ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/07/2004

חטיבת ביניים ממ"ד בכפר יונה

פרוטוקול

 
א' - חטיבת ביניים ממ"ד בכפר יונה

22
ועדת החינוך התרבות והספורט
13.7.2004

הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 278
מישיבת ועדת החינוך והתרבות
יום שני, כ"ד בתמוז התשס"ד (13 ביולי 2004 ), שעה 08:30
סדר היום
חטיבת ביניים ממ"ד בכפר יונה
נכחו
חברי הוועדה: אילן שלגי – היו"ר
אורי אריאל
מוחמד ברכה
גילה פינקלשטיין
מוזמנים
דפנה לב – מנהלת מחוז המרכז, משרד החינוך, התרבות והספורט
יחזקאל סחייק – מפקח כולל במחוז מרכז, משרד החינוך התרבות והספורט
עידית שפרלינג – סגנית מנהל אגף החינוך, עירית נתניה
יהורם וולק – יו"ר הסתדרות המורים, נתניה והשרון הצפוני
קרינה עברני – חברת ועד הפעולה, בית ספר בר אילן, כפר יונה
אבישי ברעם – חבר מועצת כפר יונה
אמנון לידני – יו"ר ועד ביה"ס היסודי בר אילן, כפר יונה
דינה פרימט – יו"ר ועד הפעולה, בית ספר בר אילן, כפר יונה
סנטיהו וונדמנק – חבר ועד ההורים, כפר יונה
מנהלת הועדה
יהודית גדלי
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מחטיבת ביניים ממ"ד בכפר יונה
היו"ר אילן שלגי
גבירותיי ורבותי, בוקר טוב. אנחנו בדיון בעקבות פניות שקיבלתי מהורים של חטיבת הביניים של הממ"ד בכפר יונה.

אין מישהו מהמועצה המקומית כפר יונה? אני הבנתי שראש המועצה צריך להגיע. אז אנחנו נשמע את ראש המועצה אחר כך, ואם הוא לא יבוא, אז נשמע את חבר המועצה מה העניין. אנחנו הזמנו אותו. אם הוא מוצא לנכון לבוא הוא יבוא. בינתיים יש פה עיכובים בכניסה בשעות הבוקר.

לפי הנתונים שקיבלתי ממרכז המחקר והמידע בכנסת ששוחח גם עם ועד הורי התלמידים, מפקח משרד החינוך, ראש המועצה כפר יונה, הממונה על החינוך בעיריית נתניה, התמונה היא – חבר הכנסת אריאל, אתה ראית את הנייר הזה?
אורי אריאל
לא.
היו"ר אילן שלגי
לחברת הכנסת פינקלשטיין הראיתי אותו אתמול בערב.
גילה פינקלשטיין
גילה עשתה שיעורי בית.
היו"ר אילן שלגי
אז אולי תתני לו להציץ בשלך. אני הייתי מעוניין שאת תעשי שיעורי בית. המצב הוא, בקצרה, שבחטיבת הביניים הממלכתי דתי בכפר יונה ישנם שמונים ואחד תלמידים, מדובר בשלוש כיתות. בהנחה שהחלוקה היא פחות או יותר דומה בין הכיתות, זה נראה לי בית ספר בגודל סביר. כאשר הם לומדים היום במבנים שהם בחצר בית ספר יסודי ביישוב. לא צלח הניסיון להקים חטיבת ביניים באזור שתלקט תלמידים מכמה יישובים בסביבה.

לאחרונה החליט משרד החינוך לסגור את החטיבה. כתוב פה שהגברת דפנה לב הודיעה באמצעות המפקח חזי סחייק, אני מבין ששניכם פה, שהיא לא תיתן תקציב מעבר לתקן. ולכן צריך למצוא מקום לתלמידים האלה. תלמידים מיישובים אחרים באזור לומדים בעיר נתניה, שהודיעה שלתלמידים מכפר יונה אין לה מקום. ולכן משרד החינוך מציע להורים ולתלמידים שהילדים יוסעו יום יום לכפר בתיה ברעננה. אנחנו, דרך אגב, הזמנו גם את עיריית רעננה. אינני יודע מה אפשרויות הקליטה בכפר בתיה, אני מניח שמשרד החינוך בדק את זה.

על כל פנים, ההורים מאוד מתרעמים, אנחנו נשמע אותם. ואני מבין גם, ואפילו בית הספר הושבת למשך שבועיים. וראש המועצה המקומית, לפי הנתונים שקיבלתי פה ממרכז המחקר והמידע גם אומר, שאם העניין לא יוסדר בצורה ראויה, אז כל מערכת הלימודים ביישוב תושבת בתחילת שנת הלימודים. וזה כמובן מצב מאוד לא ראוי ומדאיג.

יש גם טענות לכאורה שבנתניה לא כל כך שמחים לקבל תלמידים שהם אולי עם רקע והכנה לא מספיק טובה לדעת עיריית נתניה. אני מקווה שזה לא נכון. בואו, אולי, נשמע את ראש ועד ההורים. אמנון. בוא נשמע אותך בקצרה, ואחר כך גם כמובן את כל האחרים.
אמנון לדעני
הדבר הזה התחיל לפני שש שנים. אז התחילה הבעיה של החטיבה. אמרו איפה נשים את החטיבה הזאת, לא מצאו לה מקום, אמרו ליד בית ספר בר אילן. בסדר. זה לא כל כך טוב, מחמת שיש הפרשי גילאים, בתוך מתחם בית הספר שמו שלושה קרוונים ואמרו זמני. הזמני הזה הפך להיות קבוע. מה זאת אומרת? חשבו שהחטיבה הזאת תצמח ותגדל, אבל זה לא קרה בפועל, כיוון שאין תשתיות כמו שצריך. אין מחשבים, המחשבים צמודים לבית ספר יסודי, אותם מחשבים, אותו חדר טכנולוגיות, אותו מגרש ספורט, הכל בקטן באותו מתחם. ולכן ההורים הצביעו ברגליים, ואפילו נשרו, הלכו לטובת חטיבות אחרות ואפילו ממלכתיות רגילות.

