארבעה מפקחים, שניים לחינוך העצמאי, אחד למעיין החינוך התורני.
היו"ר אילן שלגי
אני מבין שהם בדקו 190 בתי ספר. את זה עשו שני מפקחים?
לבנה אברמוביץ
אני לא סיימתי את דבריי. המפקחים שלנו נעזרו במדריכים - יש לי גם ימי הדרכה – שלכל אחד מהם יש, כדי לבדוק את זה.

אני חייבת לציין שעשינו מבצע לנושא הזה, כלומר זאת לא היתה עבודה שוטפת ורגילה להיכנס לכל בתי הספר, אלא פשוט עשינו מבצע, בגלל שידענו שצריכים לבדוק בשנה הזאת את תוכנית הליבה יותר לעומק ולראות איפה אנחנו עומדים.
אורי אריאל
הוא רוצה להוסיף לגברת אברמוביץ מפקחים. אתה נגד?
משה גפני
היושב ראש לא רגוע...
היו"ר אילן שלגי
אנחנו שומעים פה שיש יישום מלא בכל בתי הספר, עוד מעט נשמע את הרב לייזרזון מכחיש...
אורי אריאל
נשמע מדבריך – אתה לא אומר את זה – אי אמון במערכת.
היו"ר אילן שלגי
לא, ספק.
משה גפני
למה ספק?
היו"ר אילן שלגי
אני יודע שיש רק שני מפקחים, הרי שמענו את זה מהם. מותר לי לשאול, אני מקבל את הערתך, אבל יש לי ספק.
אורי יהודה אריאל
הרי אתה מקפיד בתוקף שלא נשמע שום דיווח על מגזרים אחרים.
היו"ר אילן שלגי
למה אתה אומר את זה?
אורי אריאל
כי זו דעתי. זו רק דעתי, היא לא מחייבת פה אף אחד. הערתי את זה בפעמים הקודמות. הדיון הזה הוא דיון שלישי בנושא, ולא דאגת שמשרד החינוך יביא לפה איזשהו נתון על מגזר אחר. הבאת את הגברת אברמוביץ, היא מוסרת לך נתונים, ואתה מטיל ספק ביושרם של פקידים בכירים במשרד. אני חושב שאתה גם בדרך כלל נותן אמון. אני מאמין ביושרך כשאתה אומר לרב לייזרזון שאין לך בעיה שיקבלו 100% תקצוב אם יעמדו בתנאים. אני באמת מאמין בזה. אתם כאילו כל הזמן מחפשים התנגשות. לא שאתה רוצה, אבל ככה הדברים מתפרשים, אני חושב לא רק על ידי. למה לך? תקרב בין האנשים. אולי הצלחת לקרב את הליבה. אני חושב שבמידה מסוימת הדיונים שקיימת קירבו את הליבה, אני לא חולק על זה.
משה גפני
מילימטר לא. כל הדיונים האלה מרחיקים כל הזמן.
אורי אריאל
אבל אתה יכול לעשות את זה בנחת רוח.
יוסי שריד
הדיון כאן מתחיל לשאת קצת אופי גרוטסקי. הניתוח שלי למצב העניינים הוא שלפעמים מסתבכים במלחמה ולא יודעים איך לצאת מהמלחמה. אחת האפשרויות היא להכריז ניצחון במצב נתון ולצאת מזה. זה בדיוק מה שקרה כאן. החליטו להכריז על המצב הקיים כמצב שמספק את הדרישה ואת הצרכים לליבה. כל אחד מאתנו צריך עכשיו להחליט, האם המדיניות הזאת של ההסכמה למצב הקיים כמצב שמניח את הדעת מבחינת הליבה, מניח גם את דעתנו או לא, זה המצב. לא קורה שום דבר בעצם, זה צילום המצב הקיים מאז ומתמיד. גם ברשתות יש התפתחות משלהן. ברור גם שגם הן לא עומדות על מקומן. שאלתי את חבר הכנסת גפני קודם אם הוא למד על זריחת החמה. הוא למד על זריחת החמה.