אנחנו כל פעם ביקשנו שיעשו משהו. רצינו שיאלצו איזו שהיא מועצה לקבל ולעשות חטיבה אזורית. יכריחו אותה. זה משרד החינוך לא עשה. לא יודע מאיזה טעמים. בכל אופן זהו. המרחק הכי קצר בינינו זה לנתניה או לנתניה בדרום או חדרה
היו"ר אילן שלגי
מה זמן הנסיעה לנתניה?
אמנון לדעני
לנתניה זה עשר דקות אם זה פנוי, עשרים דקות אם זה קצת....
היו"ר אילן שלגי
ולכפר בתיה ורעננה?
אמנון לדעני
לכפר בתיה יש איזה שמונה רמזורים עד לשם, ובגלל שיש פקקים זה בערך ארבעים חמישים דקות הלוך, וחזור, זה בדיוק יוצא בפקקים. זה בלתי אפשרי.
היו"ר אילן שלגי
אני מכיר את המקומות. אני רק רוצה לשמוע לצורך הפרוטוקול גם את ההערכה של ההורים.
אמנון לדעני
כן. זאת ההערכה שלנו. אני נוסע עכשיו, עכשיו באתי משמה. אני יודע שזה נסיעה ארוכה, ומסוכן בכביש, בשביל מה אני צריך את כל זה? אנחנו מעדיפים כמובן את נתניה. הכי קרובה אלינו, יש שם את התשתיות הראויות. יכול להיות שהעיר נתניה עושה קשיים כדי לקבל תקציבים מסוימים, אני לא יודע מה הסיפור שלהם. אינני מבין למה הם מקבלים דווקא מ....
היו"ר אילן שלגי
אל תגיד מה שאתה לא יודע. תגיד מה שאתה כן יודע.
אמנון לדעני
אני משער. אני לא כל כך בטוח. אבל זהו. מערימים עלינו קשיים ומשרד החינוך לא נותן לנו פתרונות. הוא נותן לנו פתרונות לא ריאליים בכלל. הוא אומר לנו, תלכו לכפר בתיה או שלא יודע. הוא מתנער. הוא מתנער. בקיצור, האמא שלנו זה משרד החינוך ואנחנו לא רואים פה אמא. הוא מתנער מאתנו.
היו"ר אילן שלגי
וראש המועצה?
אמנון לדעני
מבחינתו, יש לו אינטרס. לסגור את החטיבה, לשלוח אותנו לנתניה. פחות כסף, פחות עלויות.
היו"ר אילן שלגי
מה אומרת הגברת עידית שפרלינג מעיריית נתניה? למה אתם לא יכולים לקבל את הילדים האלה? הם שכנים שלכם.
עידית שפרלינג
אני רוצה לומר שכבר לפני חודשיים נפגש ראש מועצת כפר יונה, מר אפי דרעי, ומנהל מחלקת החינוך, ד"ר מסס, שאיננו כאן עמנו משום שהוא בחו"ל, עם סגן ראש העיר והממונה על החינוך מר מנדי וייס, עם ראש המינהל דאז מר שמואל דורפמן, ועם האחראי על החינוך העל יסודי, אהרון קנטי.

הוסבר לנציגי המועצה בכפר יונה שלא ניתן לקבל את התלמידים כי החינוך הממ"ד מלא. אצלנו החינוך הממ"ד בנוי על שש כפול שש, שש כיתות בשכבה. בממלכתי אנחנו שש כפול שמונה. יש לנו ארבעה תיכונים. בבר אילן יש לנו שש כיתות, ארבעים תלמידים בכיתה. זה בית ספר של אלף מאתיים תלמידים.
היו"ר אילן שלגי
למה לדבר על התיכון?
עידית שפרלינג
אני מדברת על חטיבה. זה שש שנתי.
היו"ר אילן שלגי
לתיכון מגיעים אליכם?
עידית שפרלינג
כן. מיד אני אסביר. בשפירא, שבע שמונה כיתות בשכבה, אלף מאתים חמישים תלמידים. ברידלר, למשל, חסרות לנו כיתות לשנה הבאה, כי עדיין שמונה מאות מטר מרובע אינם בנויים. עדיין חסר בינוי. יש תשע מאות תלמידים שלומדים בממ"דים - -
היו"ר אילן שלגי
גבירתי, את כל ההתחשבנות הזאת תעשי אולי בהזדמנות אחרת מול משרד החינוך. את אומרת, אין לנו מקום.
עידית שפרלינג
אין לנו מקום. עכשיו, אני הייתי רוצה להתייחס. נתניה היא עיר שתמיד שהיא יכולה היא קולטת. למשל, יש לנו בתי ספר לחינוך מיוחד וכיתות קטנות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. אנחנו קולטים מכפר יונה המון ילדים. יותר מזה, בתיכון בכיתה י' כשמתפנים לנו מקומות, חמישים עד שישים מקומות, כשילדים תלמידים מופנים למרכזי הנוער, יש לנו מקום ואנחנו קולטים.
היו"ר אילן שלגי
בית ספר שפירא, זו חטיבת ביניים?
עידית שפרלינג
שפירא – כן. אצלנו הכל בנוי במסגרת שש שנתית.
היו"ר אילן שלגי
הבנתי. פה בתוך הנתונים שקיבלתי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת כתוב כך: מנהל בית ספר שפירא הסכים לקלוט את תלמידי כפר יונה בתנאי שיעבירו את התלמידים החלשים לבית ספר אחר בעיר. זה ציטוט כנראה מדברי ראש המועצה המקומית כפר יונה. זה מה שנקרא עדות שמיעה.
עידית שפרלינג
אני אינני יודעת. קודם כל, הפנייה איננה יכולה להיות מול בית ספר איקס. היא צריכה להיעשות מול מחלקת החינוך שרואה מערכתית ובצורה מקפת את כל הבעיות. אינני יודעת מה אמר מנהל תיכון שפירא, אינני יכולה להתייחס לנושא הזה. אבל אני אומרת, שההתייחסות צריכה והפנייה צריכה להיות למחלקת החינוך בעירייה. והראיה, כשיכולנו, אנחנו תמיד קולטים. מעולם לא סרבנו.
היו"ר אילן שלגי
מי פנה אליכם בעניין הזה?
עידית שפרלינג
בעניין הזה פנה אלינו ראש המועצה של כפר יונה, ומנהל מחלקת החינוך, ד"ר מסס.
היו"ר אילן שלגי
זה היה מתי?
עידית שפרלינג
לפני חודשיים. וגם משרד החינוך.
היו"ר אילן שלגי
לפני חודשיים.
עידית שפרלינג
כן.
היו"ר אילן שלגי
אולי נשאל את גברת לב, אז כבר תתייחסי לכל העניין. מתי נודע לחטיבה הזו בכפר יונה ולראש המועצה שאתם החלטתם לסגור. רק לפני חודשיים?
דפנה לב
בעצם טיפלנו בעניין הזה לאורך כל השנה. ראש המועצה בהחלט מעוניין לסגור את החטיבה הזו. אני רוצה להגיד שבמשך שלוש השנים האחרונות לפחות, חזי תקן אותי אם אני טועה, אנחנו מנהלים משא ומתן עם ראשי המועצות באזור לבניית תיכון שש שנתי אזורי לילדי הממ"ד, כולל מינהל הפיתוח של משרד החינוך היה מעורב בעניין, והיה מעוניין להקים את זה.

זה התחיל בזה שכפר יונה הציעה מגרש מתאים לבניית התיכון הזה וחזרה בה. אחר כך קדימה הציעה מקום ולא חזרה בה, אבל ראשי המועצות למיניהם פוצצו את זה על הבסיס שהם לא היו מוכנים להשקיע בתיכון. הם רצו שמשרד החינוך ייקח על עצמו את כל העלויות. זה היה בלתי אפשרי. ועד היום לא מצאנו פתרון. הריב הוא לא בין משרד החינוך לרעיון. הרעיון מקובל עלינו. אנחנו חושבים שצריך להקים שם תיכון אזורי או מקיף שש שנתי. הריב הוא בין ראשי המועצות שבעצם לא מגיעים לעמק השווה מי יתרום מה, מי ייתן את הקרקע, מי ישתתף בעלויות אחרות. וכאן זה עומד.

ראש המועצה של כפר יונה פנה אלי לפני כשנה וביקש לסגור את החטיבה. למעשה, העובדה שהחטיבה בנויה עדיין במתחם של בית ספר יסודי זה בעיה של כפר יונה. זה לא בעיה של משרד החינוך, כי משרד החינוך הכיר בצורך והיה מממן את זה. הוא ביקש לסגור את החטיבה הזאת. הוא פנה גם לשרה, היועצים של השרה פנו אלי, ואני אמרתי שאתחיל לחפש מקום לילדים. אתה אמרת שלדעתך זה גודל ראוי, אבל אני מוכרחה להגיד שבחינוך העל יסודי כיתה בכל דרג זה גודל לא ראוי.
היו"ר אילן שלגי
אני חושב שזה לא רצוי.
דפנה לב
גם לא ראוי.
היו"ר אילן שלגי
אבל זה כבר מתקיים כך כמה שנים. זה לא מצב שבאים ואומרים רגע, בכלל אין לנו מספיק ילדים לפתוח כיתה ז.
דפנה לב
זה נכון. קיווינו שיתווספו ילדים מהסביבה ומספרם יגדל. אבל אם ניקח רק נגיד מקצוע כמו גיאוגרפיה, בבית ספר כזה יש שש שעות. מי המורה שירוץ לכפר יונה ללמד שש שעות?
היו"ר אילן שלגי
הוא ייסע מנתניה עשר דקות. שמענו.
דפנה לב
עשרים דקות, זה היה בתיקון עם הרמזורים. אבל לא משנה. זה שש שעות. יש מורים. אבל במפורש הקוטן הוא לא לטובת האיכויות של בית הספר. בית ספר על יסודי צריך למנות מינימום ארבע כיתות - - -
היו"ר אילן שלגי
אז אתם מטפלים בזה כבר שנה, אבל נתניה שמעה על זה רק לפני חודשיים.
דפנה לב
לא. נתניה שמעה וסירבה כבר לפני בערך מהתאריך שאני התחלתי לחפש פתרונות.
אמנון ידעני
לפני שנה היה דיון עם נתניה, גם לפני שנתיים היה דיון עם נתניה. כל שנה היה דיון עם נתניה.
היו"ר אילן שלגי
אז גברת שפרלינג, את מתעדכנת, כנראה את לא היית בתמונה, אבל היו דיונים אתכם.
אמנון ידעני
לא. הדיון האחרון היה לפני חודשיים. זה נכון. אבל כל הזמן יש דיונים.
דפנה לב
נכון שילדי צורן הם מעטים ביותר, כי צורן בעיקרון הוא לא יישוב עם אוכלוסייה דתית, מגיעים לנתניה. אבל תושבי אבן יהודה ותל מונד מגיעים לרעננה, והמרחק בין אבן יהודה לכפר יונה הוא מחקר של חמש דקות או עשר דקות.
קריאה
לא נכון.
היו"ר אילן שלגי
גבירתי, תאמיני לי, אני מכיר את הגיאוגרפיה. זה לא מדויק.
דפנה לב
אבל בוא נגיד שאבן יהודה וצורן זה בערך אותו מרחק.
קריאה
ממש לא. זה לא מדויק.
קריאה
לפחות ארבעה רמזורים.
דפנה לב
טוב, רבותיי. אז יש תלמידים מהאזור שמגיעים מרעננה. מכיוון שנתניה סירבה, אין לי שום טענה. אם נתניה תקבל אותם מחר בבוקר הם הולכים לנתניה. אבל נתניה בינתיים טוענת שאין לה מקום ומסרבת. נכון להיום בבוקר, בשיחה עם סגן ראש העיר מחזיק תיק החינוך, מסרבת לקלוט את ילדי כפר יונה. אז אנחנו חיפשנו אלטרנטיבות. ילדי כפר יונה לא הסכימו ללכת לחדרה. או לפחות ראש המועצה ומנהל מחלקת החינוך הביעו את הטענה הזו מולנו, שהם לא מסכימים ללכת לחדרה. המקום הקרוב ביותר שאני יכולתי לאתר היה ברעננה, בכפר נוער שבעצם מכיל מספר בתי ספר, יש בו גם תיכון מקיף, יש בו גם ישיבה וגם תיכון עמלני נדמה לי.
היו"ר אילן שלגי
ההורים חוששים שהילדים שלהם יפוצלו בכפר בתיה בין בתי ספר שונים. זו תהיה צרה על צרה.
דפנה לב
אני לא בטוחה. מפני שאנחנו הגענו להסכם שהוא יוצא דופן. בעצם בחינוך הדתי יש פיצול שהוא חלק מתפיסת עולם. ילדים שיכולים ללכת לישיבה הולכים לישיבה וילדים שהולכים למקיף הולכים למקיף. אחד הדברים שאני דאגתי להם מראש זה שילדים שיכולים ללכת מראש לישיבה לא ימוינו מראש למקיף ולא תינתן להם הזדמנות.ולכן אמרנו שזה יהיה על בסיס אישי. זאת אומרת, כל ילד לפי היכולות שלו ייקלט או במקיף או בישיבה . ואני חושבת שזה פתרון באמת מקיף לשש שנים, בלי נדודים ובלי צרות.

יש בעיית מרחק. אני מסכימה שיש פה בעיית מרחק. יחד עם זה, אני מוכרחה להגיד שעמדתי כולה נמצאת בניגוד לעמדת החמד שאומרת שלא רוצה לסגור את בית הספר בכפר יונה.
גילה פינקלשטיין
נכון. יש לנו גם הסכם קואליציוני שאיפה שיש ציבור דתי מגיע להם - -
היו"ר אילן שלגי
חברת הכנסת פינקלשטיין, תיכף את.
דפנה לב
דעתי מנוגדת לחמד, אין לנו ויכוח. והסגירה היתה על דעתי, מתוך- - -
היו"ר אילן שלגי
תכף נשמע את חבר המועצה מכבר יונה, ואחר כך את.
דפנה לב
לדעתי, לטובת התלמידים. יכול להיות שאני שוגה, אבל לדעתי לטובת התלמידים. אי לכך, אם הציבור מתנגד כל כך, יישאר בית הספר על כנו. אני מחויבת לדאוג למינימום. אני לא יכולה להבטיח בתנאים של היום שבית הספר הזה יהיה בית ספר לתפארת מפני שתשעים תלמידים מביאים את מה שהם מביאים על מנת לשמור את הקיים, כלומר, את מה שאנחנו חייבים לספק בכיתות ז' ט אנחנו נעמוד מאחורי זה. אני גם הבטחתי את זה לראש המועצה. זה מה שאני יכולה לתת. יותר מזה אני לא יכולה להמציא דברים חדשים.
היו"ר אילן שלגי
טוב. אני רוצה לשמוע את מר ברעם, בבקשה.
אבישי ברעם
יש פה מצב מוזר שכל מי שמחוץ לכפר יונה רק מסביר למה אי אפשר לפתור את הבעיה. אני עוד לא שמעתי אף אחד שמוכן כן לתת איזה שהוא פתרון ופתרון רציונלי. הרי לא יתכן שעיריית נתניה את המתים שלה תקבור בכפר יונה, אטבל את התלמידים של כפר יונה אין לה מקום. למתים יש מקום? אני סתם אומר את זה להכללה. לא יכול להיות המצב הזה. גם לטרטר את התלמידים לכפר בתיה, גברת לב, זה לא לעניין. זה נסיעה בכביש ארבע במקרה הטוב של חמישים דקות. במקרה הטוב. ואני לא רוצה להגיד לך מה קורה בכבישים. רק לפני שבועיים נהרגו שלושה תלמידים בתוך כפר יונה ברמזור. עכשיו, העלות של הדבר הזה היא יותר מארבע מאות אלף שקל לשנה. רק ההסעות. מה יותר טבעי מללכת לעיר המחוז בנתניה?