משה גפני
לא, אני לא אמרתי לך, אני צריך שבוע לחשוב מה למדתי.
יוסי שריד
על צאת החמה מנרתיקה, על שקיעתה ועל מים. רבותיי, זה המצב. אנחנו לא נתעשר יותר ולא נקבל יותר אינפורמציה. לבנה אברמוביץ היא אדם הגון מאין כמוהו, אבל יש לה שני מפקחים, והם יודעים מה שאומרים להם.
היו"ר אילן שלגי
הרי שמענו אותה מתלוננת שיש לה רק שני מפקחים.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אבל היא אומרת שעשו מבצע, אז אתם לא מקבלים את זה?
היו"ר אילן שלגי
אני מקבל את זה. אני עונה לחבר הכנסת אריאל, שמתפלא מדוע אני שואל את השאלה ששאלתי.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
השאלה שלך היא בסדר, אבל קיבלת תשובה. אתם מטילים ספק במה שהיא אומרת?
משה גפני
אתה יודע כמה תקפו את שרת החינוך בעיתונות החרדית בגלל המבצע הזה? אתה קראת? ממשלת בריזון.
אורי אריאל
חבר הכנסת גפני, אין לך זכות דיבור, כי הצהרת בוועדה לפני חודשיים שתזמינו אותנו לסיור. עד היום לא קיבלנו הזמנה, ואני מוחה על זה.
אברהם יוסף לייזרזון
כדי שנוכל להזמין אותך למוסדותינו, צריך שנה תמימה של שינוי כיוון. אנחנו צריכים להכין את הציבור. אתה צריך קצת בשינוי להשתנות...
היו"ר אילן שלגי
אז נמתין.
רוני בריזון
לייזרזון, למה בדיוק אנחנו צריכים להשתנות?
משה גפני
הם הולכים להשתנות.
רוני בריזון
אני באמת סקרן לדעת, עכשיו כשיש לנו בשעה טובה ומוצלחת תוכנית ליבה, מה ילמדו שם? תאמרי לי מה הם המקצועות ופחות או יותר מה שלומדים שם.
לבנה אברמוביץ
במעיין החינוך התורני יש 96 מוסדות, מתוכם בשנת הלימודים תשס"ד 64 מוסדות לימדו 100% של הליבה, כ-30-32 מוסדות לימדו 75% של הליבה, ולקראת תשס"ה עשינו סקר ובדיקה עם מוסדות החינוך, 94 מוסדות הודיעו על כוונתם ללמוד 100% של הליבה בתשס"ה ושניים 75%.
יוסי שריד
נו, הכל נפלא.
לבנה אברמוביץ
במוכר האחר 161 מוסדות מקיימים 75% של תוכנית הליבה. יש שם גם חרדים. אני חייבת לציין ששם התקצוב הוא מקסימום 75% תקצוב, ויש תוכנית ליבה שנקבעה על ידי המזכירות הפדגוגית. את אותה תוכנית ליבה 75% מקיימים.
רוני בריזון
עכשיו כשאנחנו יודעים שברוב המוסדות יש 100% ליבה, מה לומדים?
יעקב כץ
משרד החינוך קבע, במסגרת תוכנית הליבה, שיצטרכו לעמוד במבחני מיצב. במאי השנה 2004 בפעם הראשונה נבחנו התלמידים. מבחן המיצב זה מבחן ארצי סטנדרטי, שעומד על ההישגים של התלמידים. בחינוך המוכר שאינו רשמי, דהיינו בחינוך התורני ובחינוך העצמאי, במאי השנה התקיים מבחן מיצג בעברית ובמתמטיקה.
קריאה
גם בנים וגם בנות?
יעקב כץ
כן, מי שלומד בבתי הספר שאנחנו מדברים עליהם.
לבנה אברמוביץ
לא כולם.
יעקב כץ
אמרתי 50%. זה מדגם.
משה גפני
יש תוצאות?
רונית תירוש
יהיו.
יעקב כץ
אני אומר את זה גם לגבי סטודנטים באוניברסיטה וגם לגבי תלמידים בבית הספר של החינוך העצמאי, מה שמעניין אותי זה האם הם מסתדרים עם הסטנדרטים שאנחנו קבענו בתוכנית הלימודים. לא כל כך מעניין אותנו באיזה ספר או באיזו שיטה לימדו, ולכן לא נכנסתי לספרי הלימוד, אלא נכנסתי יותר לתכנים שנקבעים בתוכנית הלימודים. על בסיס התכנים האלה נקבעו המבחנים, ונראה מה התוצאות. הם עכשיו בבדיקה. אני מעריך שתוך חודש, חודשיים נדע את התוצאות ואפשר יהיה לקיים דיון. נדע אם הם נכשלו או לא נכשלו, אם הם הצליחו או לא הצליחו.
רוני בריזון
מלבד עברית ומתמטיקה, באיזה עוד מקצועות נבחנים?
רונית תירוש
אם תרצה - - -
היו"ר אילן שלגי
אנגלית לומדים?
יעקב כץ
אנגלית, מדעים, מתמטיקה, עברית - או ערבית, כמובן, למגזר הערבי - תנ"ך, חינוך גופני, אומנויות, אזרחות במסגרת מה שנקרא מולדת וחברה.
היו"ר אילן שלגי
האם המולדת והאנגלית יילמדו בכל המגזרים?
יעקב כץ
בשנת הלימודים הנוכחית קבענו שהם צריכים ללמד 75% מהליבה, זאת היתה הקביעה השנה, עד אשר קיבלנו את ההודעה של היועץ המשפטי.
אברהם יוסף לייזרזון
הוא שואל האם מלמדים מולדת וחברה ואומנויות גם בסקטור הערבי.
היו"ר אילן שלגי
בכל המגזרים.
יעקב כץ
כן, בכל המגזרים. אלה המקצועות שבתוכנית הליבה לכלל המגזרים. אם לבנה אברמוביץ מדווחת ש-94 מוסדות לומדים, אז הם לומדים גם את האומניות.
רוני בריזון
מלמדים, לא לומדים.
משה גפני
זה פשוט מתחיל לעצבן. מתי קיימת דיון על מצוקת הדיור בחינוך החרדי? מתי? מתי דיברת על זה שלומדים בצריפים? זה כבר מתחיל לעצבן. שרת החינוך היתה באופקים לא מזמן, והיא ראתה שם עיר של קרוואנים של צריפים שילדות לומדות שם, מתי קיימת על זה דיון? בחייך, תעשה דיון על הליבה, תדבר שטויות.
אברהם יוסף לייזרזון
חבר הכנסת גפני, אל תעזוב כשאני עומד לדבר. אני מחכה לזה שעה וחצי.
משה גפני
תאמין לי, מן הראוי לא לדבר, הם מתכוונים רק לנגח אותנו. שום מילה לא נאמרה לטובת החינוך החרדי. אתה מדבר כל הזמן על הליבה, זה פשוט עולה על העצבים.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת גפני, אני רוצה להזכיר לך שקיימנו פה דיון וסייענו למורים חרדים שפוטרו.
משה גפני
זה נכון, והחמאתי לך.
היו"ר אילן שלגי
אבל עכשיו אתה אומר שבשום דבר לא סייענו לכם.
משה גפני
לא, אתה מדבר על מערכת החינוך. אתה כל היום מקיים דיון במערכת רק לנגח. בחינוך העצמאי לומדים הכל ויודעים יותר מהילדים שלכם.
היו"ר אילן שלגי
אז למה היה בג"ץ?
משה גפני
בגלל שפריצקי הגיש בג"ץ, בגלל שהוא רצה לתפור לנו תיק...
רוני בריזון
במקרה שלכם הוא גם הצליח.
משה גפני
נכון, ואצלכם הוא נכשל. הוא אומר שפריצקי הוא אייקון, הוא סמל.