עכשיו,עם כל הכבוד שאומרת פה הגברת שפרלינג אני עשיתי קצת בירורים בנתניה. גברת שפרלינג, עם כל הכבוד,זה לא מדויק בדיוק שאין מקום. אפשר למצוא מקום אם רוצים. אני אופוזיציה למר דרעי שאינו נמצא כן. אבל בדבר הזה הוא צודק. כי בנתניה מוכנים לקלוט רק את התלמידים הטובים. את הפחות טובים לא מוכנים לקלוט. וזה לא לעניין. ובעיקר כשמדובר באוכלוסייה אתיופית. כמה אפשר להפלות אותם הלאה?
עידית שפרלינג
זה לא נכון. אנחנו לא ממיינים תלמידים.
אבישי ברעם
מחצית מהתלמידים גברת שפרלינג הם אתיופים ולא ייתכן לטרטר אותם בצורה כזאת. לא ייתכן המצב הזה.
עידית שפרלינג
והראיה כמה שנתניה קולטת קליטה חינוכית וחברתית תלמידים יוצאי אתיופיה ובכבוד ובהשקעה גדולה ביותר.
אבישי ברעם
אנחנו באנו לכאן לבקש את עזרת הוועדה. התלמידים האלה לא ילמדו בכפר בתיה. פשוט זה פתרון שהוא לא ישים. אי אפשר לעשות את זה. הם לא ייסעו לכפר בתיה. אם יהיה פתרון בנתניה – יהיה. ואם לא יהיה פתרון בנתניה – אני מודיע לכם, ולא בלשון איום. ממש לא בלשון איום. שנת הלימודים הבאה תיפתח באמת בצרות גדולות. בכפר יונה היא תיפתח בצרות גדולות. אני לא יודע למשל מה נעשה אם כל החברה האלה פתאום יירשמו לחטיבה החילונית בכפר יונה. זה עוד שלוש כיתות. הם לא ערוכים. והם זכאים לכך. הם זכאים. ואין מקום בחטיבה החילונית. אין מקום לעוד שלוש כיתות. זה בטוח. היא כבר עכשיו מתפוצצת . מה נעשה אז?
היו"ר אילן שלגי
חברת הכנסת פינקשלטיין, חבר הכנסת אריאל צריך לצאת לוועדת חוץ וביטחון. אז בואי נאפשר לו ואחר כך את.
אורי אריאל
אני רוצה לשאול שאלה ואחרי זה להגיד משהו. כשאת אומרת,מנהלת המחוז, שנתניה אומרים שאין מקום כי אתם סומכים תמיד עליהם שזה דבר מבורך אני מתאר לי, או שגם בדקתם? כי אין מקום זה עניין יחסי קצת.
דפנה לב
אתה צודק. בדקנו. אבל אנחנו לא יכולים בחינוך העל יסודי לאכוף יישוב אחד על יישוב אחר.
אורי אריאל
זה שתי שאלות, מנהלת המחוז. את אומרת יש מקום בקושי כי זה צפוף.
דפנה לב
יש מקום צפוף. זה נכון.
אורי אריאל
זה קשה, אבל אנחנו לא יכולים לאכוף עליהם. זה עובדות פשוט, שנהיה מיושרים. אני רוצה להגיד שני דברים. האחד, אני אומר לאנשי המועצה. אם אתם לא יודעים להסתדר במקומותיכם עם השכנים שלכם ולהקים בית ספר מפואר לאזור הקרוב אליכם, אז נוצרה בעיה שנוצרה. היתה הצעה שהיתה מקובלת על המיפוי ועל המשרד ועל כולם. רק שאתם לא מסתדרים באזור הקרוב. וחבל.
אבישי ברעם
אתה מתכוון לרעננה?
אורי אריאל
לא. חבירה של רשויות להקים בית ספר. בקדימה, בכפר יונה, אני לא נכנס עכשיו איפה. אני רואה לפי הנייר שדובר על קדימה. אז קדימה. אני מנסה להבין, ואני גם רוצה לעזור, אם אפשר לעזור משהו, אז ננסה לעזור לכם. אבל יש מקום שאנשים יעזרו גם לעצמם. יש דבר כזה בעולם. בעיקר אצל אנשים מבוגרים בגיל שלנו.

לצפות שהכל ייפתר על ידי ככה וככה - בסדר. עכשיו, בהנחה שאין את הדבר הזה, ואין, זאת עובדה. כי גם אם נניח שתחליטו מחר, וזה מה שאני מציע לכם, כי היישובים האלה יהיו לאלפי שנים, אז אתם תבנו לכם מערכת. למה אתם צריכים להיות סמוכים, עם כל הכבוד לנתניה או כפר סבא. למה אתם צריכים אותם? יש לכם מספיק תלמידים. זה לא מקום שאין לו תלמידים.

אז זה בטווח קצת ארוך. אז בינתיים יש תלמידים. יש פתיחת שנת לימודים וכנראה שמחר לא יהיה בית ספר אצלכם. אני מציע למנהלת המחוז וגם לעיריית נתניה לעשות עוד מאמץ שיהיה משולב בזה שזה לתקופה מסוימת הקליטה הזאת, עד שיבנו בית ספר, נניח לטווח של שלוש שנים, ליצור איזה סידור מהסוג הזה, שיהיה נכון באופן אמיתי. כל אחד צריך לעשות את המאמץ שלו. אתם לא יכולים לכפות על נתניה. עכשיו, המתים זה נמשל יפה אבל לא מסיעים אותם כל יום. ונניח שהם בכפר יונה? אז מסיעים אותם? אז פעם אחת מובילים אותם, זה חד סטרי, עד תחיית המתים במהרה בימנו זה ככה. בסדר.

בקיצור, השורה התחתונה, אני מציע שאתם תבדקו ותודיע בתוך זמן קצר שאתם הולכים להקים באזור בית ספר. זה רק לטובתכם העניין הזה. זה לא לרעתכם. וצריך סידור. ותהיה בקשה מהוועדה לעיריית נתניה, אם אכן זה מתקיים. אם לא אז אני לא יודע מה להגיד. לקחת את זה לתקופה מוגבלת של שנים, אבל כמו שסגנית מנהלת החינוך בעיריית נתניה, יש להם בסך הכל רצון לקלוט, והם מוכיחים את זה, והם קולטים, ויש עדיין מקום. אלא מה? זה מגדיל את הצפיפות, כנראה לדברים לא מקובלים. נניח מארבעים לארבעים ושתיים.
היו"ר אילן שלגי
לא עד כדי כך.
אורי אריאל
אני לא נכנס למספרים האלה. תודה.
היו"ר אילן שלגי
האם העלויות , גברת לב, של ההסעות, מישהו פה אומר ארבע מאות אלפ שקל, אם חלק מזה לפחות ייחסך ואז אולי אפשר יהיה לחזק את עיריית נתניה בהפרשי התקציב?
דפנה לב
נתניה מעולם לא ביקשה דבר כזה לקלוט את ילדי כפר יונה. אבל היא לא ביקשה דבר. אם היא היתה מבקשת אני הייתי הולכת לקראתה.
היו"ר אילן שלגי
שמעת? הגברת שפרלינג? יש פה איזה רמז לסיוע כספי. עכשיו, חברת הכנסת פינקלשטיין.
גילה פינקלשטיין
תראו, אני לא מסכימה עם ההצעות שהיו כאן. צריך לתת מענה לציבור הדתי שגר בכפר יונה. ויש לנו הסכם קואליציוני ויש שם סעיף שאומר שאם יש ציבור דתי, מגיע לו בית ספר במקום. הילדים האלה לא צריכים לנסוע ולהיות על הכבישים. יש בית ספר, צריך לחשוב מה לעשות, איך לעזור לבית הספר לפתח אותו. בטח יש ציבור מורים מסור. היתה בין אחת ההצעות שהעברת אלי אמש הצעה לצרף אותם, הרי הם נמצאים לא רחוק מבית הספר היסודי. אתם יודעים שברמת גן כל בתי הספר הם מאלף עד חית. והתוצאות שלהם הם מעולות. אז זה לא כל כך נורא שיש מאלף עד חית. השיטה הישנה. לא תמיד מה שישן לא טוב.