היו"ר אילן שלגי
למה בית המשפט העליון, בעקבות הבג"צ הזה, חייב את המדינה לקבוע תוכנית ליבה, אם הכל היה בסדר? אם הכל היה בסדר, למה היה צריך את זה?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
כי משרד החינוך מעולם לא קבע תוכנית ליבה.
משה גפני
אני מודיע לך באופן ענייני, שהחינוך החרדי לומד את כל הדברים, הוא יודע את כל הדברים והוא מתקדם. הדיונים שלך מסיגים אותו אחורנית. אני כבר מתחיל לחשוד שאתה מתכוון רק לפגוע בנו ולא לקדם שום דבר. הדיונים שלך יקדמו הכל אחורנית.
היו"ר אילן שלגי
אתה תפסיק לצעוק.
משה גפני
יש לי חסינות, תגיד לי לא לצעוק?
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת גפני, אם צריך, אני גם אוציא אותך מהדיון. זה עוד לא קרה אף פעם, ואני מקווה שזה גם לא יקרה היום.
משה גפני
לא, זה בסדר. אני עומד לצאת לבד.
היו"ר אילן שלגי
יחד עם זה, אתה יודע, וכך אמרתי גם בפתיחת הדיון הזה, שמטרתי היא שכל ילדי ישראל יוכלו להשתלב במשק של מדינת ישראל של המאה ה-21 לטובתם.
משה גפני
אז אומר משרד החינוך שהם משולבים. אני אמרתי לך שאני אחד מהבוגרים של החינוך העצמאי. אני יושב כאן בוועדה. אני אומר לך שלומדים ולמדו. ככל שתצהיר יותר, אנחנו ניסוג אחורנית.
היו"ר אילן שלגי
אני קורא את העיתונים שלכם.
משה גפני
אתה לא מכיר את השפה שלנו, אתה לא למדת "ליבה", יש לנו שפה אחרת.
היו"ר אילן שלגי
אם אצלכם היו כותבים הפוך, זה יכול להיות, אבל אתם קוראים לליבה "גזירות אנטיוכוס" של שרת החינוך, כשרוצים שתלמדו מתמטיקה ואנגלית ומולדת.
משה גפני
למה התכוונו לאנטיוכוס?
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
שאני אנטיוכוס, למה התכוונו?
משה גפני
לפריצקי, אנחנו שמענו את טומי לפיד.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
זה היה כתוב דווקא עליי. כנראה שבסוף אני צודקת. אם אתם תוקפים אותי והיושב ראש תוקף אותי, כנראה שאני צודקת.
משה גפני
תדעי לך שכל ההתקפות האלה באות בגלל היושב ראש. אם לא היו מתקיימים הדיונים האלה, הכל היה מסתדר ולא היתה שום בעיה, ואתם יודעים שאין בעיה.
היו"ר אילן שלגי
הרב לייזרזון, אנא דבר כראש רשת, לא כפוליטיקאי. תאמר לנו "אנחנו מלמדים את הליבה, אנחנו מתאימים את עצמכם, אנחנו מתקדמים". אני אשמח לשמוע את זה, ואני אפילו אאמין לך.
אברהם יוסף לייזרזון
ראשית כל, אני חשבתי כאזרח במדינה שאני אגיע לפה היום - ממשלה במשבר, משא ומתן קואליציוני.
היו"ר אילן שלגי
אנא דבר על הרשת שלך, כי זמננו מאוד מוגבל.
אברהם יוסף לייזרזון
אני אומר לך במפורש שכאשר קראתי בעיתונות ובתקשורת שאתה מועמד להיות שר מדע - - -
היו"ר אילן שלגי
למה זה רלוונטי?
אברהם יוסף לייזרזון
זה רלוונטי מאוד לנושא הליבה.
היו"ר אילן שלגי
אני לא רוצה לשמוע אותך, זה באמת לא רלוונטי. אתה ראש רשת, לכן הוזמנת לפה, דבר על הרשת שלך.