היום בוועדת דוברת אומרים לבטל את חטיבות הביניים. אז זה לא כל כך נורא. אז אחת ההצעות, בסדר, אפשר לצרף את הכיתות ז' וח' ושיהיה בית ספר מאלף עד חית. עובדה שהם מצטערים שהם בנו ויצרו את חטיבות הביניים במדינת ישראל, שאז כשהקימו אותן לא עשו בדיקה יסודית אם צריך חטיבות ביניים.
היו"ר אילן שלגי
את אומרת, יצרפו אותם ליסודי ורק את כיתה ט צריך לקלוט בנתניה.
גילה פינקלשטיין
כן. הם גדולים יותר. הם יכולים להיות על הכביש. מה, עם ילדים ז ח' להתחיל? אתם שומעים כמה אסונות. תפתחו הבוקר את העיתון. החובשת שבאה להציל, כשהיא חזרה לרכב שלה דרסו אותה. למה אמא צריכה לשלוח ילד בכיתה ז ח' בכבישים? שיהיה שם בכפר יונה. בכיתה ט הוא יעבור לתיכון. בואו נחזור לשיטה הישנה.
אבישי ברעם
אבל הם כבר מצורפים עכשיו. זה לא פתרון.
דפנה לב
הדבר היחידי שאני רוצה להגיד להצעה שלך שהתקצוב של כיתות ז/ ח' במסגרת בית ספר יסודי נמוך מהתקצוב. ממילא הם יושבים בחצר של בית הספר היסודי. מה פה הרבותא?
גילה פינקלשטיין
דפנה, תחשבי על התקציב של ההסעות. במקום להשקיע בתקציב ההסעות להקציע פה.
דפנה לב
אני לא רוצה להשקיע כלום. אני רוצה להשקיע בילדים. אז אני אומרת, לילדים יותר טוב בבית ספר גדול, על יסודי החל מכיתה ז. זאת האמת.
גילה פינקלשטיין
כן. אבל אין להם באזור. והם זכאים. יש כרגע בית ספר. יש בעיות עם בית הספר.
דפנה לב
את אותו תיקצוב או פחות יקבלו במסגרת בית הספר היסודי. אין בעיה. אם זה פותר את הבעיה.
גילה פינקלשטיין
אפשרות שנייה, באמת בית הספר הקיים. כי הם זכאים. תושבי כפר יונה הדתיים זכאים למוסד שם במקום. אין שום סיבה לסגור את המוסד שלהם. וצריך להיערך ולעשות כל מה שביכולתנו כדי לפתח אותם ולעזור להם. אני מבינה שיש קשיים.
דפנה לב
התקצוב שמכסה היום תשעים תלמידים לא מכסה את שעות החובה ומקצועות החובה של משרד החינוך. בשביל זה אני צריכה להוסיף תקציב נוסף ואחר. ומכיוון שאין פתרון, אמרתי שאני אתן את זה. אני מוכנה לתת את אותו תקציב לנתניה שתקלוט אותם.
גילה פינקלשטיין
לא. אני לא חושבת שצריך לסגור את בית הספר. בשום אופן לא.
היו"ר אילן שלגי
יש פה עוד שתי אמהות שרצו להתבטא. למעשה מה שאתם שומעים פה, שזה אולי פתרון שהוא הרע במיעוטו, שלא תצטרכו לנסוע לכפר בתיה, גם לא תיקלטו בנתניה, תישארו כפי שאתם כעת. זה אולי לא אידאלי, אבל אתם אומרים, אם זה אפשר לחיות. בקשה גבירתי.
דינה פרימט
עם זה אי אפשר לחיות במצב הקיים כי הבית ספר היום איך שהוא מתנהל ומה שקורה שם זה בלתי אפשרי. אין שם מחשבים, כמו שאמר לך היושב ראש. והמגרש ספורט מתחלק בין כיתות אלף לכיתות ט'. וחדר המדעים בין ח' לא. בקיצור. הם נמצאים בתוך המתחם. אין שום הפרדה ביניהם. יש שם תגרות בין הגדולים לקטנים. בשנה שעברה היתה תגרה של ילדים מכיתות ט לכיתות א.
היו"ר אילן שלגי
בקיצור, את מעדיפה לנסוע לנתניה.
דינה פרימט
אני מעדיפה לנסוע לנתניה. כן. אני גם רוצה לשאול את הגברת שפרלינג. איך זה יכול להיות שבית ספר ריגלר מתקשר לבית ספר בר אילן כפר יונה, ושואל מתי אנחנו באים להירשם. אם אין לו מקום אז למה הוא פונה אלינו? זאת שאלה לעיריית נתניה.
עידית שפרלינג
אני כבר עניתי על העניין הזה.
היו"ר אילן שלגי
את יודעת מה, מה גודל הכיתות בבית ספר ריגלר או שפירא או בית ספר אחר?
עידית שפרלינג
אנחנו מדברים על כיתות של ארבעים, שלושים ושמונה תלמידים בכיתה. כל הכיתות. כן כן. ריגלר עצמו, כמו שאמרתי לך, חסר בו כיתות. עדיין אנחנו בבנייה ממתינים לבנייה של שמונה מאות מטר מרובע. לומדים בממ"דים, לומדים בחדרי ספח וכל מיני דברים. ואנשים כאן יודעים. נתניה תמיד קלטה בזרועות פתוחות. אנחנו אומרים שאיננו יכולים כי אין מקום. פשוט אין מקום. אנחנו בחינוך המיוחד ובתיכון בכיתה י' קולטים ולא אומרים מילה. לא ממיינים ולא עושים שום דבר.
קרינה אברני
יש לי כמה דברים מכל הדיבורים שנאמרו. קודם כל, אני שמחה שיש פה עוד נציג של המפד"ל. כי אנחנו כמה פעמים פנינו, ואנחנו ממש מרגישים שאין התייחסות אלינו לכפר יונה. טוב. ביחס לבית ספר. המצב הפיזי. בנו את בית הספר בתקווה שהוא פעם יגדל ויהיו תלמידים מהאזור שיירשמו. במצב הפיזי, אני לא מדברת על מה שקורה בפנים, על התוכן הלימודי ועל המצב בפנים של הכיתות והמעבדות וכולי. המצב הפיזי, אם אני הייתי צריכה לבוא מבחוץ לרשום את הבת שלי, אני לא הייתי אפילו נכנסת. אין לנו אפילו שער נפרד. נכנסים, אין שלט. לא יודעים שזה שם חטיבת ביניים. אז פיזית אי אפשר להגדיל את זה.כי מי שבא מבחוץ ורואה את המבנה, בורח. רץ החוצה. זה דבר ראשון.

אני באה להציג את ההורים. אנחנו מציגים את ההורים. האמהות מודאגות. מתקשרות אלינו בלי סוף, בוכות. הילדים לא יודעים מה קורה. זה לא ייתכן שהמצב הזה נמשך כבר. ראיתי היום מכתב שכבר נכתב שנה שעברה על כל הנושא הזה. דיברו על חטיבה אזורית, שתיבנה חטיבה אזורית וישבו עם כל ראשי המועצה. אני לא מבינה איך מישהו לא לוקח יוזמה ואומר תיבנה חטיבה ולא שואלים את אף אחד. כפר יונה כבר הסכימה לתת מגרשים. ואז הוא עבר. כפר יונה, אני מבינה מראש המועצה שלנו, וד"ר מסס שאיננו נמצא, חוזר וחוזר על זה שהם היו הראשונים והיחידים שהסכימו לבנות את החטיבה הזאת. איפה החטיבה? לא היינו נקלעים היום למצב כזה. המכתבים רק שלנו זה שנתיים. שהמצב הזה נמשך ככה.