אברהם יוסף לייזרזון
ראשית כל, אני חושב שזה מיותר לקבוע שהממצאים ששמעת מהגברת לבנה אברמוביץ הם מדויקים ואמיתיים. אתה מטיל ספק. אני לא מטיל ספק.
היו"ר אילן שלגי
הרב לייזרזון, אחרי ששמעתי תשובה שלמרות שיש חוסר מפקחים נעשה פיקוח, אני מקבל את זה. אני רוצה שגם אתה תגיד שאמנם כך נעשים הדברים, כי בעיתונות שלך אני קורא שאתה לא מקבל את זה.
אברהם יוסף לייזרזון
ברשות השרה שנמצאת פה, אני אומר שכל הנתונים שגברת לבנה אברמוביץ הביאה לכאן בדוקים, מהימנים ומוסמכים.
היו"ר אילן שלגי
זאת אמירה חשובה.
אברהם יוסף לייזרזון
אנחנו מיצינו פה את הנושא, אבל אתה לא נותן לי להסביר למה זה קשור לליבה. אם מישהו אומר שהיו פה רק שתי ישיבות על הליבה, אני צובט את עצמי ואומר שאני לא יודע. אני כבר שנה בריפוי בעיסוק כאן בישיבות בוועדת החינוך והתרבות. אתה מזמין אותי ואני מופיע בגלל כבוד הוועדה ובגלל כבוד הנושא. אני באתי לפה, ובשתי ישיבות הייתי פה? אין שבועיים בלי ליבה.
היו"ר אילן שלגי
אמרה מנהלת הישיבה שזו הישיבה השלישית. אני סברתי שזו הישיבה הרביעית בנושא, אבל לא היו רק ישיבות על הליבה.
אברהם יוסף לייזרזון
כבוד היושב ראש, בשנה האחרונה לא היתה ישיבה אחת, והשתתפתי בעשרות רבות של ישיבות, שלא מצאת - - -
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת מגלי והבה, אתה רוצה לדבר גם בנושא? כי אתה חבר כנסת שעוד לא התבטא.
מגלי והבה
על נושא הליבה? לא.
היו"ר אילן שלגי
חבר הכנסת נהרי, אתה רוצה לדבר?
משולם נהרי
לא.
היו"ר אילן שלגי
טוב, אז אנחנו נתקרב לסיכום. בבקשה, פרופסור חן.
אברהם יוסף לייזרזון
רגע.
היו"ר אילן שלגי
לא, אני לא רוצה לשמוע אותך. ביקשתי לשמוע אותך כראש רשת.
אברהם יוסף לייזרזון
אני הולך לדבר עכשיו על הנושא.
היו"ר אילן שלגי
אתה אמרת שהנתונים נכונים.
אברהם יוסף לייזרזון
כן.
היו"ר אילן שלגי
אם אתה רוצה עוד דקה, בבקשה.
אברהם יוסף לייזרזון
אתה רוצה לשמוע את מה שאתה מעוניין לשמוע? איזו מן דמוקרטיה זאת? תן לי להגיד כראש רשת מה שאני רוצה להגיד על תוכנית הליבה.
היו"ר אילן שלגי
שמענו, אתם מיישמים את הליבה, ואני מברך על זה.
אברהם יוסף לייזרזון
אני שמעתי את השרה.
משולם נהרי
הוא לא מסכים לברכה...
גילה פינקלשטיין
עד שלא תשתנה פה האווירה, לא תהיה הידברות, כי יש כאן באמת מטרה חשובה.
משה גפני
המטרה היא להרוס את החינוך החרדי, זאת המטרה.
אברהם יוסף לייזרזון
אני רוצה לנצל את המפגש הזה עם השרה. שמעתי את דברי הפתיחה שלך. היו בהם הרבה דברים שאני מברך עליהם. אני משבח את הגישה האוהדת והמתחשבת ואת היחס.
היו"ר אילן שלגי
הרב לייזרזון, עוד דקה תסיים בבקשה. אנחנו צריכים לסיים את הדיון, ואני רוצה לשמוע עוד שני אנשים.