היום הילדה שלי יושבת בבית, היא לא יודעת איפה היא תלמד בספטמבר. כל החברים בתל מונד ובאזור כבר היו בימי גיבוש וכבר יודעים מי החברים בכיתות. האמהות חסרות אונים. אני דיברתי עם אמא אתמול באחת עשרה בלילה, מתקשרת אלי. היא לא יודעת מה לעשות. היא שוקלת אפילו לעזוב את היישוב. ואז אנחנו מאבדים אוכלוסייה טובה, דתית, שבורחת. כי זה לא מצב.

יש לנו מוסד. אז צריך לשפץ אותו. ואין כספים להעביר אותם.
היו"ר אילן שלגי
מה האפשרות באמת שהמשרד בעניין הזה יפעיל יותר לחץ כדי - -
דפנה לב
על כפר יונה?
היו"ר אילן שלגי
אתם צריכים לגרום לכך שיהיה שם בית ספר לילדי האזור. זה עולה כסף. זה ברור. ראשי הרשויות לא מסתדרים ביניהם, אז צריך אולי ללחוץ עליהם.
גילה פינקלשטיין
מה מצב הציבור החרדי שם? יש להם בית ספר?
דפנה לב
להם יש פתרונות.
גילה פינקלשטיין
להם יש. אז גם לנו צריך להיות.
דפנה לב
אף אחד לא אמר שיש כאן איזו שהיא בעיה של זכאות. להפך. אלא שבמערכת החינוך במדינת ישראל מושתתת גם על המדינה, וגם על הרשויות המקומיות, שזה גם כסף ציבורי, אבל זה רשויות מקומיות. אי אפשר לבנות חד צדדית לעשות דברים. בטח לא לבנות בית ספר. ובוודאי ובוודאי לא - - -
גילה פינקלשטיין
לטפח את הקיים.
דפנה לב
זה נכון שכפר יונה התנדבה, רק שאני לא רוצה להגיד על מה היא התנדבה, איפה היא התנדבה ומה גודל המגרש שהיא היתה מוכנה להקצות. הוא בהחלט לא היה ראוי להקמת חטיבת ביניים. בטח לא בתיכון שש שנתי.
היו"ר אילן שלגי
כן, אבל זה שאתם את בית הספר מקיימים באופן שהוא מתקיים זה גורם לכך שאוכלוסייה עוברת למקומות אחרים. או כל אחד מוצא לעצמו סדור, או שעוברים לבית ספר או חרדי או חילוני. ואז מספר הילדים יורד. הנה שמעת. יש בטח נוספים שיעזבו.
דפנה לב
בכל מקרה, אנחנו כמובן לא הרפינו, וחזי ישב ישיבות ארוכות עם הוועדות שניסו להקים את בית הספר. ואני ישבתי עם ראשי המועצות ופיצוצים כאלה ואחרים. לא פשוט. זה לא מצב פשוט, בטח לא במצב של רשויות מקומיות היום. אני בכל זאת אומרת שלא אזניח את בית הספר במידת יכולתי. וזה נכון לראשון בספטמבר. זה לא פתרון בנייה וכולי. דרך אגב, ההורים קיבלו תשובה כבר לפני זמן רב שאנחנו לא סוגרים את החטיבה. בוודאי חודשיים.
אמנון לדעני
אתם לא סוגרים את החטיבה? תסלחי לי. במצב הזה עדיף שייסגר.
היו"ר אילן שלגי
רגע, רגע, תירגע. אני רוצה לשמוע גם את מפקח בית הספר, הוא ביקש רשות דיבור.
חזי סחייק
קודם כל, בוקר טוב לכולם.
גילה פינקלשטיין
ראש המועצה בדרך. הוא תקוע בכניסה.
חזי סחייק
אני מייצג את עמדתו של החינוך הדתי, כמו שדפנה רמזה בדבריה. עמדת החינוך הדתי אומרת כך: שבכל המרחב מרעננה כפר סבא צפונה עד חדרה להוציא את נתניה, בעצם אין פתרון לחינוך ממלכתי דתי על יסודי. הסוגייה הזאת שאנחנו דנים, ראוי לומר חברת הכנסת גילה, שאנחנו מדברים לא רק על כפר יונה. אנחנו מדברים על קדימה, על לב השרון, שיש שם שני בתי ספר יסודיים. אנחנו מדברים על תל מונד, אנחנו מדברים על האוכלוסייה של אבן יהודה, שאמנם אין בית ספר ממלכתי דתי, אבל יש גם אוכלוסייה ממלכתית דתית שגרה שם, אמנם לומדת בתל מונד, אבל גרה שם.

אנחנו סבורים שלכל המרחב הזה שאנחנו קוראים לו השרון הצפוני בהחלט מגיע בית ספר שש שנתי אזורי. זאת עמדתי של החינוך הממלכתי דתי. מכוח זה, גם מכוח הבנה שהיתה לנו במחוז והסכמה של דפנה, בשנתיים האחרונות נעשו פעולות מאוד משמעותיות כדי לקדם את הרעיון הזה. הרעיון הזה לא עלה יפה בגין חוסר נכונות של ראשי הרשויות לשאת את המשא הזה על שכמם. אני חושב שדפנה היתה שותפה מלאה אתנו בכל התהליך. היו פגישות סוערות מאוד, כבדות מאוד, קשות מאוד עם ראשי הרשויות. שצריכים היו לשים את השקל כדי ללכת למהלך הזה, שם נעצר הכל.