אברהם יוסף לייזרזון
אני לא מאמין שאני יושב בוועדה פרלמנטרית של הכנסת. איפה הרצינות? השרה אמרה כאן משפט. אני חושב שזאת אחריותי להבהיר עניין זה לכולם. היא אמרה, ואולי היא לא התכוונה לזה, "אל תתייחסו להצהרות ולהודעות של רבנים, אלא תבדקו את המצב בשטח". את הנקודה הזאת אני רוצה להבהיר כראש רשת.
יוסי שריד
זה באמת היה מקומם, להצהרות של רבנים לא לשים לב? איך אפשר?
אברהם יוסף לייזרזון
אני רוצה לומר במלוא האחריות. הרב גפני, בנושאים הללו אני מבייש את הפירמה שלי שאני נלחם לקבל את רשות הדיבור, אבל כראש רשת אני חייב להעביר את העמדה. מר שלגי, אני רוצה שיידעו שהסמכות העליונה והבלעדית בגיבוש דפוסי החינוך והתכנים, המועדים והזמנים, לא רק בלימודי קודש, אלא גם במקצועות החול, הסמכות הבלעדית היחידה והטריטוריה היחידה היא הרבנים האלה.
היו"ר אילן שלגי
תודה רבה.
אברהם יוסף לייזרזון
תן לי לסיים לדבר. אם אתה מזמין אותי, תן לי לסיים את המשפט. אני יושב שעה וחצי, אני מקשיב ושומע שמדברים בשם החינוך החרדי, ואני רוצה להבהיר בדיוק מה המצב, כדי שלא יהיו לך יותר אשליות וכדי שלא תהיה כל כך שמח וטוב לב.
היו"ר אילן שלגי
הרב לייזרזון, אתה סיימת.
אברהם יוסף לייזרזון
לא, אני לא סיימתי. אני רוצה להבהיר לכם אחת ולתמיד שתפסיקו לדון בנושא הליבה. תשמע למה ומדוע. כמה דקות סבלנות.
היו"ר אילן שלגי
אני לא רוצה לשמוע, כי נגמר זמננו. פרופסור חן, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אתה מזמין אותו ולא נותן לו לדבר.
אברהם יוסף לייזרזון
אתה לא הפסקת פה אף אחד מאז שאני יושב פה. אני חושב שזאת חוצפה להפסיק אותי באמצע המשפט.
היו"ר אילן שלגי
אתה לא צודק, קודם הפסקתי את חבר הכנסת בריזון.
אברהם יוסף לייזרזון
אתה רק רצית לשמוע משפט אחד, ובזה הפסקת. אתה תשמע דברים שלא ערבים לאוזנך גם.
היו"ר אילן שלגי
שמענו ממך שתי הצהרות חשובות.
אברהם יוסף לייזרזון
אתה יודע מה? אם לא תשמע אותי פה, תשמע אותי באמצעות העיתונות שאתה קורא, זה יותר טוב עבורך?
משה גפני
תן לו לסיים עוד משפט, שני משפטים.
היו"ר אילן שלגי
הוא גמר לדבר.
יוסי שריד
דווקא עכשיו הרב לייזרזון רוצה לומר לך דברים מעניינים.
נעמי ריפתין
אני רוצה להגיד שאני יושבת בוועדה הזאת לא פעם ראשונה, ואני מרגישה הרבה בושה.

הנקודה הכי כאובה היא שיש ציבור של אנשים, שכאשר משרד חינוך ממלכתי של מדינת ישראל מחליט החלטות, הם מודיעים למשרד החינוך שהם מחליטים בעצמם ולא מקבלים את מה שמשרד החינוך מחליט. זאת אחת הבעיות הכאובות של המדינה שלנו.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
נותנים ציונים - - -
נעמי ריפתין
אני לא מארגון המורים, אני מהסתדרות המורים, ואני הגנתי עליך עכשיו, אני הגנתי על משרד החינוך.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
סליחה, אני חזרתי בי. אני לא מבקשת הגנות, אבל חזרתי בי.