כל התהליך של השכנועים והלחצים – כל מה שאפשר היה לעשות נעשה. אנחנו עדיין כחינוך ממלכתי דתי דבקים ברעיון הזה ובפתרון הזה כפתרון הראוי לטווח הארוך. כל מה שכאן מוצע, אלף חית, נתניה, וכולי זה פתרון זמני. זמני ביותר הוא לא פתרון ארוך טווח. פתרון ארוך הטווח שאנחנו רואים בחינוך הממלכתי דתי הוא רק הפתרון של הקמת בית ספר שש שנתי לפי הנתונים. אנחנו מדברים על שלוש כתות בשכבת גיל מבחינת הפוטנציאל. זה בכלל פוטנציאל סביר, ואפשר לבנות שם בית ספר שיתן מענה הולם וראוי לנושא הזה. זו לפחות עמדתו של החינוך הממלכתי דתי.
היו"ר אילן שלגי
תודה. כן, אדון סנטיהו.
סנטיהו וונדמנק
אני רוצה להוסיף על מה שהוא אמר. בדרך כלל המערכת הזאת פוגעת בעדה שלי. אני מייצג קודם כל את העדה שלי. אז כל ההורים מחכים לתשובה, לאן אנחנו נשלח אותם? יש תלמידים בתוך זה יוצאי אתיופיה. אנחנו מאוד נזקקים שבית הספר יישאר במקום או עיריית נתניה יכולה לקבל אותנו. אם לא, כל בוקר לצאת ילד בכיתה ז ולתפוס את הטרמפים או את האוטובוסים הוא מאוד קשה ולא יכול. יש לנו שניים שלושה ילדים. אתה לא יכול לצאת עם כל ילד כל בוקר בשעה חמש וחצי קום, תכין את זה וזה, ותיסע בהסעה. ייקח לנו ממש דברים אחרים. גם לזלזל בנו ובילדים שלנו. ילכו לאיבוד. אפשר עד שתהיה תוכנית אחרת להישאר בית ספר במקום שהיה. אבל קצת פוגע בתקציב. בזה הכנסת חייבת לראות אותנו, שהבית ספר יישאר במקום ולתת עוד תקציב.
היו"ר אילן שלגי
נציג הסתדרות המורים.
יהורם וולק
קודם כל אני שמח שחברת הכנסת פינקלשטיין העלתה מה שאני חושב גם כן. אני רק בא בטענה אחת גם לגבי משרד החינוך. באיזה שהוא מקום צריך היה לעשות את החישוב הנכון, גם הכספי, פה. אם היינו צריכים להסיע לעומת התקציבים שאולי יהיו פחותים לכיתות ז ח' שצריכים להישאר בבית ספר יסודי במקרה זה, וזה פתרון רק לזמן קצר ומוקצב , אני מציע שוועדת החינוך פה תמליץ בפני משרד החינוך לראשי הרשויות בסביבה להתכנס מיד. כי אני יודע לפחות ממה שאני שמעתי אתמול שדיברתי עם אפי דרעי, ואני מתפלא שהוא לא הגיע לפה, שהוא היה מוכן להקצות שטח כדי לבנות.
גילה פינקלשטיין
אבל אתה שומע שהשטח לא ראוי.
יהורם וולק
בתנאי שהרשויות האחרות יממנו גם את הנושא הזה. ואני חושב שזה יכול להיות הפתרון הטוב ביותר לטווח הארוך. כעת, לטווח הקצר, לעניות דעתי, גם כדי לא לפגוע במורים שאני מייצג אותם, צריך להיות פתרון אך ורק במקרה זה יכול להיות גם בהתאם אמנם להמלצת וועדת דוברת שכרגע לא מיושמת, ומי יודע אם היא תהיה מיושמת בכלל, אבל דיברו על הנושא הזה שיבטלו חטיבות ביניים, והיו כמה דוגמאות של מה שיכול להיווצר, של א – ח או א ט וכולי. במקרה זה אני מציע, פשוט מאוד, גם להורים, כדאי שיישארו באותו מקום, ייחשבו כבית ספר יסודי א – ט ובאיזה שהוא מקום תוך שנה, שנתיים, לפתור את הבעיה הזאת.
היו"ר אילן שלגי
טוב. גברת לב, אני מבין כך. את אומרת, אני מוכנה לוותר על הרעיון של הסעת התלמידים לרעננה היות ונתניה לא יכולה לקלוט אותם, אני אשאיר אותם שם, אבל עכשיו צריכה להיות לזה תוספת. קודם כל, את מה שאתם חוסכים מההסעות, כארבע מאות אלף שקל בשנה, תשקיעו בבית הספר. קודם כל, תעשו שבראשון לספטמבר יהיה שם שלט, אומרת הגברת, בכלל לא רואים שיש שם בית ספר. לא יודעים עליו. זה גם מבחינת הזהות והתחושה של האנשים.
דפנה לב
זה תלוי בראש המועצה סליחה שאני מתפרצת לדבריך.באמת.
היו"ר אילן שלגי
אז אל תתפרצי לדברי. תני לי עוד חצי דקה. צריך לסייע לבית הספר. והשלט הוא רק דוגמה. אבל לדעתי זה מעט כסף ומאוד משמעותי. וכמובן, הדברים החשובים שתיארו פה. התנאים בכיתות, ומחשבים. ותנאים בסיסיים כדי לקיים. את מכירה את זה יותר טוב מרובנו. את זה אתם צריכים לעשות. אם תחסכו ארבע מאות או שלוש מאות וחמישים אלף שקל לשנה, אל תשאירו את זה בצד באיזה שהוא סעיף הסעות שילך או לא ילך למקום אחר, אלא תסייעו לאנשים האלה.
דפנה לב
כמו שאתה יודע, תקציב הוא לא דבר שעומד לרשותי ורק אני צריכה להחליט אם אני קונה מחשבים או משלמת להסעות. אני מוכנה להתאמץ בכיוון. אני חושבת שמי שצריך לעשות את המאמץ הנגדי זאת המועצה.
היו"ר אילן שלגי
אין ספק.
דפנה לב
לא ייתכן שבשלב זה בעצם לא הוקצה מגרש לחטיבת ביניים. הם נמצאים בקרוונים במסגרת בית הספר, לכן אין מעבדה כמו שצריך. כי אין בקרוונים כיתת מעבדה. זה עדיין מעבדה של בית הספר היסודי שמשרתת את חטיבת הביניים. מספר התלמידים קטן מאוד ומצומצם מאוד. ועצם העובדה שאני אצטרך להוסיף שלושים או ארבעים שעות להחזקת בית הספר, אנחנו כבר מדברים על משהו בסדר גודל של מאתיים אלף שקלים, אם אנחנו מתרגמים את זה לכסף, זה לא כסף קטן. ואני אמרתי שאני אעשה את משתי בחינות. ראשית, משום שלילדים מגיעה תשובה ממדינת ישראל, ודבר שני, מפני שאני לא יכולה ללכת נגד כל העולם. גם נגד החמ"ד, גם נגד - -
גילה פינקלשטיין
החמ"ד מאוד אוהב אותך דפנה. אומרים שאת דואגת להם.
דפנה לב
אני בדרך כלל משתדלת לדאוג לכל ילדי ישראל. זה מה שיש לי כרגע להגיד. אם ראש המועצה ישים שם שלט אני בטוחה שזו תהיה בעיה קטנה ביותר. עניין של מאות שקלים.
אבישי ברעם
אני מציע שהפתרון הזה של השארת בית הספר במקומו, על מכונו, תוך כדי איזו שהיא תוספת או שיפור ייבדק מול ראש המועצה המקומית, שגברת לב אומרת במפורש שהוא הודיע לה שהוא רוצה לסגור את החטיבה הזאת. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מוצאים פתרון שראש המועצה לא מעוניין בו?
היו"ר אילן שלגי
אני לא חושב שראש המועצה יכול לסגור בית ספר כשאנחנו אומרים לו שלא נסיע את הילדים למקם אחר.
אבישי ברעם
מר שלגי, אתה יודע איך אמרו שם. לא יודע אם הרגתם את ישו, אבל הוצאתם לו את הנשמה לאט לאט. לא צריך להרוג את הבית ספר. מוציאים את הנשמה לאט לאט.
היו"ר אילן שלגי
ראש המועצה איננו. לא משנה למה לא הגיע. איננו.
דפנה לב
אני שוחחתי עם ראש המועצה בשבוע שעבר, ואמרתי לו את הפתרון שאמרתי עכשיו והוא קיבל אותו. הוא לא מתנגד.
היו"ר אילן שלגי
הוא מבין שהוא צריך לתת?
אבישי ברעם
את לבד אמרת שהוא רוצה לסגור.
גילה פינקלשטיין
הוא רצה . דפנה שינתה את דעתו.
דפנה לב
הוא חזר בו.
היו"ר אילן שלגי
הוא לא יסגור כעת כאשר אין פתרון אחר.
חזי סחייק
אגב, יש מסמך של המחלקה לחינוך שמודיע שבנתונים הקיימים הוא לא סוגר את חטיבת הביניים.
דפנה לב
מחכים למשיח? אני גם לא מבינה למה הילדים לא יודעים לאן הם הולכים? הם הולכים לחטיבת הביניים.
דינה פרימט
במצב הקיים, אני אגיד לך מר שלגי. אנחנו כתבנו עצומה לראש המועצה, שאנחנו לא מתכוונים לרשום את הילדים שלנו לחטיבת ביניים בכפר יונה במצב הקיים. החתמנו עשרים ושמונה הורים מתוך שלושים וחמישה שאנחנו לא נרשום אותם לכיתה ז בחטיבה הקיימת. וראש המועצה לקח את המכתב עם החתימות, העתק נמצא אצלי, ושלח את זה לשרה, ואמר שההורים לא מוכנים לרשום. וכל עוד זה יתקיים אין רישום. כאן זה התחיל. במצב הקיים לא יהיה רישום לבית הספר.
היו"ר אילן שלגי
אם אתם רוצים לקחת את החוק לידיים אז אתם לוקחים בזה גם סיכון מסוים. הלחצים שלכם, כולל הפנייה שלכם אלינו מביאה לכם הישג מסוים שהוא אמנם הרע במיעוטו, אבל הנה, אני שומע את אדון סנטיהו, שאומר, בסדר. אני יכול לחיות עם זה. אז אתם ביניכם גם צריכים להגיע להסכמה. ויש גם חוק במדינת ישראל. אתם לא יכולים להגיד אנחנו לא שולחים. אתם יכולים לדרוש שיפור תנאים, תפעלו בדרכים דמוקרטיות כפי שפעלתם עד עכשיו.
אמנון לדעני
זאת הכוונה שבמצב הנוכחי זה לא נשמע.
היו"ר אילן שלגי
אתה רואה, באים לקראתכם. גם המשרד. מנהלת המחוז אמרה אני אתאמץ למצוא את התקציבים שחסרים.
אמנון לדעני
אנו מכירים הבטחות. שש שנים אנחנו מכירים, תאמין לי.
היו"ר אילן שלגי
טוב. עכשיו יש לך הבטחה גם בפרוטוקול של הכנסת. התקדמת.
דפנה לב
אלף, התקציבים לא מצויים אצלי. דבר אחד אני התחייבתי ואני עומדת מאחוריו, שהוא כשלעצמו מאות אלפי שקלים. וזה . . המגיעות להם בגין .... לא מעבר לכך.
אבישי ברעם
מה לגבי כיתות נורמליות? מה לגבי עזרי לימוד? עזרים?
דפנה לב
אני אפנה לשרה. כסף שצריך לגייס אותו ממקורות לא מסומנים אפילו.
קרינה אברני
עם מי אנחנו מנהלים את המשא ומתן?
היו"ר אילן שלגי
אתם אל תנהלו משא ומתן אתם תפנו לראש המועצה שלכם, לחברי מועצת היישוב שלכם. אלה מייצגים אתכם. אתם כאזרחים, אם אתם לא מרוצים, הנה, פניתם לוועדת הכנסת. תרגישו שאתם מקופחים – זכותכם לפנות לבית משפט. בינתיים, הנה. נותנים לכם פתרון. לא תיסעו עד כפר בתיה. תישארו במקום, וייעשה מאמץ לסייע לכם. לגבי העתיד, אנחנו פה נקרא לראשי הרשויות לתת לעניין פתרון מסודר. אם לא הילדים האלה שלכם יהינו ממנו, אז הילדים יותר שלכם יהינו ממנו.
גילה פינקלשטיין
טוב. זה לא קסמים ברגע אחד. איפה ראש המועצה? הועד שלכם צריכים לגשת אליו. אתם ציבור גדול. אם לא ישפרו את בית הספר, והוא לא ידאג לבית הספר, לא תבחרו אותו יותר. זאת השפה שמבינים האנשים האלה. לא תעשו את בית הספר, לא נשלח את הילדים שלנו שעה נסיעה בבוקר.
דינה פרימט
אבל את מבינה שאנחנו מיעוט?
גילה פינקלשטיין
מיעוט זה הרבה.
סנטיהו וונדמנק
יש לנו את הסיפור הזה. אם הוא יתחיל לאט לאט יש תרומות.... וזה... וגם בפרדסיה. יכול לבנות לאט לאט את הבית ספר. אבל התחיל לפני חמש שש שנים. אני כבר בוועדת חינוך שם יותר משבע שמונה שנים. אבל דרך המועצה אין השתפרות.
גילה פינקלשטיין
יש שיפור.
סנטיהו וונדמנק
דווקא מאבדים את המסורת אני חושב.
גילה פינקלשטיין
עכשיו באתם לכנסת ויש לכם הבטחה של מנהלת המחוז והמפקח, והם יעזרו לכם. וראש המועצה, תהיה משלחת לראש המועצה, לדבר אתו בשפה קשה, ותהיה התקדמות.
סנטיהו וונדמנק
.... עוזרים לכם שלא ייסגר שלא ייסגר. הנה עכשיו אני שמעתי סיפור שהוא מוכן.
גילה פינקלשטיין
מה זה לפטר? אתה יודע כמה אנשים נלחמים שיקום בית ספר? להקים בית ספר. אז יש לכם בית ספר. בואו. נשקיע, נכון. המתנתם שש שנים. אבל יש לכם נכונות של הפיקוח, זה דבר מאוד חשוב. ראש המועצה תנסה לדבר אתו ברחל בתך הקטנה.
דינה פרימט
יש שם מבנים שנמצאים בתוך בית ספר יסודי, ולזה קוראים בית ספר. זה לא בית ספר. זה בכלל לא בית ספר. זה מבנים טרומיים שנמצאים בתוך מגרש של בית ספר יסודי.
היו"ר אילן שלגי
מר ברעם, באיזה רשויות מדובר חוץ מכפר יונה, קדימה. לאיזה ראשי רשויות אנחנו צריכים לפנות?
אבישי ברעם
תל מונה, לב השרון. קדימה אמרנו. צורן.
דינה פרימט
צפונה מאתנו, אליכין גם.
היו"ר אילן שלגי
רבותיי, אני מציע לעצמנו להחליט כדלהלן, וחברת הכנסת פינקלשטיין, תציעי לי תיקונים אם לדעתך צריך.

1. ועדת החינוך והתרבות אינה מקבלת את הפתרון שהוצע לתלמידים ולהורים מממ"ד כפר יונה, לפיו חטיבת נתיב נריה יוסעו ללמוד בכפר בתיה שברעננה, מרחק נסיעה גדול, מה שמהווה סכנה בטיחותית.

2. הוועדה קוראת לראשי הרשויות כפר יונה, קדימה, לב השרון, אבן יהודה, להקים יחדיו בית ספר ממלכתי דתי על יסודי אזורי משותף.

3. הוועדה רשמה בפניה הודעת מנהלת המחוז כי בית הספר יושאר במקומו וייעשה כל מאמץ לסייע לו בשיפור התנאים הקשים הקיימים בו.

4. הוועדה קוראת לשרת החינוך והתרבות להפנות לבית הספר את התקציבים שייחסכו מביטול הצורך בהסעות התלמידים מדי יום לרעננה.


גבירותיי ורבותיי, אנחנו מאוד לכם, שלום חבר הכנסת ברכה, גם אתה מסכים. עוזרים לחטיבת הביניים הממלכתית דתית נתיב נריה בכפר יונה. אז סעו הביתה בזהירות, עכשיו מסוכן בדרכים, ונקווה שלא נצטרך לכנס אתכם שוב בנושא הזה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 9:30

קוד המקור של הנתונים