נעמי ריפתין
הציבור צריך לכבד משרד ממלכתי במדינה.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אני מתנצלת על ההערה שהערתי ביחס למה שהתכוונתי לארגון המורים.
אבי גור
כנציג ההורים אני יכול להגיד שהילדים מהווים 20% מאוכלוסיית המדינה, אבל 100% מהעתיד. לכן, כשמדברים כאן היום על תוכנית ליבה, אנחנו ההורים מתייחסים לזה מאוד מאוד ברצינות. יותר מזה, אנחנו גם מתייחסים לזה בחשיבות גדולה מאוד, כי למעשה יש הרבה מצבים שאנחנו עדים להם בשנים האחרונות בחינוך, שההחלטות בהם הן החלטות של רגע עם לחצים, כמו שראינו כאן במהלך הישיבה. אנחנו מאוד שמחים שמתקיימים גם דיונים גם בכנסת וגם במשרד החינוך על תהליכים ארוכי טווח. הליבה לדעתנו זה תהליך ארוך טווח. אנחנו מאוד מעריכים את העבודה שנעשית.

אני רוצה להיכנס לתחום צר כדי לתת דוגמה. יש מתמטיקה ויש אנגלית, אבל יש גם בריאות וכישורי חיים, שזאת למעשה מהפכה. התחלנו עם פרופסור כץ ועם המנכ"לית. יש לנו היום קושי להתמודד במערכת החינוך לא רק עם הבעיות של המתמטיקה והאנגלית, אלא גם עם ילדים שמנים, 24% ילדים עם עודף משקל. אנחנו ראינו את זה בחודש האחרון. השאלה איך מערכת החינוך מתמודדת עם זה. יש לנו הידברות כבר שלוש שנים.
היו"ר אילן שלגי
טוב מאוד.
אבי גור
אנחנו מצפים שה"טוב מאוד" הזה יתורגם בשטח גם בבית ספר יסודי וגם בבית ספר בתיכון.
היו"ר אילן שלגי
אנחנו מדברים עכשיו על הליבה.
אבי גור
אנחנו מדברים על הליבה גם. כמו ששרת החינוך אמרה, לפני 53 שנים, כשהתחילו לדבר על הליבה, היתה בבית הספר תוכנית בכיתה ב' - - -
היו"ר אילן שלגי
תודה רבה. פרופסור חן, בבקשה.
אבי גור
תן לי לסיים.
היו"ר אילן שלגי
לא, תודה רבה.
דוד חן
הדיון כאן ממוקד מרביתו, לפי הרושם שלי, במחלוקת, בעוד שהרעיון הגדול של הליבה והוא רעיון גדול, והוא רעיון חשוב מאין כמוהו - זה לחפש את המשותף לחברה הישראלית ולתרבות הישראלית.

לכן, אני בעיקר פונה אל השרה - ואני אמרתי את זה גם בדיון הקודם - הגדרה של ליבה כשעות וכמקצועות זאת לא הגדרת ליבה. זאת יציאה לדרך - ונכון שצריך לזה זמן, ונכון שצריך אסטרטגיה של הידברות - אבל אם זה יישאר ברמה של ועדות מקצוע, זאת ראייה צרה, זו ראייה קטנה וזאת החמצה של אחד הדברים הגדולים שמשרד החינוך יכול לעשות לחברה הישראלית.

אני מבקש בכל לשון של בקשה, זאת הזדמנות היסטורית לבחון מחדש את התוכנית באופן כולל, לראות איך ייראה הבוגר של מערכת החינוך. אתם צריכים את טובי האנשים בחברה הישראלית מהמגזר הדתי עד החילוני, כדי לחפש את המשותף של החברה הישראלית. זה יהיה המבחן של ההצלחה. אם תעשו את זה, ההצלחה תהיה מאוד גדולה.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
אני חושבת שהדברים מדברים בעד עצמם. אני חוזרת ואומרת שאני מציעה לא להתייחס לפרסומים כאלה ואחרים. אמרתי קודם מה שאומרים רבנים. אני אולי אתקן את הניסוח לכותרות שמופיעות בעיתונים חרדים שונים. השיח שם שונה מהשיח אצלנו החילונים. לפעמים הם חייבים להוכיח שהם אכן לא מקבלים עליהם את עול הממלכה, אלא הם בעצמם קובעים. אני מציעה להתייחס אך ורק למה שמונח בפנינו. כפי שראיתם כאן עכשיו, מה שמונח נגד עינינו בהחלט עונה נכון לעכשיו על הדרישות.

אני בהחלט מקבלת את מה שאמר פרופסור חן. בוודאי ובוודאי שאין די במסגרת שנקבעת. התכנים גם הם צריכים להיות חלק מזה. יש כבר היום תכנים, זה עדיין לא מספיק. אנחנו מתכוונים לעבוד על זה. אפשר לראות את זה גם בדוח דברת. זה חלק מדוח דברת, ויש בכוונתנו אכן לעשות כן, ובמקביל ובהמשך גם לעסוק בחינוך העל יסודי, כפי שהתחייבנו לבג"צ. אני כבר אומרת כאן שזה יהיה מסובך יותר ומורכב יותר, אבל גם לזה אנחנו נגיע. אני רק לא מתנפלת כזוללת חרדים, כי אני לא חושבת שזה נכון וראוי. אגב, זה גם לא יצליח, אם זה ייעשה בצורה של כפייה.

לכן, אני סבורה שצריך לקחת את הזמן – גם היועץ המשפטי לממשלה ראה זאת כך - ולפעול במלוא הנחישות, אבל תוך הידברות ככל שניתן, ותוך מתן הזמן הנדרש, כדי ליישם זאת, הן מבחינת תוכניות לימודים, הן מבחינת ההסתגלות של הציבור החרדי שהיה פה עיקר הדיון, הן מבחינת ההשתלמויות, ספרי הלימוד וכו'. אני חושבת שכך אנחנו נוהגים.

אמרתי כבר קודם שאם תוקפים אותי בעיתונות החרדית – ולמי שנדמה לו כאן שאני מקבלת מחמאות, תוקפים אותי שם בצורה קשה ביותר, כולל אנטיוכוס וביטויים אחרים קשים מאוד – ואם גם תוקפים אותי בשינוי, אני כנראה עושה את הדבר הנכון ונחה דעתי.
היו"ר אילן שלגי
תודה רבה. אני מציע לעצמנו החלטות כדלהלן: ועדת החינוך והתרבות שמעה משרת החינוך ומהצוות הבכיר במשרד על האופן בו מיושמת תוכנית הליבה גם במגזר המוכר שאינו רשמי, ושמחה לשמוע על השיעור הגבוה של היישום.

הוועדה גם רשמה בפניה הודעת יושב-ראש החינוך העצמאי, כי הנתונים שהציג המשרד נכונים.

הוועדה קוראת למשרד החינוך והתרבות להמשיך בתהליך יישום תוכנית הליבה בכל המגזרים.

הוועדה שמעה תוך כדי הדיון, כי ארגון המורים העל-יסודיים לא נענה לקריאת הוועדה מיום 8 ביולי 2004, וכי אתמול הודיע שימשיך בעיצומים. במיוחד חמורה הפגיעה הנגרמת בשל אי העברת ציוני המגן לבוגרי י"ב העתודאים והנזק הנגרם לכך לצה"ל. הוועדה מגנה את התנהגות ארגון המורים בהקשר זה.

האם יש לחבריי הצעה, הערה או תוספת? גברתי השרה, תודה רבה.
שרת החינוך, התרבות והספורט לימור לבנת
תודה רבה לכם. אנחנו נפנה עוד היום לבית הדין לעבודה.
היו"ר אילן שלגי
שיהיה בהצלחה. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים